Rob van der Woude's Scripting Pages

Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1

Version 6.1.7601 (32 bits)

Dutch - Netherlands

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A
 
ACINIUPD utility to update the INI file.
APPEND Allows programs to open data files in specified directories as if they were in the current directory.
ARP Geeft de door Address Resolution Protocol (ARP) gebruikte tabellen weer voor het omzetten van IP-adressen naar fysieke adressen en wijzigt deze.
ASSOC Bestandsassociaties weergeven of wijzigen
AT De opdracht AT programmeert opdrachten en programma's zodat deze op een bepaalde tijd en datum door de computer worden uitgevoerd. Om deze opdracht te kunnen gebruiken moet de service Schedule zijn gestart.
ATTRIB Bestandskenmerken weergeven of wijzigen.
AUDITPOL Controlebeleidsprogramma
 
B
 
BCDBOOT Bcdboot - hulpprogramma voor het maken en repareren van Bcd-opstartbestanden. Het opdrachtregelprogramma bcdboot.exe wordt gebruikt voor het kopiëren van essentiële opstartbestanden naar de systeempartitie en voor het maken van een nieuwe BCD-opslag voor het systeem.
BCDEDIT Eigenschappen instellen in de opstartdatabase voor het beheren van het opstarten.
BITSADMIN BITS administration utility.
BOOTCFG Met dit opdrachtregelprogramma kunt u de instellingen voor de opstartvermelding in het bestand boot.ini configureren, opzoeken, wijzigen of verwijderen.
BREAK Uitgebreide Ctrl+C-controle in- of uitschakelen.
 
C
 
CACLS Toegangsbeheerlijsten voor bestanden weergeven of wijzigen.
CALL Batchprogramma vanuit een ander batchprogramma aanroepen.
CD Naam van huidige map weergeven of map wijzigen.
CDBURN
CERTREQ CertReq.exe
CERTUTIL CertUtil.exe
CHCP Nummer van actieve codetabel weergeven of instellen.
CHDIR Naam van de huidige map weergeven of map wijzigen.
CHKDSK Schijf controleren en statusrapport weergeven.
CHKNTFS Schijfcontrole bij opstarten weergeven of aanpassen.
CHOICE Met dit hulpprogramma kunnen gebruikers een item in een lijst selecteren en wordt de index van de keuze geretourneerd.
CIPHER Hiermee kan de versleuteling van mappen (of bestanden) op NTFS-partities worden weergegeven en gewijzigd.
CLIP Leidt uitvoer van een opdracht op de opdrachtregel om naar het klembord van Windows. Deze uitvoer kan vervolgens in andere programma's worden geplakt.
CLS Scherm wissen.
CMD Een nieuwe instantie van de Windows-opdrachtprompt starten.
CMDKEY Maakt, verwijdert en geeft gebruikersnamen en wachtwoorden weer.
COLOR Standaardkleuren van voor- en achtergrond instellen.
COMP Inhoud van twee bestanden of verzamelingen van bestanden vergelijken.
COMPACT Compressie van bestanden op NTFS-partities weergeven of wijzigen.
CONVERT FAT-volumes omzetten naar NTFS. U kunt het huidige station niet omzetten.
COPY Eén of meer bestanden naar een andere locatie kopiëren.
CSCRIPT Microsoft ® Console Based Script Host
 
D
 
DATE Datum instellen of weergeven.
DEBUG Runs Debug, a program testing and editing tool.
DEFRAG Hiermee worden gefragmenteerde bestanden op lokale volumes opgezocht en geconsolideerd om de systeemprestaties te verbeteren.
DEL Eén of meer bestanden verwijderen.
DEVCON Device Console Help
DHCPLOC
DIANTZ Cabinet Maker - Lossless Data Compression Tool
DIR Een lijst met bestanden en onderliggende mappen weergeven.
DISKCOMP Inhoud van twee diskettes vergelijken.
DISKCOPY Inhoud van een diskette naar een andere kopiëren.
DISKPART De eigenschappen van een schijfpartitie weergeven of configureren.
DISKPERF Hulpprogramma voor het configureren van schijfprestaties
DISKRAID Microsoft DiskRAID versie 6.1.7601
DISM DISM wordt gebruikt voor het inventariseren, installeren, verwijderen, configureren en bijwerken van onderdelen van en pakketten in Windows- installatiekopieën. De beschikbare opdrachten zijn afhankelijk van de kopie die wordt verwerkt en verder speelt het een rol of de kopie offline is of actief is.
DISPDIAG Logs display information to a file in the current directory.
DOSKEY Opdrachtregel bewerken, Windows-opdrachten ongedaan maken en macros maken.
DPATH Programma's in staat stellen om gegevensbestanden in opgegeven mappen te openen alsof deze bestanden zich in de actieve map bevinden.
DRIVERQUERY De huidige status en eigenschappen van het appararaatstuurprogramma weergeven.
DSADD This tool's commands add specific types of objects to the directory.
DSGET This tool's commands display the selected properties of a specific object in the directory.
DSMOD This dsmod command modifies existing objects in the directory.
DSMOVE This command moves or renames an object within the directory.
DSQUERY This tool's commands suite allow you to query the directory according to specified criteria.
DSRM This command deletes objects from the directory.
DVDBURN
 
E
 
ECHO Berichten weergeven of opdrachtecho's in-of uitschakelen.
EDIT MS-DOS Editor Version 2.0.026 Copyright (c) Microsoft Corp 1995.
EDLIN Starts Edlin, a line-oriented text editor.
ENDLOCAL Lokalisatie van wijzigingen in de systeemomgeving in een batchbestand beëindigen.
ERASE Eén of meer bestanden verwijderen.
EVENTCREATE Met dit opdrachtregelprogramma kan een beheerder een aangepaste gebeurtenis-id en bericht in een opgegeven gebeurtenislogboek maken.
EXE2BIN Converts .EXE (executable) files to binary format.
EXIT Het programma CMD.EXE (opdrachtregel) afsluiten.
EXPAND Eén of meer gecomprimeerde bestanden uitpakken.
EXTRACT Diamond Extraction Tool - Version (16) 1.00.0530 (04/3/95)
 
F
 
FC Twee bestanden of twee bestandensets, en de verschillen tussen de bestanden weergeven.
FILEVER Prints file version information.
FIND Naar een tekenreeks in een bestand of bestanden zoeken.
FINDSTR Naar tekenreeksen in bestanden zoeken.
FINGER Gegevens weergeven over een gebruiker op een systeem waar de service Finger wordt uitgevoerd. De uitvoer hangt af van het externe systeem.
FLTMC Programma Filterbeheerbesturing
FOR Een opgegeven opdracht uitvoeren voor elk bestand in een verzameling bestanden.
FORFILES Selecteert een bestand (of een groep bestanden) en voert een opdracht op het bestand uit. Dit is nuttig voor batchtaken.
FORMAT Een schijf voor gebruik met Windows formatteren.
FSUTIL De eigenschappen van het bestandssysteem weergeven of deze configureren.
FTP Bestanden verplaatsen van en naar een computer met een FTP-serverservice (heet soms een daemon). FTP kan interactief worden gebruikt.
FTYPE Bestandstypen die worden gebruikt in koppelingen van bestandsextensies, weergeven of wijzigen.
 
G
 
GETMAC Met dit hulpprogramma kan een administrator het MAC-adres van netwerkadapters op een computer weergeven.
GOTO De opdracht-interpreter van Windows naar een gemarkeerde regel in een batchprogramma laten springen.
GPRESULT De groepsbeleidinformatie voor de computer en gebruiker weergeven.
GPUPDATE GPUpdate [/Target:{Computer | User}] [/Force] [/Wait:<waarde>] [/Logoff] [/Boot] [/Sync]
GRAFTABL Een uitgebreide tekenset in grafische modus weergeven.
 
H
 
HELP Help-informatie voor Windows-opdrachten weergeven.
HOSTNAME De naam van de huidige host weergeven.
 
I
 
ICACLS ACL's voor bestanden en mappen weergeven, aanpassen en terugzetten, of er een back-up maken.
IF Voorwaardelijke verwerking in batchprogramma's uitvoeren.
IFMEMBER Return Code shows number of groups this user is a member of.
IPCONFIG Standaard wordt alleen het IP-adres, subnetmasker en de standaardgateway voor elke aan TCP/IP-gebonden adapter weergegeven.
ISCSICLI Microsoft iSCSI-initiator, versie 6.1 Build 7601
 
J
 
JT Microsoft (R) Task Scheduler Command Line Utility
 
L
 
LABEL De volumenaam van een schijf instellen, wijzigen of verwijderen.
LODCTR Hiermee worden registerwaarden van prestatiemeteritems bijgewerkt.
LOGEVENT Log an user event to EventLog registry.
LOGMAN Microsoft © Logman.exe (6.1.7601.17514)
LOGOFF Command-line logoff utility version 1.00.
 
M
 
MAKECAB Cabinet Maker - Lossless Data Compression Tool
MANAGE-BDE Hiermee wordt BitLocker-stationsversleuteling op schijfvolumes
MD Een map maken.
MEM Displays the amount of used and free memory in your system.
MKDIR Een map maken.
MKLINK Symbolische koppelingen en harde koppelingen maken
MODE Een systeemapparaat configureren.
MORE Uitvoer scherm voor scherm weergeven.
MOUNTVOL Maakt, verwijdert of geeft een volumekoppelingspunt weer.
MOVE E&eacute;n of meer bestanden van een map naar een andere map verplaatsen.
MRINFO Multicastinformatie
 
N
 
NBTSTAT Protocolstatistieken en actieve TCP/IP-verbindingen weergeven die NBT gebruiken (NetBIOS over TCP/IP).
NET Net Command
NETCFG WinPE network installer
NETSH Netwerkopdrachtshell
NETSTAT Protocolstatistieken en de actieve TCP/IP-netwerkverbindingen weergeven.
NLSFUNC Loads country-specific information.
NLTEST Hulpprogramma Microsoft® Logon Server Test
NSLOOKUP nslookup APP
 
O
 
OPENFILES De bestanden weergeven die door externe gebruikers worden gebruikt tijdens het delen van bestanden.
 
P
 
PATH Het zoekpad voor uitvoerbare bestanden weergeven of instellen.
PATHPING TCP/IP-opdracht PathPing
PAUSE De verwerking van een batchbestand onderbreken en een bericht weergeven.
PING TCP/IP-opdracht Ping
PNPUTIL Microsoft PnP-hulpprogramma
POPD De vorige waarde van de huidige map terugzetten die is opgeslagen met PUSHD.
PORTQRY Displays the state of TCP and UDP ports.
POWERCFG Met dit opdrachtregelhulpprogramma kunnen gebruikers de energie-instellingen voor een systeem beheren.
PRINT Een tekstbestand afdrukken.
PROMPT De opdrachtprompt van Windows wijzigen.
PSEXEC Execute processes remotely
PSFILE PsFile lists or closes files opened remotely.
PSGETSID Translates SIDs to names and vice versa
PSINFO Local and remote system information viewer
PSKILL Terminates processes on local or remote systems
PSLIST Sysinternals PsList
PSLOGGEDON See who's logged on
PSLOGLIST local and remote event log viewer
PSPASSWD Local and remote password changer
PSSERVICE Service information and configuration utility
PSSHUTDOWN Shutdown, logoff and power manage local and remote systems
PSSUSPEND Process Suspender
PUSHD De huidige map opslaan en vervolgens wijzigen.
 
R
 
RASDIAL Gebruikersinterface voor inbellen op opdrachtregel van Externe toegang
RD Een map verwijderen.
REAGENTC Hiermee wordt de Windows Herstelomgeving (WinRE) geconfigureerd.
RECOVER Leesbare informatie op een slecht-leesbare of defecte schijf herstellen.
REG Registerhulpprogramma (console)
REGINI Registry Initializer
REGISTER-CIMPROVIDER Registers CIM Provider into system
RELOG Met Relog maakt u nieuwe prestatielogboeken van gegevens in bestaande prestatielogboeken door de steekproeffrequentie te wijzigen en/of de bestandsindeling te converteren. Deze opdracht biedt ondersteuning voor alle indelingen van prestatielogboeken, inclusief gecomprimeerde logboeken van Windows NT 4.0.
REM Opmerkingen in batchbestanden of CONFIG.SYS opnemen.
REN De naam van een bestand of bestanden wijzigen.
RENAME De naam van een bestand of bestanden wijzigen.
REPLACE Bestanden vervangen.
RMDIR Een map verwijderen.
ROBOCOPY Geavanceerd hulpprogramma voor het kopi&euml;ren van bestanden en mapstructuren
ROUTE Netwerkrouteringstabellen manipuleren.
RPCPING Hulpprogramma RPC Ping
RUNAS Hulpprogramma Uitvoeren als
 
S
 
SC Services (achtergrondprocessen) weergeven of configureren.
SCHTASKS Het uitvoeren van opdrachten en programma's op een computer plannen.
SDBINST Toepassingscompatibiliteitsdatabase-installer
SECEDIT Opdrachthulpprogramma voor Windows Beveiligingsconfiguratie-editor
SET Omgevingsvariabelen van Windows weergeven, instellen of verwijderen.
SETLOCAL Lokalisatie van wijzigingen in de systeemomgeving in een batchbestand starten.
SETVER Sets the version number that MS-DOS reports to a program.
SETX Hiermee worden omgevingsvariabelen in de gebruikers- of systeemomgeving gemaakt of gewijzigd. Kan variabelen instellen op basis van argumenten, registersleutels of bestandsinvoer.
SFC Hiermee wordt de integriteit van alle beveiligde systeembestanden gecontroleerd en worden ongeldige versies vervangen door geldige Microsoft- versies.
SHIFT De positie van vervangbare parameters in batchbestanden wijzigen.
SHORTCUT
SHUTDOWN Een computer op een juiste manier lokaal of extern afsluiten.
SOON Command Scheduling Utility
SORT Invoer sorteren.
START Een apart venster voor het uitvoeren van een opgegeven programma of opdracht openen.
SUBINACL SubInAcl version 5.2.3790.1180
SUBST Een pad aan een stationsletter koppelen.
SXSTRACE Hulpprogramma voor Sxs-tracering
SYSTEMINFO Computerspecifieke eigenschappen en configuratie weergeven.
 
T
 
TAKEOWN Met dit hulpprogramma kan een administrator opnieuw toegang tot een ontoegankelijk bestand krijgen door opnieuw een eigenaar toe te wijzen.
TASKKILL Een toepassing of proces afbreken of stoppen.
TASKLIST De actieve taken, inclusief services, weergeven.
TIME De systeemtijd weergeven of instellen.
TIMEOUT Dit hulpprogramma accepteert een parameter voor time-out. Er wordt gewacht gedurende de opgegeven periode (seconden) of totdat een toets wordt ingedrukt. Toetsindruk kan worden genegeerd.
TITLE De titel van het venster voor een CMD.EXE-sessie instellen.
TRACERPT Gebeurtenistraceringrapportageprogramma
TRACERT TCP/IP-opdracht Traceroute
TREE De mapstructuur van een station of een pad grafisch weergeven.
TYPE De inhoud van een tekstbestand weergeven.
TYPEPERF Met Typeperf worden prestatiegegevens naar het opdrachtvenster of een logboekbestand geschreven. Beëindig Typeperf door op Ctrl+C te drukken.
TZUTIL Windows-hulpprogramma voor tijdzones
 
U
 
UNLODCTR Itemnamen en verklarende tekst verwijderen voor het opgegeven item.
 
V
 
VAULTCMD Hiermee kunt u opgeslagen referenties maken, weergeven of verwijderen.
VER De versie van Windows weergeven.
VERIFIER Beheer van stuurprogrammacontrole
VERIFY Windows zodanig instellen dat het schrijven van bestanden naar schijf wordt gecontroleerd.
VOL De volumenaam en serienummer van een schijf weergeven.
VSSADMIN vssadmin 1.1 - Opdrachtregelbeheerprogramma voor Volume Shadow Copy-service
 
W
 
W32TM Diagnostisch hulpprogramma voor Windows Time-service
WAITFOR Dit hulpprogramma verzendt, of wacht op een signaal op een systeem. Als /S niet is opgegeven, wordt het signaal aan alle computers in een domein verzonden. Als /S is opgegeven, wordt het signaal alleen aan de opgegeven computer verzonden.
WBADMIN wbadmin 1.0 - opdrachtregelprogramma voor het maken van back-ups
WECUTIL Event Collector Command Line Utility
WEVTUTIL Opdrachtregelhulpprogramma voor gebeurtenissen
WHERE Hiermee wordt de locatie van alle bestanden weergegeven die aan het zoekfilter voldoen. Standaard wordt alleen in de huidige map en in de paden die zijn opgegeven in de variabele PATH gezocht.
WHOAMI Dit hulpprogramma kan worden gebruikt voor het ophalen van de gebruikersnaam en groepsgegevens samen met beveiligings-id's, bevoegdheden, aanmeldings-id's van de huidige gebruiker op het lokale systeem, m.a.w. wie is de aangemelde gebruiker? Als er geen schakeloptie wordt opgegeven, wordt de gebruikers- naam in NTLM-indeling weergegeven (domein\gebruikersnaam).
WINRM Windows Remote Management (WinRM) is the Microsoft implementation of the WS-Management protocol which provides a secure way to communicate with local and remote computers using web services.
WINRS winrs
WMIC WMI-informatie op de opdrachtregel weergeven.
 
X
 
XCOPY Bestanden en mapstructuren kopi&euml;ren.

 

ACINIUPD   (Version 5.0.2158.1)

ACINIUPD: utility to update the INI file.

aciniupd [/e | /k] [/u] [/v] ini_file section key new_value.
 /e Update the value for the key in the section specified.
 /k Update the key name with the new key name in the section specified.
 /u Update INI file in user's windows directory instead of system directory.
 /v Verbose mode.

 

APPEND

Allows programs to open data files in specified directories as if they were in
the current directory.

APPEND [[drive:]path[;...]] [/X[:ON | :OFF]] [/PATH:ON | /PATH:OFF] [/E]
APPEND ;

 [drive:]path Specifies a drive and directory to append.
 /X:ON    Applies appended directories to file searches and
        application execution.
 /X:OFF    Applies appended directories only to requests to open files.
        /X:OFF is the default setting.
 /PATH:ON   Applies appended directories to file requests that already
        specify a path. /PATH:ON is the default setting.
 /PATH:OFF  Turns off the effect of /PATH:ON.
 /E      Stores a copy of the appended directory list in an environment
        variable named APPEND. /E may be used only the first time
        you use APPEND after starting your system.

Type APPEND ; to clear the appended directory list.
Type APPEND without parameters to display the appended directory list.

 

ARP   (Version 6.1.7600.16385)

Geeft de door Address Resolution Protocol (ARP) gebruikte tabellen weer voor
het omzetten van IP-adressen naar fysieke adressen en wijzigt deze.

ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]

 -a      Geeft huidige ARP-vermeldingen weer door de huidige protocol-
        gegevens aan te vragen. Als het inet_addr niet is opgegeven,
        worden alleen de IP- en fysieke adressen van de opgegeven
        computer weergegeven. Als meer dan één netwerkinterface ARP
        gebruikt, worden er vermeldingen weergegeven voor elke
        ARP-tabel
 -g      Hetzelfde als -a.
 -v      Geeft de huidige ARP-vermeldingen in uitgebreide modus weer.
        Alle ongeldige vermeldingen en vermeldingen op het look-back-
        interface worden weergegeven.
 inet_addr   Specificeert een internetadres.
 -N if_addr  Geeft de ARP-vermeldingen weer voor de netwerkinterface
        opgegeven door if_addr.
 -d      Verwijdert de host opgegeven door inet_addr. Als u sterretjes
        (*) als jokertekens gebruikt, kunt u alle hosts verwijderen.
 -s      Voegt de host toe en associeert het internetadres inet_addrn
        met het fysieke adres eth_addr. Het fysieke adres wordt
        weergegeven als 6 hexadecimale bytes gescheiden door een
        streepje.
 eth_addr   Specificeert een fysiek adres.
 if_addr    Indien aanwezig, specificeert dit het internetadres van de
        interface waarvan de adresomzettingstabel moet worden
        gewijzigd. Indien niet aanwezig, wordt de eerste toepasbare
        interface gebruikt.
Voorbeelden:
 > arp -s 157.55.85.212  00-aa-00-62-c6-09
  Een statische vermelding toevoegen.

 > arp -a
  De ARP-tabel weergeven.

 

ASSOC   (internal command)

Bestandsextensiekoppelingen weergeven of wijzigen

ASSOC [.ext[=[fileType]]]

 .ext   Bepaalt de bestandsextensie waaraan het bestandstype moet
	  worden gekoppeld
 fileType Bepaalt het bestandstype dat moet worden gekoppeld aan de
	  bestandsextensie

Typ ASSOC zonder parameters om de actieve bestandskoppelingen weer te
geven. Als ASSOC wordt aangeroepen met alleen een bestandsextensie,
wordt de actieve bestandskoppeling weergeven voor die bestandsextensie.
Als u niets opgeeft voor het bestandstype zal de opdracht de koppeling
voor de bestandsextensie verwijderen.

 

AT   (Version 6.1.7600.16385)

De opdracht AT programmeert opdrachten en programma's zodat deze op een   
bepaalde tijd en datum door de computer worden uitgevoerd. Om deze     
opdracht te kunnen gebruiken moet de service Schedule zijn gestart.

AT [\\computernaam] [ [ID] [/DELETE] | /DELETE [/YES]]          
AT [\\computernaam] tijd [/INTERACTIVE]
  [ /EVERY:datum[,...] | /NEXT:datum[,...]] "opdracht"

\\computernaam    Geeft een externe computer op. Opdrachten worden
           gepland op de lokale computer als deze parameter
           wordt weggelaten.
Id          Is een id-nummer dat is toegewezen aan een geplande
           opdracht.
/delete       Annuleert een geplande opdracht. Als id is weggelaten
           worden alle geplande opdrachten op de computer
           geannuleerd.
/yes         Wordt gebruikt met de opdracht 'delete' als bij 
           het verwijderen van meerdere geplande opdrachten geen 
           verdere bevestiging nodig is.
tijd         Bepaalt het tijdstip wanneer de opdracht wordt 
           uitgevoerd.
/interactive     Als deze schakeloptie wordt gebruikt, kan de taak 
           interactief worden uitgevoerd met het bureaublad van 
           de gebruiker die is aangemeld op het moment dat de 
           taak wordt uitgevoerd.
/every:datum[,...]  Voert de opdracht uit op de opgegeven dag(en) van de
           week of maand. Als datum is weggelaten, wordt aangenomen 
           dat de huidige dag van de maand wordt bedoeld.
/next:datum[,...]  Voert de opgegeven opdracht uit op de eerstvolgende
           keer dat het die dag is (bijv. komende donderdag). Als
           datum is weggelaten, wordt aangenomen dat de huidige 
           dag van de maand wordt bedoeld.
opdracht       Het batchprogramma of de Windows NT-opdracht die
           moet worden uitgevoerd.

 

ATTRIB   (Version 6.1.7600.16385)

Bestandskenmerken weergeven of wijzigen.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I]
    [[station:][pad] bestandsnaam] [/S] [/D] [/L]]

 +  Stelt een kenmerk in.
 -  Verwijdert een kenmerk.
 R  Kenmerk Alleen-lezen.
 A  Kenmerk Archief.
 S  Kenmerk Systeem.
 H  Kenmerk Verborgen.
 I  Kenmerk Bestand zonder geïndexeerde inhoud
 [station:][pad][bestandsnaam]
   Geeft een bestand of aantal bestanden op voor de bewerking met attrib
 /S Verwerkt overeenkomende bestanden in de actieve map en alle submappen.
 /D Verwerkt ook mappen.
 /L Werken op de kenmerken van de symbolische koppeling in plaats van het
   doel van de symbolische koppeling

 

AUDITPOL   (Version 6.1.7600.16385)

Syntaxis: AuditPol opdracht [<subopdracht><opties>]


Opdrachten (slechts één opdracht toegestaan per keer dat de opdracht wordt
uitgevoerd)
 /?        Help (contextgevoelig)
 /get       Huidig controlebeleid weergeven
 /set       Controlebeleid instellen
 /list      Te selecteren beleidselementen weergeven
 /backup     Controlebeleid opslaan in een bestand
 /restore     Controlebeleid herstellen uit een bestand
 /clear      Controlebeleid wissen
 /remove     Gebruikersafhankelijk controlebeleid verwijderen voor
          een gebruikersaccount
 /resourceSACL  Globale bron-SACL's configureren


Gebruik AuditPol <opdracht> /? voor details van de afzonderlijke opdrachten

 

BCDBOOT   (Version 6.1.7601.17514)

Bcdboot - hulpprogramma voor het maken en repareren van Bcd-opstartbestanden.

Het opdrachtregelprogramma bcdboot.exe wordt gebruikt voor het kopiëren van
essentiële opstartbestanden naar de systeempartitie en voor het maken van een
nieuwe BCD-opslag voor het systeem.

bcdboot <bron> [/l <landinstellingen>] [/s <volumeletter>] [/v]
        [/m [{Id van lader voor besturingssysteem}]]

 bron       Hiermee wordt de locatie opgegeven van de
          Windows-systeemhoofdmap.

 /l        Hiermee wordt een optionele parameter voor de
          landinstelling opgegeven voor gebruik bij het
          initialiseren van de BCD-opslag. De standaardinstelling
          is Engels (Verenigde Staten).

 /s        Hiermee wordt de parameter voor een optionele
          volumeletter opgegeven voor het aanwijzen van
          de doelsysteempartitie waarnaar de bestanden voor de
          opstartomgeving worden gekopieerd. De standaardinstelling
          is de systeempartitie die wordt aangeduid door
          de firmware.

 /v        Hiermee wordt de uitgebreide modus ingeschakeld.

 /m        Als een GUID van de lader voor het besturingssysteem is
          opgegeven, wordt met deze optie het opgegeven
          object van de lader samengevoegd met de systeemsjabloon
          zodat een opstartbaar item wordt gemaakt. Anders worden
          alleen algemene objecten samengevoegd.


Voorbeelden: bcdboot c:\windows /l en-us
     bcdboot c:\windows /s h:
     bcdboot c:\windows /m {d58d10c6-df53-11dc-878f-00064f4f4e08}

 

BCDEDIT   (Version 6.1.7601.17514)

BCDEDIT - Editor voor archief met opstartconfiguratiegegevens

Het opdrachtregelhulpprogramma Bcdedit.exe past het archief met
opstartconfiguratiegegevens aan. Dit archief bevat parameters voor de
opstartconfiguratie en bepaalt hoe het besturingssysteem wordt opgestart.
Deze parameters werden eerder in bestand Boot.ini opgeslagen (in op BIOS
gebaseerde besturingssystemen) of in de niet-vluchtige RAM-
vermeldingen (in op EFI (Extensible Firmware Interface) gebaseerde
besturingssystemen). U kunt Bcdedit.exe gebruiken om vermeldingen in/aan het
archief voor opstartconfiguratiegegevens toe te voegen, te verwijderen,
te bewerken of in te voegen.

Typ bcdedit.exe /? <opdracht> voor gedetailleerde informatie over de
opdrachten en opties. Bijvoorbeeld: als u gedetailleerde informatie over
de opdracht /createstore wilt weergeven, typt u:

   bcdedit.exe /? /createstore

Voer 'bcdedit /? TOPICS' uit voor een alfabetische lijst met onderwerpen
in dit Help-bestand.

Opdrachten voor een archief
===========================
/createstore  Een nieuw en leeg archief met opstartconfiguratiegegevens
        maken.
/export     De inhoud van het systeemarchief naar een bestand exporteren.
        Dit bestand kan later worden gebruikt om de toestand van het
        systeemarchief te herstellen.
/import     De toestand van het systeemarchief herstellen met behulp
        van een back-upbestand dat is gemaakt met de opdracht /export.
/sysstore    Het systeemarchiefapparaat instellen (is alleen geldig voor
        EFI-systemen, deze instelling blijft niet behouden wanneer de
        computer opnieuw wordt opgestart, en wordt alleen gebruikt
        als het systeemarchiefapparaat niet eenduidig is).

Opdrachten voor vermeldingen in een archief
===========================================
/copy      Kopieën van vermeldingen in het archief maken.
/create     Nieuwe vermeldingen in het archief maken.
/delete     Vermeldingen uit het archief verwijderen.
/mirror     Een mirror maken van vermeldingen in de het archief.

Voer 'bcdedit /? ID' uit voor informatie over id's die door deze opdrachten
worden gebruikt.

Opdrachten voor opties voor vermeldingen
========================================
/deletevalue  Vermeldingsopties uit het archief verwijderen.
/set      Waarden voor vermeldingsopties in het archief instellen.

Voer 'bcdedit /? TYPES' uit voor een lijst met gegevenstypen die door deze
opdrachten worden gebruikt.
Voer 'bcdedit /? FORMATS' uit voor een lijst met geldige gegevensindelingen.

Opdrachten die de uitvoer bepalen
=================================
/enum      Vermeldingen in het archief weergeven.
/v       Opdrachtregeloptie die volledige vermeldings-id's weergeeft,
        in plaats van bekende id's. Gebruik /v als alleenstaande
        opdracht als u volledige vermeldings-id's voor het type
        ACTIVE wilt weergeven.

Het uitvoeren van 'bcdedit' is gelijk aan het uitvoeren van 'bcdedit /enum
ACTIVE'.

Opdrachten die opstartbeheer besturen
=====================================
/bootsequence  De eenmalige opstartvolgorde voor opstartbeheer instellen.
/default    De standaardvermelding instellen die door opstartbeheer
        wordt gebruikt.
/displayorder  De volgorde instellen waarmee opstartbeheer het menu met
        meerdere opstartmogelijkheden zal weergeven.
/timeout    De time-outwaarde van opstartbeheer instellen.
/toolsdisplayorder De volgorde instellen waarmee opstartbeheer het menu
        met hulpprogramma's zal weergeven.

Opdrachten die EMS (Noodsituatiebeheerservices) voor een opstarttoepassing
besturen
=============================================================================
/bootems    Noodsituatiebeheerservices voor een opstarttoepassing
        in- of uitschakelen.
/ems      Noodsituatiebeheerservices voor een besturingssysteem-
        vermelding in- of uitschakelen.
/emssettings  De globale parameters voor Noodsituatiebeheerservices
        instellen.

Opdrachten voor foutopsporing
=============================
/bootdebug   Foutopsporing voor een opstarttoepassing in- of uitschakelen.
/dbgsettings  De globale parameters voor foutopsporing instellen.
/debug     Foutopsporing voor de kernel voor een besturingssysteem-
        vermelding in- of uitschakelen.
/hypervisorsettings De hypervisorparameters instellen.

 

BITSADMIN   (Version 7.5.7601.17514)

BITSADMIN version 3.0 [ 7.5.7601 ]
BITS administration utility.
(C) Copyright 2000-2006 Microsoft Corp.

BITSAdmin is deprecated and is not guaranteed to be available in future versions of Windows.
Administrative tools for the BITS service are now provided by BITS PowerShell cmdlets.

USAGE: BITSADMIN [/RAWRETURN] [/WRAP | /NOWRAP] command
The following commands are available:

/HELP      Prints this help 
/?       Prints this help 
/UTIL /?    Prints the list of utilities commands 
/PEERCACHING /?  Prints the list of commands to manage Peercaching
/CACHE /?    Prints the list of cache management commands 
/PEERS /?    Prints the list of peer management commands

/LIST  [/ALLUSERS] [/VERBOSE]   List the jobs
/MONITOR [/ALLUSERS] [/REFRESH sec] Monitors the copy manager
/RESET  [/ALLUSERS]        Deletes all jobs in the manager

/TRANSFER <job name> [type] [/PRIORITY priority] [/ACLFLAGS flags] 
     remote_url local_name
  Transfers one of more files.
  [type] may be /DOWNLOAD or /UPLOAD; default is download
  Multiple URL/file pairs may be specified.
  Unlike most commands, <job name> may only be a name and not a GUID.

/CREATE [type] <job name>        Creates a job
  [type] may be /DOWNLOAD, /UPLOAD, or /UPLOAD-REPLY; default is download
  Unlike most commands, <job name> may only be a name and not a GUID.

/INFO <job> [/VERBOSE]          Displays information about the job
/ADDFILE <job> <remote_url> <local_name> Adds a file to the job
/ADDFILESET <job> <textfile>       Adds multiple files to the job
  Each line of <textfile> lists a file's remote name and local name, separated
  by spaces. A line beginning with '#' is treated as a comment.
  Once the file set is read into memory, the contents are added to the job.

/ADDFILEWITHRANGES <job> <remote_url> <local_name range_list>
  Like /ADDFILE, but BITS will read only selected byte ranges of the URL.
  range_list is a comma-delimited series of offset and length pairs.
  For example,

    0:100,2000:100,5000:eof

  instructs BITS to read 100 bytes starting at offset zero, 100 bytes starting
  at offset 2000, and the remainder of the URL starting at offset 5000.

/REPLACEREMOTEPREFIX <job> <old_prefix> <new_prefix>
  All files whose URL begins with <old_prefix> are changed to use <new_prefix>

Note that BITS currently supports HTTP/HTTPS downloads and uploads.
It also supports UNC paths and file:// paths as URLS

/LISTFILES <job>           Lists the files in the job
/SUSPEND <job>            Suspends the job
/RESUME <job>            Resumes the job
/CANCEL <job>            Cancels the job
/COMPLETE <job>           Completes the job

/GETTYPE <job>            Retrieves the job type
/GETACLFLAGS <job>          Retrieves the ACL propagation flags

/SETACLFLAGS <job> <ACL_flags>    Sets the ACL propagation flags for the job
 O - OWNER    G - GROUP 
 D - DACL    S - SACL 

 Examples:
   bitsadmin /setaclflags MyJob OGDS
   bitsadmin /setaclflags MyJob OGD

/GETBYTESTOTAL <job>         Retrieves the size of the job
/GETBYTESTRANSFERRED <job>      Retrieves the number of bytes transferred
/GETFILESTOTAL <job>         Retrieves the number of files in the job
/GETFILESTRANSFERRED <job>      Retrieves the number of files transferred
/GETCREATIONTIME <job>        Retrieves the job creation time
/GETMODIFICATIONTIME <job>      Retrieves the job modification time
/GETCOMPLETIONTIME <job>       Retrieves the job completion time
/GETSTATE <job>           Retrieves the job state
/GETERROR <job>           Retrieves detailed error information
/GETOWNER <job>           Retrieves the job owner
/GETDISPLAYNAME <job>        Retrieves the job display name
/SETDISPLAYNAME <job> <display_name> Sets the job display name
/GETDESCRIPTION <job>        Retrieves the job description
/SETDESCRIPTION <job> <description> Sets the job description
/GETPRIORITY  <job>        Retrieves the job priority
/SETPRIORITY  <job> <priority>   Sets the job priority
  Priority usage choices:
   FOREGROUND 
   HIGH
   NORMAL
   LOW
/GETNOTIFYFLAGS <job>         Retrieves the notify flags
/SETNOTIFYFLAGS <job> <notify_flags> Sets the notify flags
  For more help on this option, please refer to the MSDN help page for SetNotifyFlags
/GETNOTIFYINTERFACE <job>       Determines if notify interface is registered
/GETMINRETRYDELAY <job>        Retrieves the retry delay in seconds
/SETMINRETRYDELAY <job> <retry_delay> Sets the retry delay in seconds
/GETNOPROGRESSTIMEOUT <job>      Retrieves the no progress timeout in seconds
/SETNOPROGRESSTIMEOUT <job> <timeout> Sets the no progress timeout in seconds
/GETMAXDOWNLOADTIME <job>       Retrieves the download timeout in seconds
/SETMAXDOWNLOADTIME <job> <timeout>  Sets the download timeout in seconds
/GETERRORCOUNT <job>         Retrieves an error count for the job

/SETPROXYSETTINGS <job> <usage>   Sets the proxy usage
  usage choices:
  PRECONFIG  - Use the owner's default Internet settings.
  AUTODETECT - Force autodetection of proxy.
  NO_PROXY  - Do not use a proxy server.
  OVERRIDE  - Use an explicit proxy list and bypass list. 
         Must be followed by a proxy list and a proxy bypass list.
         NULL or "" may be used for an empty proxy bypass list.
 Examples:
   bitsadmin /setproxysettings MyJob PRECONFIG
   bitsadmin /setproxysettings MyJob AUTODETECT
   bitsadmin /setproxysettings MyJob NO_PROXY
   bitsadmin /setproxysettings MyJob OVERRIDE proxy1:80 "<local>" 
   bitsadmin /setproxysettings MyJob OVERRIDE proxy1,proxy2,proxy3 NULL 

/GETPROXYUSAGE <job>         Retrieves the proxy usage setting
/GETPROXYLIST <job>         Retrieves the proxy list
/GETPROXYBYPASSLIST <job>      Retrieves the proxy bypass list

/TAKEOWNERSHIP <job>         Take ownership of the job

/SETNOTIFYCMDLINE <job> <program_name> [program_parameters] 
  Sets a program to execute for notification, and optionally parameters.
  The program name and parameters can be NULL.
  IMPORTANT: if parameters are non-NULL, then the program name should be the
        first parameter.

 Examples:
  bitsadmin /SetNotifyCmdLine MyJob c:\winnt\system32\notepad.exe NULL
  bitsadmin /SetNotifyCmdLine MyJob c:\foo.exe "c:\foo.exe parm1 parm2" 
  bitsadmin /SetNotifyCmdLine MyJob NULL NULL

/GETNOTIFYCMDLINE <job>       Returns the job's notification command line

/SETCREDENTIALS <job> <target> <scheme> <username> <password>
 Adds credentials to a job.
 <target> may be either SERVER or PROXY
 <scheme> may be BASIC, DIGEST, NTLM, NEGOTIATE, or PASSPORT. 

/REMOVECREDENTIALS <job> <target> <scheme> 
 Removes credentials from a job.
/GETCUSTOMHEADERS <job>              Gets the Custom HTTP Headers
/SETCUSTOMHEADERS <job> <header1> <header2> <...> Sets the Custom HTTP Headers
/GETCLIENTCERTIFICATE <job>            Gets the job's Client Certificate Information
/SETCLIENTCERTIFICATEBYID <job> <store_location> <store_name> <hexa-decimal_cert_id>
 Sets a client authentication certificate to a job.
 <store_location> may be 
	1(CURRENT_USER), 2(LOCAL_MACHINE), 3(CURRENT_SERVICE),
	4(SERVICES), 5(USERS), 6(CURRENT_USER_GROUP_POLICY),
	7(LOCAL_MACHINE_GROUP_POLICY) or 8(LOCAL_MACHINE_ENTERPRISE). 

/SETCLIENTCERTIFICATEBYNAME <job> <store_location> <store_name> <subject_name>
 Sets a client authentication certificate to a job.
 <store_location> may be 
	1(CURRENT_USER), 2(LOCAL_MACHINE), 3(CURRENT_SERVICE),
	4(SERVICES), 5(USERS), 6(CURRENT_USER_GROUP_POLICY),
	7(LOCAL_MACHINE_GROUP_POLICY) or 8(LOCAL_MACHINE_ENTERPRISE). 

/REMOVECLIENTCERTIFICATE <job>        Removes the Client Certificate Information from the job

/SETSECURITYFLAGS <job> <value>  
  Sets the HTTP security flags for URL redirection and checks performed on the server certificate during the transfer.
  The value is an unsigned integer with the following interpretation for the bits in the binary representation.
   Enable CRL Check                 : Set the least significant bit
   Ignore invalid common name in server certificate : Set the 2nd bit from right
   Ignore invalid date in server certificate    : Set the 3rd bit from right
   Ignore invalid certificate authority in server
    certificate                  : Set the 4th bit from right
   Ignore invalid usage of certificate       : Set the 5th bit from right
   Redirection policy                : Controlled by the 9th-11th bits from right
     0,0,0 - Redirects will be automatically allowed.
     0,0,1 - Remote name in the IBackgroundCopyFile interface will be updated if a redirect occurs.
     0,1,0 - BITS will fail the job if a redirect occurs.

   Allow redirection from HTTPS to HTTP       : Set the 12th bit from right

/GETSECURITYFLAGS <job>  
  Reports the HTTP security flags for URL redirection and checks performed on the server certificate during the transfer.

/SETVALIDATIONSTATE <job> <file-index> <true|false>
   <file-index> starts from 0     
  Sets the content-validation state of the given file within the job.

/GETVALIDATIONSTATE <job> <file-index> 
   <file-index> starts from 0     
  Reports the content-validation state of the given file within the job.

/GETTEMPORARYNAME <job> <file-index> 
   <file-index> starts from 0     
  Reports the temporary filename of the given file within the job.

The following options control peercaching of a particular job:

/SETPEERCACHINGFLAGS <job> <value>  
  Sets the flags for the job's peercaching behavior.
  The value is an unsigned integer with the following interpretation for the bits in the binary representation.
    Allow the job's data to be downloaded from a peer : Set the least significant bit
    Allow the job's data to be served to peers    : Set the 2nd bit from right

/GETPEERCACHINGFLAGS <job>        
  Reports the flags for the job's peercaching behavior.

The following options are valid for UPLOAD-REPLY jobs only:

/GETREPLYFILENAME <job>    Gets the path of the file containing the server reply
/SETREPLYFILENAME <job> <path> Sets the path of the file containing the server reply
/GETREPLYPROGRESS <job>    Gets the size and progress of the server reply
/GETREPLYDATA   <job>    Dumps the server's reply data in hex format

The following options can be placed before the command:
/RAWRETURN           Return data more suitable for parsing
/WRAP             Wrap output around console (default)
/NOWRAP            Don't wrap output around console

The /RAWRETURN option strips new line characters and formatting.
It is recognized by the /CREATE and /GET* commands.

Commands that take a <job> parameter will accept either a job name or a job ID
GUID inside braces. BITSADMIN reports an error if a name is ambiguous.

 

BOOTCFG   (Version 6.1.7600.16385)

BOOTCFG /parameter [argumenten]

Beschrijving:
  Met dit opdrachtregelprogramma kunt u de instellingen voor de
  opstartvermelding in het bestand boot.ini configureren, opzoeken, wijzigen
  of verwijderen.

Parameterlijst:
  /Copy    Hiermee wordt een kopie van een bestaande opstartvermelding
        gemaakt.

  /Delete   Hiermee wordt een bestaande opstartvermelding uit
        boot.ini verwijderd.

  /Query   Hiermee worden de huidige opstartvermeldingen en de
        bijbehorende instellingen weergegeven.

  /Raw    Hiermee kunnen schakelopties worden opgegeven die moeten
        worden toegevoegd.

  /Timeout  Hiermee kan de waarde voor time-out worden gewijzigd.

  /Default  Hiermee kan de standaardopstartvermelding worden gewijzigd.

  /EMS    Hiermee kan de schakeloptie /redirect worden.
        ingesteld voor headless-ondersteuning.

  /Debug   Hiermee kunnen de poort en baudrate worden
        opgegeven voor foutopsporing op afstand.

  /Addsw   Hiermee kunnen voorgedefinieerde
        schakelopties worden toegevoegd.
  /Rmsw    Hiermee kunnen voorgedefinieerde
        schakelopties worden verwijderd
  /Dbg1394  Hiermee kan foutopsporing via poort 1394
        worden geconfigureerd.
  /?     Dit helpbericht weergeven.

Voorbeelden:
  BOOTCFG /Copy /?
  BOOTCFG /Delete /?
  BOOTCFG /Query /?
  BOOTCFG /Raw /?
  BOOTCFG /Timeout /?
  BOOTCFG /EMS /?
  BOOTCFG /Debug /?
  BOOTCFG /Addsw /?
  BOOTCFG /Rmsw /?
  BOOTCFG /Dbg1394 /?
  BOOTCFG /Default /?
  BOOTCFG /?

Waarschuwing: Boot.ini wordt gebruikt voor opstartopties in Windows XP en
       oudere besturingssystemen. Gebruik het opdrachtregelprogramma
       BCDEDIT voor het aanpassen van de opstartopties in Windows
       Vista.

 

BREAK   (internal command)

Uitgebreide Ctrl+C-controle op DOS-systeem in- of uitschakelen.

Dit is aanwezig voor compatibiliteit met DOS-systemen. Het heeft geen effect
onder Windows.

Als opdrachtextensies worden ingeschakeld en worden uitgevoerd op
Windows, zal de opdracht BREAK een hardcoded-breakpoint geven
indien foutopsporing wordt uitgevoerd door een foutopsporingsprogramma.

 

CACLS   (Version 6.1.7600.16385)

 Opmerking: Cacls is verouderd. Gebruik Icacls.

ACL's (toegangsbeheerlijsten) van bestanden weergeven of bewerken

 CACLS best.naam [/T] [/M] [/L] [/S[:SDDL]] [/E] [/C] [/G gebr.:machtiging]
    [/R gebr. [...]] [/P gebr.:machtiging [...]] [/D gebr. [...]]
  best.naam   ACL's weergeven
  /T      ACL's wijzigen van opgegeven bestanden in de huidige map
         en alle submappen
  /L      Op symbolische koppeling uitvoeren, i.p.v op doel
  /M      ACL's van volumes, gekoppeld aan een map, wijzigen
  /S      SDDL-tekenreeks voor de DACL weergeven
  /S:SDDL    ACL's vervangen door ACL's in SDDL-tekenreeks (niet geldig
         met /E, /G, /R, /P of /D)
  /E      ACL bewerken in plaats van vervangen
  /C      Doorgaan bij toegang geweigerd
  /G gebr:machtiging Opgegeven gebruiker toegangsrechten verlenen
         Machtiging kan zijn: R Lezen, W Schrijven, C Wijzigen
         (schrijven), F Volledig beheer
  /R gebruiker Toegangsrechten van opgegeven gebruiker intrekken.
         [alleen geldig met /E]
  /P gebr:machtiging Toegangsrechten van opgegeven gebruiker vervangen
         Machtiging kan zijn: N Geen, R Lezen, W Schrijven,
         C Wijzigen (schrijven), F Volledig beheer
  /D gebruiker Opgegeven gebruiker toegang weigeren
U kunt jokertekens gebruiken om meerdere bestanden op te geven in een
opdracht. U kunt meerdere gebruikers opgeven in een opdracht.

Afkortingen:
  CI - Container Inherit
    De ACE wordt door mappen overgenomen
  OI - Object Inherit
    De ACE wordt door bestanden overgenomen
  IO - Inherit Only
    De ACE is niet van toepassing op het huidige bestand of de huidige map
  ID - Inherited
    De ACE is van de ACL van de bovenliggende map overgenomen.

 

CALL   (internal command)

Een batchprogramma aanroepen vanuit een ander batchprogramma.

CALL [station:][pad]bestandsnaam [batchparameters]

 batchparameters Bepaalt eventuele opdrachtregelinformatie die voor
          het uitvoeren van het batchprogramma vereist is.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert CALL als volgt:

De opdracht CALL accepteert nu namen als het doel van CALL. De
syntaxis is:

  CALL :naam argumenten

Een nieuwe batchbestandscontext wordt gemaakt met de opgegeven argumenten
en besturing wordt overgegeven aan de opdracht na de opgegeven naam. U moet
twee keer 'afsluiten' door in twee keer het einde van het batchscriptbestand
te bereiken. Als u voor het eerst het einde bereikt, wordt de besturing
geretourneerd naar een punt vlak na de CALL-opdracht. De tweede keer wordt
het batchscript afgesloten. Typ GOTO /? voor een beschrijving van de
GOTO :EOF-extensie waarmee u kunt 'terugkeren' uit een batchscript.

Daarnaast is uitbreiding van argumentverwijzingen in een batchscript(%0,
%1, etc.) als volgt gewijzigd:


  %* in een batchscript verwijst naar alle argumenten (b.v. %1 %2 %3
    %4 %5 ...)

  Vervanging van batchparameters (%n) is verbeterd. U kunt nu de volgende
  extra syntaxis gebruiken:

  %~1     - breidt %1 uit waarbij aanhalingstekens (") worden 
          verwijderd
  %~f1    - breidt %1 uit naar een fully-qualified-padnaam
  %~d1    - breidt %1 alleen uit naar een stationsletter
  %~p1    - breidt %1 alleen uit naar een pad
  %~n1    - breidt %1 alleen uit naar een bestandsnaam
  %~x1    - breidt %1 alleen uit naar een bestandsextensie
  %~s1    - uitgebreid pad bevat alleen korte namen
  %~a1    - breidt %1 uit naar bestandskenmerken van bestand
  %~t1    - breidt %1 uit naar datum/tijd van bestand
  %~z1    - breidt %1 uit naar grootte van bestand
  %~$PATH:1  - doorzoekt de mappen in omgevingsvariabele PATH en breidt
          %1 uit naar de fully-qualified-naam van het eerste
          gevonden bestand. Als de naam van de omgevingsvariabele
          niet is opgegeven of als het bestand niet wordt gevonden,
          wordt deze wijzigingstoets uitgebreid naar de lege
          tekenreeks.

  De wijzigingstoetsen kunnen worden gecombineerd om samengestelde
  resultaten te krijgen:

  %~dp1    - breidt %1 alleen uit naar een stationsletter en pad
  %~nx1    - breidt %1 alleen uit naar een bestandsnaam en extensie
  %~dp$PATH:1 - doorzoekt de mappen in omgevingsvariabele PATH naar %1
          en breidt uit naar de stationsletter en het pad van het
          eerste gevonden bestand
  %~ftza1   - breidt %1 uit naar een op DIR lijkende uitvoerregel

  In bovenstaande voorbeelden kunnen %1 en PATH worden vervangen door 
  andere geldige waarden. De syntaxis %~ wordt afgesloten door een 
  geldig argumentnummer. De wijzigingstoetsen %~ mogen niet samen worden
  gebruikt met %*.

 

CD   (internal command)

De naam van de actieve map weergeven of de actieve map wijzigen.

CHDIR [/D] [station:][pad]
CHDIR [..]
CD [/D] [station:][pad]
CD [..]

 ..  Geeft aan dat u naar de bovenliggende map wilt gaan.

Typ CD <stationsletter> (bijv. CD E:) om de actieve map in het opgegeven
station weer te geven. Als u CD zonder parameters typt, worden het actieve
station en de actieve map weergegeven.

Gebruik de schakeloptie /D als u zowel het actieve station als de actieve
map voor een station wilt wijzigen.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert CHDIR als volgt:

De actieve maptekenreeks wordt aangepast (qua hoofd-/kleine lettergebruik)
aan de namen op de schijf. Dus CD C:\TEMP stelt de
actieve map in op C:\Temp als dat ook het geval is op schijf.

De opdracht CHDIR ziet spaties niet als scheidingstekens, zodat het
mogelijk is om CD te gebruiken naar een submapnaam die een spatie
bevat, zonder de naam te omgeven met aanhalingstekens. Bijvoorbeeld:

  cd \winnt\profiles\username\programs\start menu

is hetzelfde als:

  cd "\winnt\profiles\username\programs\start menu"

Dit is wat u moet typen als de extensies zijn uitgeschakeld.

 

CDBURN   (Version 5.2.3790.0)

Usage:
	cdburn <drive> -erase [image [options]]
	cdburn <drive> image [options]
Options:
	-erase      Erases the disk before burning (valid for R/W only)
	-sao       Writes the image out in "session at once", or cue
	         sheet, mode (default is "track at once")
	-speed      Speed of burn, or 'max' for maximum speed
	-imagehaspostgap Use if your image already contains a 150 sector postgap
	The [image] must be provided unless the -erase flag is set.
	If both an image and -erase are provided, the media will be
	erased prior to burning the image to the disc.

 

CERTREQ   (Version 6.1.7600.16385)

Syntaxis:
 CertReq -?
 CertReq [-v] -?
 CertReq [-Command] -?

 CertReq [-Submit] [Options] [RequestFileIn [CertFileOut [CertChainFileOut
 [FullResponseFileOut]]]]
  Een aanvraag naar een certificeringsinstantie verzenden.

 Opties:
  -attrib Kenmerkenreeks
  -binary
  -PolicyServer Beleidsserver
  -config Configuratiereeks
  -Anonymous
  -Kerberos
  -ClientCertificate Clientcertificaat-id
  -UserName Gebruikersnaam
  -p Wachtwoord
  -crl
  -rpc
  -AdminForceMachine
  -RenewOnBehalfOf

 CertReq -Retrieve [Options] RequestId [CertFileOut [CertChainFileOut 
 [FullResponseFileOut]]]
  Een antwoord op een aanvraag van een certificeringsinstantie ophalen.

 Opties:
  -binary
  -PolicyServer Beleidsserver
  -config Configuratiereeks
  -Anonymous
  -Kerberos
  -ClientCertificate Clientcertificaat-id
  -UserName Gebruikersnaam
  -p Wachtwoord
  -crl
  -rpc
  -AdminForceMachine

 CertReq -New [Options] [PolicyFileIn [RequestFileOut]]
  Een nieuwe aanvraag volgens PolicyFileIn maken

 Opties:
  -attrib Kenmerkenreeks
  -binary
  -cert Certificaat-id
  -PolicyServer Beleidsserver
  -config Configuratiereeks
  -Anonymous
  -Kerberos
  -ClientCertificate Clientcertificaat-id 
  -UserName Gebruikersnaam
  -p Wachtwoord
  -user
  -machine
  -xchg Uitwisselingcertificaatbestand

 CertReq -Accept [Opties] [CertChainFileIn | FullResponseFileIn | CertFileIn]
  Een antwoord op een vorige nieuwe aanvraag accepteren en installeren.

 Opties:
  -user 
  -machine

 CertReq -Policy [Options] [RequestFileIn [PolicyFileIn [RequestFileOut 
 [PKCS10FileOut]]]]
  Een kruiscertificaat of aanvraag voor gekwalificeerde ondergeschiktheid
  maken op basis van een bestaand CA-certificaat of een bestaande aanvraag.

 Opties:
  -attrib Kenmerkenreeks
  -binary
  -cert Certificaat-id
  -PolicyServer Beleidsserver
  -Anonymous
  -Kerberos
  -ClientCertificate Clientcertificaat-id 
  -UserName Gebruikersnaam
  -p Wachtwoord
  -noEKU
  -AlternateSignatureAlgorithm
  -HashAlgorithm Hash-algoritme

 CertReq -Sign [Options] [RequestFileIn [RequestFileOut]]
  Een certificaataanvraag ondertekenen met een inschrijvingsagent of een
  handtekeningcertificaat voor gekwalificeerde ondergeschiktheid.

 Opties:
  -binary
  -cert Certificaat-id
  -PolicyServer Beleidsserver
  -Anonymous
  -Kerberos
  -ClientCertificate Clientcertificaat-id 
  -UserName Gebruikersnaam
  -p Wachtwoord
  -crl
  -noEKU
  -HashAlgorithm Hash-algoritme

 Certificaataanvraag -Enroll [opties] NaamSjabloon
 Certificaataanvraag -Enroll -cert Certificaat-id [opties] [Renew] [ReuseKeys]
  Inschrijven voor een nieuw certificaat of een certificaat vernieuwen.

 Opties:
  -PolicyServer Beleidsserver
  -user 
  -machine

 

CERTUTIL   (Version 6.1.7601.18151)

Werkwoorden:
 -dump       -- Configuratiegegevens of bestanden dumpen
 -asn       -- ASN.1-bestand parseren

 -decodehex    -- Hexadecimaal gecodeerd bestand decoderen
 -decode      -- Base64-gecodeerd bestand decoderen
 -encode      -- Bestand coderen naar Base64

 -deny       -- Aanvraag met status In behandeling weigeren
 -resubmit     -- Aanvraag met status In behandeling opnieuw indienen
 -setattributes  -- Kenmerken instellen voor aanvraag met status In behandeling
 -setextension   -- Uitbreiding instellen voor in behandeling zijnde aanvraag
 -revoke      -- Certificaat intrekken
 -isvalid     -- Huidige certificaattoestand weergeven

 -getconfig    -- Standaard configuratietekenreeks ophalen
 -ping       -- Active Directory Certificate Services-aanvraaginterface met de opdracht Ping aanroepen
 -pingadmin    -- Beheerinterface voor het met de opdracht Ping aanroepen van de Active Directory Certificate Services
 -CAInfo      -- CA-informatie weergeven
 -ca.cert     -- Het CA-certificaat ophalen
 -ca.chain     -- De CA-certificaatketen ophalen
 -GetCRL      -- CRL opvragen
 -CRL       -- Nieuwe lijsten met wijzigingen in ingetrokken certificaten uitgeven 
(of alleen delta-CRL's)
 -shutdown     -- Active Directory Certificate Services afsluiten

 -installCert   -- CA-certificaat installeren
 -renewCert    -- CA-certificaat vernieuwen

 -schema      -- Certificaatschema dumpen
 -view       -- Certificaatweergave dumpen
 -db        -- Onbewerkte database dumpen
 -deleterow    -- Rij van de serverdatabase verwijderen

 -backup      -- Back-up van Active Directory Certificate Services maken
 -backupDB     -- Back-up maken van de database met Active Directory Certificate Services
 -backupKey    -- Back-up maken van het Active Directory Certificate Services-certificaat en de persoonlijke sleutel
 -restore     -- Active Directory Certificate Services terugzetten
 -restoreDB    -- Database met de Active Directory Certificate Services terugzetten
 -restoreKey    -- Active Directory Certificate Services-certificaat en de persoonlijke sleutel terugzetten
 -importPFX    -- Certificaat en persoonlijke sleutel importeren
 -dynamicfilelist -- Lijst met dynamische bestanden weergeven
 -databaselocations -- Databaselocaties weergeven
 -hashfile     -- Versleutelingshash van een bestand genereren en weergeven

 -store      -- Certificaatopslag dumpen
 -addstore     -- Certificaat toevoegen aan archief
 -delstore     -- Certificaat verwijderen uit het archief
 -verifystore   -- Certificaat in archief controleren
 -repairstore   -- Koppeling aan reparatiesleutel of het bijwerken van certificaateigenschappen of security descriptor van sleutel
 -viewstore    -- Certificaatopslag dumpen
 -viewdelstore   -- Certificaat verwijderen uit het archief

 -dsPublish    -- Het certificaat of de CRL uitgeven in Active Directory Domain Services

 -ADTemplate    -- AD-sjablonen weergeven
 -Template     -- Sjablonen voor inschrijvingsbeleid weergeven
 -TemplateCAs   -- CA's voor sjabloon weergeven
 -CATemplates   -- Sjablonen voor CA weergeven
 -enrollmentServerURL -- Inschrijvingsserver-URL's weergeven, toevoegen of verwijderen die zijn gekoppeld aan een CA
 -ADCA       -- CA's van AD weergeven
 -CA        -- CA's voor inschrijvingsbeleid weergeven
 -Policy      -- Inschrijvingsbeleid weergeven
 -PolicyCache   -- Cachevermeldingen voor het inschrijvingsbeleid weergeven of verwijderen
 -CredStore    -- Vermeldingen in referentiearchief weergeven, toevoegen of verwijderen
 -InstallDefaultTemplates -- Standaardcertificaatsjablonen installeren
 -URLCache     -- De URL-cachevermeldingen weergeven of verwijderen
 -pulse      -- Automatische-inschrijvingsgebeurtenissen pulsen
 -MachineInfo   -- Gegevens van Active Directory Domain Services-computerobject weergeven
 -DCInfo      -- Gegevens van domeincontroller weergeven
 -EntInfo     -- Gegevens van onderneming weergeven
 -TCAInfo     -- CA-informatie weergeven
 -SCInfo      -- Gegevens van smartcard weergeven

 -SCRoots     -- Basiscertificaten van smartcard beheren

 -verifykeys    -- Openbaar/persoonlijk sleutelpaar controleren
 -verify      -- Certificaat, CRL of keten controleren
 -syncWithWU    -- Synchroniseren met Windows Update
 -generateSSTFromWU -- SST genereren van Windows Update
 -sign       -- CRL of certificaat opnieuw van een handtekening voorzien

 -vroot      -- Virtuele webroot en bestandsshares maken/verwijderen
 -vocsproot    -- Virtuele webbasismappen voor OCSP-webproxy maken/verwijderen
 -addEnrollmentServer -- Een inschrijvingsservertoepassing toevoegen
 -deleteEnrollmentServer -- Een inschrijvingsservertoepassing verwijderen
 -oid       -- ObjectId weergeven of weergavenaam instellen
 -error      -- Tekst van foutcode weergeven
 -getreg      -- Registerwaarde weergeven
 -setreg      -- Registerwaarde instellen
 -delreg      -- Registerwaarde verwijderen

 -ImportKMS    -- Gebruikerssleutels en certificaten in serverdatabase importeren voor 
sleutelarchivering
 -ImportCert    -- Een certificaatbestand in de database importeren
 -GetKey      -- Blob voor herstel van gearchiveerde persoonlijke sleutel ophalen
 -RecoverKey    -- Gearchiveerde persoonlijke sleutel ophalen
 -MergePFX     -- PFX-bestanden samenvoegen
 -ConvertEPF    -- PFX-bestanden converteren naar EPF-bestand
 -?        -- Bericht van gebruik weergeven


CertUtil -?       -- Een woordenlijst (opdrachtlijst) weergeven
CertUtil -dump -?    -- De Helptekst weergeven voor het woord dump
CertUtil -v -?      -- De volledige Helptekst weergeven voor alle woorden

CertUtil: - de opdracht ? is voltooid.

 

CHCP   (internal command)

Het nummer van de actieve codetabel weergeven of dit instellen.

CHCP [nnn]

 nnn  Het nummer van de codetabel.

Om het nummer van de huidige codetabel te zien, typt u CHCP zonder parameter.

 

CHDIR   (internal command)

De naam van de actieve map weergeven of de actieve map wijzigen.

CHDIR [/D] [station:][pad]
CHDIR [..]
CD [/D] [station:][pad]
CD [..]

 ..  Geeft aan dat u naar de bovenliggende map wilt gaan.

Typ CD <stationsletter> (bijv. CD E:) om de actieve map in het opgegeven
station weer te geven. Als u CD zonder parameters typt, worden het actieve
station en de actieve map weergegeven.

Gebruik de schakeloptie /D als u zowel het actieve station als de actieve
map voor een station wilt wijzigen.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert CHDIR als volgt:

De actieve maptekenreeks wordt aangepast (qua hoofd-/kleine lettergebruik)
aan de namen op de schijf. Dus CD C:\TEMP stelt de
actieve map in op C:\Temp als dat ook het geval is op schijf.

De opdracht CHDIR ziet spaties niet als scheidingstekens, zodat het
mogelijk is om CD te gebruiken naar een submapnaam die een spatie
bevat, zonder de naam te omgeven met aanhalingstekens. Bijvoorbeeld:

  cd \winnt\profiles\username\programs\start menu

is hetzelfde als:

  cd "\winnt\profiles\username\programs\start menu"

Dit is wat u moet typen als de extensies zijn uitgeschakeld.

 

CHKDSK   (Version 6.1.7600.16385)

Een schijf controleren en vervolgens een statusrapport weergeven.


CHKDSK [volume[[pad]best.naam]]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:grootte]]
                 [/B]


 volume     Het koppelpunt, de volumenaam of stationsletter (gevolgd
         door een dubbele punt).
 bestandsnaam  Alleen voor FAT/FAT32: bepaalt welke bestanden op
         fragmentatie moeten worden gecontroleerd.
 /F       Herstelt fouten op de schijf.
 /V       Op FAT/FAT32: geeft het volledige pad en de naam van elk
         bestand op de schijf weer.
         Op NTFS: geeft opruimberichten weer, indien aanwezig.
 /R       Vindt beschadigde sectoren en herstelt leesbare gegevens
         (hiervoor is /F nodig)
 /L:grootte   Alleen NTFS: wijzigt de grootte van het logboekbestand naar
         de opgegeven hoeveelheid kB. Als grootte niet is opgegeven,
         wordt de huidige grootte weergegeven.
 /X       Forceert het eerst ontkoppelen van het volume, indien nodig.
         Alle geopende ingangen naar het volume worden dan ongeldig
         (hiervoor is /F nodig)
 /I       Alleen NTFS: voert een minder uitgebreide controle van
         indexvermeldingen uit
 /C       Alleen NTFS: slaat het controleren van cycli binnen de
         mapstructuur over
 /B       Alleen NFTS: evalueert de beschadigde cluster op het volume
         opnieuw (hiervoor is /R nodig)

De schakelopties /I of /C verminderen de hoeveelheid tijd die is benodigd voor
het uitvoeren van Chkdsk door bepaalde controles van het volume over te slaan.

 

CHKNTFS   (Version 6.1.7600.16385)

Tijdens het opstarten de schijfcontrole weergeven of deze aanpassen.

CHKNTFS volume [...]
CHKNTFS /D
CHKNTFS /T[:tijd:]
CHKNTFS /X volume [...]
CHKNTFS /C volume [...]

 volume  Bepaalt het koppelpunt, de volumenaam of stationsletters
      (gevolgd door een dubbele punt) van een station.
 /D    Zet de computer terug op het standaardgedrag. Alle stations
      worden bij het opstarten gecontroleerd en chkdsk wordt
      uitgevoerd op beschadigde stations.
 /T:tijd  Wijzigt de aftellingstijd voor AUTOCHK-start in de opgegeven
      hoeveelheid tijd (in seconden). Als geen tijd wordt opgegeven,
      wordt de huidige instelling weergegeven.
 /X    Sluit een station uit van de standaardcontrole bij het 
      opstarten. Uitgesloten stations worden niet bijeengevoegd 
      tussen aanroepen van de opdracht.
 /C    Controleert een station tijdens het opstarten. Chkdsk wordt
      uitgevoerd als het station is beschadigd.

Als er geen schakelopties worden opgegeven, zal CHKNTFS weergeven of het
opgegeven station is beschadigd of dat gepland is dat het station de volgende
keer dat het wordt opgestart wordt gecontroleerd.

 

CHOICE

CHOICE [/C keuzes] [/N] [/CS] [/T time out /D keuze] [/M tekst]

Beschrijving:
  Met dit hulpprogramma kunnen gebruikers een item in
  een lijst selecteren en wordt de index van de keuze geretourneerd.

Parameterlijst:
  /C  choices    De lijst met keuzes die dient te worden gemaakt.
            Standaardlijst is 'JN'.

  /N         Hiermee wordt de lijst in de prompt verborgen.
            Het bericht voor de prompt wordt
            weergegeven en de keuzes zijn ingeschakeld.

  /CS         Hiermee kunnen hoofdlettergevoelige keuzes worden
            geselecteerd . Standaard is niet-hoofdlettergevoelig.

  /T  time-out   Aantal seconden voor pauze voordat een standaard
            keuze wordt gemaakt. Waarden van 0 tot 9999 zijn
            geldig. Als 0 wordt opgegeven, is er geen pauze.
            De standaardkeuze wordt geselecteerd.

  /D  keuze     De standaardkeuze na nnnn seconden.
            Het teken dient in de verzameling keuzes te zijn
            opgenomen
            in de optie /C en nnnn dient ook met /T te zijn
            opgegeven.

  /M  tekst     Het bericht dat wordt weergegeven voordat
            de prompt wordt weergegeven. Als niet opgegeven
            wordt alleen een prompt weergegeven.

  /?         Hiermee wordt dit helpbericht weergegeven.

  Opmerking:
  De omgevingsvariabele ERRORLEVEL wordt ingesteld op de index
  van de sleutel die is geselecteerd. De eerste keuze retourneert
  een waarde 1, de tweede een waarde 2, enzovoort.
  Als de gebruiker op een toets drukt die geen geldige waarde is,
  wordt een pieptoon weergegeven. Als een fout wordt vastgesteld,
  wordt een waarde ERRORLEVEL van 255 geretourneerd. Als de
  gebruiker op Ctrl+Break of Ctrl+C drukt, wordt een waarde
  voor ERRORLEVEL van 0 geretourneerd. Als u ERRORLEVEL-parameters 
  in een batchprogramma gebruikt, dienen deze in afnemende grootte te
  worden opgenomen.

Voorbeelden:
  CHOICE /?
  CHOICE /C JNA /M "Druk op J voor Ja, N voor Nee of A als u wilt Annuleren."
  CHOICE /T 10 /C ync /CS /D y 
  CHOICE /C ab /M "Kies a voor optie 1 en b voor optie 2."
  CHOICE /C ab /N /M "Kies a voor optie 1 en b voor optie 2."

 

CIPHER   (Version 6.1.7600.16385)

Hiermee kan de versleuteling van mappen (of bestanden) op NTFS-partities
worden weergegeven en gewijzigd.

 CIPHER [/E | /D | /C]
     [/S:map] [/B] [/H] [padnaam [...]]

 CIPHER /K [/ECC:256|384|521]

 CIPHER /R:bestandsnaam [/SMARTCARD] [/ECC:256|384|521]

 CIPHER /U [/N]

 CIPHER /W:map

 CIPHER /X[:efsbestand] [bestandsnaam]

 CIPHER /Y

 CIPHER /ADDUSER [/CERTHASH:hash | /CERTFILE:bestandsnaam |
     /USER:gebruikersnaam]
     [/S:map] [/B] [/H] [padnaam [...]]

 CIPHER /FLUSHCACHE [/SERVER:servernaam]
 
 CIPHER /REMOVEUSER /CERTHASH:hash
     [/S:map] [/B] [/H] [padnaam [...]]

 CIPHER /REKEY [padnaam [...]]

  /B    Afsluiten als een fout optreedt. Standaard gaat CIPHER door
       zelfs als fouten optreden.
  /C    Hiermee wordt informatie over het versleutelde bestand
       weergegeven.
  /D    Hiermee worden de opgegeven bestanden of mappen ontsleuteld.
  /E    Hiermee worden de opgegeven bestanden of mappen versleuteld.
       De mappen worden gemarkeerd zodat achteraf toegevoegde
       bestanden worden versleuteld. Het versleutelde bestand kan
       de versleuteling kwijtraken als het wordt gewijzigd en de
       bovenliggende map is niet versleuteld. Aanbevolen wordt om het
       bestand en de bovenliggende map te versleutelen.
  /H    Hiermee worden bestanden met het kenmerk Verborgen of Systeem
       weergegeven. Deze bestanden worden normaal niet weergegeven.
  /K    Hiermee wordt een nieuw certificaat en nieuwe sleutel gemaakt
       voor gebruik bij EFS. Als deze optie wordt geselecteerd, worden
       alle andere opties genegeerd.

       Opmerking: Standaard worden met /K een certificaat en sleutel
          gemaakt die voldoen aan het huidige groepsbeleid. Als ECC
          wordt opgegeven, wordt een zelfondertekend certificaat
          gemaakt met de opgegeven sleutelgrootte.

  /N    Deze optie werkt alleen met /U. Hiermee wordt voorkomen dat
       sleutels worden bijgewerkt. Deze optie wordt gebruikt om alle
       versleutelde bestanden op lokale stations te vinden.
  /R    Hiermee worden een sleutel en een certificaat voor EFS-herstel
       gegenereerd en naar een PFX-bestand (met het
       certificaat en de persoonlijke sleutel) en een CER-
       bestand (met alleen het certificaat) geschreven. Een
       administrator kan de inhoud van het CER-bestand aan het
       EFS-herstelbeleid toevoegen om de herstelsleutel voor gebruikers
       te maken en het PFX-bestand te importeren om individuele
       bestanden te herstellen. Als SMARTCARD wordt opgegeven, worden
       de herstelsleutel en het certificaat op een smartcard
       opgeslagen. Een CER-bestand wordt gegenereerd (dat alleen het
       certificaat bevat). Er wordt geen PFX-bestand gegenereerd.

       Opmerking: Standaard worden met /R een 2048-bits sleutel en een
          certificaat voor RSA-herstel gemaakt. Als ECC wordt
          opgegeven, moet dit worden gevolgd door een sleutelgrootte
          van 256, 384 of 521.

  /S    Hiermee wordt de opgegeven bewerking uitgevoerd op de opgegeven
       map en alle bestanden en submappen in deze map.
  /U    Hiermee worden alle versleutelde bestanden op lokale stations
       gemarkeerd. De bestandsversleutelingssleutel van de gebruiker
       of de herstelsleutels worden bijgewerkt naar de huidige
       versie als deze worden gewijzigd. Deze optie werkt niet
       samen met andere opties, behalve met /N.
  /W    Hiermee worden gegevens in ongebruikte beschikbare schijfruimte
       op het volledige volume verwijderd. Als deze optie wordt
       gebruikt, worden alle andere opties genegeerd. De opgegeven map
       kan zich overal op een lokaal volume bevinden. Als het een
       koppelpunt is of verwijst naar een map op een ander volume,
       dan worden de gegevens op het volume verwijderd.
  /X    Hiermee wordt een back-up van het EFS-certificaat en de
       sleutels gemaakt in bestand 'bestandsnaam'. Als efsfile
       wordt opgegeven, wordt een back-up gemaakt van het certificaat
       of de certificaten van de huidige gebruiker die zijn gebruikt
       om het bestand te versleutelen. In andere gevallen wordt een
       back-up gemaakt van het huidige EFS-certificaat en sleutels van
       de gebruiker.
  /Y    Hiermee wordt de huidige EFS-certificaatduimafdruk op de lokale
       computer weergegeven.
  /ADDUSER Hiermee wordt een gebruiker aan de opgegeven versleutelde
       bestanden toegevoegd. Als CERTHASH wordt opgegeven, zoekt Cipher
       naar een certificaat met deze SHA1-hash. Als CERTFILE wordt
       opgegeven, zal Cipher het certificaat uit het bestand ophalen.
       Als USER wordt opgegeven, wordt in Active Directory Domain
       Services gezocht naar het certificaat van de gebruiker.
  /FLUSHCACHE
       Hiermee wordt de cache voor EFS-sleutels van de gebruiker die de
       oproep doet, leeggemaakt op de opgegeven server. Als geen
       servernaam wordt opgegeven, wordt de sleutelcache van de
       gebruiker op de lokale computer leeggemaakt.
  /REKEY  Hiermee worden de opgegeven versleutelde bestanden zodanig
       bijgewerkt dat de huidige geconfigureerde EFS-sleutel wordt
       gebruikt.
  /REMOVEUSER   Hiermee wordt een gebruiker uit de opgegeven bestanden
          verwijderd. CERTHASH moet de SHA1-has van het certificaat
          zijn om te kunnen worden verwijderd.

  map     Pad naar map
  bestandsnaam Bestandsnaam zonder extensies
  padnaam   Een patroon, bestand of map
  efsbestand  Pad naar versleuteld bestand

  Zonder parameters geeft CIPHER de versleutelingsstatus van de huidige map
  en de bestanden erin weer. U kunt meerdere mapnamen en jokertekens
  gebruiken. Gebruik spaties tussen parameters.

 

CLIP   (Version 6.1.7600.16385)

CLIP

Beschrijving:
  Leidt uitvoer van een opdracht op de opdrachtregel om naar het
  klembord van Windows.
  Deze uitvoer kan vervolgens in andere programma's worden geplakt.

Parameterlijst:
  /?         Dit helpbericht weergeven

Voorbeelden:
  DIR | CLIP     Plaatst een kopie van de huidige map-
            lijst in het klembord van Windows.

  CLIP < LEESMIJ.TXT Plaatst een kopie van de tekst in
            leesmij.txt op het klembord van Windows.

 

CLS   (internal command)

Het scherm wissen.

CLS

 

CMD   (Version 6.1.7601.17514)

Een nieuw exemplaar van de Windows-opdrachtinterpreter starten

CMD [/A | /U] [/Q] [/D] [/E:ON | /E:OFF] [/F:ON | /F:OFF] [/V:ON | /V:OFF]
  [[/S] [/C | /K] tekenreeks]

/C   Voert de opdracht uit die is opgegeven met tekenreeks en stopt dan
/K   Voert de opdracht uit die is opgegeven met tekenreeks en blijft 
    actief
/S   Wijzigt de verwerking van tekenreeks na /C of /K (zie hieronder)
/Q   Schakelt echo uit
/D   Uitvoering van AutoRun-opdrachten uit register uitschakelen 
    (zie hieronder)
/A   Maakt de uitvoer van interne opdrachten in een pipe of bestand ANSI
/U   Maakt de uitvoer van interne opdrachten in een pipe of bestand
    Unicode
/T:fg  Stelt voorgrond-/achtergrondkleuren in (typ COLOR /? voor meer info)
/E:ON  Schakelt opdrachtextensies in (zie hieronder)
/E:OFF Schakelt opdrachtextensies uit (zie hieronder)
/F:ON  Schakelt tekenvoltooiing van bestands- en mapnamen in
    (zie hieronder)
/F:OFF Schakelt tekenvoltooiing van bestands- en mapnamen uit
    (zie hieronder)
/V:ON  Schakelt vertraagde uitbreiding van omgevingsvariabele in met ! als
    scheidingsteken. Bijvoorbeeld: /V:ON staat !var! toe de variabele
    var uit te breiding tijdens uitvoering. De syntaxis var breidt
    variabelen uit tijdens de invoer, wat heel anders is binnen een
    FOR-lus.
/V:OFF Schakelt vertraagde uitbreiding van omgevingsvariabele uit.

Opmerking: meerdere opdrachten die worden gescheiden door opdracht-
      scheidingsteken '&&' worden als tekenreeks geaccepteerd als 
      ze worden omgeven door aanhalingstekens. Voor 
      compatibiliteitsredenen is /X hetzelfde als /E:ON, /Y is 
      hetzelfde als /E:OFF en /R is hetzelfde als /C. Alle andere
      schakelopties worden genegeerd.

Als /C of /K is opgegeven wordt de rest van de opdrachtregel na de 
schakeloptie verwerkt als een opdrachtregel, waarbij op de volgende manier
dubbele aanhalingstekens worden verwerkt:

  1.	Als wordt voldaan aan alle volgende condities, worden
      aanhalingstekens op de opdrachtregel bewaard:

	- geen schakeloptie /S
	- precies twee aanhalingstekens
	- geen speciale tekens tussen de twee aanhalingstekens (speciaal is
	 (&<>()@ˆ| )
	- één of meer spaties tussen de twee aanhalingstekens
	- de tekenreeks tussen de twee aanhalingstekens is de naam van
	 een uitvoerbaar bestand.

   2.	Anders wordt gekeken of het eerste teken een aanhalingsteken is
      en als dat zo is, wordt het eerste teken en het laatste
      aanhalingsteken verwijderd van de opdrachtregel, waardoor alle
      tekst na het laatste aanhalingsteken wordt bewaard.

Als /D NIET is opgegeven op de opdrachtregel wordt tijdens het starten van
CMD.EXE gezocht naar de volgende REG_SZ/REG_EXPAND_SZ-registervariabelen en
als een of beide aanwezig zijn, worden deze eerst uitgevoerd.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun

    en/of

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun

Opdrachtextensies zijn standaard ingeschakeld. U kunt extensies ook
uitschakelen voor een speciale aanroep door gebruik te maken van de
schakeloptie /E:OFF. U kunt extensies in- of uitschakelen voor alle
aanroepen van CMD.EXE op een computer en/of gebruikersaanmeldingssessie
door het instellen van een of beide van de volgende REG_DWORD-waarden
in het register op 0x1 of 0x0 met behulp van REGEDT.EXE:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions

    en/of

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\EnableExtensions

De gebruikersspecifieke instelling gaat boven de instelling van de computer.
De opdrachtregelparameters gaan boven de registerinstellingen.

In een batchbestand heeft het argument SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS of
DISABLEEXTENSIONS een hogere prioriteit dan de schakeloptie /E:ON of /E:OFF.
Zie SETLOCAL /? voor meer informatie.

De opdrachtextensies bieden wijzigingen van en/of toevoegingen aan de
volgende opdrachten:

  DEL of ERASE
  COLOR
  CD of CHDIR
  MD of MKDIR
  PROMPT
  PUSHD
  POPD
  SET
  SETLOCAL
  ENDLOCAL
  IF
  FOR
  CALL
  SHIFT
  GOTO
  START (inclusief wijzigingen aan externe aanroep van opdracht)
  ASSOC
  FTYPE

Typ opdrachtnaam /? om specifieke details van een opdracht weer te geven.

Vertraagde extensie van omgevingsvariabele is NIET standaard
ingeschakeld. U kunt deze extensie in- of uitschakelen voor een
specifieke aanroep van CMD.EXE met de schakeloptie /V:ON of /V:OFF.
U kunt vertraagde uitbreiding van alle aanroepen van CMD.EXE in- of
uitschakelen op een computer en/of gebruikersaanmeldingssessie door het
instellen van een of beide van de volgende REG_DWORD-waarden in het
register op 0x1 of 0x0 met behulp van REGEDT.EXE:

 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\DelayedExpansion

   en/of

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\DelayedExpansion

De gebruikersspecifieke instelling gaat boven de instelling van de computer.
De opdrachtregelparameters gaan boven de registerinstellingen.

In een batchbestand het heeft het argument SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS of
DISABLEEXTENSIONS een hogere prioriteit dan de schakeloptie /E:ON of /E:OFF.
Zie SETLOCAL /? voor meer informaties.

Als vertraagde uitbreiding van omgevingsvariabele is ingeschakeld, kan het
uitroepteken worden gebruikt om de waarde van de omgevingsvariabele te
vervangen tijdens uitvoering.

U kunt voltooiing van bestandsnamen in- of uitschakelen voor een specifieke
aanroep van CMD.EXE met schakeloptie /F:ON of /F:OFF. U kunt voltooiing
van alle aanroepen van CMD.EXE in- of uitschakelen op een computer en/of
gebruikersaanmeldingssessie door het instellen van een of beide van de
volgende REG_WORD-waarden in het register met behulp van REGEDT.EXE:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\CompletionChar
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\PathCompletionChar

    en/of

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\CompletionChar
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor\PathCompletionChar

met de hexadecimale waarde van een te gebruiken besturingsteken voor een
bepaalde functie (b.v. 0x4 is Ctrl-D en 0x6 is Ctrl-F). De gebruikersspecifieke
instellingen gaan boven de instellingen voor de computer. De opdrachtregel-
parameters gaan boven de registerinstellingen.

Als voltooiing is ingeschakeld met schakeloptie /F:ON zijn de twee gebruikte
besturingstekens Ctrl-D voor voltooiing van mapnamen en Ctrl-F voor voltooiing
van bestandsnamen. Als u een bepaald voltooiingsteken in het register wilt
uitschakelen, kunt u de waarde voor spatie (0x20) gebruiken omdat dit geen
geldig besturingsteken is.

Automatisch invullen wordt gestart als u één van de twee besturingstekens
typt. De functie voor automatisch invullen neemt de tekenreeks met het pad
aan de linkerkant van de aanwijzer, voegt er een jokerteken aan toe en maakt
een lijst met paden die overeenkomen. Vervolgens wordt het eerste
overeenkomende pad weergegeven. Als er geen paden overeenkomen wordt er een
geluid weergegeven en wordt de lijst niet aangepast. Hierna wordt bij het
indrukken van de toets met het besturingsteken door de lijst met
overeenkomende paden gebladerd. Als op de Shift-toets en de toets met het
besturingsteken wordt gedrukt wordt in de tegenovergestelde richting door de
lijst gebladerd. Als u de regel bewerkt en wijzigt en vervolgens op de toets
met het controleteken drukt, wordt de lijst met overeenkomende paden
weggegooid en wordt een nieuwe lijst gegenereerd. Hetzelfde gebeurt als u
wisselt tussen automatisch invullen van namen van mappen en bestanden. Het
enige verschil tussen de twee besturingstekens is dat het teken voor
aanvullen van bestandsnamen zowel bestandsnamen als mapnamen vindt, terwijl
het teken voor aanvullen van mapnamen alleen mapnamen vindt. Als aanvullen
van bestandsnamen wordt gebruikt voor de ingebouwde mapopdrachten (CD, MD of
RD) dan wordt aanvullen van mapnamen verondersteld.

De programmacode van automatisch aanvullen verwerkt bestandsnamen met spaties
of andere speciale tekens door deze in te sluiten door aanhalingstekens. Ook
wordt de tekst aan de rechterkant van de aanwijzer op het moment dat automatisch
aanvullen wordt aangeroepen weggegooid.

Speciale tekens waarvoor aanhalingstekens zijn vereist:
   <spatie>
   &()[]{}ˆ=;!'+,`~

 

CMDKEY   (Version 6.1.7600.16385)

Maakt, verwijdert en geeft gebruikersnamen en wachtwoorden weer.

De syntaxis van deze opdracht is:

CMDKEY [{/add | /generic}:doelnaam {/smartcard | /user:gebruikersnaam
{/pass{:wachtwoord}}} | /delete{:doelnaam | /ras} | /list{:doelnaam}]

Voorbeelden:

 Voor het weergeven van alle beschikbare referenties:
   cmdkey /list
   cmdkey /list:doelnaam

 Voor het maken van domeinreferenties:
   cmdkey /add:doelnaam /user:gebruikersnaam /pass:password
   cmdkey /add:doelnaam /user:gebruikersnaam /pass
   cmdkey /add:doelnaam /user:gebruikersnaam
   cmdkey /add:doelnaam /smartcard

 Voor het maken van algemene referenties:
   Vervang hiervoor de schakeloptie /add door /generic

 Voor het verwijderen van bestaande referenties:
   cmdkey /delete:doelnaam

 Voor het verwijderen van RAS-referenties:
   cmdkey /delete /ras

 

COLOR   (internal command)

Stelt de voorgrond- en achtergrondkleuren in voor standaardconsole.

COLOR (attr)

 attr    kenmerk voor kleur van console-uitvoer

Kleurkenmerken bestaan uit twee hexadecimale tekens -- de eerste
staat voor de achtergrond; de tweede staat voor de voorgrond. Elk teken
kan een van de volgende waarden zijn:

  0 = Zwart    8 = Donkergrijs
  1 = Blauw    9 = Pastelblauw
  2 = Groen    A = Limoengroen
  3 = Groenblauw B = Lichtblauw
  4 = Rood    C = Lichtrood
  5 = Paars    D = Lichtpaars
  6 = Geel    E = Lichtgeel
  7 = Grijs    F = Wit

Als er geen argument opgegeven zijn, stelt deze opdracht de kleuren in
zoals deze waren toen CMD.EXE gestart werd. Deze waarde komt van de
huidige console, de schakeloptie /T of uit de registerwaarde
DefaultColor.

De opdracht COLOR stelt ERRORLEVEL in op 1 als een poging gedaan wordt
om COLOR uit te voeren met identieke kleuren als voor- en
achtergrond.

"COLOR fc" geeft bijvoorbeeld lichtrood op wit.

 

COMP   (Version 6.1.7600.16385)

De inhoud van twee bestanden of groepen bestanden vergelijken.

COMP [data1] [data2] [/D] [/A] [/L] [/N=aantal] [/C] [/OFF[LINE]]

 data1    De locatie en naam van de eerste bestand(en) die u
       wilt vergelijken.
 data2    De locatie en naam van de andere bestand(en) die u
       wilt vergelijken.
 /D     Geeft de verschillen in decimale notatie weer.
 /A     Geeft de verschillen in ASCII-tekens weer.
 /L     Geeft regelnummers weer bij de verschillen.
 /N=aantal  Vergelijkt het eerste aantal regels van beide bestanden.
 /C     Vergelijkt de bestanden zonder op hoofdletters en
       kleine letters te letten in ASCII.
 /OFF[LINE] Slaat bestanden met ingeschakeld offlinekenmerk niet over.

Gebruik jokertekens in de parameters data1 en data2 als u groepen
bestanden wilt vergelijken.

 

COMPACT   (Version 6.1.7600.16385)

De compressie van bestanden op NTFS-partities weergeven of wijzigen.

COMPACT [/C | /U] [/S[:dir]] [/A] [/I] [/F] [/Q] [bestandsnaam [...]]

 /C    Comprimeert de opgegeven bestanden. Mappen worden gemarkeerd.
      zodat later toegevoegde bestanden gecomprimeerd worden.
 /U    Decomprimeert de opgegeven bestanden. Mappen worden gemarkeerd
      zodat later toegevoegde bestanden niet gecomprimeerd worden.
 /S    Voert de opgegeven bewerking uit op bestanden in de opgegeven
      map en alle submappen. Standaard wordt de actieve map gebruikt.
 /A    Geeft bestanden weer met een verborgen- of
      systeembestandskenmerk. Deze bestanden worden standaard
      overgeslagen.
 /I    Laat de opgegeven opdracht doorgaan, ook als er fouten
      optreden. Normaal stopt COMPACT als er een fout optreedt.
 /F    Forceert de compressiebewerking op alle opgegeven bestanden, ook
      op bestanden die al gecomprimeerd zijn. Normaal worden al
      gecomprimeerde bestanden overgeslagen.
 /Q    Geeft alleen de meest essentiële informatie weer.

 bestandsnaam  Een patroon, bestand of map.

 Indien gebruikt zonder parameters, beeldt COMPACT de compressiestatus
 van de actieve map en de bestanden daarin af. U kunt meer
 bestandsnamen en jokertekens gebruiken. U moet een spatie invoegen tussen
 verschillende parameters.

 

CONVERT   (Version 6.1.7600.16385)

Een FAT-volume naar NTFS converteren.

CONVERT volume: /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:bestandsnaam] [/NoSecurity] [/X]


 volume    Bepaalt de stationsletter (gevolgd door een dubbele punt), het
        koppelpunt of de volumenaam.
 /FS:NTFS   Bepaalt dat het volume naar NTFS wordt geconverteerd.
 /V      Bepaalt dat Convert in de modus met uitleg wordt uitgevoerd.
 /CvtArea:bestandsnaam
        Bepaalt een aaneengesloten bestand in de hoofdmap om als
        tijdelijke plaatsaanduiding voor NFTS-systeembestanden te
        dienen.
 /NoSecurity  Bepaalt dat de veiligheidsinstellingen voor de geconverteerde
        bestanden voor iedereen toegankelijk zijn.
 /X      Bepaalt dat het volume indien nodig ontkoppeld wordt.
        Alle geopende volume-ingangen worden hierdoor ongeldig.

 

COPY   (internal command)

Eén of meer bestanden kopiëren naar een andere locatie.

COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/L] [/A | /B] bron [/A | /B]
   [+ bron [/A | /B] [+ ...]] [doel [/A | /B]]

 bron  Geeft aan welke bestanden moeten worden gekopieerd.
 /A   Geeft aan dat het ASCII-tekstbestand betreft.
 /B   Geeft aan dat het een binair bestand betreft.
 /D   Geeft aan dat het doelbestand bij het maken wordt ontsleuteld
 doel  De map en/of de bestandsnamen voor de nieuwe bestanden.
 /V   Controleert of de nieuwe bestanden correct zijn gekopieerd.
 /N   Gebruikt korte bestandsnaam, indien beschikbaar,
     wanneer een bestand wordt gekopieerd dat geen
     8-punt-3-bestandsnaam heeft.
 /Y   Onderdrukt vragen om bevestiging bij negeren van bestaand
     doelbestand.
 /-Y   Vraagt om bevestiging bij overschrijven van bestaand doelbestand.
 /Z   Kopieert bestanden van het netwerk in modus voor opnieuw starten.
 /L   Als de bron een symbolische koppeling is, wordt de koppeling naar
     het doel gekopieerd in plaats van het eigenlijke bestand waarnaar
     de bronkoppeling verwijst.

De schakeloptie /Y kan vooraf zijn ingesteld in de omgevingsvariabele
COPYCMD. Dit kan worden opgeheven met de schakeloptie /-Y.
Standaard wordt een waarschuwingsbericht weergegeven wanneer een bestand
wordt overschreven tenzij de opdracht COPY wordt uitgevoerd vanuit een
batchscript.

Geef om bestanden bijeen te voegen één bestand op als doel en meerdere
als bron (gebruik jokertekens of de notatie bestand1+bestand2+bestand3).

 

CSCRIPT   (Version 5.8.7600.16385)

Microsoft (R) Windows Script Host versie 5.8
Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. Alle rechten voorbehouden.

Gebruik: CScript scriptnaam.extensie [optie...] [argumenten...]

Opties:
 //B     Batchmodus: onderdrukt de weergave van scriptfouten en scriptprompts
 //D     Actieve foutopsporing inschakelen
 //E:engine Engine gebruiken voor uitvoering van script
 //H:CScript Wijzigt de standaardhost voor scriptverwerking in CScript.exe
 //H:WScript Wijzigt de standaardhost voor scriptverwerking in WScript.exe (standaard)
 //I     Interactieve modus (standaard tegenovergestelde van //B)
 //Job:xxxx Een WSF-taak uitvoeren
 //Logo   Logo weergeven (standaard)
 //Nologo  Weergave van logo uitschakelen: gedurende de uitvoering wordt geen vaandel weergegeven
 //S     De huidige opdrachtregelopties opslaan voor deze gebruiker
 //T:nn   Time-out in seconden: maximumtijd dat een script mag worden uitgevoerd
 //X     Script uitvoeren in debugger
 //U     Unicode gebruiken voor omgeleide I/O vanaf de console

 

DATE   (internal command)

De datum weergeven of deze instellen.

DATE [/T | datum]

DATE zonder parameters geeft de huidige datum weer en vraagt u een nieuwe
datum in te voeren. Druk op ENTER om de huidige datum te behouden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de
opdracht DATE de schakeloptie /T, waarmee de opdracht alleen
de huidige datum weergeeft, zonder te vragen om een nieuwe
datum.

 

DEBUG

Runs Debug, a program testing and editing tool.

DEBUG [[drive:][path]filename [testfile-parameters]]

 [drive:][path]filename Specifies the file you want to test.
 testfile-parameters   Specifies command-line information required by
             the file you want to test.

After Debug starts, type ? to display a list of debugging commands.

 

DEFRAG   (Version 6.1.7600.16385)

Microsoft Schijfdefragmentatie
Copyright (c) 2007 Microsoft Corp.

Beschrijving:

	Hiermee worden gefragmenteerde bestanden op lokale volumes
		opgezocht en geconsolideerd om de systeemprestaties te verbeteren.

Syntaxis:
	defrag <volumes> | /C | /E <volumes>  [/H] [/M | [/U] [/V]]
	defrag <volumes> | /C | /E <volumes> /A [/H] [/M | [/U] [/V]]
	defrag <volumes> | /C | /E <volumes> /X [/H] [/M | [/U] [/V]]
	defrag <volume>           /T [/H]    [/U] [/V]

Parameters:
	Waarde	Beschrijving

	/A	Analyse uitvoeren op de opgegeven volumes.

	/C	De bewerking uitvoeren op alle volumes.

	/E	De bewerking uitvoeren op alle volumes behalve de opgegeven volumes.

	/H	De bewerking uitvoeren met normale prioriteit (standaardwaarde is laag).

	/e	De bewerking uitvoeren op elk volume, parallel op de achtergrond.

	/T	Een bewerking volgen die al wordt uitgevoerd op het opgegeven volume.

	/U	De voortgang van de bewerking op het scherm afdrukken.

	/V	Uitgebreide uitvoer afdrukken inclusief de fragmentatiestatistieken.

	/X	Consolidatie van de beschikbare ruimte uitvoeren op de opgegeven volumes.

Voorbeelden:

	defrag C: /U /V
	defrag C: D: /M
	defrag C:\mountpoint /A /U
	defrag /C /H /V

 

DEL   (internal command)

Eén of meer bestanden verwijderen.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]kenmerken]] namen
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]kenmerken]] namen

 namen   Een lijst met één of meer bestanden of mappen. Joker-
      tekens kunnen worden gebruikt om meerdere bestanden te
      verwijderen. Als een map is opgegeven, worden alle bestanden
      in die map verwijderd.

 /P    Vraagt om bevestiging voordat een bestand wordt verwijderd.
 /F    Forceert verwijdering van alleen-lezenbestanden.
 /S    Verwijdert de opgegeven bestanden uit alle submappen.
 /Q    Stille modus: vraagt bij gebruik van jokertekens niet om
             bevestiging.
 /A    Selecteert de te verwijderen bestanden op basis van kenmerken.
 kenmerken R Alleen-lezenbestanden         S Systeembestanden
       H Verborgen bestanden          A Archiveringsbestanden
       I Bestanden zonder geïndexeerde inhoud L Reparsepunten
       - Voorvoegsel met betekenis 'niet'

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, veranderen DEL en ERASE als volgt:

De weergave van schakeloptie /S worden omgekeerd zodat alleen de bestanden
worden weergegeven die zijn verwijderd en niet de bestanden die niet zijn
gevonden.

 

DEVCON   (Version 5.2.3718.0)

Device Console Help:
DEVCON [-r] [-m:\\<machine>] <command> [<arg>...]
-r if specified will reboot machine after command is complete, if needed.
<machine> is name of target machine.
<command> is command to perform (see below).
<arg>... is one or more arguments if required by command.
For help on a specific command, type: DEVCON help <command>
classfilter     Allows modification of class filters.
classes       List all device setup classes.
disable       Disable devices that match the specific hardware or instance ID.
driverfiles     List driver files installed for devices.
drivernodes     Lists all the driver nodes of devices.
enable        Enable devices that match the specific hardware or instance ID.
find         Find devices that match the specific hardware or instance ID.
findall       Find devices including those that are not present.
help         Display this information.
hwids        Lists hardware ID's of devices.
install       Manually install a device.
listclass      List all devices for a setup class.
reboot        Reboot local machine.
remove        Remove devices that match the specific hardware or instance ID.
rescan        Scan for new hardware.
resources      Lists hardware resources of devices.
restart       Restart devices that match the specific hardware or instance ID.
sethwid       Modify Hardware ID's of listed root-enumerated devices.
stack        Lists expected driver stack of devices.
status        List running status of devices.
update        Manually update a device.
updateni       Manually update a device (non interactive).

 

DHCPLOC   (Version 5.1.2600.0)

USAGE:

DHCPLOC [-p] [-a:"list-of-alertnames"] [-i:alertinterval] machine-ip-address [list of valid dhcp servers ip addresses]

 

DIANTZ   (Version 6.1.7600.16385)

Cabinet Maker - Lossless Data Compression Tool

MAKECAB [/V[n]] [/D var=value ...] [/L dir] source [destination]
MAKECAB [/V[n]] [/D var=value ...] /F directive_file [...]

 source     File to compress.
 destination  File name to give compressed file. If omitted, the
         last character of the source file name is replaced
         with an underscore (_) and used as the destination.
 /F directives A file with MakeCAB directives (may be repeated). Refer to
         Microsoft Cabinet SDK for information on directive_file.
 /D var=value  Defines variable with specified value.
 /L dir     Location to place destination (default is current directory).
 /V[n]     Verbosity level (1..3).

 

DIR   (internal command)

Een lijst weergeven met bestanden en submappen in een map

DIR [station:][pad][bestandsnaam] [/A[[:]kenmerken]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[[:]volgorde]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]tijdsveld]] [/W] [/X] [/4]

 [station:][pad][bestandsnaam]
       Station, map en/of bestanden die u wilt weergeven.
 /A     Bestanden met opgegeven kenmerken weergeven.
 kenmerken D Mappen        R Alleen-lezenbestanden
       H Verborgen bestanden  A Archiveringsbestanden
       S Systeembestanden   I Bestanden zonder geïndexeerde inhoud
       L Reparsepunten     - Voorvoegsel met betekenis 'niet'
 /B     Kaal formaat gebruiken (geen heading-gegevens of samenvatting).
 /C     Het duizendtal-scheidingsteken weergeven in bestandsgroottes.
       Dit is de standaardinstelling. Gebruik /-C om het weergeven van
       het scheidingsteken uit te schakelen.
 /D     Zelfde als brede-lijstsortering maar bestanden worden per
       kolom gesorteerd.
 /L     Kleine letters gebruiken.
 /N     Nieuwe indeling (lange lijst) waarbij bestandsnamen rechts
       worden weergegeven.
 /O     Bestandslijst in gesorteerde volgorde.
 volgorde  N Op naam (alfabet.)   S Op grootte (kleinste eerst)
       E Op extensie (alfabet.) D Op datum en tijd (oudste eerst)
       G Mappen eerst groeperen - Voorvoegsel voor omgekeerde
                      volgorde
 /P     Wachten na elk gegevensscherm.
 /Q     De eigenaar van het bestand weergeven.
 /R     Andere gegevensstreams van het bestand weergeven.
 /S     De bestanden in opgegeven map en alle submappen weergeven.
 /T     Het tijdsveld dat wordt weergegeven of gebruikt voor sorteren.
 tijdsveld C Tijdstip van maken
       A Laatste keer dat het bestand is gebruikt
       W Laatste keer dat naar het bestand is geschreven
 /W     Brede-lijstsortering gebruiken.
 /X     De korte namen weergeven die zijn gemaakt voor bestanden die
       geen 8.3-bestandsnaam hebben. De weergave is als bij /N,
       waarbij de korte naam voor de lange naam wordt geplaatst.
       Als er geen korte naam beschikbaar is, worden spaties
       weergegeven.
 /4     Jaartallen met vier cijfers weergeven.

Schakelopties kunnen vooraf zijn ingesteld met de omgevingsvariabele DIRCMD.
Het voorvoegsel - (streepje) onderdrukt ingestelde schakelopties
(bijv. /-W)

 

DISKCOMP   (Version 6.1.7600.16385)

De inhoud van twee diskettes vergelijken.

DISKCOMP [station1: [station2:]]

 

DISKCOPY   (Version 6.1.7600.16385)

Kopieert de inhoud van een diskette naar een andere diskette.

DISKCOPY [station1: [station2:]] [/V]

 /V  Controleert of de gegevens juist zijn gekopieerd.

De twee diskettes moeten van hetzelfde type zijn.
U mag hetzelfde station voor station1 en station2 opgeven.

 

DISKPART   (Version 6.1.7601.17514)

Microsoft DiskPart-versie 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
Op computer: LTROB

Syntaxis voor Microsoft DiskPart:
	diskpart [/s <script>] [/?]

	/s <script> - Een DiskPart-script gebruiken.
	/?     - Dit hulpscherm weergeven.

 

DISKPERF   (Version 6.1.7600.16385)

DISKPERF [-Y[D|V] | -N[D|V]] [\\computernaam]

 -Y Het systeem zodanig instellen dat alle schijfprestatiemeteritems
   worden gestart wanneer het systeem opnieuw wordt gestart.

 -YD De schijfprestatiemeteritems voor fysieke schijven inschakelen
   wanneer het systeem opnieuw wordt gestart.
 -YV De schijfprestatiemeteritems voor logische stations inschakelen
   of voor opslagvolumes, wanneer het systeem opnieuw wordt gestart.
 -N Het systeem zodanig instellen dat alle schijfprestatiemeteritems
   worden uitgeschakeld wanneer het systeem opnieuw wordt gestart.

 -ND De schijfprestatiemeteritems voor fysieke schijven uitschakelen.
 -NV De schijfprestatiemeteritems voor logische stations uitschakelen.
 \\computernaam    Dit is de naam van de computer die u wilt weergeven
            of waarvoor u het gebruik van prestatiemeteritems wilt
            instellen. De computer dient een Windows 2000-systeem
            te zijn.
 Opmerking: Schijfprestatiemeteritems zijn permanent ingeschakeld 
       op systemen na Windows 2000.

 

DISKRAID   (Version 6.1.7601.17514)

Microsoft DiskRAID versie 6.1.7601
Copyright (C) 2003-2007 Microsoft Corporation.
Op computer: LTROB

Syntaxis: DISKRAID [/? | [/s <script>] [/v]]

  Hiermee kunt u de toepassing DiskRAID starten.

  /?     Deze instructies voor gebruik van DiskRAID weergeven.

  /s <script> De opdrachten uit het DiskRAID-scriptbestand op
        de opgegeven locatie uitvoeren.

  /v     DiskRAID in de uitgebreide modus uitvoeren, waarbij extra
        informatie wordt weergegeven over elke opdracht die wordt
        uitgevoerd.

Voorbeelden:

  DISKRAID
  DISKRAID /v

 

DISM   (Version 6.1.7600.16385)

Hulpprogramma DISM (Deployment Image Servicing and Management)
Versie: 6.1.7600.16385


DISM.exe [dism_opties] {WIM_opdracht} [<WIM_argumenten>]
DISM.exe {/Image:<pad_naar_offline_installatiekopie> | /Online} [dism_opties]
     {servicing_opdracht} [<servicing_argumenten>]

BESCHRIJVING:

 DISM wordt gebruikt voor het inventariseren, installeren, verwijderen,
 configureren en bijwerken van onderdelen van en pakketten in Windows-
 installatiekopieën. De beschikbare opdrachten zijn afhankelijk van de
 kopie die wordt verwerkt en verder speelt het een rol of de
 kopie offline is of actief is.

WIM-OPDRACHTEN:

 /Get-MountedWimInfo   - Hiermee wordt informatie weergegeven over
              gekoppelde WIM-installatiekopieën.
 /Get-WimInfo      - Hiermee wordt informatie weergegeven over
              installatiekopieën in een WIM-bestand.
 /Commit-Wim       - Hiermee worden wijzigingen in een gekoppelde
              WIM-installatiekopie opgeslagen.
 /Unmount-Wim      - Hiermee wordt een gekoppelde WIM-installatiekopie
              ontkoppeld.
 /Mount-Wim       - Hiermee wordt een installatiekopie gekoppeld
              vanuit een WIM-bestand.
 /Remount-Wim      - Hiermee wordt een zwevende WIM-koppelingsmap
              hersteld.
 /Cleanup-Wim      - Hiermee worden bronnen verwijderd in verband met
              gekoppelde WIM- installatiekopieën die beschadigd
              zijn.

SPECIFICATIES VAN INSTALLATIEKOPIE:

 /Online         - Is van toepassing op het actieve besturingssysteem.
 /Image         - Hiermee wordt het pad opgegeven naar de hoofdmap
              van een offline Windows-installatiekopie.

DISM-OPTIES:

 /English        - Hiermee wordt de uitvoer van de opdrachtregel in
              het Engels weergegeven.
 /Format         - Hiermee wordt de uitvoerindeling voor rapporten
              opgegeven.
 /WinDir         - Hiermee wordt het pad opgegeven naar de Windows-map.
 /SysDriveDir      - Hiermee wordt het pad opgegeven naar het bestand
              voor het laden van het systeem met de naam BootMgr.
 /LogPath        - Hiermee wordt het pad naar het logboekbestand
              opgegeven.
 /LogLevel        - Hiermee wordt het uitvoerniveau voor het
              logboekbestand (1-4) opgegeven.
 /NoRestart       - Hiermee worden het automatisch opnieuw opstarten
              en het vragen hierom uitgeschakeld.
 /Quiet         - Hiermee wordt alle uitvoer onderdrukt, behalve
              foutberichten.
 /ScratchDir       - Hiermee wordt het pad naar een scratchdirectory
              opgegeven.

Geef een optie onmiddellijk vóór /? op voor meer informatie over deze DISM-
opties en de bijbehorende argumenten.

 Voorbeelden:
  DISM.exe /Mount-Wim /?
  DISM.exe /ScratchDir /?
  DISM.exe /Image:C:\test\offline /?
  DISM.exe /Online /?

 

DISPDIAG   (Version 6.1.7600.16385)

Logs display information to a file in the current directory.

Usage: dispdiag [-testacpi] [-d] [-delay <seconds>] [-out <FilePath>]
	-testacpi      runs hotkey diagnostics test
	-d          generates a dmp file as well with additional data.
	-delay        delays the collection of data by specified time in seconds.
	-out <FilePath>   path where the dispdiag file should be saved, including filename. This must be the last parameter
Output:
	Name of the saved file.

 

DOSKEY   (Version 6.1.7600.16385)

Opdrachtregels bewerken, Windows-opdrachten terugroepen en macro's maken.

DOSKEY [/REINSTALL] [/LISTSIZE=grootte] [/MACROS[:ALL | :EXE-naam]]
 [/HISTORY] [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=EXE-naam]
 [/MACROFILE=bestandsnaam] [macronaam=[tekst]]

 /REINSTALL     Installeert een nieuwe kopie van Doskey.
 /LISTSIZE=grootte  Stelt grootte in van opdrachtgeschiedenisbuffer.
 /MACROS       Geeft alle Doskey-macro's weer.
 /MACROS:ALL     Geeft alle Doskey-macro's weer voor alle uitvoerbare 
           bestanden met Doskey-macro's.
 /MACROS:EXE-naam  Geeft alle Doskey-macro's weer voor het opgegeven
           EXE-bestand.
 /HISTORY      Geeft alle in het geheugen opgeslagen opdrachten weer.
 /INSERT       Geeft aan dat de nieuw ingevoerde tekst in de oude
           tekst moet worden ingevoegd.
 /OVERSTRIKE     Geeft aan dat nieuwe tekst oude tekst overschrijft.
 /EXENAME=EXE-naam  Het uitvoerbare bestand.
 /MACROFILE=bestandsnaam
           Een te installeren bestand met macro's.
 macronaam      Een naam voor de macro die u maakt.
 tekst        Opdrachten die u wilt opnemen.

Met PIJL-OMHOOG en PIJL-OMLAAG roept u opdrachten opnieuw op; ESC wist
de opdrachtregel; met F7 wordt de opdrachtregelgeschiedenis weergegeven;
ALT+F7 wist de opdrachtregelgeschiedenis; F8 doorzoekt de opdrachtregel-
geschiedenis. Met F9 selecteert u een opdracht per nummer;
ALT+F10 wist macrodefinities.

De volgende codes zijn speciale codes in Doskey-macrodefinities:
$T   Opdrachtscheidingsteken. Maakt het mogelijk meerdere opdrachten
    te gebruiken in een macro.
$1-$9 Batchparameters. Komen overeen met %1-%9 in batchprogramma's.
$*   Wordt vervangen door alles achter de macronaam in de opdrachtregel.

 

DPATH   (internal command)

Programma's in staat stellen om gegevensbestanden in opgegeven mappen te
openen alsof deze bestanden zich in de actieve map bevinden.

APPEND [[station:]pad[;...]] [/X[:ON | :OFF]] [/PATH:ON | /PATH:OFF] [/E]
APPEND ;

 [station:]pad Het station en de map die u wilt toevoegen.
 /X:ON     Past toegevoegde mappen toe op bestandszoekopdrachten en
         op het uitvoeren van toepassingen.
 /X:OFF     Past toegevoegde mappen alleen toe op aanvragen om
         bestanden te openen. /X:OFF is de standaardinstelling.
 /PATH:ON    Past de toegevoegde mappen toe op bestandsaanvragen die
         reeds een pad bevatten. /PATH:ON is de standaardinstelling.
 /PATH:OFF   Schakelt /PATH:ON uit.
 /E       Bewaart een kopie van de toegevoegde map in
         omgevingsvariabele APPEND. U kunt /E alleen de eerste keer
         gebruiken dat u APPEND gebruikt nadat u het systeem hebt
         gestart.

Typ APPEND ; om de lijst met toegevoegde mappen leeg te maken.
Typ APPEND zonder parameters om de lijst met toegevoegde mappen weer te 
geven.

 

DRIVERQUERY   (Version 6.1.7600.16385)

DRIVERQUERY [/S computer [/U gebruikersnaam [/P [wachtwoord]]]]
       [/FO indeling] [/NH] [/SI] [/V] 
Beschrijving:
  Hiermee kan een administrator een lijst met geïnstalleerde 
  stuurprogramma's weergeven.

Parameterlijst:
   /S  computer      Het externe systeem voor een verbinding.

   /U  [domein\]gebruiker De gebruikerscontext waarin de opdracht
               moet worden uitgevoerd.

   /P  [wachtwoord]    Het wachtwoord voor de opgegeven
               gebruikerscontext.

   /FO indeling      Het type uitvoer dat moet worden weergegeven.
               Geldige waarden voor de schakeloptie:
               TABLE, LIST, CSV.

   /NH           Hiermee wordt opgegeven dat de kopregel van de kolom
               niet moet worden weergegeven
               Alleen geldig voor de indelingen TABLE en CSV.

   /SI           Informatie over ondertekende stuurprogramma's.

   /V           Uitgebreide uitvoer weergeven. 
               Ongeldig voor ondertekende stuurprogramma's.

   /?           Dit helpbericht weergeven.

Voorbeelden:
  DRIVERQUERY
  DRIVERQUERY /FO CSV /SI
  DRIVERQUERY /NH
  DRIVERQUERY /S ip-adres /U gebruiker /V 
  DRIVERQUERY /S computer /U domein\gebruiker /P wachtwoord /FO LIST

 

DSADD   (Version 5.2.3790.0)

Description: This tool's commands add specific types of objects to the
directory. The dsadd commands:

dsadd computer - adds a computer to the directory.
dsadd contact - adds a contact to the directory.
dsadd group - adds a group to the directory.
dsadd ou - adds an organizational unit to the directory.
dsadd user - adds a user to the directory.
dsadd quota - adds a quota specification to a directory partition.

For help on a specific command, type "dsadd <ObjectType> /?" where
<ObjectType> is one of the supported object types shown above.
For example, dsadd ou /?.
Remarks:
Commas that are not used as separators in distinguished names must be
escaped with the backslash ("\") character
(for example, "CN=Company\, Inc.,CN=Users,DC=microsoft,DC=com").
Backslashes used in distinguished names must be escaped with a backslash
(for example,
"CN=Sales\\ Latin America,OU=Distribution Lists,DC=microsoft,DC=com").
Directory Service command-line tools help:
dsadd /? - help for adding objects.
dsget /? - help for displaying objects.
dsmod /? - help for modifying objects.
dsmove /? - help for moving objects.
dsquery /? - help for finding objects matching search criteria.
dsrm /? - help for deleting objects.

 

DSGET   (Version 5.2.3790.0)

Description: This tool's commands display the selected properties
of a specific object in the directory. The dsget commands:

dsget computer - displays properties of computers in the directory.
dsget contact - displays properties of contacts in the directory.
dsget subnet - displays properties of subnets in the directory.
dsget group - displays properties of groups in the directory.
dsget ou - displays properties of ou's in the directory.
dsget server - displays properties of servers in the directory.
dsget site - displays properties of sites in the directory.
dsget user - displays properties of users in the directory.
dsget quota - displays properties of quotas in the directory.
dsget partition - displays properties of partitions in the directory.

To display an arbitrary set of attributes of any given object in the
directory use the dsquery * command (see examples below).

For help on a specific command, type "dsget <ObjectType> /?" where
<ObjectType> is one of the supported object types shown above.
For example, dsget ou /?.
Remarks:
The dsget commands help you to view the properties of a specific object in
the directory: the input to dsget is an object and the output is a list of
properties for that object. To find all objects that meet a given search
criterion, use the dsquery commands (dsquery /?).

The dsget commands support piping of input to allow you to pipe results from
the dsquery commands as input to the dsget commands and display detailed
information on the objects found by the dsquery commands.

Commas that are not used as separators in distinguished names must be
escaped with the backslash ("\") character
(for example, "CN=Company\, Inc.,CN=Users,DC=microsoft,DC=com").
Backslashes used in distinguished names must be escaped with a backslash (for
example, "CN=Sales\\ Latin America,OU=Distribution Lists,DC=microsoft,
DC=com").
Examples:
To find all users with names starting with "John" and display their office
numbers:

	dsquery user -name John* | dsget user -office

To display the sAMAccountName, userPrincipalName and department attributes of
the object whose DN is ou=Test,dc=microsoft,dc=com:

	dsquery * ou=Test,dc=microsoft,dc=com -scope base -attr
	sAMAccountName userPrincipalName department

To read all attributes of any object use the dsquery * command.
For example, to read all attributes of the object whose DN is
ou=Test,dc=microsoft,dc=com:

	dsquery * ou=Test,dc=microsoft,dc=com -scope base -attr *

Directory Service command-line tools help:
dsadd /? - help for adding objects.
dsget /? - help for displaying objects.
dsmod /? - help for modifying objects.
dsmove /? - help for moving objects.
dsquery /? - help for finding objects matching search criteria.
dsrm /? - help for deleting objects.
dsget succeeded

 

DSMOD   (Version 5.2.3790.0)

Description: This dsmod command modifies existing objects in the directory.
The dsmod commands include:

dsmod computer - modifies an existing computer in the directory.
dsmod contact - modifies an existing contact in the directory.
dsmod group - modifies an existing group in the directory.
dsmod ou - modifies an existing organizational unit in the directory.
dsmod server - modifies an existing domain controller in the directory.
dsmod user - modifies an existing user in the directory.
dsmod quota - modifies an existing quota specification in the directory.
dsmod partition - modifies an existing quota specification in the directory.

For help on a specific command, type "dsmod <ObjectType> /?" where
<ObjectType> is one of the supported object types shown above.
For example, dsmod ou /?.

Remarks:
The dsmod commands support piping of input to allow you to pipe results from
the dsquery commands as input to the dsmod commands and modify the objects
found by the dsquery commands.

Commas that are not used as separators in distinguished names must be
escaped with the backslash ("\") character
(for example, "CN=Company\, Inc.,CN=Users,DC=microsoft,DC=com").
Backslashes used in distinguished names must be escaped with a backslash 
(for example,
"CN=Sales\\ Latin America,OU=Distribution Lists,DC=microsoft,DC=com").

Examples:
To find all users in the organizational unit (OU)
"ou=Marketing,dc=microsoft,dc=com" and add them to the Marketing Staff group:

dsquery user ûstartnode "ou=Marketing,dc=microsoft,dc=com" | 
dsmod group "cn=Marketing Staff,ou=Marketing,dc=microsoft,dc=com" -addmbr

Directory Service command-line tools help:
dsadd /? - help for adding objects.
dsget /? - help for displaying objects.
dsmod /? - help for modifying objects.
dsmove /? - help for moving objects.
dsquery /? - help for finding objects matching search criteria.
dsrm /? - help for deleting objects.

 

DSMOVE   (Version 5.2.3790.0)

Description: This command moves or renames an object within the directory.

Syntax:   dsmove <ObjectDN>
        [-newparent <ParentDN>] 
        [-newname <NewName>]
        [{-s <Server> | -d <Domain>}] 
        [-u <UserName>] 
        [-p {<Password> | *}]
        [-q]
		[{-uc | -uco | -uci}]

Parameters:

Value          Description
<ObjectDN>       Required/stdin. Distinguished name (DN) 
            of object to move or rename.
            If this parameter is omitted it
            will be taken from standard input (stdin).
-newparent <ParentDN>  DN of the new parent location to which object
            should be moved.
-newname <NewName>   New relative distinguished name (RDN) value
            to which object should be renamed.
{-s <Server> | -d <Domain>}
            -s <Server> connects to the domain controller (DC)
            with name <Server>.
            -d <Domain> connects to a DC in domain <Domain>.
            Default: a DC in the logon domain.
-u <UserName>      Connect as <UserName>. Default: the logged in user.
            User name can be: user name, domain\user name,
            or user principal name (UPN).
-p <Password>      Password for the user <UserName>.
            If * is used, then the command prompts for a
            password.
-q           Quiet mode: suppress all output to standard output.
{-uc | -uco | -uci}	-uc Specifies that input from or output to pipe is
			formatted in Unicode. 
			-uco Specifies that output to pipe or file is 
			formatted in Unicode. 
			-uci Specifies that input from pipe or file is
			formatted in Unicode.

Remarks:
If a value that you supply contains spaces, use quotation marks 
around the text (for example, "CN=John Smith,CN=Users,DC=microsoft,DC=com").
If you enter multiple values, the values must be separated by spaces
(for example, a list of distinguished names). 

Commas that are not used as separators in distinguished names must be
escaped with the backslash ("\") character
(for example, "CN=Company\, Inc.,CN=Users,DC=microsoft,DC=com").
Backslashes used in distinguished names must be escaped with a backslash
(for example,
"CN=Sales\\ Latin America,OU=Distribution Lists,DC=microsoft,DC=com").

Examples:
The user object for the user Jane Doe can be renamed to Jane Jones
with the following command:

  dsmove "cn=Jane Doe,ou=sales,dc=microsoft,dc=com" -newname "Jane Jones"

The same user can be moved from the Sales organization to the Marketing
organization with the following command:

  dsmove "cn=Jane Doe,ou=sales,dc=microsoft,dc=com"
  -newparent ou=Marketing,dc=microsoft,dc=com

The rename and move operations for the user can be combined with the
following command:

  dsmove "cn=Jane Doe,ou=sales,dc=microsoft,dc=com"
  -newparent ou=Marketing,dc=microsoft,dc=com -newname "Jane Jones"

Directory Service command-line tools help:
dsadd /? - help for adding objects.
dsget /? - help for displaying objects.
dsmod /? - help for modifying objects.
dsmove /? - help for moving objects.
dsquery /? - help for finding objects matching search criteria.
dsrm /? - help for deleting objects.
dsmove failed:De parameter is onjuist.
type dsmove /? for help.

 

DSQUERY   (Version 5.2.3790.0)

Description: This tool's commands suite allow you to query the directory
according to specified criteria. Each of the following dsquery commands finds
objects of a specific object type, with the exception of dsquery *, which can
query for any type of object:

dsquery computer - finds computers in the directory.
dsquery contact - finds contacts in the directory.
dsquery subnet - finds subnets in the directory.
dsquery group - finds groups in the directory.
dsquery ou - finds organizational units in the directory.
dsquery site - finds sites in the directory.
dsquery server - finds domain controllers in the directory.
dsquery user - finds users in the directory.
dsquery quota - finds quota specifications in the directory.
dsquery partition - finds partitions in the directory.
dsquery * - finds any object in the directory by using a generic LDAP query.

For help on a specific command, type "dsquery <ObjectType> /?" where
<ObjectType> is one of the supported object types shown above.
For example, dsquery ou /?.

Remarks:
The dsquery commands help you find objects in the directory that match 
a specified search criterion: the input to dsquery is a search criterion 
and the output is a list of objects matching the search. To get the 
properties of a specific object, use the dsget commands (dsget /?).

The results from a dsquery command can be piped as input to one of the other
directory service command-line tools, such as dsmod, dsget, dsrm or dsmove.

Commas that are not used as separators in distinguished names must be
escaped with the backslash ("\") character
(for example, "CN=Company\, Inc.,CN=Users,DC=microsoft,DC=com"). Backslashes
used in distinguished names must be escaped with a backslash (for example,
"CN=Sales\\ Latin America,OU=Distribution Lists,DC=microsoft,DC=com").


Examples:
To find all computers that have been inactive for the last four weeks and
remove them from the directory:

	dsquery computer -inactive 4 | dsrm

To find all users in the organizational unit
"ou=Marketing,dc=microsoft,dc=com" and add them to the Marketing Staff group:

	dsquery user ou=Marketing,dc=microsoft,dc=com |	dsmod group
    "cn=Marketing Staff,ou=Marketing,dc=microsoft,dc=com" -addmbr

To find all users with names starting with "John" and display his office
number:

	dsquery user -name John* | dsget user -office

To display an arbitrary set of attributes of any given object in the
directory use the dsquery * command. For example, to display the
sAMAccountName, userPrincipalName and department attributes of the object
whose DN is ou=Test,dc=microsoft,dc=com:

	dsquery * ou=Test,dc=microsoft,dc=com -scope base
	-attr sAMAccountName userPrincipalName department

To read all attributes of the object whose DN is ou=Test,dc=microsoft,dc=com:

	dsquery * ou=Test,dc=microsoft,dc=com -scope base -attr *

Directory Service command-line tools help:
dsadd /? - help for adding objects.
dsget /? - help for displaying objects.
dsmod /? - help for modifying objects.
dsmove /? - help for moving objects.
dsquery /? - help for finding objects matching search criteria.
dsrm /? - help for deleting objects.

 

DSRM   (Version 5.2.3790.0)

Description: This command deletes objects from the directory.

Syntax:   dsrm <ObjectDN ...> [-noprompt] [-subtree [-exclude]]
      [{-s <Server> | -d <Domain>}] [-u <UserName>]
      [-p {<Password> | *}] [-c] [-q] [{-uc | -uco | -uci}]

Parameters:
Value        Description
<ObjectDN ...>   Required/stdin. List of one or more 
          distinguished names (DNs) of objects to delete.
          If this parameter is omitted it is
          taken from standard input (stdin).
-noprompt      Silent mode: do not prompt for delete confirmation.
-subtree [-exclude] Delete object and all objects in the subtree under it.
          -exclude excludes the object itself
          when deleting its subtree.
{-s <Server> | -d <Domain>}
          -s <Server> connects to the domain controller (DC) with
          name <Server>.
          -d <Domain> connects to a DC in domain <Domain>.
          Default: a DC in the logon domain.
-u <UserName>    Connect as <UserName>. Default: the logged in user.
          User name can be: user name, domain\user name,
          or user principal name (UPN).
-p {<Password> | *}
          Password for the user <UserName>. If * is used,
          then the command prompts you for the password.
-c         Continuous operation mode: report errors but continue
          with next object in argument list when multiple
          target objects are specified.
		  Without this option, command exits on first error.
-q         Quiet mode: suppress all output to standard output.
{-uc | -uco | -uci} -uc Specifies that input from or output to pipe is
          formatted in Unicode. 
          -uco Specifies that output to pipe or file is 
          formatted in Unicode. 
          -uci Specifies that input from pipe or file is
          formatted in Unicode.

Remarks:
If a value that you supply contains spaces, use quotation marks 
around the text (for example, "CN=John Smith,CN=Users,DC=microsoft,DC=com").
If you enter multiple values, the values must be separated by spaces
(for example, a list of distinguished names). 

Commas that are not used as separators in distinguished names must be
escaped with the backslash ("\") character
(for example, "CN=Company\, Inc.,CN=Users,DC=microsoft,DC=com").
Backslashes used in distinguished names must be escaped with a backslash
(for example,
"CN=Sales\\ Latin America,OU=Distribution Lists,DC=microsoft,DC=com").

Examples:
To remove an organizational unit (OU) called "Marketing" and all the objects
under that OU, use the following command:

dsrm -subtree -noprompt -c ou=Marketing,dc=microsoft,dc=com

To remove all objects under the OU called "Marketing" but leave
the OU intact, use the following command with the -exclude parameter:

dsrm -subtree -exclude -noprompt -c "ou=Marketing,dc=microsoft,dc=com"

Directory Service command-line tools help:
dsadd /? - help for adding objects.
dsget /? - help for displaying objects.
dsmod /? - help for modifying objects.
dsmove /? - help for moving objects.
dsquery /? - help for finding objects matching search criteria.
dsrm /? - help for deleting objects.
dsrm failed:De parameter is onjuist.
type dsrm /? for help.

 

DVDBURN   (Version 5.2.3790.0)

Usage: dvdburn <drive> <image> [/Erase]

 

ECHO   (internal command)

Meldingen weergeven of de opdracht ECHO aan- of uitschakelen.

 ECHO [ON | OFF]
 ECHO [melding]

ECHO zonder parameters geeft de huidige instelling voor de opdracht ECHO weer.

 

EDIT

 
MS-DOS Editor  Version 2.0.026  Copyright (c) Microsoft Corp 1995.
 
EDIT [/B] [/H] [/R] [/S] [/<nnn>] [/?] [file(s)]
 
 /B    - Forces monochrome mode.
 /H    - Displays the maximum number of lines possible for your hardware.
 /R    - Load file(s) in read-only mode.
 /S    - Forces the use of short filenames.
 /<nnn>  - Load binary file(s), wrapping lines to <nnn> characters wide.
 /?    - Displays this help screen.
 [file]  - Specifies initial files(s) to load. Wildcards and multiple
       filespecs can be given.

 

EDLIN

Starts Edlin, a line-oriented text editor.

EDLIN [drive:][path]filename [/B]

 /B  Ignores end-of-file (CTRL+Z) characters.

 

ENDLOCAL   (internal command)

Beëindigt lokalisatie van omgevingsvariabelen in een batchbestand.
Omgevingswijzigingen gemaakt na ENDLOCAL zijn niet alleen geldig binnen
het batchbestand, maar ook nadat het batchbestand is beëindigd.


ENDLOCAL

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert ENDLOCAL als volgt:

Als bijbehorende SETLOCAL opdrachtextensies in- of uitschakelt via
de nieuwe opties ENABLEEXTENSIONS of DISABLEEXTENSIONS, wordt na de
opdracht ENDLOCAL de ingeschakelde/uitgeschakelde toestand van 
opdrachtextensies teruggezet naar de toestand voor uitvoering van
bijbehorende opdracht SETLOCAL.

 

ERASE   (internal command)

Eén of meer bestanden verwijderen.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]kenmerken]] namen
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]kenmerken]] namen

 namen   Een lijst met één of meer bestanden of mappen. Joker-
      tekens kunnen worden gebruikt om meerdere bestanden te
      verwijderen. Als een map is opgegeven, worden alle bestanden
      in die map verwijderd.

 /P    Vraagt om bevestiging voordat een bestand wordt verwijderd.
 /F    Forceert verwijdering van alleen-lezenbestanden.
 /S    Verwijdert de opgegeven bestanden uit alle submappen.
 /Q    Stille modus: vraagt bij gebruik van jokertekens niet om
             bevestiging.
 /A    Selecteert de te verwijderen bestanden op basis van kenmerken.
 kenmerken R Alleen-lezenbestanden         S Systeembestanden
       H Verborgen bestanden          A Archiveringsbestanden
       I Bestanden zonder geïndexeerde inhoud L Reparsepunten
       - Voorvoegsel met betekenis 'niet'

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, veranderen DEL en ERASE als volgt:

De weergave van schakeloptie /S worden omgekeerd zodat alleen de bestanden
worden weergegeven die zijn verwijderd en niet de bestanden die niet zijn
gevonden.

 

EVENTCREATE   (Version 6.1.7600.16385)

EVENTCREATE [/S systeem [/U gebruikersnaam [/P wachtwoord]]] /ID gebeurtenis-id
      [/L logboeknaam] [/SO bronnaam] /T type /D beschrijving

Beschrijving:
  Met dit opdrachtregelprogramma kan een beheerder een aangepaste
  gebeurtenis-id en bericht in een opgegeven gebeurtenislogboek maken.

Parameterlijst:
  /S  systeem     Bepaalt de computer voor een verbinding

  /U  [domein\]gebruikersnaam
              Bepaalt de gebruikerscontext waarin
              de opdracht moet worden uitgevoerd.

  /P  [wachtwoord]   Wachtwoord voor de opgegeven
              gebruikerscontext. Vraagt om invoer.

  /L  logboeknaam   Bepaalt het gebeurtenislogboek waarin
              een gebeurtenis wordt gemaakt.

  /T  type       Het type gebeurtenis dat moet worden gemaakt.
              Geldige typen zijn: SUCCESS, ERROR,
              WARNING, INFORMATION.

  /SO  bron       Bepaalt de voor de gebeurtenis te
              gebeurtenis (als niet opgegeven is bron gelijk aan
              eventcreate) Iedere willekeurige tekenreeks
              tekenreeks kan als geldige bron dienen.
              kan als geldige bron dienen, deze vertegenwoordigt
              de toepassing of het onderdeel dat de gebeurtenis
              genereert.

  /ID  id        Bepaalt de gebeurtenis-id. Ieder
              willekeurig getal tussen 1 en 65535 kan
              van 1 - 1000.

  /D  omschrijving   De omschrijving voor de nieuwe gebeurtenis.

  /?           Dit helpbericht weergeven.


Voorbeelden:
  EVENTCREATE /T ERROR /ID 1000
    /L APPLICATION /D "Maak een aangepaste foutgebeurtenis in het
    toepassingslogboek"

  EVENTCREATE /T ERROR /ID 999 /L APPLICATION
    /SO WinWord /D "Winword-gebeurtenis 999 vanwege onvoldoende
    schijfruimte"

  EVENTCREATE /S computer /T ERROR /ID 100
    /L APPLICATION /D "Aangepaste taak is niet geïnstalleerd"

  EVENTCREATE /S computer /U gebruiker /P wachtwoord /ID 1 /T ERROR
    /L APPLICATION /D "Gebruikerstoegang is mislukt vanwege ongeldige
    gebruikersreferenties"

 

EXE2BIN

Converts .EXE (executable) files to binary format.

EXE2BIN [drive1:][path1]input-file [[drive2:][path2]output-file]

 input-file  Specifies the .EXE file to be converted.
 output-file Specifies the binary file to be created.

 

EXIT   (internal command)

Het programma CMD.EXE (opdrachtinterpreter) of het actieve batchscript
sluiten.

EXIT [/B] [exitCode]

 /B    bepaalt of het actieve batchscript wordt afgesloten in plaats
	   van CMD.EXE. Indien niet uitgevoerd vanuit een batchscript,
	   wordt CMD.EXE afgesloten.

 exitCode bepaalt een numeriek nummer. Als /B is opgegeven, krijgt
	   ERRORLEVEL dat nummer. Als CMD.EXE wordt gesloten, krijgt
	   de exitcode van het proces dat nummer.

 

EXPAND   (Version 6.1.7600.16385)

Microsoft (R) Hulpprogramma voor uitpakken van bestanden Versie 6.1.7600.16385
Copyright (c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Eén of meer gecomprimeerde bestanden uitpakken.

EXPAND [-R] Bron Doel
EXPAND -R Bron [Doel]
EXPAND -I Doel [Doel]
EXPAND -D Bron.cab [-F:Bestanden]
EXPAND Bron.cab -F:Bestanden Doel

 -R      Naam van uitgepakte bestanden wijzigen.
 -I	    De naam van uitgepakte bestanden wijzigen, maar de mapstructuur
 	    negeren.
 -D      Lijst met bestanden in bron weergeven.
 Bron     Het bronbestand. U kunt jokertekens gebruiken.
 -F:Bestanden Naam van bestanden die uit een CAB-bestand moeten worden
        uitgepakt.
 Doel     Het doelbestand | -pad.
        Doel mag een map zijn.
        Als Bron uit meerdere bestanden bestaat en -r niet
        is opgegeven, moet Doel een map zijn.

 

EXTRACT

Microsoft (R) Diamond Extraction Tool - Version (16) 1.00.0530 (04/3/95)
Copyright (c) Microsoft Corp 1994-1995. All rights reserved.

EXTRACT [/Y] [/A] [/D | /E] [/L dir] cabinet [filename ...]
EXTRACT [/Y] source [newname]
EXTRACT [/Y] /C source destination

 cabinet - Cabinet file (contains two or more files).
 filename - Name of the file to extract from the cabinet.
       Wild cards and multiple filenames (separated by
       blanks) may be used.

 source  - Compressed file (a cabinet with only one file).
 newname - New filename to give the extracted file.
       If not supplied, the original name is used.

 /A     Process ALL cabinets. Follows cabinet chain
       starting in first cabinet mentioned.
 /C     Copy source file to destination (to copy from DMF disks).
 /D     Display cabinet directory (use with filename to avoid extract).
 /E     Extract (use instead of *.* to extract all files).
 /L dir   Location to place extracted files (default is current directory).
 /Y     Do not prompt before overwriting an existing file.

 

FC   (Version 6.1.7600.16385)

Twee bestanden of groepen bestanden vergelijken en de verschillen tussen deze
bestanden weergeven.


FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/OFF[LINE]] [/T] [/U] [/W] [/nnnn]
  [station1:][pad1]bestandsnaam1 [station2:][pad2]bestandsnaam2
FC /B [station1:][pad1]bestandsnaam1 [station2:][pad2]bestandsnaam2

  /A     Geeft alleen de eerste en laatste regel van een groep
        verschillende regels weer.
  /B     Voert een binaire vergelijking uit.
  /C     Negeert het verschil tussen hoofdletters en kleine letters.
  /L     Vergelijkt bestanden in ASCII-modus.
  /LBn    Stelt het maximum aantal opeenvolgende niet-overeenkomende
        gevonden gevallen in op het opgegeven aantal regels.
  /N     Geeft de regelnummers weer tijdens een ASCII-vergelijking.
  /OFF[LINE] Slaat bestanden met ingeschakeld offlinekenmerk niet over.
  /T     Maakt geen spaties van tabs.
  /U     Bestanden vergelijken als UNICODE-tekstbestanden.
  /W     Comprimeert lege ruimte (tabs en spaties) voor vergelijkings-
        doeleinden.
  /nnnn    Bepaalt het aantal opeenvolgende regels die hetzelfde moeten
        zijn.
  [station1:][pad1]bestandsnaam1
        Geeft het eerste bestand of een aantal bestanden op voor de
        vergelijking.
  [station2:][pad2]bestandsnaam2
        Geeft het tweede bestand of een aantal bestanden op voor de
        vergelijking.

 

FILEVER   (Version 5.1.2600.0)

Prints file version information.

FILEVER [/S] [/V] [/E] [/X] [/B] [/A] [/D] [[drive:][path][filename]]

/S	Displays files in specified directory and all subdirectories.
/V	List verbose version information if available.
/E	List executables only.
/X	Displays short names generated for non-8dot3 file names.
/B	Uses bare format (no dir listing).
/A	Don't display file attributes.
/D	Don't display file date and time.

 

FIND   (Version 6.1.7600.16385)

Naar een tekenreeks zoeken in één of meer bestanden.

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] [/OFF[LINE]] "reeks"
   [[station:][pad]bestandsnaam[ ...]]

 /V     Geeft alle regels weer waarin de opgegeven tekenreeks NIET
       voorkomt.
 /C     Geeft alleen het aantal regels weer waarin de tekenreeks
       voorkomt.
 /N     Geeft de regelnummers weer bij de weergegeven regels.
 /I     Geeft aan dat bij het zoeken niet moet worden gelet op
       hoofdletters en kleine letters.
 /OFF[LINE] Slaat bestanden met ingeschakeld offlinekenmerk niet over.
 "reeks"   De te zoeken tekenreeks.
 [station:][pad]bestandsnaam
       De te doorzoeken bestand(en).

Als er geen padnaam is opgegeven, zoekt FIND naar de tekst die na de prompt is
getypt of die is doorgesluisd vanuit een andere opdracht.

 

FINDSTR   (Version 6.1.7601.17514)

Zoeken naar tekenreeksen in bestanden.

FINDSTR [/B] [/E] [/L] [/R] [/S] [/I] [/X] [/V] [/N] [/M] [/O] [/P]
    [/F:bestand] [/C:tekenreeks] [/G:bestand] [/D:maplijst]
    [/A:kleurkenmerken] [/OFF[LINE]] [tekenreeksen]
    [[station:][pad]bestandsnaam[ ...]]

 /B       Vindt patroon als dit aan het begin van een regel staat.
 /E       Vindt patroon als dit aan het einde van een regel staat.
 /L       Gebruikt zoekreeks letterlijk.
 /R       Gebruikt zoekreeks als gewone uitdrukking.
 /S       Zoekt naar overeenkomende bestanden in de actieve map en
         alle submappen.
 /I       Tijdens de zoekopdracht wordt geen onderscheid gemaakt
         tussen kleine letters en hoofdletters.
 /X       Geeft regels weer die precies overeenkomen.
 /V       Geeft alleen regels weer waarin de tekenreeks niet voorkomt.
 /N       Geeft het regelnummer weer voor elke overeenkomende regel.
 /M       Geeft alleen de bestandsnaam weer als de tekenreeks in een
         bestand voorkomt.
 /O       Geeft tekenmarge weer voor elke overeenkomende regel.
 /P       Slaat bestanden met niet-afdrukbare tekens over.
 /OFF[LINE]   Slaat bestanden met ingeschakeld offlinekenmerk niet over.
 /A:attr    Geeft kleurkenmerk weer met twee hexadecimale cijfers.
         Zie color /?
 /F:bestand   Leest bestandslijst van het opgegeven bestand
         (/ staat voor console).
 /C:tekenreeks De opgegeven tekenreeks wordt als één letterlijke zoekreeks
         gebruikt.
 /G:bestand   Haalt zoekreeks uit het opgegeven bestand
         (/ staat voor console).
 /D:dir     Zoeken in een door puntkomma's gescheiden lijst van mappen
 tekenreeksen  Tekst waarnaar gezocht moet worden.
 [station:][pad]bestandsnaam
         Geeft te doorzoeken bestand(en) aan.

Gebruik spaties om meerdere zoektekenreeksen te scheiden tenzij de
schakeloptie /C wordt gebruikt voor het argument. Bijvoorbeeld:
'FINDSTR "hallo allemaal" x.y' zoekt naar "hallo" of "allemaal" in
bestand x.y. 'FINDSTR /C:"hallo allemaal" x.y' zoekt naar "hallo allemaal"
in bestand x.y.

Referentie voor gewone uitdrukkingen:
 .    Jokerteken: elk teken
 *    Herhalen: nul of meer gevallen van vorig teken of klasse
 ˆ    Regelpositie: begin van regel
 $    Regelpositie: einde van regel
 [class] Tekenklasse: elk teken in set
 [ˆclass] Tegengestelde klasse: elk teken niet in set
 [x-y]  Bereik: elk teken binnen het opgegeven bereik
 \x    Escape: letterlijk gebruik van metateken x
 \<xyz  Woordpositie: begin van woord
 xyz\>  Woordpositie: einde van woord


Raadpleeg voor meer gegevens over het gebruik van gewone uitdrukkingen
met FINDSTR de onlineopdrachtreferentie.

 

FINGER   (Version 6.1.7600.16385)

Gegevens weergeven over een gebruiker op een systeem waar de service Finger
wordt uitgevoerd. De uitvoer hangt af van het externe systeem.

FINGER [-l] [gebruiker]@host [...]

 -l     Geeft informatie weer in lange-lijstindeling.
 gebruiker Geeft de gebruiker aan waarover u gegevens wilt ontvangen.
       Laat de parameter gebruiker weg om gegevens over alle 
       gebruikers op de geselecteerde host te ontvangen.
 @host   Geeft de server aan op het externe systeem over wiens 
       gebruikers u informatie wilt ontvangen.

 

FLTMC   (Version 6.1.7600.16385)

** Ongeldige opdracht
Geldige opdrachten:
  load    Een filterstuurprogramma laden
  unload   Een filterstuurprogramma verwijderen
  filters   De filters weergeven die momenteel in het systeem zijn
        geregistreerd
  instances  De exemplaren van een filter of volume weergeven die
        momenteel in het systeem zijn geregistreerd
  volumes   Alle volumes/RDR's in het systeem weergeven
  attach   Een filterexemplaar voor een volume maken
  detach   Een filterexemplaar van een volume verwijderen

  Gebruik 'fltmc help [ opdracht ] voor hulp bij een specifieke
  opdracht

 

FOR   (internal command)

Een opgegeven opdracht uitvoeren voor elk bestand in een set bestanden.

FOR %variable IN (set) DO opdracht [opdrachtparameters]

 %variable  Bepaalt een vervangbare parameter van één letter.
 (set)    Bepaalt een set van één of meer bestanden. Jokertekens kunnen
       worden gebruikt.
 opdracht  Bepaalt de opdracht die moet worden uitgevoerd voor elk bestand.
 opdrachtparameters
       Bepaalt de opties of parameters voor de opgegeven opdracht.

Als u de opdracht FOR in een batchprogramma wilt gebruiken, moet u
%%variable opgeven in plaats van %variable. Variabele-namen maken
onderscheid tussen hoofd- en kleine letters, dus %i is iets anders dan %I.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, worden de volgende extra
opties van de opdracht FOR ondersteund:

FOR /D %variable IN (set) DO opdracht [opdrachtparameters]

  Als de set jokertekens bevat, moeten overeenkomsten worden gezocht
  in mapnamen in plaats van bestandsnamen.

FOR /R [[station:]pad] %variable IN (set) DO opdracht [opdrachtparameters]

  Loopt door de mapstructuur, beginnend bij [station:]pad, waarbij de
  opdracht FOR wordt uitgevoerd in elke map van de structuur. Als geen
  mapspecificatie is opgegeven na /R wordt aangenomen dat het om de
  actieve map gaat. Als alleen een punt (.) is ingesteld, wordt alleen
  de mapstructuur weergegeven.

FOR /L %variable IN (start,step,end) DO opdracht [opdrachtparameters]

  De set is een volgorde van nummers van begin tot einde, in stapgrootte.
  Dus (1,1,5) genereert de volgorde 1 2 3 4 5 en (5,-1,1) genereert
  de volgorde 5 4 3 2 1.

FOR /F ["opties"] %variable IN (bestandsset) DO opdracht [opdrachtparameters]
FOR /F ["opties"] %variable IN ("tekenreeks") DO opdracht [opdrachtparam.]
FOR /F ["opties"] %variable IN ("opdracht") DO opdracht [opdrachtparameters]

  of, als optie usebackq aanwezig is:

FOR /F ["opties"] %variable IN (bestandsset) DO opdracht [opdrachtparameters]
FOR /F ["opties"] %variable IN ('tekenreeks') DO opdracht [opdrachtparam.]
FOR /F ["opties"] %variable IN (`opdracht`) DO opdracht [opdrachtparameters]

  bestandsnaamset zijn één of meer bestandsnamen. Elk bestand wordt
  geopend, gelezen en verwerkt voordat het volgende bestand in de
  bestandsnaamset wordt geopend. Verwerking houdt in het lezen in het
  bestand, het indelen in afzonderlijke tekstregels en daarna het parseren
  van elke regel in nul of meer onderdelen. De tekst van de FOR-lus wordt
  vervolgens aangeroepen met de variabele-waarde(n) die zijn ingesteld op
  de gevonden token-tekenreeks(en). Standaard zal met /F de eerste token
  worden overgeslagen, die wordt gescheiden door een spatie. Lege regels
  worden overgeslagen. U kunt het standaard-parseergedrag onderdrukken door
  de optionele parameter 'opties' op te geven. Dit is een tekenreeks tussen
  aanhalingstekens die één of meer trefwoorden bevat om verschillende
  parseeropties te bepalen. De trefwoorden zijn:

    eol=c      - bepaalt een einde-regelopmerkingteken
             (slechts één)
    skip=n     - bepaalt het aantal regels dat wordt overgeslagen
             aan het begin van het bestand.
    delims=xxx   - bepaalt een set scheidingstekens. Dit vervangt de
             standaardset scheidingstekens van spatie en tab.
    tokens=x,y,m-n - bepaalt welke tokens van elke regel worden
             doorgegeven aan de FOR-tekst voor elke iteratie.
             Hierdoor worden extra variabele-namen toegewezen.
             De vorm m-n is een bereik, waarmee de m-de t/m
             de n-de tokens worden bepaald. Als het laatste
             teken in de tekenreeks tokens= een sterretje is,
             wordt een extra variabele toegewezen en wordt de
             resterende tekst ontvangen op de regel na de
             laatste geparseerde token.
    usebackq    - bepaalt of de nieuwe semantiek wordt gebruikt,
             waarbij teken (`) wordt uitgevoerd als een
             opdracht en teken (') een letterlijke
             tekenreeksopdracht is.
             Het gebruik van dubbele aanhalingstekens wordt
             toegestaan om bestandsnamen in de bestandsnaamset
             op te geven.

  Enkele voorbeelden:

FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (bestand.txt) do
@echo %i %j %k

  verwerkt elke regel in bestand.txt, waarbij regels worden genegeerd
  die beginnen met een puntkomma. Vervolgens worden het tweede en derde
  token van elke regel doorgegeven aan de FOR-tekst, waarbij de tokens
  worden gescheiden door komma's en/of spaties. Opmerking: de FOR-tekst-
  instructies verwijzen naar %i om het tweede token te verkrijgen, %j
  om het derde token te verkrijgen en %k om alle resterende tokens
  na het derde token te verkrijgen. Voor bestandsnamen die spaties
  bevatten, moet u dubbele aanhalingstekens gebruiken. Als u dubbele
  aanhalingstekens op deze manier wilt gebruiken, moet u de optie
  usebackq gebruiken omdat anders de dubbele aanhalingstekens worden
  geïnterpreteerd als een letterlijke tekenreeks om te verwerken.

  %i wordt uitdrukkelijk opgegeven in de FOR-instructie en %j en %k
  worden uitdrukkelijk opgegeven via de optie tokens=. U kunt maximaal
  26 tokens opgeven via de regel tokens=, zolang hierdoor niet wordt
  geprobeerd om een variabele op te geven die hoger is dan de letter
  z of Z. Denk eraan dat FOR-variabele-namen onderscheid maken tussen
  hoofd- en kleine letters, globaal zijn en maar maximaal 52 tegelijk
  actief kunnen zijn.

  U kunt ook de FOR /F-parseerlogica toepassen op een nabije teken-
  reeks, door van de bestandsnaamset tussen haakjes een tekenreeks
  tussen enkele aanhalingstekens te maken. Deze wordt dan behandeld als
  een enkele invoerregel van een bestand en geparseerd.

  Als laatste kunt u de opdracht FOR /F gebruiken om de uitvoer van een
  opdracht te parseren. U kunt dit doen door van de bestandsnaamset tussen
  haakjes een tekenreeks te maken tussen `-aanhalingstekens. Deze wordt
  dan behandeld als een opdrachtregel, die wordt doorgegeven aan een
  child-CMD.EXE en waarvan de uitvoer wordt opgevangen in het geheugen
  en geparseerd alsof het een bestand is. Dus het volgende voorbeeld:

   FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`set`) DO @echo %i

  geeft een inventarisatie van de namen van omgevingsvariabelen in de
  actieve omgeving.

Verder is de vervanging van verwijzingen naar FOR-variabelen verbeterd.
U kunt de volgende extra syntaxis gebruiken:

  %~I     - breidt %I uit waarbij aanhalingstekens (") worden 
          verwijderd
  %~fI    - breidt %I uit naar een fully-qualified-padnaam
  %~dI    - breidt %I alleen uit naar een stationsletter
  %~pI    - breidt %I alleen uit naar een pad
  %~nI    - breidt %I alleen uit naar een bestandsnaam
  %~xI    - breidt %I alleen uit naar een bestandsextensie
  %~sI    - uitgebreid pad bevat alleen korte namen
  %~aI    - breidt %I uit naar bestandskenmerken van bestand
  %~tI    - breidt %I uit naar datum/tijd van bestand
  %~zI    - breidt %I uit naar grootte van bestand
  %~$PATH:I  - doorzoekt de mappen in omgevingsvariabele PATH en breidt
          %I uit naar de fully-qualified-naam van het eerste
          gevonden bestand. Als de naam van de omgevingsvariabele
          niet is opgegeven of als het bestand niet wordt gevonden,
          wordt deze wijzigingstoets uitgebreid naar de lege
          tekenreeks.

De wijzigingstoetsen kunnen worden gecombineerd om samengestelde resultaten
te verkrijgen:

  %~dpI    - breidt %I alleen uit naar een stationsletter en pad
  %~nxI    - breidt %I alleen uit naar een bestandsnaam en extensie
  %~fsI    - breidt %I alleen uit naar een volledige padnaam met 
          korte namen
  %~dp$PATH:i - doorzoekt de mappen in omgevingsvariabele PATH naar %I
          en breidt uit naar de stationsletter en het pad van het
          eerste gevonden bestand
  %~ftzaI   - breidt %I uit naar een op DIR lijkende uitvoerregel

In bovenstaande voorbeelden kunnen %I en PATH worden vervangen door andere
geldige waarden. De syntaxis %~ wordt afgesloten door een geldige
FOR-variabele-naam. Als u ervoor kiest om hoofdletters te gebruiken voor
variabele-namen, zoals %I, wordt het beter leesbaar en minder verwarrend
als deze worden gebruikt met de wijzigingstoetsen, waarvoor geen onderscheid
wordt gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.

 

FORFILES   (Version 6.1.7600.16385)

FORFILES [/P padnaam] [/M zoekmasker] [/S]
     [/C command] [/D [+ | -] {dd-MM-yyyy | dd}]

Beschrijving:
  Selecteert een bestand (of een groep bestanden)
  en voert een opdracht op het bestand uit. Dit is nuttig voor batchtaken.

Parameterlijst:
  /P  padnaam    Het pad waarin de zoekactie dient te worden gestart.
            De standaardmap is de huidige werkmap.
  /M  zoekfilter  Zoeken naar bestanden met zoekfilter.
            Het standaardzoekfilter is *.* .

  /S         Geeft aan dat forfiles ook in
            onderliggende mappen moet worden uitgevoerd.
            Zoals DIR /S.

  /C  opdracht   De opdracht die voor elk bestand wordt uitgevoerd.
            De opdracht dient binnen dubbele
            aanhalingstekens te worden opgegeven. 

            De standaardopdracht is "cmd /c echo @file".

            De volgende variabelen kunnen worden gebruikt in de
            opdracht:
            @file  - retourneert de naam van het bestand.
            @fname  - retourneert de bestandsnaam zonder
                  extensie.
            @ext   - retourneert alleen de extensie van het 
                  bestand.
            @path  - retourneert het volledige pad van het
                  bestand.
            @relpath - retourneert het relatieve pad van het
                  bestand.
            @isdir  - retourneert 'TRUE' als een bestandstype een
                  map is, en FALSE voor bestanden.
            @fsize  - retourneert de omvang van het bestand in
                  bytes.
            @fdate  - retourneert de datum laatst gewijzigd van het
                  bestand.
            @ftime  - retourneert de tijd laatst gewijzigd
                  van het bestand.

            Als u speciale tekens op de opdrachtregel wilt
            opnemen, kunt u de hexadecimale code van het
            teken in 0xHH-indeling gebruiken. Interne
            opdrachten van de opdrachtregel dienen te
            worden voorafgegaan door 'cmd /c'.

  /D  datum     Selecteert bestanden met datum laatst gewijzigd
            groter dan of gelijk aan (+), of kleiner dan
            of gelijk aan (-), de opgegeven datum in de indeling
            dd-MM-yyyy; of selecteert bestanden met
            datum laatst gewijzigd groter dan
            huidige datum plus 'dd' dagen, of eerder dan of
            gelijk aan (-) de huidige datum minus 'dd' dagen. Een
            geldige aantal 'dd' dagen kan elk getal tussen
             0-32768 zijn.

            '+' is het standaardteken als niets is opgegeven.

  /?         Dit helpbericht weergeven

Voorbeelden:
  FORFILES /? 
  FORFILES 
  FORFILES /P C:\WINDOWS /S /M DNS*.* 
  FORFILES /S /M *.txt /C "cmd /c type @file | more"
  FORFILES /P C:\ /S /M *.bat
  FORFILES /D -30 /M *.exe
       /C "cmd /c echo @path 0x09 is 30 dagen geleden gewijzigd"
  FORFILES /D 01-01-2001
       /C "cmd /c echo @fname is nieuw sinds 1 januari 2001"
  FORFILES /D +2-11-2013 /C "cmd /c echo @fname is nieuw vandaag"
  FORFILES /M *.exe /D +1
  FORFILES /S /M *.doc /C "cmd /c echo @fsize" 
  FORFILES /M *.txt /C "cmd /c if @isdir==FALSE notepad.exe @file"

 

FORMAT   (Version 6.1.7600.16385)

Een schijf voor gebruik met Windows formatteren.

FORMAT volume: [/FS:bestandssysteem] [/V:naam] [/Q] [/A:grootte]
        [/C] [/X] [/P:gangen] [/S:status]
FORMAT volume: [/V:naam] [/Q] [/F:capaciteit] [/P:gangen]
FORMAT volume: [/V:naam] [/Q] [/T:sporen /N:sectoren] [/P:gangen]
FORMAT volume: [/V:naam] [/Q] [/P:gangen]
FORMAT volume [/Q]

 volume        Het koppelpunt, de volumenaam of de stationsletter
            (gevolgd door een dubbele punt).
 /FS:bestandssysteem Het type bestandssysteem (FAT, FAT32, exFAT, NTFS of UDF).
 /V:volumenaam    De volumenaam.
 /Q          Voert een snelformattering uit. Opmerking: deze optie
            heft /P op.
 /C          Alleen NTFS: bestanden die gemaakt worden op het
            nieuwe volume worden standaard gecomprimeerd.
 /X          Forceert dat het volume eerst wordt ontkoppeld, indien
            nodig. Alle geopende ingangen naar het volume zijn dan
            niet meer geldig.
 /R:revisie      Alleen UDF: dwingt formatteren in een specifieke
            UDF-versie af (1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50).
            De standaardrevisie is 2.01.
 /D          Alleen UDF 2.50: metagegevens worden gedupliceerd.
 /A:grootte      De standaardgrootte van de clusters opheffen. Het is
            raadzaam de standaardinstellingen te gebruiken voor
            algemeen gebruik.
            NTFS ondersteunt 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 kB,
            32 kB en 64 kB.
            FAT ondersteunt 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 kB,
            32 kB en 64 kB (128 kB of 256 kB als de sectoren
            groter zijn dan 512 bytes).
            FAT32 ondersteunt 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 kB,
            32 kB en 64 kB (128 kB of 256 kB als de sectoren
            groter zijn dan 512 bytes).
            exFAT ondersteunt 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 kB,
            32 kB, 64 kB, 128 kB, 256 kB, 512 kB, 1 MB, 2 MB,
            4 MB, 8 MB, 16 MB en 32 MB.

            Opmerking: voor de bestandssystemen FAT en FAT32
            gelden de volgende beperkingen m.b.t. het aantal
            clusters op een volume:

            FAT: Aantal clusters <= 65526
            FAT32: 65526 < Aantal clusters < 268435446

            Er wordt onmiddellijk met formatteren gestopt als blijkt
            dat niet aan de bovenstaande vereisten wordt voldaan
            bij gebruik van de opgegeven clustergrootte.

            NTFS-compressie wordt niet ondersteund als de
            clusters groter zijn dan 4096.

 /F:grootte      De grootte van de te formatteren schijf (1,44 MB)
            bepalen.
 /T:sporen      Het aantal sporen per schijfkant.
 /N:sectoren     Het aantal sectoren per spoor.
 /P:gangen      Nul voor elke sector op het volume kost tijd.
            Deze optie is niet geldig met /Q
 /S:status    Hierbij staat 'status' voor 'enable' of 'disable'
         Korte namen zijn standaard ingeschakeld

 

FSUTIL   (Version 6.1.7601.17577)

/? is een ongeldige parameter.
---- Ondersteunde opdrachten ----

8dot3name    Beheer van 8-punt-3-namen
behavior    Gedrag van bestandssysteem beheren
dirty      'Dirty bit' van volume beheren
file      Bestandsspecifieke opdrachten
fsinfo     Informatie over het bestandssysteem
hardlink    Beheer van harde koppelingen
objectid    Beheer van object-id's
quota      Quotabeheer
repair     Zelf-reparerend beheer
reparsepoint  Reparsepuntbeheer
resource    Transactional Resource Manager-beheer
sparse     Beheer van tijdelijke bestanden
transaction   Transactiebeheer
usn       USN-beheer
volume     Volumebeheer

 

FTP   (Version 6.1.7601.17514)

Bestanden verplaatsen van en naar een computer met een FTP-serverservice
(heet soms een daemon). FTP kan interactief worden gebruikt.

FTP [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s:bestandsnaam] [-a] [-x:verzendbuffer]
  [-r:ontvangstbuffer] [-b:asyncbuffers] [-w:venstergrootte] [host]

 -v        Onderdrukt de weergave van antwoorden van servers.
 -n        Onderdrukt auto-login bij de eerste verbinding.
 -i        Schakelt interactieve vragen uit tijdens overdracht van
          meerdere bestanden.
 -d        Schakelt foutopsporing in.
 -g        Schakelt bestandsnaamglobbing uit (zie GLOB-opdracht).
 -s:bestandsnaam  Specificeert een tekstbestand met FTP-opdrachten; de
          opdrachten worden automatisch uitgevoerd nadat FTP is
          gestart.
 -a        Gebruik een willekeurige lokale interface wanneer
          gegevensverbinding wordt gekoppeld.
 -A        Anoniem aanmelden.
 -x:send buffer  De standaardgrootte van SO_SNDBUF (8192) opheffen.
 -r:recv buffer  De standaardgrootte van SO_RCVBUF (8192) opheffen.
 -b:async item   De async-standaarditem van 3 opheffen
 -w:venstergrootte De standaardgrootte van de overdrachtsbuffer (65535)
          opheffen.
 host       Bepaalt de hostnaam of het IP-adres van de extern
          host waarmee verbinding moet worden gemaakt.

Opmerkingen:
 - mget- en mput-opdrachten gebruiken y/n/q voor ja/nee/afsluiten.
 - Gebruik CTRL+C om de opdrachten af te breken.

 

FTYPE   (internal command)

Gebruikte bestandstypen in bestandsextensiekoppelingen weergeven of
wijzigen

FTYPE [bestandstype[=[openCommandString]]]

 bestandstype   Bepaalt het bestandstype om te controleren of te wijzigen
 openCommandString Bepaalt de open-opdracht die gebruikt moet worden tijdens
          het starten van dit type bestanden.

Typ FTYPE zonder parameters om de actieve bestandstypen weer te geven
waaraan open-opdrachttekenreeksen zijn gekoppeld. Als FTYPE wordt aangeroepen
met alleen een bestandstype wordt de actieve open-opdrachttekenreeks voor
dat bestandstype weergegeven. Als u niets opgeeft voor de open-opdracht-
tekenreeks zal de FTYPE-opdracht de open-opdrachttekenreeks voor het
bestandstype verwijderen. Binnen een open-opdrachttekenreeks worden %0
of %1 vervangen door de bestandsnaam die wordt gestart door de koppeling.
%* verkrijgt alle parameters, %2 verkrijgt de eerste parameter, %3
de tweede enzovoorts. %~n verkrijgt alle resterende parameters, beginnend
bij de x-de parameter, waarbij x de waarde 2 t/m 9 kan hebben. Bijvoorbeeld:

  ASSOC .pl=PerlScript
  FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*

geeft u de mogelijkheid om een Perl-script als volgt aan te roepen:

  script.pl 1 2 3

Als u geen extensies wilt typen, moet u het volgende opgeven:

  set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

waardoor het script als volgt kan worden aangeroepen:

  script 1 2 3

 

GETMAC   (Version 6.1.7600.16385)

GETMAC [/S computer [/U gebruikersnaam [/P [wachtwoord]]]] [/FO indeling]
    [/NH] [/V]

Beschrijving:
  Met dit hulpprogramma kan een administrator het MAC-adres
  van netwerkadapters op een computer weergeven.

Parameterlijst:
  /S computer       De computer weergeven waarmee verbinding moet
               worden gemaakt.

  /U [domein\gebruiker]  De gebruikerscontext weergeven waarin
               de opdracht moet worden uitgevoerd.

  /P [wachtwoord]     Het wachtwoord weergeven voor de opgegeven
               gebruikerscontext. Invoer wordt gevraagd indien
               deze ontbreekt.

  /FO indeling       De indeling weergeven waarin de uitvoer
               moet worden weergegeven.
               Geldige waarden: "TABLE","LIST","CSV".

  /NH           De kolomkop niet in de uitvoer
               weergeven.
               Alleen geldig voor de indelingen "TABLE" en
               "CSV".

  /V            Uitgebreide uitvoer weergeven.

  /?            Dit helpbericht weergeven.

Voorbeelden:
  GETMAC /? 
  GETMAC /FO csv 
  GETMAC /S computer /NH /V
  GETMAC /S computer /U gebruiker
  GETMAC /S computer /U domein\gebruiker /P wachtwoord /FO lijst /V
  GETMAC /S computer /U domein\gebruiker /P wachtwoord /FO tabel /NH

 

GOTO   (internal command)

Brengt CMD.EXE naar een regel in het batchprogramma met een opgegeven label.

GOTO label

 label  Tekenreeks die in het batchprogramma als label wordt gebruikt.

Labels staan aan het begin van een regel, voorafgegaan door een dubbele punt.

Als opdrachtextensies worden ingeschakeld, verandert GOTO als volgt:

De opdracht GOTO accepteert nu een doelnaam van :EOF waarmee de besturing
wordt verplaatst naar het einde van het actieve batchscriptbestand. Dit
is een gemakkelijke manier om een batchscriptbestand af te sluiten zonder
een naam op te geven. Deze uitbreiding is handig voor de opdracht CALL. 
Typ CALL /? voor een beschrijving van extensies die van deze functie 
gebruik kunnen maken.

 

GPRESULT   (Version 6.1.7600.16385)

GPRESULT [/S computer [/U gebruikersnaam [/P [wachtwoord]]]] [/SCOPE bereik]
      [/USER doelgebruikersnaam] [/R | /V | /Z]

Beschrijving:
  Met dit opdrachtregelprogramma kunt u de verzameling resulterende beleidsregels
  voor een doelgebruiker en -computer weergeven.

Parameterlijst:
  /S    systeem     Het externe systeem voor de verbinding.

  /U    [domein\]gebruiker  Hiermee wordt de gebruikerscontext opgegeven waaronder de opdracht
                moet worden uitgevoerd.
  /P    [wachtwoord]   Het wachtwoord voor de opgegeven gebruiker
                context. Vraagt om invoer indien weggelaten.
  /SCOPE  bereik      Hiermee wordt aangegeven of de gebruikers- of de
                computerinstellingen worden weergegeven.
                Mogelijke waarden: 'USER', 'COMPUTER'.

  /USER   [domein\]gebruiker De gebruiker voor wie de RSOP-gegevens
                moeten worden weergegeven.

  /R             Hiermee worden de RSoP-samenvattingsgegevens
                weergegeven.

  /V             Hiermee wordt aangegeven dat er uitgebreide
                informatie moet worden weergegeven. Deze
                informatie biedt gedetailleerde instellingen
                die zijn toegepast met prioriteit 1.

  /Z             Hiermee wordt aangegeven dat er zeer
                uitgebreide informatie moet worden weergegeven.
                Deze informatie biedt nog meer gedetailleerde
                instellingen die zijn toegepast met een
                prioriteit van 1 of hoger. Hiermee kunt u zien
                of een instelling op meerdere locaties
                is ingesteld. Zie de online-Help
                van groepsbeleidsregels voor meer informatie.

  /?             Dit helpbericht weergeven.


Voorbeelden:
  GPRESULT /R
  GPRESULT /USER doelgebruikersnaam /V
  GPRESULT /S computer /USER doelgebruikersnaam /SCOPE COMPUTER /Z
  GPRESULT /S computer /U gebruikersnaam /P wachtwoord /SCOPE USER /V

 

GPUPDATE   (Version 6.1.7600.16385)

Omschrijving: werkt groepsbeleidsinstellingen bij

Syntaxis: GPUpdate [/Target:{Computer | User}] [/Force] [/Wait:<waarde>]
   [/Logoff] [/Boot] [/Sync] 

Parameters:

Waarde           Omschrijving
/Target:{Computer | User} bepaalt dat alleen het beleid van de
              gebruiker (user) of de computer wordt bijgewerkt.
              Standaard worden beide beleidsinstellingen
              bijgewerkt.

/Force           Past alle beleidsinstellingen opnieuw toe.
              Standaard worden alleen gewijzigde
              beleidsinstellingen toegepast.

/Wait:{waarde}       Stelt de wachtduur voor de beleidsverwerking
              in seconden in. De standaardwaarde is
              600 seconden. '0' betekent 'niet wachten'.
              '-1' betekent onbeperkt wachten.
              Als de tijdslimiet is bereikt, verschijnt 
              de opdrachtprompt weer, maar gaat de 
              de beleidsverwerking gewoon verder.

/Logoff          Forceert een afmelding na het bijwerken van de
              groepsbeleidsinstellingen. Dit is noodzakelijk
              voor de groepsbeleidsuitbreidingen bij de client
              die beleidsinstellingen niet via een
              achtergrondbijwerkingscyclus verwerken maar
              tijdens het aanmelden van de gebruiker.
              Voorbeelden zijn gebruikersgerichte software-

              installaties en mapomleiding.
              Deze optie heeft geen effect wanneer er
              geen uitbreidingen worden opgeroepen waarvoor

              een afmelding nodig is.

/Boot           Forceert opnieuw opstarten na het toepassen van de
              groepsbeleidsinstellingen. Dit is noodzakelijk
              voor de groepsbeleidsuitbreidingen bij de client
              die beleidsinstellingen niet via een
              achtergrondvernieuwingscyclus verwerken maar
              tijdens het aanmelden van de gebruiker. Een
              voorbeeld zijn computergerichte
              software-installaties. Deze optie heeft geen
              effect als er geen uitbreidingen worden
              opgeroepen waarvoor een herstart nodig is.
/Sync           Hierdoor wordt de volgende

              voorgrondsbeleidstoepassing
              synchroon uitgevoerd. Voorgrondsbeleidstoepassingen
              komen tijdens het opstarten en de gebruikers-
              aanmelding voor. U kunt dit per gebruiker,
              computer, of voor beide tegelijk opgeven met de

              parameter /Target.
              De parameters /Force en /Wait worden genegeerd
              indien dit is opgegeven.

 

GRAFTABL   (Version 6.1.7600.16385)

Enable Windows to display an extended character set in graphics mode.

GRAFTABL [xxx]
GRAFTABL /STATUS

  xxx   Specifies a code page number.
  /STATUS Displays the current code page selected for use with GRAFTABL.

 

HELP   (Version 6.1.7600.16385)

Hiermee wordt Help-informatie over Windows-opdrachten weergegeven.

HELP [opdracht]

  opdracht - Help-informatie over deze opdracht weergeven.

 

HOSTNAME   (Version 6.1.7600.16385)

De naam van de huidige host weergeven.

hostnaam

 

ICACLS   (Version 6.1.7600.16385)

ICACLS naam /save ACL-bestand [/T] [/C] [/L] [/Q]
  Hiermee worden de DACL's voor de bestanden en mappen die overeenkomen
  met de naam, opgeslagen in ACL-bestand voor later gebruik met /restore.
  SACL's en eigenaars- of integriteitslabels worden niet opgeslagen.

ICACLS map [/substitute SidOud SidNieuw [...]] /restore ACL-bestand
      [/C] [/L] [/Q]
  Hiermee worden de opgeslagen DACL's op de map toegepast.

ICACLS naam /setowner gebruiker [/T] [/C] [/L] [/Q]
  Hiermee wordt de eigenaar van alle overeenkomende namen gewijzigd. Deze
  optie forceert geen wisseling van eigenaar. Gebruik hiervoor het 
  hulpprogramma Takeown.exe.

ICACLS naam /findsid Sid [/T] [/C] [/L] [/Q]
  Hiermee worden alle overeenkomende namen gezocht die een ACL bevatten
  waarin uitdrukkelijk een Sid wordt genoemd.

ICACLS naam /verify [/T] [/C] [/L] [/Q]
  Hiermee worden alle bestanden gezocht waarvoor de ACL niet in canonieke
  vorm is, of waarvan de lengtes inconsistent zijn met het aantal ACE's.

ICACLS naam /reset [/T] [/C] [/L] [/Q]
  Hiermee worden ACL's met standaard overgenomen ACL's vervangen voor
  alle overeenkomende bestanden.

ICACLS naam [/grant[:r] Sid:machtiging[...]]
    [/deny Sid:machtiging [...]]
    [/remove[:g|:d]] Sid[...]] [/T] [/C] [/L] [/Q]
    [/setintegritylevel Niveau:beleid[...]]

  /grant[:r] Sid: machtiging geeft de opgegeven toegangsrechten aan de
        gebruiker. Met :r vervangen de machtigingen alle eerdere
        uitdrukkelijk toegewezen machtigingen. Zonder :r worden
        de machtigingen aan alle eerdere uitdrukkelijk toegewezen
        machtigingen toegevoegd.

  /deny Sid:machtiging: weigert uitdrukkelijk de opgegeven toegangsrechten.
       Een ACE voor uitdrukkelijk weigeren wordt aan de opgegeven
       machtigingen toegevoegd, en dezelfde machtigingen in elke
       uitdrukkelijke toewijzing worden verwijderd.

  /remove[:[g|d]] Sid: verwijdert alle exemplaren van Sid in de ACL. Met
          :g worden alle exemplaren van aan die Sid toegewezen
          machtigingen verwijderd. Met :d worden alle aan die Sid
          geweigerde machtigingen verwijderd.

  /setintegritylevel [(CI)(OI)] Niveau: voegt expliciet een integriteits-
                 ACE aan alle overeenkomende bestanden toe.
                 Het niveau kan een van deze waarden hebben:
                   L[aag]
                   M[edium]
                   H[oog]
                 Overernameopties voor de integriteits-ACE
                 gaan mogelijk boven het niveau en kunnen
                 alleen op mappen worden toegevoegd.

  /inheritance:e|d|r
    e - activeert overname.
    d - deactiveert overname en kopieert de ACE's.

    r - verwijdert alle overgenomen ACE's.


Opmerking:
  Sid's kunnen in numerieke vorm of als beschrijvende naam worden
  opgegeven. Als een numerieke vorm wordt opgegeven, dient u een *
  aan het begin van de Sid toe te voegen.

  /T geeft aan dat deze bewerking wordt uitgevoerd op alle overeenkomende
    bestanden/mappen onder de mappen die in de naam zijn opgegeven.

  /C geeft aan dat deze bewerking doorgaat bij alle bestandsfouten.
    Foutmeldingen worden nog steeds weergegeven.

  /L geeft aan dat deze bewerking op een symbolische koppeling in plaats
    van op het doel ervan wordt uitgevoerd.

  /Q geeft aan dat icacls berichten over geslaagde acties onderdrukt.

  ICACLS behoudt de canonieke volgorde van ACE-vermeldingen:
      Uitdrukkelijke weigeringen
      Uitdrukkelijke toewijzingen
      Overgenomen weigeringen
      Overgenomen toewijzingen

  machtiging is een masker voor machtigingen, en kan in één van twee
  manieren worden opgegeven:
    een volgorde van eenvoudige rechten:
        N - geen toegang
        F - volledige toegang
        M - wijzigen
        RX - lezen en uitvoeren
        R - alleen-lezen
        W - alleen-schrijven
        D - verwijderen
    een lijst met specifieke rechten tussen haakjes, met komma's als
    scheidingstekens:
        DE - verwijderen
        RC - leesbesturing
        WDAC - DAC schrijven
        WO - eigenaar schrijven
        S - synchroniseren
        AS - toegang tot systeembeveiliging
        MA - maximum toegestaan
        GR - algemeen lezen
        GW - algemeen schrijven
        GE - algemeen uitvoeren
        GA - algemeen alles
        RD - gegevens lezen, map weergeven
        WD - gegevens schrijven, bestand lezen
        AD - gegevens toevoegen, onderliggende map toevoegen
        REA - uitgebreide kenmerken lezen
        WEA - uitgebreide kenmerken schrijven
        X - uitvoeren/bladeren
        DC - onderliggend object verwijderen
        RA - kenmerken lezen
        WA - kenmerken schrijven
    overgenomen rechten kunnen voor beide manieren worden geplaatst, en
    worden alleen op mappen toegepast:
        (OI) - overnemen van object
        (CI) - overnemen van container
        (IO) - alleen overnemen
        (NP) - overnemen niet doorvoeren
        (I) - machtiging overgenomen van bovenliggende container

Voorbeelden:

    icacls c:\windows\* /save ACL-bestand /T
    - Hiermee worden de ACL's voor alle bestanden onder c:\windows
     inclusief de onderliggende mappen in ACL-bestand opgeslagen.

    icacls c:\windows\ /restore ACL-bestand
    - Hiermee worden de ACL's voor elk bestand in ACL-bestand dat bestaat
     in c:\windows en onderliggende mappen, teruggezet.

    icacls bestand /grant Administrator:(D,WDAC)
    - Hiermee worden aan de gebruiker Administrator de machtigingen
     Verwijderen en DAC schrijven voor het bestand toegewezen.

    icacls bestand /grant *S-1-1-0:(D,WDAC)
    - Hiermee worden aan de gebruiker met Sid S-1-1-0 de machtigingen
     Verwijderen en DAC schrijven voor het bestand toegewezen.

 

IF   (internal command)

Conditionele verwerking in batchprogramma's uitvoeren.

IF [NOT] ERRORLEVEL nummer opdracht
IF [NOT] tekenreeks1==tekenreeks2 opdracht
IF [NOT] EXIST bestandsnaam opdracht

 NOT        Bepaalt of Windows de opdracht alleen moet
           uitvoeren als de toestand onwaar is.

 ERRORLEVEL nummer Bepaalt een ware toestand als de laatste uitvoering van
           het programma een exitcode heeft geretourneerd die 
           gelijk is aan of groter dan het opgegeven nummer.

 tekenreeks1==tekenreeks2  Bepaalt een ware toestand als de opgegeven 
               teksttekenreeksen overeenkomen.

 EXIST bestandsnaam Bepaalt een ware toestand als de opgegeven bestandsnaam
           bestaat.

 opdracht      Bepaalt de opdracht die moet worden uitgevoerd als 
           wordt voldaan aan de toestand. De opdracht kan worden
           gevolgd door de opdracht ELSE die de opdracht na het
           sleutelwoord ELSE zal uitvoeren als de opgegeven 
           toestand ONWAAR is.

ELSE moet op dezelfde regel staan als de opdracht na de IF. Bijvoorbeeld:

  IF EXIST bestandsnaam. (
    del bestandsnaam.
  ) ELSE (
    echo bestandsnaam. ontbreekt.
  )

Het volgende voorbeeld zal NIET werken omdat de opdracht Del moet worden
afgesloten door een newline:

  IF EXIST bestandsnaam. del bestandsnaam. ELSE echo 
  bestandsnaam. ontbreekt

Het volgende voorbeeld werkt ook niet omdat de opdracht ELSE op dezelfde
regel moet staan als het einde van de opdracht IF:

  IF EXIST bestandsnaam. del bestandsnaam. ELSE echo 
  bestandsnaam. ontbreekt

Het volgende voorbeeld werkt als u alles op een regel wilt hebben:

  IF EXIST bestandsnaam. (del bestandsnaam.) ELSE echo 
  bestandsnaam. ontbreekt

Als de opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert IF als volgt:

  IF [/I] tekenreeks1 vergelijkingsoperator tekenreeks2 opdracht
  IF CMDEXTVERSION getal opdracht
  IF DEFINED variabele opdracht

waarbij de vergelijkingsoperator één van de volgende mogelijkheden kan zijn:

  EQL - is gelijk aan
  NEQ - is niet gelijk aan
  LSS - kleiner dan
  LEQ - kleiner dan of gelijk aan
  GTR - groter dan
  GEQ - groter dan of gelijk aan

De schakeloptie /I, indien opgegeven, geeft aan dat het vergelijken van 
reeksen niet hoofdlettergevoelig is. De optie /I kan ook gebruikt worden 
voor IF met tekenreeks1==tekenreeks2. Deze vergelijkingen zijn algemeen, 
omdat als tekenreeks1 en tekenreeks2 bestaat uit numerieke tekens, de 
tekenreeksen geconverteerd worden naar getallen en er een numerieke
vergelijking wordt uitgevoerd.

De voorwaarde CMDEXTVERSION werkt net als ERRORLEVEL, behalve dat het
vergelijkt met een intern versienummer dat verbonden is met de opdracht-
extensies. De eerste versie is 1 en wordt verhoogd met 1 als
belangrijke uitbreidingen worden toegevoegd aan de opdrachtextensies.
De voorwaarde CMDEXTVERSION is nooit waar als de opdrachtextensies
uitgeschakeld zijn.

De voorwaarde DEFINED werkt net als EXISTS behalve dat het de
naam van een omgevingsvariabele neemt en als waar retourneert als de
omgevingsvariabele is opgegeven.

%ERRORLEVEL% zal uitbreiden in een tekenreeksweergave van de huidige 
waarde van ERRORLEVEL, maar dit gebeurt alleen als er nog geen 
omgevingsvariabele ERRORLEVEL is. Als ERRORLEVEL reeds bestaat, krijgt 
u de waarde daarvan. Het volgende voorbeeld laat het gebruik van 
ERRORLEVEL zien, nadat een programma is uitgevoerd:

  goto answer%ERRORLEVEL%
  :answer0
  echo Programma heeft retourneercode 0
  :answer1
  echo Programma heeft retourneercode 1

U kunt ook de numerieke vergelijkingen hierboven gebruiken:

  IF %ERRORLEVEL% LEQ 1 goto okay

%CMDCMDLINE% zal uitbreiden in de oorspronkelijke opdrachtregel die
is doorgegeven aan CMD.EXE voordat verwerking door CMD.EXE is gestart,
maar dit gebeurt alleen als er nog geen omgevingsvariabele CMDCMDLINE
is. Als CMDCMDLINE reeds bestaat, krijgt u de waarde daarvan.

%CMDEXTVERSION% zal uitbreiden in een tekenreeksweergave van de huidige
waarde van CMDEXTVERSION, maar dit gebeurt alleen als er nog geen
omgevingsvariabele CMDEXTVERSION is. Als CMDEXTVERSION reeds bestaat,
krijgt u de waarde daarvan.

 

IFMEMBER

usage: IFMEMBER [/verbose] [/list] groupname ...
	/verbose will print out all matches.
	/list will print out all groups user is a member of.
	Return Code shows number of groups this user is a member of.
	Example: IFMEMBER /v /l "MyDomain\Domain Users" Users Everyone

 

IPCONFIG   (Version 6.1.7600.16385)

SYNTAXIS:
  ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                 /renew [adapter] | /release [adapter] |
                 /renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                 /showclassid adapter |
                 /setclassid adapter [classid] |
                 /showclassid6 adapter |
                 /setclassid6 adapter [classid] ]

waarbij geldt:
  adapter       Naam van de verbinding
            (jokertekens * en ? toegestaan. Zie voorbeeld)

  Opties:
   /?        Deze helptekst weergeven.
   /all       Volledige configuratie-informatie weergeven.
   /release     Het IPv4-adres voor de opgegeven adapter vrijgeven.
   /release6     Het IPv6-adres voor de opgegeven adapter vrijgeven.
   /renew      Het IPv4-adres voor de opgegeven adapter vernieuwen.
   /renew6      Het IPv6-adres voor de opgegeven adapter vernieuwen.
   /flushdns     De DNS Resolver-cache leegmaken.
   /registerdns   Alle DHCP-leases vernieuwen en DNS-namen opnieuw
            registreren.
   /displaydns    De inhoud van de DNS Resolver-cache weergeven.
   /showclassid   Alle voor de adapter toegestane DHCP-klasse-ID's
            weergeven.
   /setclassid    De DHCP-klasse-ID wijzigen.
   /showclassid6   Alle IPv6 DHCP-klasse-ID's weergeven die voor de
            adapter zijn toegestaan.
   /setclassid6   De IPv6 DHCP-klasse-ID wijzigen.


Standaard wordt alleen het IP-adres, subnetmasker en de standaardgateway voor
elke aan TCP/IP-gebonden adapter weergegeven.

Voor Release en Renew geldt dat als er geen adapternaam is opgegeven, de IP-
adresleases voor alle aan TCP/IP gebonden adapters worden vrijgegeven of
vernieuwd.

Voor Setclassid en Setclassid6 geldt dat als er geen klasse-id is opgegeven
de klasse-id wordt verwijderd.

Voorbeelden:
  > ipconfig            ... Informatie weergeven
  > ipconfig /all         ... Gedetailleerde informatie weergeven
  > ipconfig /renew        ... Alle adapters vernieuwen
  > ipconfig /renew EL*      ... Elke verbinding waarvan de naam met
                     EL begint vernieuwen
  > ipconfig /release *Con*    ... Alle overeenkomende verbindingen
                     vrijgeven, b.v.
                     "Local Area Connection 1" of
                     "Local Area Connection 2"
  > ipconfig /allcompartments   ... Informatie over alle onderdelen
                     weergeven
  > ipconfig /allcompartments /all ... Gedetailleerde informatie over alle
                     onderdelen weergeven

 

ISCSICLI   (Version 6.1.7601.17514)

Microsoft iSCSI-initiator, versie 6.1 Build 7601

iscsicli

iscsicli AddTarget <Doelnaam> <Doelalias> <Adres van doelportaal>
          <Socket van doelportaal> <Doelvlaggen> <Persist>
          <Vlaggen voor aanmelden> <Headerverwerking>
          <Gegevensverwerking> <Maximum aantal verbindingen>
          <Standaardtijd om te wachten>
          <Standaardtijd om te bewaren> <Gebruikersnaam> <Wachtwoord>
          <Verificatietype> <Aantal toewijzingen> <Doel-LUN>
          <Bus besturingssysteem> <Doiscsicli RemoveTarget <doelnaam> 

iscsicli AddTargetPortal <Adres van doelportaal> <Socket van doelportaal>
             [HBA Name] [Port Number]
             <Beveiligingsvlaggen> <Vlaggen voor aanmelden>
             <Headerverwerking> <Gegevensverwerking>
             <Maximum aantal verbindingen>
             <Standaardtijd om te wachten>
             <Standaardtijd om te bewaren> <Gebruikersnaam>
             <Wachtwoord> <Verificatietype>

iscsicli RemoveTargetPortal <Adres van doelportaal> <Socket van doelportaal>
              [HBA Name] [Port Number]

iscsicli RefreshTargetPortal <Adres van doelportaal> <Socket van doelportaal>
               [HBA Name] [Port Number]

iscsicli ListTargets [ForceUpdate]

iscsicli ListTargetPortals

iscsicli TargetInfo <doelnaam> [Discovery Mechanism]

iscsicli LoginTarget <Doelnaam> <ReportToPNP> <Adres van doelportaal>
           <Socket van doelportaal> <Initiatorinstantie>
           <Poortnummer> <Beveiligingsvlaggen>
           <Vlaggen voor aanmelden> <Headerverwerking>
           <Gegevensverwerking> <Maximum aantal verbindingen>
           <Standaardtijd om te wachten>
           <Standaardtijd om te bewaren> <Gebruikersnaam>
           <Wachtwoord> <Verificatietype> <Sleutel>iscsicli LogoutTarget <Sessie-id>

iscsicli PersistentLoginTarget <Doelnaam> <ReportToPNP> <Adres van doelportaal>
                <Socket van doelportaal> <Initiatorinstantie>
                <Poortnummer> <Beveiligingsvlaggen>
                <Vlaggen voor aanmelden> <Headerverwerking>
                <Gegevensverwerking>
                <Maximum aantal verbindingen>
                <Standaardtijd om te wachten>
                <Standaiscsicli ListPersistentTargets

iscsicli RemovePersistentTarget <Naam van initiator> <Doelnaam>
                <Poortnummer>
                <Adres van doelportaal>
                <Socket van doelportaal>

iscsicli AddConnection <Sessie-id> <Initiatorinstantie>
           <Poortnummer> <Adres van doelportaal>
           <Socket van doelportaal> <Beveiligingsvlaggen>
           <Vlaggen voor aanmelden> <Headerverwerking>
           <Gegevensverwerking> <Maximum aantal verbindingen>
           Standaardtijd om te wachten>
           <Standaardtijd om te bewaren> <Gebruikersnaam>
           <Wachtwoord> <Verificatietype> <Sleutel>

iscsicli RemoveConnection <Sessie-id> <Verbindings-id> 
iscsicli ScsiInquiry <Sessie-id> <LUN> <EvpdCmddt> <PageCode>

iscsicli ReadCapacity <Sessie-id> <LUN>

iscsicli ReportLUNs <Sessie-id>

iscsicli ReportTargetMappings

iscsicli ListInitiators

iscsicli AddiSNSServer <Adres van iSNS-server>

iscsicli RemoveiSNSServer <Adres van iSNS-server>

iscsicli RefreshiSNSServer <Adres van iSNS-server>

iscsicli ListiSNSServers

iscsicli FirewallExemptiSNSServer

iscsicli NodeName <knooppuntnaam>

iscsicli SessionList <sessie-info weergeven>

iscsicli CHAPSecret <CHAP-geheim>

iscsicli TunnelAddr <Naam van initiator> <Poort van initiator> <Doeladres>
          <Tunneladres> <Persist>

iscsicli GroupKey <Sleutel> <Persist>

iscsicli BindPersistentVolumes

iscsicli BindPersistentDevices

iscsicli ReportPersistentDevices

iscsicli AddPersistentDevice <Pad naar volume of apparaat>

iscsicli RemovePersistentDevice <Pad naar volume of apparaat>

iscsicli ClearPersistentDevices

iscsicli Ping <Naam van initiator> <Adres> [Request Count] [Request Size]
       [Request Timeout]

iscsicli GetPSKey <Naam van initiator> <Poort van initiator> <Id-type> <Id>

iscsicli PSKey <Naam van initiator> <Poort van initiator>
        <Beveiligingsvlaggen> <Id-type> <Id> <Sleutel> <persist>
Snelle opdrachten

iscsicli QLoginTarget <Doelnaam> [CHAP Username] [CHAP Password]

iscsicli QAddTarget <Doelnaam> <Adres van doelportaal>

iscsicli QAddTargetPortal <Adres van doelportaal>
             [CHAP Username] [CHAP Password]

iscsicli QAddConnection <Sessie-id> <Initiatorinstantie>
            <Adres van doelportaal>
            [CHAP Username] [CHAP Password]

Doeltoewijzingen:
  <Doel-LUN> is de LUN-waarde die door het doel wordt gebruikt om de LUN
  zichtbaar te maken. Moet de indeling 0x0123456789abcdef hebben.
  <Bus besturingssysteem> is het busnummer dat het besturingssysteem moet
  gebruiken om de LUN zichtbaar te maken
  <Doel besturingssysteem> is het doelnummer dat het besturingssysteem moet
  gebruiken om de LUN zichtbaar te maken
  <LUN besturingssysteem> is het LUN-nummer dat het besturingssysteem moet
  gebruiken om de LUN zichtbaarType lading-id:
  ID_IPV4_ADDR is   1 - indeling van id is 1.2.3.4
  ID_FQDN is      2 - indeling van id is computernaam
  ID_IPV6_ADDR is   5 - indeling van id is IPv6-adres
Beveiligingsvlaggen:
  Tunnelmodus is       0x00000040
  Transportmodus is     0x00000020
  PFS ingeschakeld is    0x00000010
  Agressieve modus is    0x00000008
  Hoofdmodus is       0x00000004
  IPSEC/IKE ingeschakeld is 0x00000002
  Geldige vlaggen is     0x00000001

Vlaggen voor aanmelden:
  ISCSI_LOGIN_FLAG_REQUIRE_IPSEC        0x00000001
    IPsec is voor de bewerking vereist

  ISCSI_LOGIN_FLAG_MULTIPATH_ENABLED      0x00000002
    Multipath is voor het doel op deze initiator ingeschakeld

Verificatietype:
  ISCSI_NO_AUTH_TYPE = 0,
    Geen iSCSI in-band verificatie wordt gebruikt

  ISCSI_CHAP_AUTH_TYPE = 1,
    Eenrichtings-CHAP ('Doel verifieert initiator' wordt gebruikt)

  ISCSI_MUTUAL_CHAP_AUTH_TYPE = 2
    Wederzijdse CHAP ('Doel en initiator verifiÙren elkaar' wordt
    gebruikt)

Doelvlaggen:
  ISCSI_TARGET_FLAG_HIDE_STATIC_TARGET      0x00000002
    Als deze vlag is ingesteld, wordt het doel nooit gerapporteerd tenzij
    deze ook dynamisch wordt ontdekt.

  ISCSI_TARGET_FLAG_MERGE_TARGET_INFORMATION   0x00000004
    Als deze vlag is ingesteld, wordt de doorgegeven doelinformatie
    samengevoegd met alle doelinformatie die al statisch voor het doel is
    geconfigureerd

CHAP-geheimen, CHAP-wachtwoorden en vooraf-gedeelde IPsec-sleutels kunnen als
teksttekenreek of als een reeks van hexadecimale waarden worden opgegeven. De
waarde die op de opdrachtregel wordt opgegeven, wordt altijd gezien als een
tekenreeks, tenzij de eerste twee tekens '0x' zijn, waardoor het als
hexadecimale waarde wordt gezien.

Bijvoorbeeld: 0x12345678 is een geheim van 4 bytes

Alle numerieke waarden worden als decimaal gezien, tenzij deze door '0x'
worden voorafgegaan. Dan wordt de waarde als hexadecimaal gezien

iscsicli kan ook in de opdrachtregel worden uitgevoerd, waarbij de opdrachten
rechtstreeks in de console kunnen worden opgegeven. Voer 'iscicli' zonder
parameters uit als u de opdrachtregelmodus wilt starten

De bewerking is voltooid. 

 

JT   (Version 5.0.1994.1)

Microsoft (R) Task Scheduler Command Line Utility
Copyright (C) Microsoft Corp 1995-1998. All rights reserved.
This executable compiled as a retail build for the Windows NT Resource Kit.

usage: JT {[options]|[@commandfile]}

options:

 @ <file>      - parse file
 /? [cmd]      - display help on [cmd], e.g. /? abj
 !<cmd>       - don't stop if command returns error
 /ABJ        - abort task
 /CSAGE       - convert SAGE tasks to tasks (Win9x only)
 /CTJ [<props>]   - create trigger in task
 /DTJ [<id>]    - delete trigger <id> (default 0) from task
 /EJ [<n> [T|F]]  - edit task page <n>, persist changes T/f
 /ENC <id1> <id2>  - enumerator clone <id1> from <id2> (see SCE command)
 /ENN <id> <n>   - enumerate next <n> items (see SCE command)
 /ENR <id>     - enumerator reset (see SCE command)
 /ENS <id> <n>   - enumerator skip forward by <n> (see SCE command)
 /GC        - get credential account name
 /GM        - get target machine
 /ISJQ <file>    - test <file> to see if it is a task
 /LJ <file>     - load task object from <file>
 /PJ        - print all properties of task
 /PRJ [<n>]     - print next <n> or today's remaining run times of task
 /PSJ [<id>]    - print trigger strings of <id> or all in task
 /PTJ [<id>]    - print trigger props of <id> or all in task
 /RJ        - run task
 /SAC <file>    - scheduler activate task (load tasks\<file>)
 /SAJ <file>    - scheduler add task (save as tasks\<file>)
 /SC <acct> <pwd>  - set task credentials
 /SCE <id>     - scheduler create enumerator in slot <id>=0..9
 /SD <file>     - scheduler delete task (delete tasks\<file>)
 /SE [<n>] [P]   - scheduler enum tasks <n> at a time, [P]rint
 /SJ <props>    - set task's properties
 /SM [<machine>]  - set machine (NULL = local machine if omitted)
 /SNJ <file>    - scheduler new task (replaces in-memory task object)
 /STJ [id] props  - set properties of task trigger <id> or 0
 /SVJ [<file>]   - save task to <file>

  For detailed help use: JT /? <command-name>, e.g. JT /? LJ.

 

LABEL   (Version 6.1.7600.16385)

De volumenaam van een schijf maken, wijzigen of verwijderen

LABEL [station:][naam]
LABEL [/MP] [volume] [naam]

 station:    Geeft de stationsletter van een station aan.
 naam      Geeft de naam van het volume aan.
 /MP       Geeft aan dat het volume moet worden behandeld als
         koppelpunt of als volumenaam.
 volume     Geeft het koppelpunt, de volumenaam of stationsletter
         (gevolgd door een dubbele punt) aan. Als de volumenaam
         is opgegeven, is de optie /MP niet nodig.

 

LODCTR   (Version 6.1.7600.16385)

LODCTR
  Hiermee worden registerwaarden van prestatiemeteritems bijgewerkt.

Syntaxis:
  LODCTR <Naam van INI-bestand>
    INI-FileName is de naam van het initialisatiebestand dat de definities
      van de tellernamen bevat, alsmede uitleg over een uitbreidbare
      teller-dll.

  LODCTR /S:<Naam van back-upbestand>
    de huidige perf-registertekenreeksen en -info opslaan in
    <Naam van back-upbestand>

  LODCTR /R:<Naam van back-upbestand>
    de perf-registertekenreeksen en -info terugzetten met behulp van <Naam van back-upbestand>

  LODCTR /R
    de perf-registertekenreeksen en -info helemaal opnieuw maken op basis
      van de huidige registerinstellingen en back-up-INI-bestanden.

  LODCTR /T:<Naam van service>
    de prestatiemeteritemservice instellen als vertrouwd.

  LODCTR /E:<Naam van service>
    de prestatiemeteritemservice inschakelen.

  LODCTR /D:<Naam van service>
    de prestatiemeteritemservice uitschakelen.

  LODCTR /Q

  LODCTR /Q:<Naam van service>
    een query uitvoeren op de prestatiemeteriteùservice-informatie, voor
    alle items of voor 1 item.

  LODCTR /M:<Metermanifest>
    XML-bestand met definitie van provider van Windows Vista-
    prestatiemeteritem installeren
      in systeemopslag.

Let op: argumenten met spaties in de naam moeten tussen dubbele
aanhalingstekens staan.

 

LOGEVENT

Function: Log an user event to EventLog registry.

Usage: logevent [-m \\MACHINENAME] [-s Severity] [-c CategoryNumber] 
	[-r Source] [-e EventID] [-t TimeOut] "Event Text"
	Severity is one of (S)uccess, (I)nformation, (W)arning,
			  (E)rror or (F)ailure.
	Source is a string (can be quoted) for the event's source.
	EventID is an integer for the event's Event ID (0-65535).
	TimeOut is the number of seconds the system waits before exit.

Default values:
	If -s isn't specified, default is "Information".
	If -c isn't specified, default is 0.
	If -r isn't specified, default is "User Event".
	If -e isn't specified, default is 1.
	If -t isn't specified, default is 60000.

Example:
	logevent -m \\server -s E -c 3 -r "User Event" -e 42 
	"My message."

Note:
	Names that include space characters must be enclosed 
	in double quotes.

 

LOGMAN   (Version 6.1.7601.17514)

Microsoft © Logman.exe (6.1.7601.17514)

Syntaxis:
 LOGMAN [create|query|start|stop|delete|update|import|export] [opties]

Werkwoorden:
 create            Een nieuwe gegevensverzamelaar maken.
 query             Eigenschappen van gegevensverzamelaar zoeken.
                Als geen naam wordt opgegeven, worden alle
                gegevensverzamelaars weergegeven.
 start             Een bestaande gegevensverzamelaar starten en
                de begintijd instellen op handmatig.
 stop             Een bestaande gegevensverzamelaar stoppen en
                de eindtijd instellen op handmatig.
 delete            Een bestaande gegevensverzamelaar verwijderen.
 update            De eigenschappen van een bestaande
                gegevensverzamelaar bijwerken.
 import            Een gegevensverzamelaarset uit een
                XML-bestand importeren
 export            Een gegevensverzamelaarset naar een
                XML-bestand exporteren.

Bijwoorden:
 counter            Een gegevensverzamelaar voor items maken.
 trace             Een gegevensverzamelaar voor tracering maken.
 alert             Een gegevensverzamelaar voor waarschuwingen
                maken.
 cfg              Een gegevensverzamelaar voor configuraties
                maken.
 providers           Geregistreerde providers weergeven.

Opties (counter):
 -c <path [path [...]]>    Te verzamelen prestatiemeteritems.
 -cf <bestandsnaam>      Een bestand met te verzamelen
                prestatiemeteritems, één per regel.
 -f <bin|bincirc|csv|tsv|sql> De logboekindeling voor de
                gegevensverzamelaar. Voor de
                SQL-database-indeling moet u de optie -o
                gebruiken in de opdrachtregel met de optie
                DNS!log. De standaard is binair.
 -sc <waarde>         Maximum aantal voorbeelden dat met een
                gegevensverzamelaar voor prestatiemeteritems
                moet worden verzameld.
 -si <[[hh:]mm:]ss>      Voorbeeldinterval voor gegevensverzamelaars
                van prestatiemeteritems.

Opties (trace):
 -f <bin|bincirc|csv|tsv|sql> De logboekindeling voor de
                gegevensverzamelaar. Voor de
                SQL-database-indeling moet u de optie -o
                gebruiken in de opdrachtregel met de optie
                DNS!log. De standaard is binair.
 -mode <trace_mode>      De logboekregistratiemodus voor
                gebeurtenistraceersessies. Ga voor meer
                informatie naar -
                http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=136464
 -ct <perf|system|cycle>    De klokresolutie die moet worden gebruikt bij
                het registreren van het tijdstempel voor elke
                gebeurtenis. U kunt gebruikmaken van het
                queryprestatiemeteritem, de systeemtijd of de
                processorcyclus.
 -ln <logger_name>       De naam van het logboek voor
                gebeurtenistraceersessies.
 -ft <[[hh:]mm:]ss>      Timer voor het wissen van
                gebeurtenistraceersessies.
 -[-]p <provider [flags [level]]> Een gebeurtenistraceerprovider die moet
                worden ingeschakeld. De termen 'Flags' en
                'Keywords' zijn in deze context synoniem.
 -pf <bestandsnaam>      Een bestand met verschillende
                gebeurtenistraceerproviders die moeten worden
                
                ingeschakeld.
 -[-]rt            De gebeurtenistraceersessie in de real-time
                modus uitvoeren.
 -[-]ul            De gebeurtenistraceersessie in de
                gebruikersmodus uitvoeren.
 -bs <waarde>         De buffergrootte voor de
                gebeurtenistraceersessie in kB.
 -nb <min max>         Het aantal buffers voor de
                gebeurtenistraceersessie.

Opties (alert):
 -[-]el            Gebeurtenislogboekregistratie in- of
                uitschakelen.
 -th <threshold [threshold [...]]> Items en hun drempelwaarden voor
                waarschuwing opgeven.
 -[-]rdcs <name>        Gegevensverzamelaarset die moet worden
                gestart bij waarschuwing.
 -[-]tn <task>         Taak die moet worden uitgevoerd bij
                waarschuwing.
 -[-]targ <argument>      Taakargumenten.
 -si <[[hh:]mm:]ss>      Voorbeeldinterval voor gegevensverzamelaars
                van prestatiemeteritems.

Opties (cfg):
 -[-]ni            Query voor netwerkinterface in- of
                uitschakelen.
 -reg <path [path [...]]>   Te verzamelen registerwaarden.
 -mgt <query [query [...]]>  Te verzamelen WMI-objecten.
 -ftc <path [path [...]]>   Volledig pad naar de te verzamlen bestanden.

Opties:
 -?              Contextgevoelige Help weergeven.
 -s <computer>         De opdracht op de opgegeven externe computer
                uitvoeren.
 -config <bestandsnaam>    Instellingenbestand met opdrachtopties.
 [-n] <name>          Naam van het doelobject.
 -pid <pid>          Proces-id.
 -xml <bestandsnaam>      Naam van het xml-bestand dat moet worden
                geïmporteerd of geëxporteerd.
 -as              De gevraagde bewerking asynchroon uitvoeren.
 -[-]u <user [password]>    De gebruiker waarvoor de bewerking moet
                worden uitgevoerd. Als * voor het wachtwoord
                wordt ingevoerd, wordt naar een wachtwoord
                gevraagd. Het wachtwoord wordt niet
                weergegeven als u het achter de prompt opgeeft.
 -m <[start] [stop]>      Een handmatige begin- of eindtijd gebruiken
                in plaats van een geplande begin- of eindtijd.
 -rf <[[hh:]mm:]ss>      De gegevensverzamelaar gedurende de opgegeven
                tijd uitvoeren.
 -b <dd-MM-yyyy HH:mm:ss'>   De gegevensverzamelaar op een bepaalde tijd
                starten.
 -e <dd-MM-yyyy HH:mm:ss'>   De gegevensverzamelaar op een bepaalde tijd
                beëindigen.
 -o <path|dsn!log>       Het pad van het uitvoerlogboekbestand of de
                DSN en logboeksetnaam in een SQL-database.
                Het standaardpad is
                %systemdrive%\PerfLogs\Admin.
 -[-]r             De gegevensverzamelaar dagelijks op de
                opgegeven begin- en eindtijden herhalen.
 -[-]a             Aan een bestaand logboekbestand toevoegen.
 -[-]ow            Een bestaand logboekbestand overschrijven
 -[-]v <nnnnnn|mmddhhmm>    Bestandsversiegegevens aan het einde van de
                logboeknaam toevoegen.
 -[-]rc <task>         De opgegeven opdracht uitvoeren wanneer het
                logboek wordt gesloten.
 -[-]max <waarde>       De maximale logboekbestandgrootte in MB of
                het aantal records voor SQL-logboeken.
 -[-]cnf <[[hh:]mm:]ss>    Een nieuw bestand maken wanneer de opgegeven
                tijd is verstreken of wanneer de maximale
                grootte is overschreden.
 -y              Alle antwoorden zonder te vragen met ja
                beantwoorden.
 -fd              Alle actieve buffers van een bestaande
                gebeurtenistraceersessie leegmaken en de
                gegevens naar schijf wegschrijven.
 -ets             Opdrachten zonder opslaan of plannen
                rechtstreeks naar gebeurtenistraceersessies
                verzenden.

Opmerking:
 Waar [-] staat, wordt bij een extra - de optie geannuleerd.
 Bijvoorbeeld: --u heft de optie -u op.

Meer informatie:
 Microsoft TechNet - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=136332

Voorbeelden:
 logman start perf_log
 logman update perf_log -si 10 -f csv -v mmddhhmm
 logman create counter perf_log -c "\Processor(_Total)\% Processor Time"
 logman create counter perf_log -c "\Processor(_Total)\% Processor Time" -max 10 -rf 01:00
 logman create trace trace_log -nb 16 256 -bs 64 -o c:\logfile
 logman create alert new_alert -th "\Processor(_Total)\% Processor Time>50"
 logman create cfg cfg_log -reg "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\\"
 logman create cfg cfg_log -mgt "root\cimv2:SELECT * FROM Win32_OperatingSystem"
 logman query providers
 logman query providers Microsoft-Windows-Diagnostics-Networking
 logman start process_trace -p Microsoft-Windows-Kernel-Process 0x10 win:Informational -ets
 logman start usermode_trace -p "Service Control Manager Trace" -ul -ets
 logman query usermode_trace -p "Service Control Manager Trace" -ul -ets
 logman stop usermode_trace -p "Service Control Manager Trace" -ul -ets
 logman start process_trace -p Microsoft-Windows-Kernel-Process -mode newfile -max 1 -o output%d.etl -ets
 logman start "NT Kernel Logger" -o log.etl -ets
 logman start "NT Kernel Logger" -p "Windows Kernel Trace" (process,thread) -ets

 

LOGOFF

Command-line logoff utility version 1.00.
Copyright Microsoft Corporation 1997. All rights reserved.

LOGOFF [/F] [/N]


 Logoff, by default(using no switches), will ask for user confirmation
 and prompt to save unsaved data.

 /F,/f	 Forces running processes to close, but will ask for user confirmation.
    	 The user will NOT be asked to save unsaved data.
 /N,/n	 User will be logged-off without confirmation, however the user
    	 will be prompted to save unsaved data.

 

MAKECAB   (Version 6.1.7600.16385)

Cabinet Maker - Lossless Data Compression Tool

MAKECAB [/V[n]] [/D var=value ...] [/L dir] source [destination]
MAKECAB [/V[n]] [/D var=value ...] /F directive_file [...]

 source     File to compress.
 destination  File name to give compressed file. If omitted, the
         last character of the source file name is replaced
         with an underscore (_) and used as the destination.
 /F directives A file with MakeCAB directives (may be repeated). Refer to
         Microsoft Cabinet SDK for information on directive_file.
 /D var=value  Defines variable with specified value.
 /L dir     Location to place destination (default is current directory).
 /V[n]     Verbosity level (1..3).

 

MANAGE-BDE   (Version 6.1.7601.17514)

BitLocker-stationsversleuteling: configuratieprogrammaversie 6.1.7601
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

manage-bde[.exe] -parameter [argumenten]

Beschrijving:
  Hiermee wordt BitLocker-stationsversleuteling op schijfvolumes
  geconfigureerd.

Parameterlijst:
  -status   Hiermee wordt informatie weergegeven over volumes met
        BitLocker-mogelijkheden.
  -on     Hiermee wordt het volume versleuteld en BitLocker-beveiliging
        ingeschakeld.
  -off    Hiermee wordt het volume ontsleuteld en wordt
        BitLocker-beveiliging uitgeschakeld.
  -pause   Hiermee wordt versleuteling of ontsleuteling onderbroken.
  -resume   Hiermee wordt versleuteling of ontsleuteling hervat.
  -lock    Hiermee blokkeert u de toegang tot gegevens die met BitLocker
        zijn versleuteld.
  -unlock   Hiermee wordt toegang verleend tot gegevens die met BitLocker
        zijn versleuteld.
  -autounlock Hiermee beheert u de automatische ontgrendeling van
        gegevensvolumes.
  -protectors Hiermee beheert u de beveiligingsmethoden voor de
        versleutelingssleutel.
  -tpm    Hiermee wordt TPM (Trusted Platform Module) van de computer
        geconfigureerd.
  -SetIdentifier of -si
        Hiermee wordt het veld Id voor een volume geconfigureerd.
  -ForceRecovery of -fr
        Hiermee forceert u tijdens opnieuw opstarten het herstel van
        een besturingssysteem dat met BitLocker is beveiligd.
  -changepassword
        Hiermee wijzigt u het wachtwoord voor een gegevensvolume.
  -changepin Hiermee wordt de pincode voor een volume gewijzigd.
  -changekey Hiermee wordt de opstartsleutel voor een volume gewijzigd.
  -upgrade  Hiermee wordt de BitLocker-versie bijgewerkt.
  -ComputerName of -cn
        Wordt uitgevoerd op een andere computer. Voorbeelden:
        'ComputerX', '127.0.0.1'
  -? of /?  Hiermee geeft u korte Help-informatie weer. Voorbeeld:
        '-ParameterSet -?'
  -Help of -h Hiermee geeft u de volledige Help weer. Voorbeeld:
        '-ParameterSet -h'

Voorbeelden:
  manage-bde -status
  manage-bde -on C: -RecoveryPassword -RecoveryKey F:\
  manage-bde -unlock E: -RecoveryKey F:\84E151C1...7A62067A512.bek

 

MD   (internal command)

Een nieuwe map maken.

MKDIR [station:]pad
MD [station:]pad

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert MKDIR als volgt:

MKDIR maakt alle tussenliggende mappen in het pad, indien nodig.
Bijvoorbeeld: neem aan dat \a niet bestaat, dan is de opdracht:

  mkdir \a\b\c\d

hetzelfde als:

  mkdir \a
  chdir \a
  mkdir b
  chdir b
  mkdir c
  chdir c
  mkdir d

Dit is wat u moet typen als de extensies zijn uitgeschakeld.

 

MEM

Displays the amount of used and free memory in your system.

MEM [/PROGRAM | /DEBUG | /CLASSIFY]

 /PROGRAM or /P  Displays status of programs currently loaded in memory.
 /DEBUG or /D   Displays status of programs, internal drivers, and other
          information.
 /CLASSIFY or /C Classifies programs by memory usage. Lists the size of
          programs, provides a summary of memory in use, and lists
          largest memory block available.

 

MKDIR   (internal command)

Een nieuwe map maken.

MKDIR [station:]pad
MD [station:]pad

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert MKDIR als volgt:

MKDIR maakt alle tussenliggende mappen in het pad, indien nodig.
Bijvoorbeeld: neem aan dat \a niet bestaat, dan is de opdracht:

  mkdir \a\b\c\d

hetzelfde als:

  mkdir \a
  chdir \a
  mkdir b
  chdir b
  mkdir c
  chdir c
  mkdir d

Dit is wat u moet typen als de extensies zijn uitgeschakeld.

 

Hiermee kunt u een symbolische koppeling maken.

MKLINK [[/D] | [/H] | [/J]] Koppeling Doel

    /D     Een symbolische mapkoppeling maken. Standaardinstelling
          is een symbolische bestandskoppeling.
    /H     Een harde koppeling in plaats van een symbolische
          koppeling maken.
    /J     Een mapsplitsing maken.
    Koppeling De naam van de nieuwe symbolische koppeling.
    Doel    Het pad (relatief of absoluut) waarnaar de nieuwe
          koppeling verwijst.

 

MODE   (Version 6.1.7600.16385)

Systeemapparaten configureren.

Seriële poort:     MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s]
                  [to=on|off] [xon=on|off] [odsr=on|off]
                  [octs=on|off] [dtr=on|off|hs]
                  [rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]

Apparaatstatus:    MODE [apparaat] [/STATUS]

Afdrukken herleiden:  MODE LPTn[:]=COMm[:]

Codetabel selecteren: MODE CON[:] CP SELECT=yyy

Status codetabel:   MODE CON[:] CP [/STATUS]

Weergavemodus:     MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

Typematic-ratio:    MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]

 

MORE   (Version 6.1.7600.16385)

Uitvoer scherm voor scherm weergeven.

MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]] < [station:][pad]bestandsnaam
opdrachtnaam | MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]]
MORE /E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n] [bestanden]

  [station:][pad]bestandsnaam Geeft een bestand op dat scherm voor
                 scherm moet worden weergegeven.

  opdrachtnaam         Een opdracht waarvan de
                 uitvoer wordt weergegeven.

  /E       Schakelt uitgebreide kenmerken in
  /C       Wist scherm voordat pagina wordt weergegeven
  /P       Breidt FormFeedtekens uit
  /S       Van meerdere witregels wordt één regel gemaakt
  /Tn      Breidt tabs uit tot n spaties (standaard 8)

          U kunt schakelopties opgeven in de omgevingsvariabele
          MORE.

  +n       Geef het eerste bestand weer op regel n

  bestanden   Lijst van bestanden die moeten worden weergegeven.
          Bestanden in de lijst worden door witruimtes gescheiden.

  Als uitgebreide kenmerken zijn ingeschakeld, zijn de volgende
  extra opdrachten toegestaan:

  P n      Geeft volgende n regels weer
  S n      Slaat volgende n regels over
  F       Geeft volgende bestand weer
  Q       Stoppen
  =       Geeft regelnummer weer
  ?       Geeft Help-regel weer
  <spatiebalk>  Geeft volgende pagina weer
  <enter>    Geeft volgende regel weer

 

MOUNTVOL   (Version 6.1.7600.16385)

Maakt, verwijdert of geeft een volumekoppelingspunt weer.

MOUNTVOL [station:]pad volumenaam
MOUNTVOL [station:]pad /D
MOUNTVOL [station:]pad /L
MOUNTVOL [station:]pad /P
MOUNTVOL /R
MOUNTVOL /N
MOUNTVOL /E

  pad     Bepaalt in welke bestaande NTFS-map het koppelpunt zich
        bevindt.
  volumenaam Bepaalt de volumenaam die het doel is van het koppelpunt.
  /D     Verwijdert het volumekoppelpunt uit de opgegeven map.
  /L     Geeft de naam van het gekoppelde volume weer voor de opgegeven
        map.
  /P     Verwijdert het volumekoppelpunt uit de opgegeven map,
        ontkoppelt het volume, en maakt het volume niet-koppelbaar.
        U kunt het volume weer koppelbaar maken door een
        volumekoppelpunt te maken
  /R     Verwijdert de volumekoppelpunten van mappen en
        registerinstellinegen van volumes die niet meer in het systeem
        aanwezig zijn
  /N     Schakelt het automatisch koppelen van nieuwe volumes uit.
  /E     Schakelt het automatisch koppelen van nieuwe volumes weer in.

Mogelijke waarden voor de volumenaam bij gebruik van de huidige koppelpunten:

  \\?\Volume{e536b8c0-ed40-11e1-9bb9-806e6f6e6963}\
    *** Geen koppelpunten ***

  \\?\Volume{e536b8c1-ed40-11e1-9bb9-806e6f6e6963}\
    C:\

  \\?\Volume{e536b8c2-ed40-11e1-9bb9-806e6f6e6963}\
    D:\

  \\?\Volume{e536b8c5-ed40-11e1-9bb9-806e6f6e6963}\
    E:\

 

MOVE   (internal command)

Bestanden verplaatsen en bestanden en mappen een nieuwe naam geven.

Als u één of meer bestanden wilt verplaatsen:
MOVE [/Y | /-Y] [staton:][pad]bestandsnaam1[,...] doel

Als u een map een nieuwe naam wilt geven:
MOVE [/Y | /-Y] [station:][pad]mapnaam1 mapnaam2

 [station:][pad]bestandsnaam1
			 Bepaalt de locatie en naam van bestand of bestanden
			 die u wilt verplaatsen.
 doel          Bepaalt de nieuwe locatie van het bestand. Doel kan
			 bestaan uit een stationsletter en dubbele punt, een
			 mapnaam of een combinatie hiervan. Als u slechts
			 één bestand verplaatst, kunt u ook een bestandsnaam
			 opgeven als u het bestand een nieuwe naam wilt geven
			 tijdens het verplaatsen.
 [station:][pad]mapnaam1 Bepaalt de map die u een nieuwe naam wilt geven.
 mapnaam2        Bepaalt de nieuwe naam van de map.

 /Y           Onderdrukt vragen om bevestiging als u een bestaand
			 doelbestand wilt overschrijven.
 /-Y           Vragen om bevestiging als u een bestaand doelbestand
			 wilt overschrijven.

De schakeloptie /Y kan aanwezig zijn in de omgevingsvariabele COPYCMD.
Dit kan worden onderdrukt door /-Y op de opdrachtregel. Standaard wordt
gevraagd om bevestiging bij overschrijven tenzij de opdracht MOVE wordt
uitgevoerd vanuit een batchscript.

 

MRINFO   (Version 6.1.7600.16385)

Syntaxis: mrinfo [-n?] [-i adres] [-t sec.] [-r pogingen] doel
    
 -n      IP-adres in numerieke indeling weergeven
 -i adres   Adres van lokale interface om query aan te verzenden
 -t sec.   Time-out in seconden voor IGMP-query's (standaard = 3 sec.) 
 -r pogingen Aantal extra pogingen om de SNMP-query's te verzenden
       (standaard = 0)     
 -?      Help afdrukken
 doel     Adres of naam van doel

 

NBTSTAT   (Version 6.1.7600.16385)

Protocolstatistieken en actieve TCP/IP-verbindingen weergeven die NBT
gebruiken (NetBIOS over TCP/IP).

NBTSTAT [-a Externe naam] [-A IP-adres] [-c] [-n]
    [-r] [-R] [-s] [-S] [interval] ]

 -a  (adapter status) Geeft de naamtabel van de externe computer weer met 
            de naam ervan
 -A  (Adapter status) Geeft de naamtabel van de externe computer weer met
            het IP-adres ervan.
 -c  (cache)     Geeft de NBT-cache van externe (computer-)namen en 
            de IP-adressen weer
 -n  (names)     Geeft de lokale NETBIOS-namen weer
 -r  (resolved)    Geeft namen weer die door broadcast zijn omgezet en
            WINS
 -R  (Reload)     Wist de tabel met externe cachenamen en laadt deze
            opnieuw
 -S  (Sessions)    Geeft sessietabel weer met de doel-IP-adressen
 -s  (sessions)    Geeft sessietabel weer en converteert de
            doel-IP-adressen naar computer-NETBIOS-namen
 -RR (ReleaseRefresh) Verzendt Naamrelease-pakketten naar WINS en start 
            daarna Vernieuwen

 Externe naam     Computernaam van de externe host
 IP-adres       Decimale weergave (met punten) van het IP-adres.
 interval       Geeft geselecteerde statistieken steeds opnieuw weer,
            met een tussenpauze van interval seconden. Druk op
            CTRL+C om het weergeven van statistieken te beëindigen.

 

NET   (Version 6.1.7600.16385)

De syntaxis van deze opdracht is:

NET
  [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
   HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |
   STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

 

NETCFG   (Version 6.1.7601.17514)

netcfg [-v] [-e] [-winpe] [-l <volledig-pad-naar-INF-van-onderdeel>]
-c <p|s|c> -i <comp-id>

  -winpe  Hiermee installeert u TCP/IP, NetBIOS en Microsoft Client voor de
      Windows Voorinstallatieomgeving
  -l	Hiermee geeft u de locatie van INF op
  -c	Hiermee geeft u de klasse op van het onderdeel dat wordt
      geïnstalleerd (p == Protocol, s == Service, c == Client)
  -i	Hiermee geeft u de id van het onderdeel op

  De argumenten moeten in de weergegeven volgorde worden doorgegeven.

  Voorbeelden:
  netcfg -l c:\oemdir\foo.inf -c p -i foo
   ...Hiermee installeert u het protocol 'foo' met c:\\oemdir\\foo.inf

  netcfg -c s -i MS_Server
   ...Hiermee installeert u de service MS_Server

OF

netcfg [-v] -winpe
  Voorbeelden:
  netcfg -v -winpe
  ...Hiermee installeert u TCP/IP, NetBIOS en Microsoft Client voor de
  Windows Voorinstallatieomgeving

OF

netcfg [-v] -q <comp-id>
  Voorbeeld:
  netcfg -q MS_IPX
  ...Hiermee wordt weergegeven of het onderdeel MS_IPX is geïnstalleerd

OF

netcfg [-v] [-e] -u <comp-id>
  Voorbeeld:
  netcfg -u MS_IPX
  ...Hiermee wordt het onderdeel MS_IPX verwijderd

OF

netcfg [-v] -s <a|n>
  waarbij
  -s\thet type aangeeft van de onderdelen die moeten worden weergegeven
   \ta == adapters, n == netonderdelen
  Voorbeelden:
  netcfg -s n
  ...Hiermee worden alle geïnstalleerde netonderdelen weergegeven

OF

netcfg [-v] -b <comp-id>
  Voorbeelden:
  netcfg -b ms_tcpip
  ...Hiermee worden bindingspaden weergegeven die MS_TCPIP bevatten


Algemene opmerkingen:\n"
 -v	Uitvoeren in uitgebreide (gedetailleerde) modus
 -e	Omgevingsvariabelen voor services gebruiken tijdens het installeren en
   verwijderen
 ?	Deze Help-informatie weergeven

 

NETSH   (Version 6.1.7600.16385)

Syntaxis: NETSH [-a Alias-bestand] [-c Context] [-r Externe computer] 
[-u [Domeinnaam\]Gebruikersnaam] [-p Wachtwoord | *]

        [Opdracht | -f scriptbestand]

De volgende opdrachten zijn beschikbaar:

Opdrachten in deze context:
?       - Een lijst met opdrachten weergeven.
add      - Een configuratievermelding aan een lijst met vermeldingen
         toevoegen.
advfirewall  - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh advfirewall.
bridge     - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh bridge.
delete     - Een configuratievermelding uit een lijst met vermeldingen
         verwijderen.
dhcpclient   - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh dhcpclient.
dnsclient   - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh dnsclient.
dump      - Een configuratiescript weergeven.
exec      - Een scriptbestand uitvoeren.
firewall    - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh firewall.
help      - Een lijst met opdrachten weergeven.
http      - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh http.
interface   - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh interface.
ipsec     - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh ipsec.
lan      - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh lan.
mbn      - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh mbn.
namespace   - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh namespace.
nap      - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh nap.
netio     - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh netio.
p2p      - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh p2p.
ras      - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh ras.
rpc      - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh rpc.
set      - Configuratie-instellingen bijwerken.
show      - Gegevens weergeven.
trace     - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh trace.
wcn      - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh wcn.
wfp      - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh wfp.
winhttp    - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh winhttp.
winsock    - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh winsock.
wlan      - Wijzigingen doorvoeren in de context netsh wlan.

De volgende subcontexten zijn beschikbaar:
 advfirewall bridge dhcpclient dnsclient firewall http interface ipsec lan mbn namespace nap netio p2p ras rpc trace wcn wfp winhttp winsock wlan

Voor Help-informatie bij een opdracht, typt u de opdracht, gevolgd door een 
spatie en vervolgens ?.

 

NETSTAT   (Version 6.1.7600.16385)

Protocolstatistieken en de actieve TCP/IP-netwerkverbindingen weergeven.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-t] [interval]

 -a      Geeft alle verbindingen en luisterende poorten weer.
 -b      Hiermee wordt het uitvoerbaar bestand weergegeven dat is
        betrokken bij het maken van elke verbinding of poort voor
        luisteren. In sommige gevallen worden meerdere onafhankelijke
        onderdelen door bekende uitvoerbare bestanden gehost en in
        deze gevallen wordt de serie onderdelen die betrokken zijn
        bij het maken van de verbinding of poort voor luisteren
        opgegeven. In dit geval wordt de naam van het uitvoerbaar
        bestand tussen haken [] onderaan weergegeven, daarboven het
        onderdeel dat wordt aangeroepen, enzovoort totdat TCP/IP is
        bereikt. Deze optie neemt veel tijd in beslag en mislukt
        tenzij u de benodigde machtigingen hebt.
 -e      Ethernet-statistieken weergeven. Dit kan worden
        gecombineerd worden met de optie -s.
 -f      Hiermee worden FQDN-namen voor externe adressen weergegeven.
 -n      Geeft adressen en poortnummers als getallen weer.
 -o      Geeft de proces-id weer die bij elke verbinding hoort.
 -p proto   Geeft de verbindingen voor het protocol weer. proto
        kan staan voor: TCP, UDP, TCPv6 of UDPv6. Als deze optie wordt
        gebruikt met de optie -s om de statistieken per protocol
        weer te geven, kan proto staan voor:
        IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP of UDPv6.
 -r      Geeft de routeringstabel weer.
 -s      Geeft statistieken per protocol weer. Standaard
        worden de statistieken weergegeven voor IP, IPv6, ICMP,
        ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP en UDPv6; de optie -p kan worden
        gebruikt om een specifiek protocol op te geven.
 -t      Hiermee wordt de offload-status van de huidige verbinding
        weergegeven.
 interval   Geeft de geselecteerde gegevens om de x aantal
        seconden weer (x is de intervalwaarde). Druk op
        CTRL+C om te stoppen met het weergeven van de
        gegevens. Als u geen intervalwaarde opgeeft, worden
        de gegevens over de actieve configuratie één keer
        weergeven.

 

NLSFUNC

Loads country-specific information.

NLSFUNC [[drive:][path]filename]

 [drive:][path]filename  Specifies the file containing country-specific
              information.

 

NLTEST   (Version 6.1.7601.17514)

Syntaxis: nltest [/OPTIES]


  /SERVER:<Servernaam> - Geef <Servernaam> op

  /QUERY - Query <Servernaam> netlogon-service
  /REPL - Forceer partiële sync op <Servernaam> BDC
  /SYNC - Forceer volledige sync op <Servernaam> BDC
  /PDC_REPL - Forceer UAS wijzigingsbericht van <Servernaam> PDC

  /SC_QUERY:<Domeinnaam> - Query beveiligd kanaal voor <Domein> op
       <Servernaam>
  /SC_RESET:<Domeinnaam>[\<DcNaam>] - Stel beveiligd kanaal opnieuw in voor
       <Domein> op <Servernaam> op <DcNaam>
  /SC_VERIFY:<Domeinnaam> - Verifieer beveiligd kanaal voor <Domein> op
        <Servernaam>
  /SC_CHANGE_PWD:<Domeinnaam> - Wijzig een wachtwoord voor een beveiligd
          kanaal voor <Domein> op <Servernaam>
  /DCLIST:<Domeinnaam> - Haal lijst op van DC's voor <Domeinnaam>
  /DCNAME:<Domeinnaam> - Haal de PDC-naam op voor <Domeinnaam>
  /DSGETDC:<Domeinnaam> - Aanroep van DsGetDcName /PDC /DS /DSP /GC /KDC
    /TIMESERV /GTIMESERV /WS /NETBIOS /DNS /IP /FORCE /WRITABLE /AVOIDSELF
    /LDAPONLY /BACKG /DS_6 /TRY_NEXT_CLOSEST_SITE
    /SITE:<Sitenaam> /ACCOUNT:<Accountnaam> /RET_DNS /RET_NETBIOS
  /DNSGETDC:<Domeinnaam> - Aanroep van DsGetDcOpen/Next/Close /PDC /GC
    /KDC /WRITABLE /LDAPONLY /FORCE /SITESPEC
  /DSGETFTI:<Domeinnaam> - Aanroep van DsGetForestTrustInformation
    /UPDATE_TDO
  /DSGETSITE - Aanroep van DsGetSiteName
  /DSGETSITECOV - Aanroep van DsGetDcSiteCoverage
  /DSADDRESSTOSITE:[Computernaam] - Aanroep van DsAddressToSiteNamesEx
    /ADDRESSES:<Adres1,Adres2,...>
  /PARENTDOMAIN - Haal de naam op van het bovenliggende domein van deze
          computer
  /WHOWILL:<Domein>* <Gebruiker> [<Iteratie>] - Kijk of <Domein> <Gebruiker>
       aanmeldt
  /FINDUSER:<Gebruiker> - Kijk welk vertrouwd domein <Gebruiker> aanmeldt
  /TRANSPORT_NOTIFY - Meld aan netlogon dat er nieuwe overdracht is

  /DBFLAG:<Hexvlaggen> - Nieuwe foutopsporingsvlag

  /USER:<Gebruikersnaam> - Query gebruikersinfo op <Servernaam>

  /TIME:<Hex LSL> <Hex MSL> - Converteer NT GMT-tijd naar ascii
  /LOGON_QUERY - Query aantal cumulatieve aanmeldpogingen
  /DOMAIN_TRUSTS - Query domeinvertrouwensrelaties op <Servernaam>
    /PRIMARY /FOREST /DIRECT_OUT /DIRECT_IN /ALL_TRUSTS /V
  /DSREGDNS - Forceer registratie van alle DC-specifieke DNS-records
  /DSDEREGDNS:<DnsHostName> - Maak registratie ongedaan van DC-specifieke
        DNS-records voor opgegeven DC /DOM:<DnsDomeinnaam>
        /DOMGUID:<DomeinGuid> /DSAGUID:<DsaGuid>
  /DSQUERYDNS - Query de status van de meest recente update voor alle
         DC-specifieke DNS-records

  /BDC_QUERY:<Domeinnaam> - Query replicatiestatus van BDC's voor
               <Domeinnaam>

  /LIST_DELTAS:<Bestandsnaam> - geef de inhoud weer van betreffende
                 wijzigingslogboekbestand

  /CDIGEST:<Bericht> /DOMAIN:<Domeinnaam> - Haal verwerking van client op
  /SDIGEST:<Bericht> /RID:<RID in hex> - Haal serververwerking op

  /SHUTDOWN:<Reden> [<Seconden>] - Sluit <Servernaam> af vanwege <Reden>
  /SHUTDOWN_ABORT - Breek afsluiten van systeem af

 

NSLOOKUP   (Version 6.1.7601.17514)

Syntaxis:
  nslookup [-opt ...]       # interactieve modus met behulp van
                   standaardserver
  nslookup [-opt ...] - server  # interactieve modus met behulp van
                   <server>
  nslookup [-opt ...] host    # host opzoeken met behulp van
                   standaardserver
  nslookup [-opt ...] host server # <host> opzoeken met behulp van
                   <server>

 

OPENFILES   (Version 6.1.7600.16385)

OPENFILES /parameter [argumenten]

Beschrijving:
  Hiermee kunt u instellen dat een administrator bestanden en mappen kan weergeven en  verbindingen daarmee kan verbreken
  die op een computer zijn geopend.

Parameterlijst:
  /Disconnect   Hiermee wordt de verbinding met één of meer open
           bestanden verbroken.

  /Query      Lokaal geopende of bestanden in gedeelde mappen
           weergeven.

  /Local      Lokale open bestanden weergeven in- of uitschakelen.

  /?        Dit helpbericht weergeven.

Voorbeelden:
  OPENFILES /Disconnect /?
  OPENFILES /Query /?
  OPENFILES /Local /?

 

PATH   (internal command)

Een zoekpad voor uitvoerbare bestanden weergeven of instellen.

PATH [[station:]pad[;...][;%PATH%]
PATH ;

Typ PATH ; om alle zoekpadinstellingen te wissen en cmd.exe alleen in de 
actieve map te laten zoeken.
Typ PATH zonder parameters om het actieve pad weer te geven.
Het opnemen van %PATH% in de nieuwe padinstelling leidt ertoe dat
het oude pad wordt toegevoegd aan de nieuwe instelling.

 

PATHPING   (Version 6.1.7600.16385)

Syntaxis: pathping [-g hostlijst] [-h maximum aantal hops] [-i adres] [-n]
          [-p periode] [-q aantal query's] [-w time-out]
          [-4] [-6] doelnaam

Opties:

  -g hostlijst      Losse bronroute langs hostlijst
  -h maximum aantal hops Maximum aantal hops om te zoeken naar doel
  -i adres        Opgegeven bronadres gebruiken
  -n           Adressen niet omzetten in hostnamen
  -p periode       Wachttijd tussen pings (in milliseconden)
  -q aantal query's    Aantal query's per hop
  -w time-out       Time-out voor elk antwoord (in milliseconden)
  -4           Forceren met IPv4
  -6           Forceren met IPv6

 

PAUSE   (internal command)

De uitvoering van een batchbestand uitstellen en de volgende melding 
weergeven:
 Druk op een toets om verder te gaan . . . 

 

PING   (Version 6.1.7600.16385)

Syntaxis: ping [-t] [-a] [-n aantal] [-l grootte] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
        [-r aantal] [-s aantal] [[-j hostlijst] | [-k hostlijst]]
        [-w time-out] [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] bestemmingsnaam

Opties:
  -t       De opgegeven host pingen totdat het pingen wordt
          afgebroken.
          Typ CTRL-Break om de statistieken te zien en door te gaan.
          Typ CTRL-C om te stoppen.
  -a       Adressen in hostnamen omzetten.
  -n aantal   Aantal te verzenden echo-aanvragen.
  -l grootte   Grootte van de verzendbuffer.
  -f       Vlag met het kenmerk Niet fragmenteren instellen
          (alleen IPv4).
  -i TTL     Time to live (tijd).
  -v TOS     Servicetype (alleen IPv4. Deze vlag is alleen voor
          achterwaartse compatibiliteit. Het instellen hiervan heeft
          geen invloed op de TOS in de ip-header).
  -r aantal   Route opslaan voor aantal hops (alleen IPv4).
  -s aantal   Tijd weergeven voor aantal hops (alleen IPv4).
  -j hostlijst  Niet-strikte bronroute langs lijst met hosts (alleen IPv4).
  -k hostlijst  Strikte bronroute langs lijst met hosts (alleen IPv4).
  -w time-out  Time-out in milliseconden voor ieder antwoord.
  -R       Gebruik routeringsheader om de omgekeerde route ook te
          testen.
  -S srcaddr   Te gebruiken bronadres (alleen IPv6).
  -4       Gebruik van IPv4 afdwingen.
  -6       Gebruik van IPv6 afdwingen.

 

PNPUTIL   (Version 6.1.7600.16385)

Microsoft PnP-hulpprogramma
Syntaxis:
------
pnputil.exe [-f | -i] [ -? | -a | -d | -e ] <Naam van INF-bestand> 
Voorbeelden:
pnputil.exe -a a:\usbcam\USBCAM.INF   -> Pakket, opgegeven door USBCAM.INF, toevoegen
pnputil.exe -a c:\drivers\*.inf     -> Alle pakketten in c:\drivers\ toevoegen
pnputil.exe -i -a a:\usbcam\USBCAM.INF  -> Stuurprogrammapakket toevoegen en installeren
pnputil.exe -e              -> Alle pakketten van derden inventariseren
pnputil.exe -d oem0.inf         -> Pakket oem0.inf verwijderen
pnputil.exe -f -d oem0.inf        -> Pakket oem0.inf geforceerd verwijderen
pnputil.exe -?              -> Deze help weergeven

 

POPD   (internal command)

Schakelt naar de map die is opgeslagen met de opdracht PUSHD.

POPD


Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, zal de opdracht POPD
elke tijdelijke stationsletter verwijderen die is gemaakt
met PUSHD als u met POPD dat station van de pushed-mapstack
verwijdert.

 

PORTQRY

Displays the state of TCP and UDP ports.

PortQry Usage:
PORTQRY -n server [-p protocol] [-e || -r || -o endpoint(s)] 
    [-l logfile] [-s] [-i] [-q]

Where:
	-n [server] IP address or name of server to query
	-p [protocol] TCP or UDP or BOTH (default is TCP)
	-e [endpoint] single port to query (valid range: 1-65535)
	-r [end point range] range of ports to query (start:end)
	-o [end point order] range of ports to query in an order (x,y,z)
	-l [logfile] name of log file to create
	-s 'slow link delay' waits longer for UDP replies from remote systems
	-i by-passes default IP address-to-name lookup
      ignored unless an IP address is specified after -n
	-q 'quiet' operation runs with no output
      returns 0 if port is listening 		
      returns 1 if port is not listening
      returns 2 if port is listening or filtered

Notes:
    PortQry runs on Windows 2000 and later
    Defaults: TCP, port 80, no log file, slow link delay off
    Hit Ctrl-c to terminate prematurely

examples:
portqry -n myserver.com -e 25
portqry -n 10.0.0.1 -e 53 -p UDP -i
portqry -n host1.dev.reskit.com -r 21:445
portqry -n 10.0.0.1 -o 25,445,1024 -p both

 

POWERCFG   (Version 6.1.7600.16385)

POWERCFG <opties voor opdrachtregel>
Beschrijving:
 Met dit opdrachtregelhulpprogramma kunnen gebruikers de
 energie-instellingen voor een systeem beheren.

Parameterlijst:
 -LIST, -L  Geeft alle energiebeheerschema's voor de huidige gebruiker weer.

       Syntaxis: POWERCFG -LIST

 -QUERY, -Q Geeft de inhoud van het opgegeven energiebeheerschema weer.

       Syntaxis: POWERCFG -QUERY <SCHEMA_GUID> <SUB_GUID>

       <SCHEMA_GUID> (optioneel), bepaalt dat de GUID van het energie-
               schema wordt weergegeven. Kan worden verkregen
               via powercfg -l.
       <SUB_GUID> (optioneel), bepaalt dat de GUID van de subgroep
               wordt weergegeven. Hiervoor moet SCHEME_GUID
               zijn opgegeven.

       Als zowel SCHEME_GUID als SUB_GUID niet zijn opgegeven, worden
       de instellingen voor het actieve energieschema van de huidige
       gebruiker weergegeven.
       Als SUB_GUID niet is opgegeven, worden alle instellingen voor
       het opgegeven energieschema weergegeven.

 -CHANGE, -X Wijzigt de waarde van een instelling in het actieve
       energiebeheerschema.

       Syntaxis: POWERCFG -X <INSTELLING> <WAARDE>

       <INSTELLING> is een van de volgende opties:
        -monitor-timeout-ac <minuten>
        -monitor-timeout-dc <minuten>
        -disk-timeout-ac <minuten>
        -disk-timeout-dc <minuten>
        -standby-timeout-ac <minuten>
        -standby-timeout-dc <minuten>
        -hibernate-timeout-ac <minuten>
        -hibernate-timeout-dc <minuten>

       Voorbeeld:
       POWERCFG -Change -monitor-timeout-ac 5

       Hiermee wordt de time-outwaarde van een niet actief beeldscherm
       op 5 minuten ingesteld, indien op netstroom.

 -CHANGENAME Hiermee wordt de naam van een energieschema en optioneel de
       beschrijving ervan gewijzigd.

       Syntaxis: POWERCFG -CHANGENAME <GUID> <naam> <schemabeschrijving>

       Als de beschrijving wordt weggelaten, wordt alleen de naam
       gewijzigd.

 -DUPLICATESCHEME 
       Het opgegeven energieschema dupliceren. De GUID als
       resultaat hiervan wordt weergegeven.

       Syntaxis: POWERCFG -DUPLICATESCHEME <GUID> <doel-GUID>

       <GUID> is een schema-GUID die wordt verkregen via powercfg -l.

       Als <doel-GUID> wordt weggelaten, wordt een nieuwe GUID
       voor het gedupliceerde schema gemaakt.

 -DELETE, -D Het energieschema met de opgegeven GUID verwijderen.

       Syntaxis: POWERCFG -DELETE <GUID>

       <GUID> wordt verkregen via schakeloptie LIST.

 -DELETESETTING
       Hiermee wordt een energie-instelling verwijderd.

       Syntaxis: POWERCFG -DELETESETTING <SUB_GUID> <INSTELLING_GUID> 

       <SUB_GUID>   Bepaalt de GUID van de subgroep.
       <INSTELLING_GUID> Bepaalt de GUID van de energie-instelling.

 -SETACTIVE, -S 
       Het opgegeven energieschema op de computer activeren.

       Syntaxis: POWERCFG -SETACTIVE <SCHEMA_GUID>

       <SCHEMA_GUID> Bepaalt de GUID van het schema.

 -GETACTIVESCHEME
       Het huidige actieve energieschema ophalen.

       Syntaxis: POWERCFG -GETACTIVESCHEME

 -SETACVALUEINDEX
       Een waarde instellen voor een bepaalde energie-instelling
       als het systeem op wisselstroom werkt.

       Syntaxis: POWERCFG -SETACVALUEINDEX <SCHEMA_GUID> <SUB_GUID>
                        <INSTELLING_GUID> <Instellingsindex>

       <SCHEMA_GUID>  Bepaalt een GUID voor een energiebeheerschema
               en kan worden verkregen via 'PowerCfg /L'.
       <SUB_GUID>   Bepaalt een subgroep van de energie-instelling-
               GUID en kan worden verkregen via 'PowerCfg /Q'.
       <INSTELLING_GUID> Bepaalt een afzonderlijke energie-instelling-
               GUID en kan worden verkregen via 'PowerCfg /Q'.
       <Instellingsindex> Bepaalt op welke waarde uit de lijst deze
               energie-instelling wordt ingesteld.

       Voorbeeld:
         POWERCFG -SetAcValueIndex <GUID> <GUID> <GUID> 5
         De wisselstroomwaarde voor de energie-instelling op de
         vijfde waarde in de lijst met mogelijke waarden instellen.

 -SETDCVALUEINDEX
       Een waarde instellen voor een bepaalde energie-instelling
       als het systeem op gelijkstroom werkt.

       Syntaxis: POWERCFG -SETDCVALUEINDEX <SCHEMA_GUID> <SUB_GUID>
                        <INSTELLING_GUID> <Instellingsindex>
       <SCHEMA_GUID>  Bepaalt een GUID voor een energiebeheerschema
               en kan worden verkregen via 'PowerCfg /L'.
       <SUB_GUID>   Bepaalt een subgroep van de energie-instelling-
               GUID en kan worden verkregen via 'PowerCfg /Q'.
       <INSTELLING_GUID> Bepaalt een afzonderlijke energie-instelling-
               GUID en kan worden verkregen via 'PowerCfg /Q'.
       <Instellingsindex> Bepaalt op welke waarde uit de lijst deze
               energie-instelling wordt ingesteld.

       Voorbeeld:
         POWERCFG -SetDcValueIndex <GUID> <GUID> <GUID> 5
         De gelijkstroomwaarde voor de energie-instelling op de
         vijfde waarde in de lijst met mogelijke waarden instellen.

 -HIBERNATE, -H
       Sluimerstand in- of uitschakelen. Time-out voor sluimerstand
       is ondersteund op alle systemen.

       Gebruik: POWERCFG -H <ON|OFF>
           POWERCFG -H -Size <Percentage>
       -Size Hiermee wordt de gewenste grootte van het sluimerstand-
           bestand opgegeven als percentage van het totale geheugen.
           De standaardgrootte kan niet kleiner dan 50 zijn. Met
           deze schakeloptie wordt het sluimerstandbestand ook
           automatisch ingeschakeld.

 -AVAILABLESLEEPSTATES, -A 
       De op het systeem beschikbare slaapstanden.
       Redenen geven waarom slaapstanden niet beschikbaar zijn.

 -DEVICEQUERY
       Retourneert een lijst met apparaten die aan de opgegeven
       criteria voldoet.

       Syntaxis: POWERCFG -DEVICEQUERY <queryvlaggen>

       <queryvlaggen> Bepaalt een van de volgende criteria:

       wake_from_S1_supported Retourneer alle apparaten die inschakelen
                   na een lichte slaapstand ondersteunen.
       wake_from_S2_supported Retourneer alle apparaten die inschakelen
                   na een diepe slaapstand ondersteunen.
       wake_from_S3_supported Retourneer alle apparaten die inschakelen
                   na de diepste slaapstand ondersteunen.
       wake_from_any      Retourneer alle apparaten die inschakelen
                   na elk type slaapstand ondersteunen.
       S1_supported      Lijst met apparaten die lichte
                   slaapstand ondersteunen
       S2_supported      Lijst met apparaten die diepe
                   slaapstand ondersteunen
       S3_supported      Lijst met apparaten die diepste
                   slaapstand ondersteunen
       S4_supported      Lijst met apparaten die sluimerstand
                   ondersteunen.
       wake_programmable    Lijst met apparaten weergeven die door
                   de gebruiker kunnen worden
                   geconfigureerd voor het inschakelen van
                   het systeem na een slaapstand.
       wake_armed       Lijst met apparaten weergeven die zijn
                   geconfigureerd voor het inschakelen van
                   het systeem na elk type slaapstand.
       all_devices       Retourneert alle apparaten die in het
                   systeem aanwezig zijn.
       all_devices_verbose   Retourneert uitgebreide lijst met
                   apparaten.
       Voorbeeld:
         POWERCFG -DEVICEQUERY wake_armed

 -DEVICEENABLEWAKE
       Het apparaat kan de computer in een slaapstand laten komen.

       Syntaxis: POWERCFG -DEVICEENABLEWAKE <apparaatnaam>

       <apparaatnaam> Bepaalt een apparaat dat is verkregen via
               'PowerCfg -DEVICEQUERY wake_programmable'.

       Voorbeeld:
         POWERCFG -DEVICEENABLEWAKE
                    Microsoft USB IntelliMouse Explorer

 -DEVICEDISABLEWAKE <apparaatnaam> Het apparaat kan het systeem niet uit de
       Het apparaat kan de computer niet uit slaapstand laten komen

       Syntaxis: POWERCFG -DEVICEDISABLEWAKE 

       <apparaatnaam> Bepaalt een apparaat dat is verkregen via
               'PowerCfg -DEVICEQUERY wake_armed'.

 -IMPORT   Importeert alle energie-instellingen uit het opgegeven bestand.

       Syntaxis: POWERCFG -IMPORT <bestandsnaam> <GUID> 

       <bestandsnaam> Een volledig pad naar een bestand dat is
             gegenereerd via parameter 'PowerCfg -EXPORT'.
       <GUID>   (optioneel) De instellingen worden in een energie-
             beheerschema met deze GUID geladen. Indien niet
             opgegeven, wordt met powercfg een nieuwe GUID
             gemaakt, die vervolgens zal worden gebruikt.

       Voorbeeld:
         POWERCFG -IMPORT c:\scheme.pow

 -EXPORT   Exporteert het energieschema met de opgegeven GUID naar het
       opgegeven bestand.

       Syntaxis: POWERCFG -EXPORT <bestandsnaam> <GUID> 

       <bestandsnaam> Een volledig pad naar een doelbestand.
       <GUID>   Bepaalt een GUID voor een energiebeheerschema en kan
             worden verkregen via 'PowerCfg /L'.

       Voorbeeld:
         POWERCFG -EXPORT c:\scheme.pow
                  381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e

 -LASTWAKE  Geeft informatie over waarom de computer uit de laatste
       slaapstand is gekomen

 -HELP, -? Geeft informatie weer over parameters op opdrachtregel.

 -ALIASES  De aliassen en bijbehorende GUID's weergeven.
       De gebruiker kan deze aliassen gebruiken in plaats van elke
       GUID op de opdrachtregel.

 -SETSECURITYDESCRIPTOR
       Een security descriptor instellen die bij een energie-instelling,
       energiebeheerschema of actie hoort.

       Syntaxis: POWERCFG -SETSECURITYDESCRIPTOR <GUID|ACTIE> <SDDL>

       <GUID>    Bepaalt een GUID voor een energiebeheerschema of
              energie-instelling.
       <ACTIE>   Kan een van deze tekenreeksen zijn:
              ActionSetActive, ActionCreate, ActionDefault
       <SDDL>    Geeft een geldige security descriptor in SDDL-
              indeling op. Met POWERCFG -GETSECURITYDESCRIPTOR
              krijgt u een voorbeeld van een SDDL-tekenreeks.

 -GETSECURITYDESCRIPTOR
       Een security descriptor verkrijgen die bij een energie-
       instelling, energiebeheerschema of actie hoort.

       Syntaxis: POWERCFG -GETSECURITYDESCRIPTOR <GUID|ACTIE> 
       <GUID>    Bepaalt een GUID voor een energiebeheerschema of
              energie-instelling.
       <ACTIE>   Kan een van deze tekenreeksen zijn:
              ActionSetActive, ActionCreate, ActionDefault

 -REQUESTS
       Hiermee kunt u energieaanvragen van toepassingen en
       stuurprogramma's inventariseren.
       Met energieaanvragen wordt voorkomen dat de computer het
       beeldscherm automatisch uitschakelt of de slaapstand voor laag
       energieverbruik instelt. 

 -REQUESTSOVERRIDE
       Hiermee stelt u een energieaanvraag in voor een proces, service,
       of stuurprogramma. Als er geen parameters zijn opgegeven, wordt
       met deze opdracht de huidige lijst met vervangende
       energieaanvragen weergegeven.

       Syntaxis: POWERCFG -REQUESTSOVERRIDE <TYPE_AANROEPER> <NAAM>
            <AANVRAAG>
       <TYPE_AANROEPER>  Hiermee kunt u een van de volgende aanroeper-
                typen opgeven: PROCESS, SERVICE, DRIVER. U kunt                deze lijst verkrijgen door de opdracht POWERCFG
               -REQUESTS op te geven.
       <NAAM>      Hiermee geeft u de naam van de aanroeper op. 
                Dit is de naam die wordt geretourneerd wanneer
                de opdracht POWERCFG -REQUESTS wordt gebruikt.
       <AANVRAAG>    Hiermee kunt u een of meer van de volgende
       typen energieaanvragen opgeven: Display, System, Awaymode.
       Voorbeeld:
         POWERCFG -REQUESTSOVERRIDE PROCESS wmplayer.exe Display
         System

 -ENERGY
       Het systeem analyseren op algemene problemen met
       energiezuinigheid en resterende accutijd.
       De opdracht ENERGY moet worden gebruikt als de computer niet
       actief is en er geen programma's of documenten geopend zijn.
       Met de opdracht ENERGY wordt een HTML-rapportbestand 
       gegenereerd in het huidige pad. Voor de opdracht ENERGY worden
       de volgende optionele parameters ondersteund:

       Syntaxis: POWERCFG -ENERGY [-OUTPUT <FILENAME>] [-XML]
                   [-DURATION: <SECONDEN>]
           POWERCFG -ENERGY -TRACE [-D: <BESTANDSPAD>]
                       [-DURATION: <SECONDEN>]
       -OUTPUT: <BESTANDSNAAM> - Geef het pad en de bestandsnaam op
                   voor het HTML-bestand met het
                   energierapport.
       -XML         - Het rapportbestand opmaken in XML.
       -TRACE        - Het systeemgedrag vastleggen en geen
                   analyse uitvoeren. De traceringsbestanden
                   gegenereerd in het huidige pad tenzij de
                   parameter -D is opgegeven.
       -D: <BESTANDSPAD>  - De map voor de traceringsgegevens opgeven.
                   Kan alleen worden gebruikt met de
                   parameter -TRACE.
       -DURATION: <SECONDEN> - Het aantal seconden opgeven dat het
                   systeemgedrag moet worden geobserveerd. De
                   standaardwaarde is 60 seconden.
 -WAKETIMERS
       Actieve activeringstimers inventariseren. Als deze optie
       is ingeschakeld, wordt het systeem bij het verlopen van een
       activeringstimer uit de slaap- of sluimerstand gehaald.

 

PRINT   (Version 6.1.7600.16385)

Een tekstbestand afdrukken.

PRINT [/D:apparaat] [[station:][pad]bestandsnaam[...]]

  /D:apparaat Een afdrukapparaat.

 

PROMPT   (internal command)

De opdrachtprompt cmd.exe wijzigen.

PROMPT [tekst]

 tekst  Bepaalt een nieuwe prompt.

De prompt kan uit gewone tekens en uit de volgende codes bestaan:

 $A & (en-teken)
 $B | (sluissymbool)
 $C ( (Haakje openen)
 $D Huidige datum
 $E Escape-teken (ASCII-code 27)
 $F ) (Haakje sluiten)
 $G > ('groter dan'-teken)
 $H Backspace (wist voorgaand teken)
 $L < ('kleiner dan'-teken)
 $N Huidig station
 $P Huidig station en pad
 $Q = ('is gelijk'-teken)
 $S  (spatie)
 $T Huidige tijd
 $V Windows-versienummer
 $_ Naar begin volgende regel
 $$ $ (dollarteken)

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de opdracht
PROMPT de volgende extra indelingstekens:

 $+  nul of meer plustekens (+), afhankelijk van de diepte van de
    PUSHD-mapstack. Een teken voor elk niveau dat wordt
    gepushed.

 $M  Geeft de externe naam weer die is gekoppeld aan de huidige
    stationsletter of de lege tekenreeks als het huidige station
    geen netwerkstation is.

 

PSEXEC   (Version 1.98.0.0)

PsExec v1.98 - Execute processes remotely
Copyright (C) 2001-2010 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

PsExec executes a program on a remote system, where remotely executed console
applications execute interactively.

Usage: psexec [\\computer[,computer2[,...] | @file]][-u user [-p psswd][-n s][-l][-s|-e][-x][-i [session]][-c [-f|-v]][-w directory][-d][-<priority>][-a n,n,...] cmd [arguments]
   -a     Separate processors on which the application can run with
        commas where 1 is the lowest numbered CPU. For example,
        to run the application on CPU 2 and CPU 4, enter:
        "-a 2,4"
   -c     Copy the specified program to the remote system for
        execution. If you omit this option the application
        must be in the system path on the remote system.
   -d     Don't wait for process to terminate (non-interactive).
   -e     Does not load the specified account's profile.
   -f     Copy the specified program even if the file already
        exists on the remote system.
   -i     Run the program so that it interacts with the desktop of the
        specified session on the remote system. If no session is
        specified the process runs in the console session.
   -h     If the target system is Vista or higher, has the process
        run with the account's elevated token, if available.
   -l     Run process as limited user (strips the Administrators group
        and allows only privileges assigned to the Users group).
        On Windows Vista the process runs with Low Integrity.
   -n     Specifies timeout in seconds connecting to remote computers.
   -p     Specifies optional password for user name. If you omit this
        you will be prompted to enter a hidden password.
   -s     Run the remote process in the System account.
   -u     Specifies optional user name for login to remote
        computer.
   -v     Copy the specified file only if it has a higher version number
        or is newer on than the one on the remote system.
   -w     Set the working directory of the process (relative to
        remote computer).
   -x     Display the UI on the Winlogon secure desktop (local system
        only).
   -priority	Specifies -low, -belownormal, -abovenormal, -high or
        -realtime to run the process at a different priority. Use
        -background to run at low memory and I/O priority on Vista.
   computer  Direct PsExec to run the application on the remote
        computer or computers specified. If you omit the computer
        name PsExec runs the application on the local system, 
        and if you specify a wildcard (\\*), PsExec runs the
        command on all computers in the current domain.
   @file   PsExec will execute the command on each of the computers listed
        in the file.
   program  Name of application to execute.
   arguments Arguments to pass (note that file paths must be
        absolute paths on the target system).

You can enclose applications that have spaces in their name with
quotation marks e.g. psexec \\marklap "c:\long name app.exe".
Input is only passed to the remote system when you press the enter
key, and typing Ctrl-C terminates the remote process.

If you omit a user name the process will run in the context of your
account on the remote system, but will not have access to network
resources (because it is impersonating). Specify a valid user name
in the Domain\User syntax if the remote process requires access
to network resources or to run in a different account. Note that
the password is transmitted in clear text to the remote system.

Error codes returned by PsExec are specific to the applications you
execute, not PsExec.

 

PSFILE   (Version 1.2.0.0)

psfile v1.02 - psfile
Copyright © 2001 Mark Russinovich
Sysinternals

PsFile lists or closes files opened remotely.

Usage: PSFILE [\\RemoteComputer [-u Username [-p Password]]] [[Id | path] [-c]]
   -u    Specifies optional user name for login to
        remote computer.
   -p    Specifies password for user name.
   Id    Id of file to print information for or close.
   Path   Full or partial path of files to match.
   -c    Closes file identified by file Id.
Omitting a file identifier has PsFile list all files opened remotely.

 

PSGETSID   (Version 1.44.0.0)

PsGetSid v1.44 - Translates SIDs to names and vice versa
Copyright (C) 1999-2008 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com


Usage: PSGETSID [\\computer[,computer2[,...] | @file] [-u Username [-p Password]]] [account | SID]
   -u     Specifies optional user name for login to
        remote computer.
   -p     Specifies optional password for user name. If you omit this
        you will be prompted to enter a hidden password.
   account  PsGetSid will report the SID for the specified user account
        rather than the computer.
   SID    PsGetSid will report the account for the specified SID.
   computer  Direct PsGetSid to perform the command on the remote
        computer or computers specified. If you omit the computer
        name PsGetSid runs the command on the local system, 
        and if you specify a wildcard (\\*), PsGetSid runs the
        command on all computers in the current domain.
   @file   PsGetSid will execute the command on each of the computers listed
        in the file.

 

PSINFO   (Version 1.77.0.0)

PsInfo v1.77 - Local and remote system information viewer
Copyright (C) 2001-2009 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

PsInfo returns information about a local or remote Windows NT/2000/XP system.

Usage: psinfo [-h] [-s] [-d] [-c [-t delimiter]] [filter] [\\computer[,computer[,..]]|@file [-u Username [-p Password]]]
   -u    Specifies optional user name for login to
        remote computer.
   -p    Specifies password for user name.
   -h    Show installed hotfixes.
   -s    Show installed software.
   -d    Show disk volume information.
   -c    Print in CSV format
   -t    The default delimiter for the -c option is a comma,
        but can be overriden with the specified character. Use
        "\t" to specify tab.
   filter  Psinfo will only show data for the field matching the filter.
        e.g. "psinfo service" lists only the service pack field.
   computer Direct PsInfo to perform the command on the remote
        computer or computers specified. If you omit the computer
        name PsInfo runs the command on the local system, 
        and if you specify a wildcard (\\*), PsInfo runs the
        command on all computers in the current domain.
   @file   PsInfo will run against the computers listed in the file
        specified.

 

PSKILL   (Version 1.15.0.0)

PsKill v1.15 - Terminates processes on local or remote systems
Copyright (C) 1999-2012 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Usage: pskill [-t] [\\computer [-u username [-p password]]] <process ID | name>
   -t  Kill the process and its descendants.
   -u  Specifies optional user name for login to
      remote computer.
   -p  Specifies optional password for user name. If you omit this
      you will be prompted to enter a hidden password.

 

PSLIST   (Version 1.30.0.0)

pslist v1.3 - Sysinternals PsList
Copyright (C) 2000-2012 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Usage: PSLIST [-d][-m][-x][-t][-s [n] [-r n] [\\computer [-u username][-p password][name|pid]
  -d     Show thread detail.
  -m     Show memory detail.
  -x     Show processes, memory information and threads.
  -t     Show process tree.
  -s [n]   Run in task-manager mode, for optional seconds specified.
        Press Escape to abort.
  -r n    Task-manager mode refresh rate in seconds (default is 1).
  \\computer Specifies remote computer.
  -u     Optional user name for remote login.
  -p     Optional password for remote login. If you don't present
        on the command line pslist will prompt you for it if necessary.
  name    Show information about processes that begin with the name
        specified.
  -e     Exact match the process name.
  pid     Show information about specified process.

All memory values are displayed in KB.
Abbreviation key:
  Pri     Priority
  Thd     Number of Threads
  Hnd     Number of Handles
  VM     Virtual Memory
  WS     Working Set
  Priv    Private Virtual Memory
  Priv Pk   Private Virtual Memory Peak
  Faults   Page Faults
  NonP    Non-Paged Pool
  Page    Paged Pool
  Cswtch   Context Switches

 

PSLOGGEDON   (Version 1.34.0.0)

PsLoggedon v1.34 - See who's logged on
Copyright (C) 2000-2010 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

Usage: PSLOGGEDON [-l] [-x] [\\computername]
  or PSLOGGEDON [username]
-l   Show only local logons
-x   Don't show logon times

 

PSLOGLIST   (Version 2.71.0.0)

PsLoglist v2.71 - local and remote event log viewer
Copyright (C) 2000-2009 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

PsLogList dumps event logs on a local or remote NT system.

Usage: psloglist [\\computer[,computer2[,...] | @file] [-u username [-p password]]] [-s [-t delimiter]] [-m #|-n #|-d #|-h #|-w][-c][-x][-r][-a mm/dd/yy][-b mm/dd/yy] [-f filter] [-i ID,[ID,...]] | -e ID,[ID,...]] [-o event source[,event source[,...]]] [-q event source[,event source[,...]]] [[-g|-l] event log file] <event log>
   @file   Psloglist will execute the command on each of the computers
        listed in the file.
   -a    Dump records timestamped after specified date.
   -b    Dump records timestamped before specified date.
   -c    Clear event log after displaying.
   -d    Only display records from previous n days.
   -e    Exclude events with the specified ID or IDs (up to 10).
   -f    Filter event types, using starting letter
        (e.g. "-f we" to filter warnings and errors).
   -g    Export an event log as an evt file.
   -h    Only display records from previous n hours.
   -i    Show only events with the specified ID or IDs (up to 10).
   -l    Dump the contents of the specified saved event log file.
   -m    Only display records from previous n minutes.
   -n    Only display n most recent records.
   -o    Show only records from the specified event source or sources
        (e.g. "-o cdrom"). Append '*' to specify substring match.
   -p    Specifies password for user name.
   -q    Omit records from the specified event source or sources
        (e.g. "-q cdrom").
        Append '*' to specify substring match.
   -r    Dump log from least recent to most recent.
   -s    Records are listed on one line each with delimited
        fields, which is convenient for string searches.
   -t    The default delimiter for the -s option is a comma,
        but can be overriden with the specified character. Use "\t"
        to specify tab.
   -u    Specifies optional user name for login to
        remote computer.
   -w    Wait for new events, dumping them as they generate (local system
        only.)
   -x    Dump extended data.
   -z    List event logs registered on specified system.
   eventlog Specifies event log to dump. Default is system. If the
        -l switch is present then the event log name specifies
        how to interpret the event log file.

 

PSPASSWD   (Version 1.2.0.0)

PsPasswd v1.22 - Local and remote password changer
Copyright (C) 2003-2004 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

PsPasswd changes passwords on a local or remote system.

Usage: pspasswd [\\[computer[,computer,[,...]|Domain]|@file] [-u Username [-p Password]]] Username [NewPassword]
   computer  Direct PsPasswd to perform the command on the remote
         computer or computers specified. If you omit the computer
         name PsPasswd runs the command on the local system, 
         and if you specify a wildcard (\\*), PsPasswd runs the
         command on all computers in the current domain.
   @file    PsPasswd will change the password on the computers listed
         in the file.
   -u     Specifies optional user name for login to remote
         computer.
   -p     Specifies optional password for user name. If you omit this
         you will be prompted to enter a hidden password.
   Username  Specifies name of account for password change.
   NewPassword New password. If ommitted a NULL password is applied.

 

PSSERVICE   (Version 2.24.0.0)

PsService v2.24 - Service information and configuration utility
Copyright (C) 2001-2010 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

PsService lists or controls services on a local or remote system.

Usage: PSSERVICE [\\Computer [-u Username [-p Password]]] <cmd> <optns>
Cmd is one of the following:
  query   Queries the status of a service
  config   Queries the configuration
  setconfig Sets the configuration
  start   Starts a service
  stop    Stops a service
  restart  Stops and then restarts a service
  pause   Pauses a service
  cont    Continues a paused service
  depend   Enumerates the services that depend on the one specified
  find    Searches for an instance of a service on the network
  security  Reports the security permissions assigned to a service
Use the username and password to log into the remote computer in cases where
your account does not have permissions to perform the action you specify.

Omitting a command queries the active services on the specified computer.
Enter -? for help on a particular command.

 

PSSHUTDOWN   (Version 2.52.0.0)

PsShutdown v2.52 - Shutdown, logoff and power manage local and remote systems
Copyright (C) 1999-2006 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

usage:
psshutdown -s|-r|-h|-d|-k|-a|-l|-o [-f] [-c] [-t [nn|h:m]] [-v nn] [-e [u|p]:xx:yy] [-m "message"] [-u Username [-p password]] [-n s] [\\computer[,computer[,...]|@file]
  -a     Abort a shutdown (only possible while countdown is in progress)
  -c     Allow the shutdown to be aborted by the interactive user
  -d     Suspend the computer
  -e     Shutdown reason code (available on Windows XP and higher).
        Specify 'u' for unplanned and 'p' for planned
        shutdown reason codes.
        xx is the major reason code (must be less than 256)
        yy is the minor reason code (must be less than 65536)
  -f     Forces running applications to close
  -h     Hibernate the computer
  -k     Poweroff the computer (reboot if poweroff is not supported)
  -l     Lock the computer
  -m     Message to display to logged on users
  -n     Specifies timeout in seconds connecting to remote computers
  -o     Logoff the console user
  -p     Specifies optional password for user name. If you omit this
        you will be prompted to enter a hidden password.
  -r     Reboot after shutdown
  -s     Shutdown without poweroff
  -t     Specifies countdown in seconds until shutdown (default is 20) or
        the time of shutdown (in 24 hour notation)
  -u     Specifies optional user name for login to remote
        computer.
  -v     Display message for the specified number of seconds before
        the shutdown. If you omit this parameter the shutdown
        notification dialog displays and specifying a value of 0
        omits the dialog.
  computer  Shutdown the computer or computers specified
  @file    Shutdown the computers listed in the file specified


Reasons defined on this computer (U = unplanned, P = planned):
Type  Major  Minor  Title
 U   0    0   Overige (niet gepland)
 P   0    0   Overige (gepland)
 U   1    1   Hardware: onderhoud (niet gepland)
 P   1    1   Hardware: onderhoud (gepland)
 U   1    2   Hardware: installatie (niet gepland)
 P   1    2   Hardware: installatie (gepland)
 U   2    2   Besturingssysteem: herstel (gepland)
 P   2    2   Besturingssysteem: herstel (gepland)
 P   2    3   Besturingssysteem: upgrade (gepland)
 U   2    4   Besturingssysteem: nieuwe configuratie (niet gepland)
 P   2    4   Besturingssysteem: nieuwe configuratie (gepland)
 P   2   16   Besturingssysteem: servicepack (gepland)
 U   2   17   Besturingssysteem: hotfix (niet gepland)
 P   2   17   Besturingssysteem: hotfix (gepland)
 U   2   18   Besturingssysteem: beveiligingsfix (niet gepland)
 P   2   18   Besturingssysteem: beveiligingsfix (gepland)
 U   4    1   Toepassing: onderhoud (niet gepland)
 P   4    1   Toepassing: onderhoud (gepland)
 P   4    2   Toepassing: installatie (gepland)
 U   4    5   Toepassing: reageert niet
 U   4    6   Toepassing: instabiel
 U   5   19   Beveiligingsprobleem
 P   5   19   Beveiligingsprobleem
 U   5   20   Netwerkverbindingen verbroken (niet gepland)
 P   7    0   Afsluiten met oudere API

 

PSSUSPEND   (Version 1.6.0.0)

PsSuspend v1.06 - Process Suspender
Copyright © 2001-2003 Mark Russinovich
Sysinternals

PsSuspend suspends or resumes processes on a local or remote NT system.

Usage: pssuspend [-r] [\\RemoteComputer [-u Username [-p Password]]] <process Id or name>
   -r  Resume.
   -u  Specifies optional user name for login to
      remote computer.
   -p  Specifies optional password for user name. If you omit this
      you will be prompted to enter a hidden password.

 

PUSHD   (internal command)

Slaat de actieve map op voor gebruik met de opdracht POPD en
schakelt vervolgens naar de opgegeven map.

PUSHD [pad | ..]

 pad    Geeft aan welke map de actieve map moet worden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, accepteert de opdracht
PUSHD ook netwerkpaden, naast een normale stationsletter en pad.
Als een netwerkpad wordt opgegeven, wordt een tijdelijke
stationsletter gemaakt die wijst naar de opgegeven netwerkbron
waarna aan het huidige station en de huidige map de nieuw gedefinieerde
stationsletter wordt toegewezen. Bij het toewijzen van tijdelijke
stationsletters wordt gezocht naar de eerste ongebruikte
stationsletter beginnende bij de Z:.

 

RASDIAL   (Version 6.1.7600.16385)

Syntaxis:
   RASDIAL vermelding [gebruikersnaam [wachtwoord|*]] [/DOMAIN:domein]
      [/PHONE:telefoonnummer] [/CALLBACK:terugbelnummer]
      [/PHONEBOOK:telefoonlijstbestand] [/PREFIXSUFFIX]

   RASDIAL [vermelding] /DISCONNECT

   RASDIAL

   Raadpleeg 'http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104288'
   voor informatie over onlineprivacy.

 

RD   (internal command)

Een map verwijderen.

RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad

 /S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven
   map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt
   voor het verwijderen van een mapstructuur.

 /Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het verwijderen van
   mapstructuur met /S

 

REAGENTC   (Version 6.1.7601.17514)

Hiermee wordt de Windows Herstelomgeving (WinRE) geconfigureerd.

REAGENTC.EXE [opties]

 Hierbij kunnen de volgende bewerkingen worden opgegeven:

 /setreimage /path <mapnaam> [/target <mapnaam>] [/bootkey <scancode>]
       Hiermee wordt de locatie ingesteld van de WinRE-installatiekopie die door de gebruiker is verschaft.
       Met de optionele schakeloptie /target wordt het pad naar de locatie
       met de Windows-installatie opgegeven.
       Met de schakeloptie /bootkey wordt de scancode voor een
       OEM-specifieke startknop opgegeven.

 /setosimage [/path <mapnaam> [/target <mapnaam>]] [/customtool]
       Met /path wordt de locatie ingesteld van de Setup-bestanden van
       het besturingssysteem die door de gebruiker zijn verschaft.
       Met de optionele schakeloptie /customtool wordt aangegeven dat een replicatiehulpprogramma in WinRE
       is opgegeven.

 /info [/target <mapnaam>]
       Geeft informatie over de WinRE-configuratie weer.
       Met de optionele schakeloptie /target wordt het pad naar de locatie
       met de Windows-installatie opgegeven.

 /enable
       WinRE inschakelen voor automatische failover en automatisch
       herstel.

 /disable
       WinRE uitschakelen voor automatische failover en automatisch
       herstel.

 /boottore
       De BCD configureren zodat deze in de WinRE Herstelomgeving opstart.

REAGENTC.EXE: De bewerking is uitgevoerd

 

RECOVER   (Version 6.1.7600.16385)

Leesbare informatie van een beschadigde of onbruikbare schijf herstellen.

RECOVER [station:][pad]bestandsnaam
Raadpleeg Windows Help voordat u de opdracht RECOVER gebruikt.

 

REG   (Version 6.1.7600.16385)

REG Bewerking [parameterlijst]

 Bewerking [ QUERY  | ADD  | DELETE | COPY  |
        SAVE  | LOAD  | UNLOAD | RESTORE |
        COMPARE | EXPORT | IMPORT | FLAGS ]

Retourwaarde: (behalve bij REG COMPARE)

 0 - geslaagd
 1 - mislukt

Typ onderstaande opdracht voor help bij een specifieke bewerking:

 REG <bewerking> /?

Voorbeelden:

 REG QUERY /?
 REG ADD /?
 REG DELETE /?
 REG COPY /?
 REG SAVE /?
 REG RESTORE /?
 REG LOAD /?
 REG UNLOAD /?
 REG COMPARE /?
 REG EXPORT /?
 REG IMPORT /?
 REG FLAGS /?

 

REGINI   (Version 6.1.7600.16385)

usage: REGINI [-m \\machinename | -h hivefile hiveroot]
       [-i n] [-o outputWidth]
       [-b] textFiles...

where: -m specifies a remote Windows NT machine whose registry is to be manipulated.
    -h specifies a specify local hive to manipulate.
    -i n specifies the display indentation multiple. Default is 4
    -o outputWidth specifies how wide the output is to be. By default the
     outputWidth is set to the width of the console window if standard
     output has not been redirected to a file. In the latter case, an
     outputWidth of 240 is used.

    -b specifies that REGINI should be backward compatible with older
      versions of REGINI that did not strictly enforce line continuations
      and quoted strings Specifically, REG_BINARY, REG_RESOURCE_LIST and
      REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST data types did not need line
      continuations after the first number that gave the size of the data.
      It just kept looking on following lines until it found enough data
      values to equal the data length or hit invalid input. Quoted
      strings were only allowed in REG_MULTI_SZ. They could not be
      specified around key or value names, or around values for REG_SZ or
      REG_EXPAND_SZ Finally, the old REGINI did not support the semicolon
      as an end of line comment character.
    
    textFiles is one or more ANSI or Unicode text files with registry data.
    
    Some general rules are:
      Semicolon character is an end-of-line comment character, provided it
      is the first non-blank character on a line
    
      Backslash character is a line continuation character. All
      characters from the backslash up to but not including the first
      non-blank character of the next line are ignored. If there is more
      than one space before the line continuation character, it is
      replaced by a single space.
    
      Indentation is used to indicate the tree structure of registry keys
      The REGDMP program uses indentation in multiples of 4. You may use
      hard tab characters for indentation, but embedded hard tab
      characters are converted to a single space regardless of their
      position
      
      Values should come before child keys, as they are associated with
      the previous key at or above the value's indentation level.
    
      For key names, leading and trailing space characters are ignored and
      not included in the key name, unless the key name is surrounded by
      quotes. Imbedded spaces are part of a key name.
    
      Key names can be followed by an Access Control List (ACL) which is a
      series of decimal numbers, separated by spaces, bracketed by a
      square brackets (e.g. [8 4 17]). The valid numbers and their
      meanings are:
    
       1 - Administrators Full Access
       2 - Administrators Read Access
       3 - Administrators Read and Write Access
       4 - Administrators Read, Write and Delete Access
       5 - Creator Full Access
       6 - Creator Read and Write Access
       7 - World Full Access
       8 - World Read Access
       9 - World Read and Write Access
       10 - World Read, Write and Delete Access
       11 - Power Users Full Access
       12 - Power Users Read and Write Access
       13 - Power Users Read, Write and Delete Access
       14 - System Operators Full Access
       15 - System Operators Read and Write Access
       16 - System Operators Read, Write and Delete Access
       17 - System Full Access
       18 - System Read and Write Access
       19 - System Read Access
       20 - Administrators Read, Write and Execute Access
       21 - Interactive User Full Access
       22 - Interactive User Read and Write Access
       23 - Interactive User Read, Write and Delete Access
    
      If there is an equal sign on the same line as a left square bracket
      then the equal sign takes precedence, and the line is treated as a
      registry value. If the text between the square brackets is the
      string DELETE with no spaces, then REGINI will delete the key and
      any values and keys under it.
    
      For registry values, the syntax is:
    
       value Name = type data
    
      Leading spaces, spaces on either side of the equal sign and spaces
      between the type keyword and data are ignored, unless the value name
      is surrounded by quotes. If the text to the right of the equal sign
      is the string DELETE, then REGINI will delete the value.
    
      The value name may be left off or be specified by an at-sign
      character which is the same thing, namely the empty value name. So
      the following two lines are identical:
    
       = type data
       @ = type data
    
      This syntax means that you can't create a value with leading or
      trailing spaces, an equal sign or an at-sign in the value name,
      unless you put the name in quotes.
    
      Valid value types and format of data that follows are:
    
       REG_SZ text
       REG_EXPAND_SZ text
       REG_MULTI_SZ "string1" "str""ing2" ...
       REG_DATE mm/dd/yyyy HH:MM DayOfWeek
       REG_DWORD numberDWORD
       REG_BINARY numberOfBytes numberDWORD(s)...
       REG_NONE (same format as REG_BINARY)
       REG_RESOURCE_LIST (same format as REG_BINARY)
       REG_RESOURCE_REQUIREMENTS (same format as REG_BINARY)
       REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST (same format as REG_BINARY)
       REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR (same format as REG_BINARY)
       REG_QWORD numberQWORD
       REG_MULTISZ_FILE fileName
       REG_BINARYFILE fileName
    
      If no value type is specified, default is REG_SZ
    
      For REG_SZ and REG_EXPAND_SZ, if you want leading or trailing spaces
      in the value text, surround the text with quotes. The value text
      can contain any number of imbedded quotes, and REGINI will ignore
      them, as it only looks at the first and last character for quote
      characters.
    
      For REG_MULTI_SZ, each component string is surrounded by quotes. If
      you want an imbedded quote character, then double quote it, as in
      string2 above.
    
      For REG_BINARY, the value data consists of one or more numbers The
      default base for numbers is decimal. Hexidecimal may be specified
      by using 0x prefix. The first number is the number of data bytes,
      excluding the first number. After the first number must come enough
      numbers to fill the value. Each number represents one DWORD or 4
      bytes. So if the first number was 0x5 you would need two more
      numbers after that to fill the 5 bytes. The high order 3 bytes
      of the second DWORD would be ignored.
    
    Whenever specifying a registry path, either on the command line
    or in an input file, the following prefix strings can be used:
    
      HKEY_LOCAL_MACHINE
      HKEY_USERS
      HKEY_CURRENT_USER
      USER:
    
     Each of these strings can stand alone as the key name or be followed
     a backslash and a subkey path.

 

REGISTER-CIMPROVIDER   (Version 6.2.9200.16398)

Registers CIM Provider into system

Usage: Register-CimProvider.exe
		-Namespace <NamespaceName>
		-ProviderName <ProviderName>
		-Path <ProviderDllPath>
		[-Impersonation <True or False>]
		[-Decoupled <SDDL>]
		[-HostingModel <HostingModel>]
		[-Localize <locale>]
		[-NoAutorecover]
		[-SupportWQL]
		[-GenerateUnregistration]
		[-ForceUpdate]
		[-Verbose]

-Namespace <NamespaceName>
	Specifies the target namespace of the provider.

-ProviderName <ProviderName>
	Specifies the provider name.

-Path <ProviderDllPath>
	Specifies the provider binary path.

-Impersonation <True or False>
	Specifies foldidentity of decoupled provider, by default is True.

-Decoupled <SDDL>
	Registers provider as decoupled and specifies the security descriptor
	that determines the set of users that can successfully register
	the provider.

-HostingModel <HostingModel>
	Specifies the HostingModel of coupled provider.

-Localize <locale>
	Localizes the provider with resource of specified locale.

-NoAutorecover
	Doesn't autorecover the provider.

-SupportWQL
	Passes the query expression to the filter.

-GenerateUnregistration
	Generate the uninstall mof for the registration,
	which is disabled by default.

-ForceUpdate
	Force update the class if it exists in the system.

-Verbose
	Outputs registration log.

 

RELOG   (Version 6.1.7601.17514)

Microsoft © Relog.exe (6.1.7601.17514)

Met Relog maakt u nieuwe prestatielogboeken van gegevens in bestaande
prestatielogboeken door de steekproeffrequentie te wijzigen en/of de
bestandsindeling te converteren. Deze opdracht biedt ondersteuning voor alle
indelingen van prestatielogboeken, inclusief gecomprimeerde logboeken van
Windows NT 4.0.

Syntaxis:
RELOG <bestandsnaam [bestandsnaam ...]> [opties]

Parameters:
 <bestandsnaam [bestandsnaam ...]>  Nieuw in logboek vast te leggen prestatiebestand.

Opties:
 -?              Contextgevoelige Help weergeven.
 -a              Uitvoer aan het bestaand binair bestand toevoegen.
 -c <path [path ...]>     De items die uit het invoerlogboek moeten worden gefilterd.
 -cf <bestandsnaam>      Een bestand met de prestatiemeteritems die uit het invoerlogboek moeten worden gefilterd. Standaard zijn dit alle items in het
                oorspronkelijke logboekbestand.
 -f <CSV|TSV|BIN|SQL>     Indeling uitvoerbestand.
 -t <waarde>          Alleen elke zoveelste record naar het uitvoerbestand wegschrijven. Standaard wordt elke record weggeschreven.
 -o              Pad naar uitvoerbestand of SQL-database.
 -b <dd-MM-yyyy HH:mm:ss'>   De begintijd voor de eerste record die naar het uitvoerbestand wordt weggeschreven.
 -e <dd-MM-yyyy HH:mm:ss'>   De eindtijd voor de laatste record die naar het uitvoerbestand wordt weggeschreven.
 -config <bestandsnaam>    Instellingenbestand met opdrachtopties.
 -q              De prestatiemeteritems in het invoerbestand weergeven.
 -y              Alle antwoorden zonder te vragen met ja beantwoorden.

Voorbeelden:
 relog logfile.csv -c "\Processor(_Total)\% Processor Time" -o logfile.blg
 relog logfile.blg -cf counters.txt -f bin
 relog logfile.blg -f csv -o logfile.csv -t 2
 relog logfile.blg -q -o counters.txt

 

REM   (internal command)

Commentaar opnemen in een batchbestand of in het bestand CONFIG.SYS.

REM [commentaar]

 

REN   (internal command)

De naam van een bestand of bestanden wijzigen.

RENAME [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2
REN [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2

Opmerking: u kunt geen nieuw station of pad opgeven voor uw doelbestand.

 

RENAME   (internal command)

De naam van een bestand of bestanden wijzigen.

RENAME [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2
REN [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2

Opmerking: u kunt geen nieuw station of pad opgeven voor uw doelbestand.

 

REPLACE   (Version 6.1.7600.16385)

Bestanden vervangen.

REPLACE [station1:][pad1]best.naam [station2:][pad2] [/A] [/P] [/R] [/W]
REPLACE [station1:][pad1]best.naam [station2:][pad2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]

 [station1:][pad1]bestandsnaam
           Bronbestand(en).
 [station2:][pad2] De map waarin de bestanden moeten worden geplaatst.
 /A         Voegt nieuwe bestanden toe aan de doelmap.
           Kan niet worden gebruikt met schakelopties /S en /U.
 /P         Vraagt om bevestiging voordat een doelbestand wordt
           vervangen of een bronbestand wordt toegevoegd.
 /R         Vervangt naast onbeveiligde bestanden ook alleen-
           lezenbestanden.
 /S         Vervangt bestanden in alle submappen van de doelmap.
           Kan niet worden gebruikt met schakeloptie /A.
 /W         Wacht totdat u een diskette in het station plaatst.
 /U         Vervangt alleen bestanden die ouder zijn dan bron-
           bestanden. Kan niet worden gebruikt met schakeloptie /A.

 

RMDIR   (internal command)

Een map verwijderen.

RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad

 /S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven
   map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt
   voor het verwijderen van een mapstructuur.

 /Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het verwijderen van
   mapstructuur met /S

 

ROBOCOPY   (Version 5.1.10.1027)

-------------------------------------------------------------------------------
  ROBOCOPY   :: Robuust bestanden kopiëren in Windows            
-------------------------------------------------------------------------------

  Gestart: Sat Nov 02 18:22:55 2013

      Syntaxis :: ROBOCOPY bron doel [bestand [bestand]...] [opties]

        bron :: Bronmap (station:\pad of \\server\share\pad).
        doel :: Doelmap (station:\pad of \\server\share\pad).
      bestand :: Te kopiëren bestand(en) (namen/jokertekens: standaardinstelling is "*.*").

::
:: Opties voor kopiëren:
::
         /S :: Onderliggende mappen, die niet leeg zijn, kopiëren.
         /E :: Onderliggende mappen, inclusief lege mappen, kopiëren.
       /LEV:n :: Alleen de bovenste n niveaus van de bronmapstructuur kopiëren.

         /Z :: Bestanden in opnieuw startbare modus kopiëren.
         /B :: Bestanden in back-upmodus kopiëren.
        /ZB :: Opnieuw startbare modus gebruiken; gebruik back-upmodus als toegang is geweigerd.
      /EFSRAW :: Alle versleutelde bestanden in EFS RAW-modus kopiëren.

   /COPY:vlag(gen):: Wat moet worden gekopieerd voor bestanden (standaardinstelling is /COPY:DAT).
            (vlaggen : D=gegevens, A=kenmerken, T=tijdstempels).
            (S=beveiliging=NTFS-ACL's, O=eigenaar-info, U=controle-info).

      /DCOPY:T :: Tijdstempels van map kopiëren.

        /SEC :: Bestanden met beveiliging kopiëren (gelijk aan /COPY:DATS).
      /COPYALL :: Alle bestandsinformatie kopiëren (gelijk aan /COPY:DATSOU).
      /NOCOPY :: Geen bestandsinformatie kopiëren (handig met /PURGE).

      /SECFIX :: Bestandsbeveiliging voor alle bestanden, inclusief overgeslagen bestanden, herstellen.
      /TIMFIX :: Bestandstijden voor alle bestanden, inclusief overgeslagen bestanden, herstellen.

       /PURGE :: Doelbestanden en/of -mappen die niet meer in bron bestaan, verwijderen.
        /MIR :: Een mapstructuur spiegelen (gelijk aan /E én /PURGE).

        /MOV :: Bestanden verplaatsen (uit bron verwijderen na het kopiëren).
       /MOVE :: Bestanden en mappen verplaatsen (uit bron verwijderen na het kopiëren).

   /A+:[RASHCNET] :: De gegeven kenmerken aan de gekopieerde bestanden toevoegen.
   /A-:[RASHCNET] :: De gegeven kenmerken van de gekopieerde bestanden verwijderen.

      /CREATE :: Alleen mapstructuur en bestanden met lengte nul maken.
        /FAT :: Doelbestanden alleen met 8.3 FAT-bestandsnamen maken.
        /256 :: Ondersteuning voor zeer lange paden (> 256 tekens) uitschakelen.

       /MON:n :: Bron controleren; opnieuw uitvoeren als meer dan n wijzigingen worden gevonden.
       /MOT:m :: Bron controleren; opnieuw uitvoeren over m minuten, indien gewijzigd.

   /RH:uumm-uumm :: Uren voor uitvoeren; de tijden wanneer nieuwe kopieën mogen worden gestart.
        /PF :: Uren voor uitvoeren controleren per bestand (niet per controle).

       /IPG:n :: Ruimte tussen pakketten (in ms) om bandbreedte op langzame verbindingen vrij te maken.

        /SL :: symbolische koppelingen kopiëren vanuit het doel.

      /MT[:n] :: Multithreaded exemplaren maken met n threads (standaard 8).
            n moet minstens 1 zijn en mag niet groter zijn dan 128.
            Deze optie is incompatibel met de opties /IPG en /EFSRAW.
            Uitvoer omleiden met behulp van optie /LOG voor betere prestaties.

::
:: Opties voor bestandsselectie:
::
         /A :: Alleen bestanden met het kenmerk Archief kopiëren.
         /M :: Alleen bestanden met het kenmerk Archief kopiëren en het kenmerk opnieuw instellen.
  /IA:[RASHCNETO] :: Alleen bestanden met de opgegeven kenmerken opnemen.
  /XA:[RASHCNETO] :: Bestanden met de opgegeven kenmerken uitsluiten.

 /XF best. [best.] :: Bestanden met overeenkomende namen/paden/jokertekens uitsluiten.
 /XD mappen [mappen]:: Mappen met overeenkomende namen/paden uitsluiten.

        /XC :: Gewijzigde bestanden uitsluiten.
        /XN :: Nieuwere bestanden uitsluiten.
        /XO :: Oudere bestanden uitsluiten.
        /XX :: Extra bestanden en mappen uitsluiten.
        /XL :: Alleenstaande bestanden en mappen uitsluiten.
        /IS :: Dezelfde bestanden opnemen.
        /IT :: Gewijzigde bestanden opnemen.

       /MAX:n :: Maximale bestandsgrootte - bestanden groter dan n bytes uitsluiten.
       /MIN:n :: Minimale bestandsgrootte - bestanden kleiner dan n bytes uitsluiten.

     /MAXAGE:n :: Maximale bestandsleeftijd - bestanden ouder dan n dagen (of datum) uitsluiten.
     /MINAGE:n :: Minimale bestandsleeftijd - bestanden nieuwer dan n dagen (of datum) uitsluiten.
     /MAXLAD:n :: Maximale datum van laatste toegang - bestanden die niet zijn gebruikt sinds n uitsluiten.
     /MINLAD:n :: Minimale datum van laatste toegang - bestanden die zijn gebruikt sinds n uitsluiten.
            (Als n groter dan 1900 is, is n = n dagen, anders is n = JJJJMMDD datum).

        /XJ :: Koppelingspunten uitsluiten (normaal standaard opgenomen).

        /FFT :: FAT-bestandstijden aannemen (gegranuleerdheid van 2 seconden).
        /DST :: Compenseren voor tijdsverschillen vanwege zomertijd.

        /XJD :: Koppelingspunten voor mappen uitsluiten.
        /XJF :: Koppelingspunten voor bestanden uitsluiten.

::
:: Opties voor opnieuw proberen:
::
        /R:n :: Aantal nieuwe pogingen voor mislukte kopieën: standaardinstelling is 1 miljoen.
        /W:n :: Tijd tussen nieuwe pogingen: standaardinstelling is 30 seconden.

        /REG :: /R:n en /W:n als standaardinstellingen in het register opslaan.

        /TBD :: Wachten totdat sharenamen zijn opgegeven (fout voor opnieuw proberen 67).

::
:: Opties voor logboekregistratie:
::
         /L :: Alleen weergeven; geen bestanden kopiëren, verwijderen of een tijdstempel geven.
         /X :: Alle extra, en niet alleen de geselecteerde, bestanden rapporteren.
         /V :: Uitgebreide uitvoer, met weergave van overgeslagen bestanden.
        /TS :: Tijdstempels van de bronbestanden in de uitvoer opnemen.
        /FP :: Volledige padnaam van bestanden in de uitvoer opnemen.
       /BYTES :: Grootte als bytes afdrukken.

        /NS :: Geen grootte - bestandsgroottes niet in logboek registreren.
        /NC :: Geen klasse - bestandsklassen niet in logboek registreren.
        /NFL :: Geen bestandslijst - bestandsnamen niet in logboek registreren.
        /NDL :: Geen mappenlijst - mapnamen niet in logboek registreren.

        /NP :: Geen voortgang - percentage gekopieerd niet weergeven.
        /ETA :: Geschatte tijd van aankomst van gekopieerde bestanden weergeven.

    /LOG:bestand :: Status in logboekbestand registreren (bestaand logboek overschrijven).
   /LOG+:bestand :: Status in logboekbestand registreren (aan bestaand logboek toevoegen).

  /UNILOG:bestand :: Status als UNICODE in het logboekbestand registreren (bestaand logboek overschrijven).
  /UNILOG+:bestand :: Status als UNICODE in logboekbestand registreren (aan bestaand logboek toevoegen).

        /TEE :: Uitvoer naar consolevenster én logboekbestand.

        /NJH :: Geen header voor taak.
        /NJS :: Geen samenvatting van taak.

      /UNICODE :: Status als UNICODE uitvoeren.

::
:: Opties voor taak:
::
   /JOB:taaknaam :: Parameters uit opgegeven taakbestand overnemen.
   /SAVE:taaknaam :: Parameters in opgegeven taakbestand opslaan.
       /QUIT :: Afsluiten na verwerken van opdrachtregel (om de parameters te bekijken). 
       /NOSD :: Geen bronmap opgegeven.
       /NODD :: Geen doelmap opgegeven.
        /IF :: De volgende bestanden opnemen.

 

ROUTE   (Version 6.1.7600.16385)

Netwerkrouteringstabellen manipuleren.

ROUTE [-f] [-p] [-4|-6] opdracht [bestemming]
        [MASK netmasker] [gateway] [METRIC metric]  [IF interface]

 -f      Wist alle gatewayvermeldingen uit de routeringtabellen.
        Als deze optie wordt gebruikt met een van de opdrachten worden
        de tabellen leeggemaakt voordat de opdracht wordt uitgevoerd.

 -p      Als deze optie samen met de opdracht ADD wordt gebruikt,
        wordt de route permanent gemaakt, dat wil zeggen: de route
        wordt niet verloren tijdens het herstarten van het systeem.
        Standaard blijven routes namelijk niet behouden als het
        systeem opnieuw wordt opgestart. Niet geldig voor alle andere
        opdrachten, die altijd de specifieke permanente routes
        beïnvloeden. Deze optie wordt niet ondersteund in Windows 95.

 -4      IPv4 gebruiken.

 -6      IPv6 gebruiken.

 opdracht   Eén van vier mogelijke opdrachten:
         PRINT   Geeft een route weer
         ADD    Voegt een route toe
         DELETE  Verwijdert een route
         CHANGE  Wijzigt een bestaande route
 Doel     Bepaalt de host.
 MASK     Bepaalt dat de volgende parameter de waarde voor netmasker is.
 netmask   Bepaalt een subnetmaskerwaarde voor deze routevermelding. Als
        de waarde niet is opgegeven, wordt 255.255.255.255 gebruikt.
 gateway   Bepaalt de gateway.
 interface  Het interfacenummer voor de opgegeven route.
 METRIC    Bepaalt de metric (kosten) naar het doel.

Alle symbolische namen die voor bestemming worden gebruikt, worden opgezocht
in het netwerkdatabasebestand NETWORKS. De symbolische namen voor de gateway
worden opgezocht in het hostnamen-databasebestand HOSTS.

Als de opdracht PRINT of DELETE is, kunnen jokertekens worden gebruikt
(*) voor de parameters bestemming en gateway. U kunt ook eventueel de
gateway-parameter weglaten.

Als de parameter bestemming een * of ? bevat, wordt deze behandeld als een
shell-patroon en worden alleen overeenkomende routes weergegeven.
Het teken * staat voor een willekeurige tekenreeks en ? voor een willekeurig
teken. Bijvoorbeeld: 157.*.1, 157.*, 127.*, *224*.

De overeenkomsten in patronen worden alleen toegestaan voor de opdracht PRINT.

Diagnostische gegevens:
  Een ongeldige MASK zal een foutbericht genereren. Een MASK is ongeldig
  wanneer (BESTEMMING & MASK) != BESTEMMING.

  Voorbeeld> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 1
      Deze opdracht zal de volgende foutmelding geven:
      Kan niet toevoegen aan de route: de opgegeven parameter voor
      de mask is ongeldig.
      (Bestemming & Mask) != Bestemming.

Voorbeelden:

  > route PRINT
  > route PRINT -4
  > route PRINT -6
  > route PRINT 157*     .... alleen adressen met 157* afdrukken
	
  > route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
       bestemmingˆ   ˆmasker  ˆgateway   metricˆ  ˆ
                             Interfaceˆ
   Als IF niet is opgegeven, probeert de opdracht de beste interface voor
   een opgegeven gateway te vinden.
  > route ADD 3ffe::/32 3ffe::1

  > route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2

   CHANGE wordt gebruikt voor het aanpassen van alleen de gateway en/of
   metric.

  > route DELETE 157.0.0.0
  > route DELETE 3ffe::/32

 

RPCPING   (Version 6.1.7600.16385)

Syntaxis:
rpcping [-t <protocolvolgorde>] [-s <serveradres>] [-e <eindpunt>
    |-f <interface-UUID>[,MajorVer]] [-O <Interfaceobject-UUID]
    [-i <#_iteraties>] [-u <id van beveiligingspakket>]
    [-a <verificatieniveau>] [-N <principal naam van server>]
    [-I <verificatie-id>] [-C <mogelijkheden>] [-T <id-tracering>]
    [-M <imitatietype>] [-S <server-sid>] [-P <id voor proxyverificatie>]
    [-F <RPCHTTP-vlaggen>] [-H <RPC/HTTP-verificatieschema's>]
    [-o <bindingsopties>] [-B <servercertificaatonderwerp>]
    [-b] [-E] [-q] [-c] [-A <id voor HTTP-proxyverificatie>]
    [-U <schema's voor HTTP-proxyverificatie>]
    [-r <interval_van_rapportresultaten> [-v <uitgebreid_niveau>] [-d]


Hiermee kunt u een server via RPC pingen. Deze opties zijn mogelijk:

-t <protocolvolgorde> - Te gebruiken protocolvolgorde. Dit kan een van de
  standaard RPC-protocolvolgordes zijn - ncacn_ip_tcp, ncacn_np, ncacn_http,
  etc. Als dit niet wordt opgegeven, wordt als standaard ncacn_ip_tcp
  gebruikt.

-s <serveradres> - Het adres van de server. Als dit niet wordt opgegeven,
  wordt de lokale computer gepingd. Bijvoorbeeld: server, server.com,
  157.59.244.141

-e <eindpunt> - Het eindpunt dat moet worden gepingd. Als geen eindpunt
  wordt opgegeven, wordt de eindpunttoewijzing op de doelcomputer gepingd.
  Deze optie kan niet worden gebruikt met optie Interface (-f).

-o <bindingsopties> - De bindingsopties voor RPC Ping. Raadpleeg MSDN
  voor meer informatie (RpcStringBindingCompose en RPC over HTTP).

-f <interface-UUID>[,MajorVer] - De interface die moet worden gepingd. Deze
  optie is niet worden gebruikt met de Eindpunt (-e) optie. De interface
  wordt opgegeven als UUID. Als MajorVer niet wordt opgegeven, wordt versie
  1 van de interface gezocht. Als de interface wordt opgegeven, zal rpcping
  de eindpunttoewijzing op de doelcomputer vragen om het eindpunt van de
  opgegeven interface. De eindpunttoewijzing wordt gevraagd met de opties
  die op de opdrachtregel worden opgegeven.

-O <Object UUID> - De object-UUID, als de interface er een heeft
  geregistreerd.

-i <#_iteraties> - Aantal aanroepen. Standaard is 1. Deze optie is handig
  voor het meten van de verbindingsvertraging als meerdere iteraties worden
  opgegeven.

-u <id van beveiligingspakket> - Het beveiligingspakket (beveiligingsprovider)
  dat RPC zal gebruiken om de aanroep te doen. Het beveiligingspakket is een
  nummer of naam. Als een nummer wordt gebruikt, is dit hetzelfde nummer als
  in de API RpcBindingSetAuthInfoEx. De onderstaande tabel geeft de namen
  en nummers weer. De namen kunnen hoofd- of kleine letters hebben:
    Negotiate - 9, of nego, snego of negotiate
    NTLM - 10 of NTLM
    SChannel - 14 of SChannel
    Kerberos - 16 of Kerberos
    Kernel - 20 of Kernel
  Als u deze optie opgeeft, dient u het verificatieniveau in te stellen op
  iets anders dan 'geen'. Er is geen standaardinstelling voor deze optie.
  Als de optie niet wordt opgegeven, zal RPC geen beveiliging gebruiken
  tijdens het pingen.

-a <verificatieniveau> - Het verificatieniveau dat moet worden gebruikt.
  Mogelijke waarden zijn connect, call, pkt, integrity en privacy. Als
  deze optie wordt opgegeven, dient de id van het beveiligingspakket (-u)
  ook te worden opgegeven. Er is een standaardinstelling voor deze optie.
  Als deze optie niet wordt opgegeven, zal RPC geen beveiliging gebruiken
  tijdens het pingen.


-N <principal naam van server> - Dit is de principal naam van een server.
  Dezelfde semantiek moet worden gebruikt als het argument ServerPrincName
  naar RpcBindingSetAuthInfoEx. Raadpleeg MSDN voor meer informatie over
  RpcBidningSetAuthInfoEx. Dit veld kan alleen worden gebruikt als zowel
  het verificatieniveau als beveiligingspakket zijn geselecteerd.

-I <verificatie-id> - Hiermee kunt u een andere id opgeven om een verbinding
  met de server maken. De id heeft de indeling gebruiker,domein,wachtwoord.
  Als de gebruikersnaam, het domein of het wachtwoord speciale tekens
  bevatten die door de shell kunnen worden verwerkt, dient u de id in
  dubbele aanhalingstekens op te geven. U kunt * als wachtwoord opgeven,
  waardoor u wordt gevraagd om het wachtwoord op te geven, zonder dit op
  het scherm weer te geven. Als dit veld niet wordt opgegeven, wordt de id
  van de aangemelde gebruiker gebruikt. Dit veld kan alleen worden gebruikt
  als zowel het verificatieniveau en beveiligingspakket zijn geselecteerd.

-C <mogelijkheden> - Een hexadecimaal bitmasker van vlaggen. Het heeft
  dezelfde mening als het veld Capabilities (Mogelijkheden) in de structuur
  RPC_SECURITY_QOS, zoals beschreven in MSDN. Dit veld kan alleen worden
  gebruikt als zowel het verificatieniveau als beveiligingspakket zijn
  geselecteerd.

-T <id-tracering> - Deze kan statisch of dynamisch zijn. Als dit niet wordt
  opgegeven, wordt dynamisch standaard gebruikt. Dit veld kan alleen worden
  gebruikt als zowel het verificatieniveau als beveiligingspakket zijn
  geselecteerd.

-M <imitatietype> - Dit kan een van de volgende opties zijn: anonymous,
  identify, impersonate of delegate. Standaardinstelling is impersonate.
  Dit veld kan alleen worden gebruikt als zowel het verificatieniveau als
  beveiligingspakket zijn geselecteerd.


-S <server-sid> - De verwachte SID van de server. Raadpleeg het veld Sid
  in de structuur RPC_SECURITY_QOS in MSDN. Voor deze optie is
  Windows Server 2003 of nieuwer vereist. Dit veld kan alleen worden
  gebruikt als zowel het verificatieniveau als beveiligingspakket zijn
  geselecteerd.

-P <id voor proxyverificatie> - Dit is de id die moet worden gebruikt voor
  verificatie bij de RPC/HTTP-proxy. Deze id heeft dezelfde indeling als
  de optie -I. U dient ook de velden beveiligingspakket (-u),
  verificatieniveau (-a) en verificatieschema's (-H) op te geven om deze
  optie te kunnen gebruiken.

-F <RPCHTTP-vlaggen> - De vlaggen die moeten worden doorgegevn voor RPC/HTTP-
  voorzijdeverificatie. De vlaggen kunnen als nummers of namen worden
  opgegeven. De vlaggen die momenteel worden herkend zijn:
    SSL gebruiken - 1 of ssl of use_ssl
    Eerste verificatieschema gebruiken - 2 of first of use_first
  Raadpleeg het veld Flags (vlaggen) in RPC_HTTP_TRANSPORT_CREDENTIALS
  voor meer informatie. U dient ook de velden beveiligingspakket (-u) en
  verificatieniveau (-a) op te geven om deze optie te kunnen gebruiken.

-H <RPC/HTTP-verificatieschema's> - De verificatieschema's die moeten worden
  gebruikt voor RPC/HTTP-voorzijdeverificatie. Deze optie is een lijst met
  numerike waarden of namen, gescheiden door komma's. Bijvoorbeeld: Basic,
  NTLM. Herkende waarden zijn:
    Basic - 1 of Basic
    NTLM - 2 of NTLM
    Certificaat - 65536 of Cert
    (namen kunnen in kleine of hoofdletters worden geschreven)
  U dient ook de velden beveiligingspakket (-u) en verificatieniveau (-a)
  op te geven om deze optie te kunnen gebruiken.

-B <servercertificaatonderwerp> - Het servercertificaatonderwerp. Raadpleeg
  voor meer informatie het veld ServerCertificateSubject in de structuur
  RPC_HTTP_TRANSPORT_CREDENTIALS in MSDN. U dient SSL te gebruiken voor
  deze optie. U dient ook de velden beveiligingspakket (-u) en
  verificatieniveau (-a) op te geven om deze optie te kunnen gebruiken.

-b - Hiermee wordt het servercertificaatonderwerp opgehaald uit het
  certificaat dat door de server wordt verzonden, en vervolgens op het
  scherm afgedrukt of in een logboekbestand opgeslagen. Deze optie is
  alleen geldig als de opties Alleen proxy-echo (-E) en SSL gebruiken zijn
  opgegeven. U dient ook de velden beveiligingspakket (-u) en
  verificatieniveau (-a) op te geven om deze optie te kunnen gebruiken.

-R - Hiermee wordt de HTTP-proxy opgegeven. De waarde 'none' betekent dat geen
  HTTP-proxy wordt gebruikt, maar de RPC-proxy rechtstreeks wordt
  geprobeerd. De waarde 'default' betekent dat de IE-instellingen voor de
  clientcomputer worden gebruikt. Elke andere waarde wordt gezien als een
  expliciete HTTP-proxy. Als u deze vlag niet opgeeft, wordt de
  standaardwaarde (het controleren van de IE-instellingen) gebruikt. Deze
  vlag is alleen geldig als de vlag -E (Alleen echo) is ingeschakeld.


-E - Hiermee wordt de ping beperkt tot de RPC/HTTP-proxy. De ping bereikt de
  server niet. Deze optie is handig als u probeert te bepalen of de
  RPC/HTTP-proxy bereikbaar is. U dient ook de velden beveiligingspakket
  (-u) en verificatieniveau (-a) op te geven als u deze optie wilt
  gebruiken. Gebruik de vlag -R als u een HTTP-proxy wilt opgeven. Als een
  HTTP-proxy in de vlag -o is opgegeven, wordt deze optie genegeerd.

-q - stille modus. Hiermee wordt niets gevraagd, behalve wachtwoorden. 'J'
  wordt als antwoord op alle vragen gegeven. Wees voorzichtig met deze
  optie.

-c - Smartcardcertificaat gebruiken. De gebruiker wordt gevraagd om een
  smartcard te selecteren.

-A <id voor HTTP-proxyverificatie> - Hiermee wordt de id opgegeven voor
  verificatie bij de HTTP-proxy. Dezelfde indeling als de optie -I. U
  dient ook de velden verificatieschema's (-U), beveiligingspakket (-u)
  en verificatieniveau (-a) op te geven als u deze optie wilt gebruiken.

-U <schema's voor HTTP-proxyverificatie> - De verificatieschema's die moeten
  worden gebruikt voor HTTP-proxyverificatie. Deze optie is een lijst met
  numerieke waardes of namen, gescheiden door komma's. Bijvoorbeeld: Basic,
  NTLM. Herkende waardes zijn:
    Basic - 1 of Basic
    NTLM - 2 of NTLM
    (Namen kunnen met kleine of hoofdletters worden opgegeven)
  U dient u de velden beveiligingspakket (-u) en verificatieniveau (-a) op
  te geven als u deze optie wilt gebruiken.

-r <interval_van_rapportresultaten> - als meerdere iteraties zijn opgegeven,
  worden met deze optie de huidige uitvoeringsstatistieken periodiek
  weergegeven, in plaats van na de laatste aanroep. De rapportinterval wordt
  in seconden opgegeven, en de standaardwaarde is 15.

-v <uitgebreid_niveau> - hiermee wordt bepaald hoe uitgebreid de uitvoer moet
  zijn. Standaardwaarde is 1. 2 en 3 bieden meer uitvoer van rpcping.

-d - Diagnostische gebruikersinterface voor RPC-netwerken starten

Bijvoorbeeld: proberen uit te vinden of de Exchange-server, waarmee verbinding
wordt gemaakt via RPC/HTTP, bereikbaar is:
  rpcping -t ncacn_http -s Exchange-server -o RpcProxy=voorzijdeproxy
    -P "gebruikersnaam,domein,*" -H Basic -u NTLM -a connect -F 3
Geef het wachtwoord op als u hierom wordt gevraagd. Exchange-server is de
naam van de Exchange-server, voorzijdeproxy is de naam van de proxy,
gebruikersnaam en domein is de gebruikersnaam en het domein zoals u dit in
Outlook opgeeft. De andere parameters vragen rpcping om de Exchange-server te
pingen, op dezelfde manier als Outlook met een typisch profiel verbinding zou
maken.

-p - Vragen om referenties als de verificatie mislukt.

 

SC   (Version 6.1.7600.16385)

FOUT: onbekende opdracht

BESCHRIJVING:
    SC is een opdrachtregelprogramma dat wordt gebruikt voor communicatie
    met Servicebeheer en services.
Syntaxis:
    sc <server> [opdracht] [servicenaam] <optie1> <optie2>...


    De optie <server> heeft de notatie '\\Servernaam'
    Als u meer hulp wilt bij opdrachten, typt u: 'sc [opdracht]'
    Opdrachten:
     query-----------De status van een service opvragen of
             de status van typen services inventariseren.
     queryex---------De uitgebreide status van een service opvragen of
             de status van typen services inventariseren.
     start-----------Een service starten.
     pause-----------De besturingsopdracht PAUSE naar een service sturen.
     interrogate-----De besturingsopdracht INTERROGATE naar een service
             sturen.
     continue--------De besturingsopdracht CONTINUE naar een service
             sturen.
     stop------------De aanvraag STOP naar een service sturen.
     config----------De configuratie van een service wijzigen
             (definitief).
     description-----De beschrijving van een service wijzigen.
     failure---------De acties van de service bij een fout wijzigen.
     failureflag-----De foutacties-vlag van een service wijzigen.
     sidtype---------Het service- SID -type van een service wijzigen.
     privs-----------De vereiste bevoegdheden van een service wijzigen.
     qc--------------De configuratiegegevens van een service opvragen.
     qdescription----De beschrijving van een service opvragen.
     qfailure--------De acties van een service bij een fout opvragen.
     qfailureflag----De foutactie-vlag van een service opvragen.
     qsidtype--------Het service- SID -type van een service opvragen.
     qprivs----------De vereiste bevoegdheden van een service opvragen.
     qtriggerinfo----De activeringsparameters van een service opvragen.
     qpreferrednode--Het NUMA -voorkeursknooppunt van een service opvragen.
     delete----------Een service verwijderen (uit het register).
     create----------Een service maken (toevoegen aan het register).
     control---------Een besturingselement naar een service sturen.
     sdshow----------De security descriptor van een service bekijken.
     sdset-----------De security descriptor van een service instellen.
     showsid---------De service- SID die bij een arbitraire naam hoort,
             weergeven.
     triggerinfo----De activeringsparameters van een service configureren.
     preferrednode--Het NUMA -voorkeursknooppunt van een service instellen.
     GetDisplayName--De weergavenaam ( DisplayName ) van een service ophalen.
     GetKeyName------De sleutelnaam van de service (ServiceKeyName) ophalen.
     EnumDepend------De serviceafhankelijkheden inventariseren.

    Bij de volgende opdrachten hoeft u geen servicenaam op te geven:
    sc <server> <opdracht> <optie>
     boot------------(ok | bad) Aangeven of de laatste opstartactie moet
             worden opgeslagen als de laatst bekende juiste
             opstartconfiguratie.
     Lock------------De servicedatabase vergrendelen.
     QueryLock-------De vergrendelingsstatus (LockStatus) van de SCManager-database
             opvragen.
Voorbeeld:
    sc start MijnService

Wilt u Help-informatie weergeven voor de QUERY - en QUERYEX -opdrachten?
[ y | n ]:

 

SCHTASKS   (Version 6.1.7601.17514)

SCHTASKS /parameter [argumenten] 

Beschrijving:
  Hiermee kan een administrator geplande taken op een lokaal of extern
  systeem maken, verwijderen, opvragen, uitvoeren en beëindigen.

Parameterlijst:
  /Create     Nieuwe geplande taak maken.
  /Delete     Geplande taken verwijderen.

  /Query     Alle geplande taken weergeven.
  /Change     Eigenschappen van een geplande taak wijzigen.
  /Run      De geplande taak op aanvraag uitvoeren.

  /End      Huidige taak die wordt uitgevoerd stoppen.

  /ShowSid    De beveilings-id weergeven die overeenkomt met de naam
          van een geplande taak.

  /?       Dit helpbericht weergeven.

Examples:
  SCHTASKS 
  SCHTASKS /?
  SCHTASKS /Run /?
  SCHTASKS /End /?
  SCHTASKS /Create /?
  SCHTASKS /Delete /?
  SCHTASKS /Query /?
  SCHTASKS /Change /?
  SCHTASKS /ShowSid /?

 

SDBINST   (Version 6.0.7600.16385)

Syntaxis: SDBINST [-?] [-q] [-u] [-g] [-p] [-n[:WIN32|WIN64]] myfile.sdb | {guid} |
     'naam'

  -? Deze Help-tekst weergeven.
  -p SDBs met patches toestaan.
  -q Stille modus: waarschuwingen worden automatisch geaccepteerd.
  -u Installatie ongedaan maken.
  -g {guid} - GUID van bestand (alleen installatie ongedaan maken).
  -n 'naam' - Interne naam van bestand (alleen installatie ongedaan maken).

 

SECEDIT   (Version 6.1.7600.16385)

De syntaxis van deze opdracht is:

secedit [/configure | /analyze | /import | /export | /validate | /generaterollback]

 

SET   (internal command)

CMD.EXE omgevingsvariabelen instellen, verwijderen of weergeven.

SET [variabele=[tekenreeks]]

 variabele  De naam van de omgevingsvariabele.
 tekenreeks Een reeks tekens die u aan de variabele wilt toewijzen.

SET zonder parameters geeft de huidige omgevingsvariabelen weer.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert de opdracht SET
als volgt:

Als de opdracht SET wordt aangeroepen met alleen een variabele-naam,
zal deze de waarde weergeven van alle variabelen waarvan het voorvoegsel
overeenkomt met de naam die is gegeven aan de opdracht SET. Bijvoorbeeld:

  SET P

geeft alle variabelen weer die beginnen met de letter P.

De opdracht SET stelt het ERRORLEVEL in op 1 als de variabele-naam
niet wordt gevonden in de actieve omgeving.

Als u de opdracht SET gebruikt, kunt u een is-gelijkteken (=) niet 
gebruiken in de naam van een variabele.

Twee nieuwe schakelopties zijn toegevoegd aan de opdracht SET:

  SET /A expressie
  SET /P variabele=[promptString]

Schakeloptie /A bepaalt dat de tekenreeks rechts van het is-gelijkteken een
numerieke expressie is die wordt geëvalueerd. De expressie-evaluator is
vrij eenvoudig en ondersteunt de volgende bewerkingen, in aflopende volgorde
van voorrang:

  ()         - groepering
  * / %       - rekenkundige operators
  + -         - rekenkundige operators
  << >>        - logische verschuiving
  &          - And per bit
  ˆ          - Uitsluitende Or per bit
  |          - Or per bit
  = *= /= %= += -=  - toewijzing
   &= ˆ= |= <<= >>=
  ,          - expressie-scheidingsteken

Als u een van de logische of modulus-operators gebruikt, dient u de
expressietekenreeks tussen aanhalingstekens te zetten. Alle niet-numerieke
tekenreeksen in de expressie worden behandeld als omgevingsvariabele-namen
waarvan de waarden worden omgezet naar nummers voordat ze worden gebruikt.
Als een omgevingsvariabele-naam is opgegeven, maar niet in de actieve
omgeving is gedefinieerd, wordt de waarde nul gebruikt. Hierdoor kunt u
rekenen met omgevingsvariabele-waarden zonder alle %-tekens te hoeven
typen om de waarden op te halen. Als /A wordt uitgevoerd vanaf de
opdrachtregel buiten het opdrachtscript om, wordt de laatste waarde van
de expressie weergegeven. De toewijzingsoperator vereist een
omgevingsvariabele-naam links van de toewijzingsoperator. Numerieke
waarden zijn decimale getallen, tenzij ze worden voorafgegaan door 0x voor
hexadecimale getallen en 0 voor octale getallen. Dus 0x12 is hetzelfde als
18 of 022. Opmerking: de octale notatie kan verwarrend zijn: 08 en 09 zijn
geen geldige getallen omdat 8 en 9 geen geldige octale cijfers zijn.

De schakeloptie /P biedt u de mogelijkheid om de waarde van een variabele
in te stellen op een regel van opgegeven invoer door de gebruiker. De
opgegeven promptString wordt weergegeven voordat de invoerregel wordt
gelezen. De promptString kan leeg zijn.

Vervanging van omgevingsvariabelen is als volgt verbeterd:

  %PATH:str1=str2%

zal de omgevingsvariabele PATH uitbreiden, waarbij elke 'str1' in het
uitgebreide resultaat wordt vervangen door 'str2'. 'Str2' kan een lege
tekenreeks zijn om alle voorkomende 'str1'-tekenreeksen te verwijderen uit
de uitgebreide uitvoer. 'str1' kan beginnen met een sterretje, zodat deze
tekenreeks overeenkomt met alles vanaf het begin van de uitgebreide uitvoer
tot de eerste keer dat het resterende gedeelte van str1 voorkomt.

U kunt ook subtekenreeksen opgeven voor een uitbreiding.

  %PATH:~10,5%

zal de omgevingsvariabele PATH uitbreiden en dan alleen de eerste 5
tekens gebruiken die beginnen op het elfde teken (offset 10) van het
uitgebreide resultaat. Als de lengte niet wordt opgegeven, wordt de
rest van de variabele-waarde als standaard gebruikt. Als een van de
cijfers (offset of lengte) negatief is, is het nummer dat wordt gebruikt
de lengte van de waarde van de omgevingsvariabele, toegevoegd aan de
opgegeven offset of lengte.

  %PATH:~-10%

zal de laatste 10 tekens van de variabele PATH ophalen.

  %PATH:~0,-2%

zal alles behalve de laatste twee tekens van de variabele PATH ophalen.

Ten slotte is ondersteuning voor vertraagde uitbreiding van 
omgevingsvariabele toegevoegd. Ondersteuning hiervoor is standaard
altijd uitgeschakeld, maar kan worden ingeschakeld/uitgeschakeld via
opdrachtregelparameter /V bij CMD.EXE. Zie hiervoor CMD /?

Vertraagde uitbreiding van omgevingsvariabele is handig voor het omzeilen
van beperkingen van de huidige uitbreiding die optreedt als een regel
tekst wordt gelezen, en niet als deze regel wordt uitgevoerd. Het volgende
voorbeeld geeft het probleem met directe variabele-uitbreiding weer:

  set VAR=ervoor
  if "%VAR%" == "ervoor" (
    set VAR=erna;
    if "%VAR%" == "erna" @echo Het werkt als u dit ziet
  )

Bovenstaand voorbeeld zal het bericht nooit laten zien omdat %VAR% in
BEIDE IF-opdrachten wordt vervangen als de eerste IF-opdracht wordt gelezen,
omdat deze logisch gezien de inhoud van de IF insluit, wat een samengestelde
opdracht is. Dus de IF binnen de samengestelde opdracht vergelijkt in
werkelijkheid 'voorheen' met 'erna', wat nooit gelijk zal zijn. Ook het
volgende voorbeeld zal niet als verwacht werken:

  set LIST=
  for %i in (*) do set LIST=%LIST% %i
  echo %LIST%

Hiermee wordt GEEN lijst met bestanden in de actieve map samengesteld,
maar wordt alleen de variabele LIST ingesteld op het laatste gevonden
bestand. Ook hier komt dat omdat de %LIST% slechts één keer wordt
uitgebreid als de FOR-opdracht wordt gelezen, en op dat moment is de
variabele LIST leeg. Dus de eigenlijke FOR-lus die wordt uitgevoerd, is:

  for %i in (*) do set LIST= %i

waarmee alleen LIST wordt ingesteld op het laatste gevonden bestand.

Met vertraagde uitbreiding van omgevingsvariabele kunt u een ander
teken (het uitroepteken) gebruiken om omgevingsvariabelen uit te breiden
tijdens uitvoering. Als vertraagde uitbreiding van variabelen is
ingeschakeld, kunnen bovenstaande voorbeelden als volgt worden herschreven
om te werken zoals bedoeld:

  set VAR=ervoor
  if "%VAR%" == "ervoor" (
    set VAR=erna
    if "!VAR!" == "erna" @echo Het werkt als u dit ziet
  )

  set LIST=
  for %i in (*) do set LIST=!LIST! %i
  echo %LIST%

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, zijn er verschillende
dynamische omgevingsvariabelen die kunnen worden uitgebreid maar die
niet voorkomen in de lijst met variabelen, zoals weergegeven
door SET. Deze variabele-waarden worden elke keer dynamisch berekend
als de variabele wordt uitgebreid. Als de gebruiker expliciet een
variabele definieert met een van deze namen, zal die definitie de
onderstaande dynamische variabelen negeren:

%CD% - uitbreiden naar de actieve maptekenreeks.

%DATE% - uitbreiden naar huidige datum met dezelfde indeling als de opdracht
	  DATE.

%TIME% - uitbreiden naar huidige tijd met dezelfde indeling als de opdracht
	  TIME.

%RANDOM% - uitbreiden naar een willekeurig decimaal getal tussen 0 en 32767.

%ERRORLEVEL% - uitbreiden naar de actieve ERRORLEVEL-waarde.

%CMDEXTVERSION% - uitbreiden naar het actieve versienummer van
		  opdracht-pocessorextensies.

%CMDCMDLINE% - uitbreiden naar de oorspronkelijke opdrachtregel die
		 de Opdrachtprocessor heeft aangeroepen.

%HIGHESTNUMANODENUMBER% - uitbreiden naar het hoogste NUMA-knooppuntnummer
			  op deze computer.

 

SETLOCAL   (internal command)

Begint lokalisatie van omgevingswijzigingen in een batchbestand.
Omgevingswijzigingen die zijn gemaakt nadat SETLOCAL is uitgegeven, zijn 
alleen geldig binnen het batchbestand. Als het einde van een batchscript
is bereikt, wordt een ENDLOCAL uitgevoerd voor alle resterende SETLOCAL-
opdrachten die zijn uitgegeven door het batchscript.

SETLOCAL

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert SETLOCAL als volgt:

Batchopdracht SETLOCAL accepteert nu optionele argumenten:
    ENABLEEXTENSIONS / DISABLEEXTENSIONS
      schakelt opdrachtprocessorextensies in of uit. Deze
      argumenten hebben een hogere prioriteit dan de schakelopties
      CMD /E:ON of /E:OFF.
 Zie CMD /? voor details.
    ENABLEDELAYEDEXPANSION / DISABLEDELAYEDEXPANSION
      schakelt vertraagde uitbreiding van omgevingsvariabele
	   in of uit. Deze argumenten hebben een hogere prioriteit dan de
      schakelopties CMD /V:ON of /V:OFF.
 Zie CMD /? voor details.
Deze wijzigingen blijven van toepassing tot de overeenkomende opdracht
ENDLOCAL, ongeacht de instelling ervan vóór de opdracht SETLOCAL.

Opdracht SETLOCAL zal de waarde ERRORLEVEL instellen als hieraan een
argument is gegeven. Het zal nul zijn als een van de twee geldige argumenten
is gegeven en één indien dit niet het geval is. U kunt dit in batchscripts
gebruiken om te bepalen of de extensies beschikbaar zijn, via de volgende
methode:

  VERIFY OTHER 2>nul
  SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS
  IF ERRORLEVEL 1 echo Kan extensies niet inschakelen

Dit zal werken omdat SETLOCAL bij oude versies van CMD.EXE de waarde
ERRORLEVEL NIET instelt. De opdracht VERIFY met een ongeldig argument
initialiseert de waarde ERRORLEVEL op een waarde niet-nul.

 

SETVER

Sets the version number that MS-DOS reports to a program.

Display current version table: SETVER [drive:path]
Add entry:           SETVER [drive:path] filename n.nn
Delete entry:          SETVER [drive:path] filename /DELETE [/QUIET]

 [drive:path]  Specifies location of the SETVER.EXE file.
 filename    Specifies the filename of the program.
 n.nn      Specifies the MS-DOS version to be reported to the program.
 /DELETE or /D  Deletes the version-table entry for the specified program.
 /QUIET     Hides the message typically displayed during deletion of
         version-table entry.

 

SETX   (Version 6.1.7600.16385)

SetX kan op drie manieren werken: 

Syntaxis 1:
  SETX [/S computer [/U [domein\]gebruiker [/P [wachtwoord]]]] var waarde [/M]

Syntaxis 2:
  SETX [/S computer [/U [domein\]gebruiker [/P [wachtwoord]]]]
                     var /K registerpad [/M]

Syntaxis 3:
  SETX [/S computer [/U [domein\]gebruiker [/P [wachtwoord]]]]
     /F bestand {var {/A x,y | /R x,y tekenreeks}[/M] | /X}
          [/D beperkingen]

Beschrijving:
  Hiermee worden omgevingsvariabelen in de gebruikers- of
  systeemomgeving gemaakt of gewijzigd. Kan variabelen instellen
  op basis van argumenten, registersleutels of bestandsinvoer.

Parameterlijst:
  /S   computer    Het systeem waarmee verbinding wordt gemaakt

  /U   [domein\]gebruiker
              Bepaalt de gebruikerscontext waarin de
              opdracht moet worden uitgevoerd.

  /P   [wachtwoord]  Het wachtwoord voor de opgegeven gebruikers-
              context. Vraagt om invoer indien overgeslagen.

  var          De omgevingsvariabele die wordt ingesteld.

  waarde         De waarde die wordt toegewezen aan de
              omgevingsvariabele.

  /K   regpath     Geeft aan dat de variabele is gebaseerd op
              informatie in een registersleutel.
              Het pad dient in de volgende indeling te worden
              opgegeven onderdeel\sleutel\...\waarde.
              HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\
              Control\TimeZoneInformation\StandardName.

  /F   bestand     Geeft de bestandsnaam aan van het tekstbestand dat
              dient te worden gebruikt.

  /A   x,y       Hiermee worden absolute bestandscoördinaten
              (regel X, item Y) als zoekparameters opgegeven 
              voor zoeken in het bestand.

  /R   x,y string   Hiermee worden relatieve bestandscoördinaten
              t.o.v. 'string' als zoekparameters opgegeven
  /M           Geeft aan dat de variabele moet worden ingesteld
              in de systeemomgeving (HKEY_LOCAL_MACHINE)
              De standaardinstelling is de variabele in
              de HKEY_CURRENT_USER-
              omgeving.

  /X           Geeft de bestandsinhoud met x,y-coördinaten weer.

  /D   delimiters   Hiermee worden extra delimiters zoals ','
              of '\' opgegeven. De ingebouwde delimiters zijn
              spatie, tab, regeleinde, en linefeed. Elk
              ASCII-teken kan als een extra delimiter worden
              gebruikt. Het maximum aantal delimiters,
              inclusief de ingebouwde, is 15.

  /?           Dit helpbericht weergeven.

Opmerkingen:

   1) SETX schrijft variabelen naar de hoofdomgeving in het register.

   2) Op een lokaal systeem zijn variabelen die met dit hulp-
     programma worden gemaakt of aangepast, beschikbaar in
     het huidige opdrachtpromptvenster.

   3) Op een extern systeem zijn variabelen die met dit hulpprogramma
     worden gemaakt of gewijzigd beschikbaar bij de volgende 
     aanmelding.

   4) Geldige gegevenstypes voor de registersleutel zijn REG_DWORD,
     REG_EXPAND_SZ,
     REG_SZ, REG_MULTI_SZ.

   5) Ondersteunde onderdelen: HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM),
     HKEY_CURRENT_USER (HKCU).

   6) Markeringen zijn hoofdlettergevoelig.

   7) REG_DWORD-waarden worden in decimalen uit het register
     opgehaald.

Voorbeelden:
  SETX MACHINE COMPAQ 
  SETX MACHINE "COMPAQ COMPUTER" /M
  SETX MYPATH "%PATH%"
  SETX MYPATH ~PAD~
  SETX /S computer /U gebruiker /P wachtwoord MACHINE COMPAQ 
  SETX /S computer /U gebruiker /P wachtwoord MYPATH ˆ%PATHˆ% 
  SETX TZONE /K HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\
     Control\TimeZoneInformation\StandardName
  SETX BUILD /K "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows
     NT\CurrentVersion\CurrentBuildNumber" /M
  SETX /S computer /U gebruiker /P wachtwoord TZONE /K HKEY_LOCAL_MACHINE\
     System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation\
     StandardName
  SETX /S computer /U gebruiker /P wachtwoord BUILD /K 
     "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\
     CurrentVersion\CurrentBuildNumber" /M
  SETX /F ipconfig.out /X 
  SETX IPADDR /F ipconfig.out /A 5,11 
  SETX OCTET1 /F ipconfig.out /A 5,3 /D "#$*." 
  SETX IPGATEWAY /F ipconfig.out /R 0,7 Gateway
  SETX /S computer /U gebruiker /P wachtwoord /F c:\ipconfig.out /X

 

SFC   (Version 6.1.7600.16385)

Microsoft (R) Windows (R) Broncontrole, versie 6.0
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Hiermee wordt de integriteit van alle beveiligde systeembestanden
gecontroleerd en worden ongeldige versies vervangen door geldige Microsoft-
versies.

SFC [/SCANNOW] [/VERIFYONLY] [/SCANFILE=<bestand>] [/VERIFYFILE=<bestand>]
  [/OFFWINDIR=<offline Windows-map> /OFFBOOTDIR=<offline opstartmap>]

/SCANNOW    De integriteit van alle beveiligde systeembestanden
        controleren, en de bestanden met problemen indien mogelijk
        herstellen.
/VERIFYONLY   De integriteit van alle beveiligde systeembestanden
        controleren. Geen herstelbewerkingen worden uitgevoerd.
/SCANFILE    De integriteit van het bestand waarnaar wordt verwezen
        controleren, en dit bestand herstellen als problemen zijn
        gevonden. Geef volledig pad <bestand> op.
/VERIFYFILE   De integriteit van het bestand met volledig pad <bestand>
        controleren. Geen herstelbewerking wordt uitgevoerd.
/OFFBOOTDIR   De locatie van de offline opstartmap, voor offline herstellen,
        opgeven.
/OFFWINDIR   De locatie vna de offline Windows-map, voor offline
        herstellen, opgeven.

Voorbeelden:

    sfc /SCANNOW
    sfc /VERIFYFILE=c:\windows\system32\kernel32.dll
    sfc /SCANFILE=d:\windows\system32\kernel32.dll /OFFBOOTDIR=d:\
      /OFFWINDIR=d:\windows
    svc /VERIFYONLY

 

SHIFT   (internal command)

Wijzigt de positie van een vervangbare parameter in een batchbestand.

SHIFT [/n]

Als opdrachtextensies worden ingeschakeld, ondersteunt de opdracht
SHIFT de schakeloptie /n, waardoor de opdracht begint met het
verplaatsen vanaf het x-de argument, waarbij x een waarde van
0 t/m 8 is. Bijvoorbeeld:

  SHIFT /2

verplaatst %3 naar %2, %4 naar %3 etc, waarbij %0 en %1 niet
worden beïnvloed.

 

SHORTCUT   (Version 4.0.0.951)

shortcut: [-? -h -f -c -r -s] [[-t] target [[-n] name]] [-d working directory]
	[-a Arguments] [-i Iconfile] [-x Icon index] [-u {all|[natdix]}] 
	[-l logfile]

 -? -h    This help
 -f      Force overwrite of an existing short cut
 -c      Change existing shortcut
 -s      Make shortcut non tracking (Stupid)
 -r      Resolve broken shortcut
 -t target  Specifies the target of the shortcut
 -n name   Specifies the file name of the shortcut file
 -d directory Specifies the directory name to start the application in
 -a arguments Specifies the arguments passed when the shortcut is used
 -i iconfile Specifiles the file the icon is in
 -x index   Specifies the index into the icon file
 -u [spec]  Dumps the contents of a shortcut. 'all' is the same as 'natdix'
        but the letters of 'natdix' can be specified to display specific
        fields in the shortcut (repeats allowed, and order followed)
 -l logfile  record error messages in specified file

 

SHUTDOWN   (Version 6.1.7600.16385)

Syntaxis: SHUTDOWN [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f]
  [/m \\computer][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c "opmerking"]]

  No args  Help weergeven. Dit komt overeen met de schakeloptie /?.
  /?     Help weergeven. Dit komt overeen met het weglaten van
        alle schakelopties.
  /i     De grafische gebruikersinterface weergeven.
        Dit moet de eerste schakeloptie zijn.
  /l     Afmelden. Deze schakeloptie kan niet samen met de
        opties /m en /d worden gebruikt.
  /s     De computer afsluiten.
  /r     De computer afsluiten en opnieuw opstarten.
  /g     Computer afsluiten en opnieuw opstarten. Start geregistreerde
        toepassingen opnieuw nadat de computer opnieuw is opgestart.
  /a     Afsluiten van de computer afbreken.
        Dit kan alleen tijdens de time-out worden gebruikt.
  /p     De lokale computer zonder time-out of waarschuwing afsmluiten.
        Kan samen met de opties /d en /f worden gebruikt.
  /h     De lokale computer in de sluimerstand zetten.
        Kan samen met /f worden gebruikt.
  /e     Geef een reden op voor de onverwachte afsluiting van de computer.
  /m \\computer Geef de doelcomputer op.
  /t xxx   Stelt de time-outperiode voor afsluiten op xxx seconden in.
        Het geldige bereik ligt tussen 0 en 315360000 met een standaardwaarde van 30.
        Als de time-outperiode groter is dan 0, wordt de parameter /f
        geïmpliceerd.
  /c "commentaar" Geef aan waarom de computer opnieuw wordt gestart of afgesloten.
        Maximaal 512 tekens toegestaan.
  /f     Hiermee kunt u actieve toepassingen geforceerd sluiten zonder de gebruikers te waarschuwen.
        De parameter /f wordt geïmpliceerd wanneer een grotere waarde dan 0
        voor de parameter /t wordt opgegeven.
  /d [p|u:]xx:yy Geef aan waarom de computer opnieuw wordt gestart of
          afgesloten.
        'p' geeft aan dat het opnieuw starten of afsluiten is gepland.
        'u' geeft aan dat de reden door de gebruiker is opgegeven.
        Als 'p' noch 'u' wordt weergegeven, is het opnieuw starten of afsluiten
        niet gepland.
        xx is de primaire redencode (positief geheel getal kleiner dan 256).
        yy is de secundaire redencode (positief geheel getal kleiner dan 65.536).

Redenen op deze computer:
Type: E = verwacht, U = onverwacht, P = gepland, C = opgegeven door gebruiker.
Hoog en laag geven de ernst van de gebeurtenissen aan.
De cijfers in de kolommen geven het aantal gebeurtenissen aan.

Type	Hoog	Laag	Titel

 U 	0	0	Overige (niet gepland)
E  	0	0	Overige (niet gepland)
E P 	0	0	Overige (gepland)
 U 	0	5	Andere fout: systeem reageert niet
E  	1	1	Hardware: onderhoud (niet gepland)
E P 	1	1	Hardware: onderhoud (gepland)
E  	1	2	Hardware: installatie (niet gepland)
E P 	1	2	Hardware: installatie (gepland)
E  	2	2	Besturingssysteem: herstel (gepland)
E P 	2	2	Besturingssysteem: herstel (gepland)
 P 	2	3	Besturingssysteem: upgrade (gepland)
E  	2	4	Besturingssysteem: nieuwe configuratie (niet gepland)
E P 	2	4	Besturingssysteem: nieuwe configuratie (gepland)
 P 	2	16	Besturingssysteem: servicepack (gepland)
  	2	17	Besturingssysteem: hotfix (niet gepland)
 P 	2	17	Besturingssysteem: hotfix (gepland)
  	2	18	Besturingssysteem: beveiligingsfix (niet gepland)
 P 	2	18	Besturingssysteem: beveiligingsfix (gepland)
E  	4	1	Toepassing: onderhoud (niet gepland)
E P 	4	1	Toepassing: onderhoud (gepland)
E P 	4	2	Toepassing: installatie (gepland)
E  	4	5	Toepassing: reageert niet
E  	4	6	Toepassing: instabiel
 U 	5	15	Systeemfout: stopfout
 U 	5	19	Beveiligingsprobleem
E  	5	19	Beveiligingsprobleem
E P 	5	19	Beveiligingsprobleem
E  	5	20	Netwerkverbindingen verbroken (niet gepland)
 U 	6	11	Stroomstoring: snoer niet aangesloten
 U 	6	12	Stroomstoring: omgeving
 P 	7	0	Afsluiten met oudere API

 

SOON

---------------------------------------------------------------
SOON : Command Scheduling Utility : by kevina@microsoft.com
---------------------------------------------------------------

Usage : SOON [\\computername] [delay] [/INTERACTIVE] "command"
  or : SOON /D [/L:n] [/R:n] [/I:{ON|OFF}]

delay : the number of seconds from now when the scheduled job should start.

  /D : modify Default settings and/or display their current values.
  /L : set LocalDelay - default delay for Local jobs - initially 5 seconds.
  /R : set RemoteDelay - default delay for Remote jobs - initially 15 seconds.
  /I : set InteractiveAlways option - initially OFF.

SOON schedules a job to run in the near future, a number of seconds from now.
SOON closely resembles the AT command because SOON simply runs a suitable AT
command. For a details of the other arguments run "AT /?" without the quotes.

Examples : SOON CMD /C C:\JOBS\BATCH.CMD
      SOON 10 CMD /C C:\JOBS\BATCH.CMD
      SOON \\SERVER 60 /C \JOBS\BATCH.CMD
      SOON \\SERVER /INTERACTIVE CMD /C C:\JOBS\BATCH.CMD
      SOON /d /l:2 /r:30 /i:on

Current Settings :   InteractiveAlways = OFF
          LocalDelay (seconds) = 5
          RemoteDelay (seconds) = 15

 

SORT   (Version 6.1.7600.16385)

SORT [/R] [/+n] [/M kB] [/L landinstelling] [/REC record-bytes]
   [[station1:][pad1]bestandsnaam1] [/T [station2:][pad2]]
   [/O [station3:][pad3]bestandsnaam3]

 /+n             Bepaalt het tekennummer, n, waarmee elke
               vergelijking begint. /+3 geeft aan dat elke
               vergelijking moet beginnen bij het derde teken
               op elke regel. Regels met minder dan n tekens
               worden ingevoegd voor andere regels. Standaard
               beginnen vergelijkingen bij het eerste teken
               op elke regel.
 /L[OCALE] landinstelling  Onderdrukt de standaardlandinstelling voor
               het systeem met de opgegeven landinstelling. De
               landinstelling ""C"" geeft de snelste
               invoegvolgorde en is momenteel de enige optie.
               Het sorteren is niet hoofdlettergevoelig.
 /M[EMORY] kilobytes     Bepaalt de hoeveelheid hoofdgeheugen die wordt
               gebruikt voor het sorteren, in kilobytes. De
               hoeveelheid geheugen is minimaal 160 kB. Als 
               de hoeveelheid geheugen wordt opgegeven, wordt
               precies die hoeveelheid gebruikt voor het
               sorteren, ongeacht hoeveel hoofdgeheugen
               beschikbaar is.

               De beste prestaties worden gewoonlijk bereikt
               door geen hoeveelheid geheugen op te geven.
               Standaard gebeurt het sorteren in één keer
               (zonder tijdelijk bestand) als het sorteren 
               binnen de standaardhoeveelheid geheugen
               kan. Anders gebeurt het sorteren in twee 
               keer (waarbij de gedeeltelijk gesorteerde 
               gegevens worden opgeslagen in een tijdelijk
               bestand) zodat de hoeveelheid gebruikt 
               geheugen gelijk is voor het sorteren en
               samenvoegen. De standaardhoeveelheid geheugen 
               is 90% van het beschikbare hoofdgeheugen
               als zowel de invoer als uitvoer bestanden
               zijn, en 45% in alle andere gevallen.
 /REC[ORD_MAXIMUM] tekens  Bepaalt het maximum aantal tekens in een
               record (standaard is 4096, maximum is 65535)
 /R[EVERSE]         Keert de sorteervolgorde om (sorteert van Z 
               naar A en van 9 naar 0).
 [station:][pad1]
 bestandsnaam1        Bepaalt welk bestand wordt gesorteerd. Als dit
               niet wordt opgegeven, wordt de standaardinvoer
               gesorteerd. Het opgeven van het invoerbestand
               is sneller dan het herleiden van hetzelfde
               bestand als standaardinvoer.
 /T[EMPORARY]
 [station2:][pad2]      Bepaalt het pad van de map die de tijdelijke
               opslag van het sorteren bevat, als de gegevens
               niet passen in het hoofdgeheugen. Standaard
               wordt de tijdelijke map van het systeem 
               gebruikt.
 /O[UTPUT]
 [station3:][pad3]
 bestandsnaam3        Bepaalt het bestand waarin de gesorteerde 
               invoer wordt opgeslagen. Indien niet 
               opgegeven, worden de gegevens opgeslagen in 
               de standaarduitvoer. Het opgeven van het
               uitvoerbestand is sneller dan het herleiden 
               van de standaarduitvoer naar hetzelfde 
               bestand.

 

START   (internal command)

Een apart venster starten om een opgegeven programma of opdracht uit te
voeren.

START ['titel'] [/D pad] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED]
   [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
   [/NODE <NUMA-knooppunt>] [/AFFINITY <hex. affiniteitsmasker>] [/WAIT]
   [/B] [opdracht/programma] [parameters]

  'titel'   Titel om weer te geven in titelbalk van venster.
  pad     Startmap
  B      Toepassing starten zonder een nieuw venster te maken. De
        toepassing reageert niet op ˆC. Als het verwerken van ˆC
        niet wordt ingeschakeld, kan de toepassing alleen met
        ˆBreak worden onderbroken.
  I      De nieuwe omgeving wordt de oorspronkelijke omgeving die
        is doorgegeven aan cmd.exe en niet de actieve omgeving.
  MIN     Venster geminimaliseerd starten.
  MAX     Venster gemaximaliseerd starten.
  SEPARATE  16-bits Windows-programma starten in eigen geheugenruimte.
  SHARED   16-bits Windows-programma starten in gedeelde geheugenruimte.
  LOW     Toepassing starten in prioriteitsklasse IDLE.
  NORMAL   Toepassing starten in prioriteitsklasse NORMAL.
  HIGH    Toepassing starten in prioriteitsklasse HIGH.
  REALTIME  Toepassing starten in prioriteitsklasse REALTIME.
  ABOVENORMAL Toepassing starten in prioriteitsklasse ABOVENORMAL.
  BELOWNORMAL Toepassing starten in prioriteitsklasse BELOWNORMAL.
  NODE    Het voorkeurs-NUMA-knooppunt (Non-Uniform Memory Architecture)
        opgeven als een decimaal geheel getal.
  AFFINITY  De nieuwe toepassing heeft het opgegeven
        processoraffiniteitsmasker, opgegeven als hexadecimaal getal
        De uitvoering van het proces is beperkt tot deze processors.

        Het affiniteitsmasker wordt anders geïnterpreteerd als
        /AFFINITY en /NODE worden gecombineerd. Geef het
        affiniteitsmasker op alsof het processormasker van het
        NUMA-knooppunt naar rechts is verschoven zodat bij bit nul
        wordt gestart. De uitvoering van het proces is beperkt tot
        processors die zowel voor het opgegeven affiniteitsmasker als
        voor het NUMA-knooppunt worden gebruikt. Als er geen
        processors zijn die gemeenschappelijk worden gebruikt, is de
        uitvoering van het proces beperkt tot het opgegeven
        NUMA-knooppunt.
  WAIT    Toepassing starten en wachten totdat de toepassing wordt
        beëindigd.
  opdracht/programma
        Als het een interne cmd-opdracht of een batchbestand is,
        wordt de opdrachtprocessor uitgevoerd met optie /K voor
        cmd.exe. Dit houdt in dat het venster openblijft nadat
        de opdracht is uitgevoerd.

        Als het geen interne cmd-opdracht of batchbestand is, is
        het een programma en zal het worden uitgevoerd als een
        toepassing in een venster of als een consoletoepassing.

  parameters Dit zijn de parameters die worden doorgegeven aan de
        opdracht of aan het programma.

Opmerking: de opties SEPARATE and SHARES worden niet ondersteund op 64-bits
platformen.

Als u /NODE opgeeft, kunt u processen maken waarvoor geheugen-
locality in NUMA-systemen kan worden gebruikt. Voor twee processen die veel
met elkaar communiceren via gedeeld geheugen kunt u bijvoorbeeld instellen
dat ze gebruik moeten maken van hetzelfde voorkeurs-NUMA-knooppunt. Op deze
manier zorgt u ervoor dat het geheugen minder afwijkingen bevat. Via de
processen wordt geheugen indien mogelijk vanuit hetzelfde NUMA-knooppunt
toegewezen. Daarnaast kunnen de processen ook worden uitgevoerd op
processors buiten het opgegeven knooppunt.

  start /NODE 1 application1.exe
  start /NODE 1 application2.exe

U kunt deze twee processen verder beperken zodat ze alleen op bepaalde
processors binnen hetzelfde NUMA-knooppunt kunnen worden uitgevoerd. In het
volgende voorbeeld wordt application1 uitgevoerd op de laagste twee processors
van het knooppunt, terwijl application2 op de volgende twee processors van het
knooppunt wordt uitgevoerd. In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat het
opgegeven knooppunt over minimaal vier logische processors beschikt. Houd er
rekening mee dat het knooppuntnummer kan worden gewijzigd in een willekeurig
geldig knooppuntnummer voor de desbetreffende computer zonder dat hiervoor
het affiniteitsmasker hoeft te worden aangepast.

  start /NODE 1 /AFFINITY 0x3 application1.exe
  start /NODE 1 /AFFINITY 0xc application2.exe

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, verandert het extern aanroepen
van opdrachten via de opdrachtregel of de opdracht START als volgt:

Niet-uitvoerbare bestanden kunnen worden aangeroepen via hun bestands-
koppeling door alleen maar de bestandsnaam te typen als een opdracht
(b.v. WORD.DOC zal de toepassing starten die is gekoppeld aan bestands-
extensie .DOC). Zie de opdrachten ASSOC en FTYPE voor het maken van deze
koppelingen binnen een opdrachtscript.

Als een 32-bits GUI-toepassing wordt uitgevoerd, wacht CMD.EXE niet op
beëindiging van de toepassing voordat wordt teruggekeerd naar de opdracht-
prompt. Dit nieuwe gedrag treedt NIET op als de toepassing wordt uitgevoerd
vanuit een opdrachtscript.

Als een opdrachtregel wordt uitgevoerd die begint met de tekenreeks 'CMD '
zonder extensie of pad-qualifier, wordt 'CMD' vervangen door de waarde van
de variabele COMSPEC. Dit voorkomt dat CMD.EXE wordt opgepikt uit de 
actieve map.

Als een opdrachtregel wordt uitgevoerd waarvan het eerste gedeelte GEEN
extensie bevat, gebruikt CMD.EXE de waarde van omgevingsvariabele PATHEXT
om te bepalen naar welke extensies moet worden gezocht en in welke
volgorde. De standaardwaarde voor PATHEXT is:

    .COM;.EXE;.BAT;.CMD

  Opmerking: de syntaxis is gelijk aan variabele PATH, waarbij puntkomma's
  de onderdelen scheiden.

Als bij het zoeken naar een uitvoerbaar bestand geen overeenkomende extensie
wordt gevonden, wordt gekeken of de naam overeenkomt met een mapnaam. Als dat
het geval is, wordt de Verkenner op dat pad gestart door de opdracht START.
Als het gebeurt vanaf een opdrachtregel, is dit hetzelfde als het typen van
CD /D naar dat pad.

 

SUBINACL   (Version 5.2.3790.1180)

SubInAcl version 5.2.3790.1180

USAGE
-----

Usage :
   SubInAcl [/option...] /object_type object_name [[/action[=parameter]...] /options  :
  /outputlog=FileName         /errorlog=FileName
  /noverbose             /verbose (default)
  /notestmode (default)        /testmode
  /alternatesamserver=SamServer    /offlinesam=FileName
  /stringreplaceonoutput=string1=string2
  /expandenvironmentsymbols (default) /noexpandenvironmentsymbols
  /statistic (default)        /nostatistic
  /dumpcachedsids=FileName      /separator=character
  /applyonly=[dacl,sacl,owner,group]
  /nocrossreparsepoint (default)   /crossreparsepoint

 /object_type :
  /service      /keyreg       /subkeyreg
  /file        /subdirectories[=directoriesonly|filesonly]
  /clustershare    /kernelobject    /metabase
  /printer      /onlyfile      /process
  /share       /samobject

 /action   :
  /display[=dacl|sacl|owner|primarygroup|sdsize|sddl] (default)
  /setowner=owner
  /replace=[DomainName\]OldAccount=[DomainName\]New_Account
  /accountmigration=[DomainName\]OldAccount=[DomainName\]New_Account
  /changedomain=OldDomainName=NewDomainName[=MappingFile[=Both]]
  /migratetodomain=SourceDomain=DestDomain=[MappingFile[=Both]]
  /findsid=[DomainName\]Account[=stop|continue]
  /suppresssid=[DomainName\]Account
  /confirm
  /ifchangecontinue
  /cleandeletedsidsfrom=DomainName[=dacl|sacl|owner|primarygroup|all]
  /testmode
  /accesscheck=[DomainName\]Username
  /setprimarygroup=[DomainName\]Group
  /grant=[DomainName\]Username[=Access]
  /deny=[DomainName\]Username[=Access]
  /sgrant=[DomainName\]Username[=Access]
  /sdeny=[DomainName\]Username[=Access]
  /sallowdeny==[DomainName\]Username[=Access]
  /revoke=[DomainName\]Username
  /perm
  /audit
  /compactsecuritydescriptor
  /pathexclude=pattern
  /objectexclude=pattern
  /sddl=sddl_string
  /objectcopysecurity=object_path
  /pathcopysecurity=path_container

Usage : SubInAcl  [/option...] /playfile file_name

Usage : SubInAcl  /help [keyword]
     SubInAcl  /help /full
  keyword can be :
  features usage syntax sids view_mode test_mode object_type
  domain_migration server_migration substitution_features editing_features
	 - or -
  any [/option] [/action] [/object_type]


SYNTAX
------

describe SubInAcl syntax

The SubInAcl syntax is analog to the UNIX find tool.
For each object, SubInAcl :
  1. retrieves the security descriptor of the object
  2. applies the /action(s). The /actions are executed in the order of
    the command line
  3. If :
    - the security descriptor has been modified and
    - the /testmode switch has not been specified
    the changes are applied to the object
  For instance :
    - SubInAcl /outputlog=result.txt /subdirectories \\Server\c$\temp\*.*
         /grant=Dom\John=F /noverbose /display
     For each file below \\Server\c$\temp, SubInAcl will
     - open the file
		 - grant full control for dom\john
     - display the security setting in noverbose mode
     - save the security descriptor.
     All outputs will be saved in result.txt

You can specify as many /actions as you wish. You must specify at least 3
characters for each action.
The command line is not case-sensitive

Ex: SubInAcl /file c:\temp\*.txt /replace=John=Smith /display
  for each *.txt file will - replace John with Smith
               - display the whole security descriptor
               - apply the changes if any

SubInAcl error messages are sent to the Standard error.
You can use the /output switch to save both outputs
and errors in the same file.


FEATURES
--------

describes SubInAcl main features
SubInAcl was designed to help administrators to manage security on
various objects.
It provides :
  - a unified way to manipulate security for different kinds of objects
   (files, registry keys, services, printer,...)
  - a console tool that allows to write scripts to automate
   security tasks
  - some features that help administrators to modify security if some
   changes occur in their organization:
     - user, group deletions (/suppresssid, /cleandeletedsidsfrom )
     - user, group migrations (/replace , /accountmigration) 
     - domain, server migration (/changedomain, /migratetodomain) 
     ...
  - security descriptor editing features :
     - owner ( /setowner )
     - primary group ( /setprimarygroup )
     - permissions ( /grant , /deny , /revoke )
     - audit ( /sgrant, /sdeny, /sallowdeny)
  - access to remote objects
  - save and restore permissions (/playfile , /outputlog , /display )

You need SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege
SeSecurityPrivilege SeTakeOwnershipPrivilege 
SeChangeNotifyPrivilege privileges (locally or remotely) to run this tool

Type SubInAcl /help to get extended help
SIDS
----

sids : explain how SubInAcl retrieves and translates SIDs

The security descriptor references users and groupswith a SID (Security
Identifier). A SID can be expressed in one of the following form:
     + DomainName\Account (ex: DOM\Administrators )
     + StandaloneServer\Group
     + Account ( see LookupAccount API )
     + s-1-x-x-x-x . x is expressed in decimal
      (ex: S-1-5-21-56248481-1302087933-1644394174-1001)
      Warning : In that case, no check is done to verify the existence
      of this SID.

SubInAcl maintains a local cache of SIDs to minimize SID to "Human Name"
translation network cost.

SubInAcl queries the server where the ressource object is located to
translate or retrieve SIDs. If needed, you can specify another SAM
server to translate SIDs (see /alternatesamserver).
If you try to replace SIDs and the originated domain or server is not online,
you can provide a file containing the needed SIDs (see /offlinesam).
You can dump the local cache of SIDs in a file (see /dumpcachedsids).


VIEW_MODE
---------

/noverbose /verbose

SubInAcl can be used in a quiet mode (/noverbose) or a in verbose mode
(/verbose , /Noverbose )
You can specify these switches either :
 - for the entire comand line :
    SubInAcl /noverbose /file *.dat /display
 - after a specific action  :
    SubInacl /file *.dat /display /noverbose /displayTEST_MODE
---------

/testmode /notestmode (default)

If /testmode is specified, the changes will not be reflected to the object
security descriptor. This option is useful to test the validity of a comand.
Ex : SubInacl /subdirec \\server\share\*.* /changedomain=DOMA=DOMB
       /ifchangecontinue /noverbose /display /testmode
   For each file modified this comand displays the modified security
   descriptor. But these changes will not physically apply to the filesOBJECT_TYPE
-----------

/file /subdirectories /onlyfile /keyreg /subkeyreg /service /share /clustershare /printer
/kernelobject /metabase /process /samobject

SubInAcl can work with various objects:
 - Files     :
   /file
   /subdirectories
   /onlyfile
 - Registry keys :
   /keyreg
   /subkeyreg
 - Services   :
   /service
 - Shares    :
   /share
   /clustershare
 - Printer    :
   /printer
 - Kernel named objects :
   /kernelobject
 - IIS adminidstration rights :
   /metabase
// - Process    :
   /process
 - Sam    :
   /SamObject

The actions are valid for all objects
Most of them support the enumeration with the * character


DOMAIN_MIGRATION
----------------

explain how to migrate security between domain SIDs

The main purpose of SubInAcl is to help administrators to migrate user(s)
if the domain architecture has changed.
For instance, the user John has moved and is now member of the DOMB domain.
You can reflect this change with :
SubInAcl /subdirec \\server\share\*.* /replace=OldDomain\John=DOMB\John
N.B: A trust relationship must be enabled between the domain of server and
OldDomain and NEWDOMAIN
N.B: If a trust relationship cannot be enabled, you can use the
/alternatesamserver=Server. Server should be the name of Domain Controller
Server

Sample :
 You have worked with a unique domain.
 You want to migrate a BDC named MIGRCONTROL with all the files and the
 users utilized on a new domain
 1. Reinstall the BDC as PDC to the NEWDOMAIN (without erasing the files)
 2. Create the users on NEWDOMAIN
 3. Create a "trusted relationship" with OLDDOMAIN
 4. Run SubInAcl /noverbose /subdirectories x:\*.*
               /changedomain=OLDDOMAIN=NEWDOMAIN
 5. Verify the changes with SubInAcl /noverbose /subdirectories x:\*.*

Sample :
 You have worked with a standalone server named SERVER in a workgroup
 environment. You want to move this server (including users) to a domain DOM.
 1. Move SERVER to the domain DOM
 2. Create the users in the DOM domain
 3. SubInAcl /noverbose /subdirectories \\server\share
       /changedomain=SERVER=DOM

 See /changedomain /migratedomain /replace actions


SERVER_MIGRATION
----------------

explain how to migrate SIDs when objects are moved from one server to another one

Migrating file system from one local server to another local server is not
a trivial task. SubInAcl Version 2.2 has been enhanced to help this migration
process.
To migrate file system files from one local server and to preserve security,
you can perform the following steps:
 1. use scopy to copy files and ACLs on destination server
 2. create local groups on the destination server
 3. Use /changedomain or /changedomain with the /alternatesamserver option :
  By default SubInAcl queries the server where the objects are located to
  retrieve SIDS. This server is not aware of the SIDs valid on another
  standalone server
  To address this issue, you can use the /alternatesamserver option to ask
  SubInAcl to to use the alternamesamserver server if a SID resolution is
  not successfull on the initial server.
Sample :
  SubInAcl /alternatesamserver=SourceServer /subdirect
  \\DestServer\Share\*.*
       /migratedomain=SourceServer=DestServer

 See /alternatesamserver /migratedomain /offlinesam


EDITING_FEATURES
----------------

how to edit parts of the security descriptor

SubInAcl allows to modify each part of a a security descriptor :
- owner
    see /owner=SID or /setowner=SID
- primary group
    see /setprimarygroup=GroupSID
- system ACL (SubInAcl name = Audit ACL) with Access Control Entries
  (SubInAcl name= AAce = Audit ACE)
	see /audit /sgrant /sdeny /sallowdeny
- discretionnary ACL (SubInAcl name = Perm ACL ) with Access Control Entries
  (SubInAcl name= PAce = Perm ACE)
 see /perm  /pace=xxx /revoke=SID /grant=SID=Access /deny=SID=access
    /sgrant=SID=Access /sdeny=SID=access
 /sallowdeny=SID=access- or the full security descriptor
 see /sddl=sddl_string/SERVICE
--------

/service service_name

manipulate service
- \\ServerName\Messenger
- \\ServerName\M*
- Messenger
N.B: /driver can be used also.
   /driver * will display all driversm
   /service * will display all services


/KEYREG
-------

/keyreg registry_key

manipulate registry keys
- HKEY_CURRENT_USER\Software
- HKEY_CURRENT_USER\Software\*Version
- \\Srv\HKEY_LOCAL_MACHINE\KeyPath


/SUBKEYREG
----------

/subkeyreg registry_key

manipulate registry keys and subkeys
- HKEY_CURRENT_USER\Software
- HKEY_CURRENT_USER\Software\*Version
- \\Srv\HKEY_LOCAL_MACHINE\KeyPath


/FILE
-----

/file filename

manipulate files
N.B: SubInAcl is not supported on DFS volumes
- *.obj
- c:\temp\*.obj
- \\servername\share\*.exe
- c:\
 /file=directoriesonly will apply parameters on directories only
 /file=filesonly will apply parameters on files only


/SUBDIRECTORIES
---------------

/subdirectories file_path

manipulate files in specified directory and all subdirectories
- c:\temp\*.obj   : work with all obj files
- c:\temp\test   : work with all test files below the c:\temp directory
- c:\temp\test\*.* : work with all files below temp\test
- c:\temp\test\  : work with all files below temp\test
 /subdirectories=directoriesonly will apply parameters on directories only
 /subdirectories=filesonly will apply parameters on files only


/ONLYFILE
---------

/onlyfile file_name

open a file without using the FindFilexxx mechanism.
Can be used to access named pipes or mailslot
- \\.\pipe\pipename


/SAMOBJECT
----------

/samobject samobject

allow to access ACL associated to SAM objects(users,localgroup,globalgroup).
Can be used to allow a localgroup(alias) created by a power users on a member
to be updated by another power users member
- \\samserver\localgroup
- \\samserver\*users*
- *group*
- Subinacl /samobject \\sams\testgroup /grant=poweruser1=f


/SHARE
------

/share file_share_name

access a network file share.
- \\server\share
- \\server\test*


/CLUSTERSHARE
-------------

/clustershare \\clustername\fileshareresource

access a cluster file share resource.
- \\clustername\FileShare_Resource_Name
- \\clustername\s*


/KERNELOBJECT
-------------

/kernelobject kernel_object_name

access a named kernel object.
Can be used to view mutex, sections, events objects


/PROCESS
--------

/process pid_or_executable_pattern

access a process object.
- notepad.* or pid_in_decimal


/METABASE 
----------

/metabase metabase_path

access to IIS metabase AdminACL metabase property
Note that this property can only be used with these Metabase paths
/LM/MSFTPSVC , /LM/MSFTPSVC/n , /LM/W3SVC , /LM/W3SVC/
This object doesn't support enumeration.
 - SubInAcl /metabase \\ServerName\LM\W3SVC /grant=administrator=F/PRINTER 
---------

/printer printername

access to printer
- \\server\printer1
- \\server\*/DISPLAY
--------

/display[=dacl|sacl|owner|primarygroup|sdsize|sddl]

display the security descriptor
You can also view part of the security descriptor. /display=dacl will
display the discretionary acl. /display=sddl will display the security
using the Win32 SDDL security descriptor string format (see Platform SDK)
The /noverbose display can be used to reapply the security descriptor
(see /playfile)


/PLAYFILE
---------

/playfile playfile

The /playfile feature allows SubInacl to run in a batch mode.
The format of the playfile command file is : 
  + object_type object_name
  /action[=parameter]...
  /action[=parameter]...
  +object_type object_name
  /action[=parameter]...

 SubInacl /playfile=playfile.txt with
 With playfile :
+subdirec *.txt
/grant=everyone=R
+service RkillSrv
/display
will give the same result than
SubInAcl /subdirectories *.txt /grant=everyone=R
SubInAcl /service RkillSrv /display

One typical usage of the playfile feature is to allow to reapply security settings
saved previously because the output format of the noverbose /display is a playfile 
compatible format:
1.a)	SubInAcl /noverbose /outputlog=d:\SubInaclSave.txt /subdirectories c:\*.* /display
This command saves all security settings for the files on C: drive.
Sids will be saved in the Domain\user string format
The /display option in a noverbose mode uses an output playfile compatible format
or
1.b) SubInAcl /error=d:\Err.txt /outputlog=d:\SubInaclSave.txt /subdirectories c:\*.* /display=sddl
This command saves all security settings using the Win32 SDDL format.
Sids will be saved in the S-1-x-x form. This will not require SubInacl to translate Sids
This may minimize the elapsed time and resource usage
2)	SubInAcl /playfile d:\SubInaclSave.txt
This command will reapply the previously saved settings.

One other advantage of using a playfile is to improve performance and save network
bandwidth because SubInacl maintains a local cache of SIDs.
For instance if you issue :
SubInacl /subdirectories c:\*.* /migrate=domain1=domain2
And
SubInacl /subdirectories d:\*.* /migrate=domain1=domain2

Batching these commands will reduce the network usage bandwidth and improve
performance because SID TO HUMAN NAME resolution process will be reduced.


/OUTPUTLOG
----------

/outputlog=filename

all outputs will be send in filename. You need to use /errlog switch to
redirect all errors in a different file


/ERRORLOG
---------

/errorlog=filename.txt

all errors will be send in the filename.txt


/ALTERNATESAMSERVER
-------------------

/alternatesamserver=Server

SubInAcl queries the Server where the object is located to lookup Sids.
Under some circumstances , you may need ( see server_migration or
domain_migration) to retrieve Sids from another server. If a Sid resolution is
unsuccessful, this option allows SubInAcl to query the alternamesamserver.


/OFFLINESAM
-----------

/offlinesam=FileName

By default, SubInAcl queries the Server where the object is located to lookup
Sids.Under some circumstances (migration where the source server is offline
or if a domain is no longer available, want to avoid network round trip
for SIDs retrievals), you may allow SubInAcl.exe to retrieve SIDs from 
the FileName file.
File format is :
__cachefileonly__=s-1-9-cacheonly
domain\simon=S-1-5-21-1190502449-1716722630-1654032285-1105
nat\julien=S-1-5-21-1060284298-436374069-1708537768-1005

where domain\simon and nat\julien can be a domain account or server account.
With the __cachefileonly__ line in the file, SubInAcl.exe will not query
SAM Server(s) anymore. All needed SIDs should be found in the SAM
cache file


/DUMPCACHEDSIDS
---------------

/dumpcachedsids=FileName

At the end of the subinacl execution,
you can dump the contents of the local cache Sids in a file.
This file can later be used for future SubInacl execution (see .
/offlinesam) to speed up the Sids resolution process)


/SETOWNER
---------

/setowner=SID

will change the owner of the object
/owner=SID or /setowner=SID
owner = DomainName\Administrators will retrieve the Administrators Sid on
the server where the object is (see Win32 SDK LookupAccountName function).


/REPLACE
--------

/replace=DomainName\OldAccount=DomainName\New_Account

  replace all ACEs (Audit and Permissions) in the object
  Ex: /replace=DOM_MARKETING\ChairMan=NEWDOM\NewChairMan will replace
    all ACEs containing DOM_MARKETING\ChairMan with NewChairMan SID
    retrieves from NEWDOM domain
  Warning: if DomainName\New_Account has already an ACE, ACE replacement is
  skipped


/ACCOUNTMIGRATION
-----------------

/accountmigration=DomainName\OldAccount=DomainName\New_Account

  (see /replace)
  will :
  - replace owner or primary group if one of them is DomainName\OldAccount.
  - duplicate ACE(s) with reference to DomainName\OldAccount for New_Account
  Ex: /accountmigration=DOM_MARKETING\ChairMan=NEWDOM\NewChairMan will
  duplicate all ACEs containing DOM_MARKETING\ChairMan with NewChairMan SID
  retrieves from NEWDOM domain
  Warning : if DomainName\New_Account has already an ACE, ACE replacement is
  skipped


/CLEANDELETEDSIDSFROM
---------------------

/cleandeletedsidsfrom=domain[=dacl|sacl|owner|primarygroup|all]

  delete all ACEs containing deleted (no valid) Sids from DomainName
  You can specify which part of the security descriptor will be scanned
  (default=all)
  If the owner is deleted, new owner will be the Administrators group.
  If the primary group is deleted, new primary group will be the Users group.


/CHANGEDOMAIN
-------------

/changedomain=OldDomainName=NewDomainName[=MappingFile[=Both]]

   replace all ACEs with a Sid from OldDomainName
   with the equivalent Sid found in NewSamServer
   Ex: /changedomain=DOM_MARKETING=NEWDOMAIN
   replace all ACEs containing DOM_MARKETING\ChairMan SID
   with the ChairMan's SID retrieved on NEWDOMAIN computer
   The NEWDOMAIN must have a trusted relationship with the server
   containing the object

   If you want to explicitly specify the users affected , you can specify a
   mapping file. The MappingFile file will allow you to specify the list of
   users affected and the name of the replacing user in the NewDomain

   Below a sample of a MappingFile

   simon=julien
   administrator=administrator 

   OldDomainName\Simon will be replaced by NewDomainName\Julien and
   OldDomainName\Administrator will be replaced with
   NewDomainName\Administrator

   If you use /changedomain=OldDomainName=NewDomainName=MappingFile notation
   ,only users defined in this file will be migrated.
   If you use /changedomain=OldDomainName=NewDomainName=MappingFile=Both,
   the mapping file will be examined first to determine if a mapping user
   exist. If not, SubInacl will try to find the equivalent user in the
   NewDomainName


/MIGRATETODOMAIN
----------------

/migratetodomain=FromDomainName=ToDomainName[=MappingFile[=Both]]

   same behavior than /changedomain except that news ACEs will added instead
   of replacing
   Ex: /migratetodomain=DOM1=DOM2
   each ace with DOM1\User will be duplicated with DOM2\User
   (If DOM2\User exists)
   If during the migration there was a serious oversight
   you can instruct the user to log back onto DOM1.
   N.B: Owner and Primary Group are migrated to DOM2


/FINDSID
--------

/findsid=DomainName\Account[=stop|continue]

   display the object name containing a reference to DomainName\Account
   in the security descriptor
   stop   - if Account is found, next parameters will be skipped
        and changes will not be applied
       - if Account is not found, next parameter will be executed
   continue - if Account found, next parameters will be executed
       - if Account not found, next parameters will be skipped
        and changes will not be applied


/SUPPRESSSID
------------

/suppresssid=DomainName\Account

   suppress all ACES containing the DomainName\Account SID.
   If the object's owner is DomainName\Account, the owner is set to
   Everyone's SID.


/PERM
-----

/perm

   suppress all existing permissions aces (PACEs)


/AUDIT
------

/audit

   suppress all existing auditing aces (AACEs)


/IFCHANGECONTINUE
-----------------

/ifchangecontinue

   continue to process the next actions only if some changes have been
   made in the previous actions


/TESTMODE
---------

/testmode

   changes will not be applied to the object. This allows to test the
   modifications


/ACCESSCHECK
------------

/accesscheck=Domain\Username

   display the access granted to the Domain\Username. The password will
   be asked. This option requires the SeTcbName privilege (Act as Part
   of the Operating System). This option cannot be used with remote object.
   Note : the access is checked with the NETWORK security identified
   granted to the Domain\UserName


/SETPRIMARYGROUP
----------------

/setprimarygroup=[DomainName\]Group

   change the primary group


/DENY
-----

/deny=[DomainName\]User[=Access]

   add a denied Permission Ace for the specified User (or group)
	 If Access is not specified, all accesses will be denied.

   File:
    F : Full Control
    C : Change
    R : Read
    P : Change Permissions
    O : Take Ownership
    X : eXecute
    E : Read eXecute
    W : Write
    D : Delete

   ClusterShare:
    F : Full Control
    R : Read
    C : Change

   Printer:
    F : Full Control
    M : Manage Documents
    P : Print

-- Press Return To Continue ----   KeyReg:
    F : Full Control
    R : Read
    A : ReAd Control
    Q : Query Value
    S : Set Value
    C : Create SubKey
    E : Enumerate Subkeys
    Y : NotifY
    L : Create Link
    D : Delete
    W : Write DAC
    O : Write Owner

   Service:
    F : Full Control
    R : Generic Read
    W : Generic Write
    X : Generic eXecute
    L : Read controL
    Q : Query Service Configuration
    S : Query Service Status
    E : Enumerate Dependent Services
    C : Service Change Configuration
    T : Start Service
    O : Stop Service
    P : Pause/Continue Service
    I : Interrogate Service 
    U : Service User-Defined Control Commands

   Share:
    F : Full Control
    R : Read
    C : Change

   Metabase:
    F : Full Control
    R : Read - MD_ACR_READ
    W : Write - MD_ACR_WRITE
    I : Restricted Write - MD_ACR_RESTRICTED_WRITE
    U : Unsecure props read - MD_ACR_UNSECURE_PROPS_READ
    E : Enum keys- MD_ACR_ENUM_KEYS
    D : write Dac- MD_ACR_WRITE_DAC

   Process:
    F : Full Control
    R : Read
    W : Write
    X : eXecute

   SamObject:
    F : Full Control
    W : Write
    R : Read
    X : Execute


/REVOKE
-------

/revoke=[DomainName\]User

   suppress all Permission Ace(s) for the specified User (or group)


/GRANT
------

/grant=[DomainName\]User[=Access]

   will add a Permission Ace for the user.
   if Access is not specified, the Full Control access will be granted.

   File:
    F : Full Control
    C : Change
    R : Read
    P : Change Permissions
    O : Take Ownership
    X : eXecute
    E : Read eXecute
    W : Write
    D : Delete

   ClusterShare:
    F : Full Control
    R : Read
    C : Change

   Printer:
    F : Full Control
    M : Manage Documents
    P : Print

   KeyReg:
    F : Full Control
    R : Read
    A : ReAd Control
    Q : Query Value
    S : Set Value
    C : Create SubKey
    E : Enumerate Subkeys
    Y : NotifY
    L : Create Link
    D : Delete
    W : Write DAC
    O : Write Owner

   Service:
    F : Full Control
    R : Generic Read
    W : Generic Write
    X : Generic eXecute
    L : Read controL
    Q : Query Service Configuration
    S : Query Service Status
    E : Enumerate Dependent Services
    C : Service Change Configuration
    T : Start Service
    O : Stop Service
    P : Pause/Continue Service
    I : Interrogate Service 
    U : Service User-Defined Control Commands

   Share:
    F : Full Control
    R : Read
    C : Change

   Metabase:
    F : Full Control
    R : Read - MD_ACR_READ
    W : Write - MD_ACR_WRITE
    I : Restricted Write - MD_ACR_RESTRICTED_WRITE
    U : Unsecure props read - MD_ACR_UNSECURE_PROPS_READ
    E : Enum keys- MD_ACR_ENUM_KEYS
    D : write Dac- MD_ACR_WRITE_DAC

   Process:
    F : Full Control
    R : Read
    W : Write
    X : eXecute

   SamObject:
    F : Full Control
    W : Write
    R : Read
    X : Execute


/SALLOWDENY
-----------

/sallowdeny=[DomainName\]User[=Access]

   will add an Allow/Failed Audit Ace for the user and remove all existing
   Audit Ace for this user(or group).
   if Access is not specified, the Full Control access mask will be used.
   Ex: SubInacl /file c:\windows\explorer.exe /sallowdeny=everyone=R
     will set the audit for everyone's successful and failed access


/SGRANT
-------

/sgrant=[DomainName\]User[=Access]

   will add a Successfull (Allow) Audit Ace for the user and remove all existing
   Audit Ace for this user(or group).
   if Access is not specified, the Full Control access mask will be used.
   Ex: SubInacl /file c:\windows\explorer.exe /sgrant=everyone=R
     will set the audit for everyone's successful access

   File:
    F : Full Control
    C : Change
    R : Read
    P : Change Permissions
    O : Take Ownership
    X : eXecute
    E : Read eXecute
    W : Write
    D : Delete

   ClusterShare:
    F : Full Control
    R : Read
    C : Change

   Printer:
    F : Full Control
    M : Manage Documents
    P : Print

   KeyReg:
    F : Full Control
    R : Read
    A : ReAd Control
    Q : Query Value
    S : Set Value
    C : Create SubKey
    E : Enumerate Subkeys
    Y : NotifY
    L : Create Link
    D : Delete
    W : Write DAC
    O : Write Owner

   Service:
    F : Full Control
    R : Generic Read
    W : Generic Write
    X : Generic eXecute
    L : Read controL
    Q : Query Service Configuration
    S : Query Service Status
    E : Enumerate Dependent Services
    C : Service Change Configuration
    T : Start Service
    O : Stop Service
    P : Pause/Continue Service
    I : Interrogate Service 
    U : Service User-Defined Control Commands

   Share:
    F : Full Control
    R : Read
    C : Change

   Metabase:
    F : Full Control
    R : Read - MD_ACR_READ
    W : Write - MD_ACR_WRITE
    I : Restricted Write - MD_ACR_RESTRICTED_WRITE
    U : Unsecure props read - MD_ACR_UNSECURE_PROPS_READ
    E : Enum keys- MD_ACR_ENUM_KEYS
    D : write Dac- MD_ACR_WRITE_DAC

   Process:
    F : Full Control
    R : Read
    W : Write
    X : eXecute

   SamObject:
    F : Full Control
    W : Write
    R : Read
    X : Execute


/SDENY
------

/sdeny=[DomainName\]User[=Access]

   will add a Failed Audit Ace for the user and remove all existing
   Audit Ace for this user(or group).
   if Access is not specified, the Full Control access mask will be used.

   File:
    F : Full Control
    C : Change
    R : Read
    P : Change Permissions
    O : Take Ownership
    X : eXecute
    E : Read eXecute
    W : Write
    D : Delete

   ClusterShare:
    F : Full Control
    R : Read
    C : Change

   Printer:
    F : Full Control
    M : Manage Documents
    P : Print

   KeyReg:
    F : Full Control
    R : Read
    A : ReAd Control
    Q : Query Value
    S : Set Value
    C : Create SubKey
    E : Enumerate Subkeys
    Y : NotifY
    L : Create Link
    D : Delete
    W : Write DAC
    O : Write Owner

   Service:
    F : Full Control
    R : Generic Read
    W : Generic Write
    X : Generic eXecute
    L : Read controL
    Q : Query Service Configuration
    S : Query Service Status
    E : Enumerate Dependent Services
    C : Service Change Configuration
    T : Start Service
    O : Stop Service
    P : Pause/Continue Service
    I : Interrogate Service 
    U : Service User-Defined Control Commands

   Share:
    F : Full Control
    R : Read
    C : Change

   Metabase:
    F : Full Control
    R : Read - MD_ACR_READ
    W : Write - MD_ACR_WRITE
    I : Restricted Write - MD_ACR_RESTRICTED_WRITE
    U : Unsecure props read - MD_ACR_UNSECURE_PROPS_READ
    E : Enum keys- MD_ACR_ENUM_KEYS
    D : write Dac- MD_ACR_WRITE_DAC

   Process:
    F : Full Control
    R : Read
    W : Write
    X : eXecute

   SamObject:
    F : Full Control
    W : Write
    R : Read
    X : Execute


/OBJECTEXCLUDE
--------------

/objectexclude=pattern

   all objects matching the pattern string will be skipped (eXcluded).
	  The only wildcard valid is *. It can be used everywhere in the string.
   Pattern may be a name ( *Name.exe ) or a path ( *dir\subdir\*ToExclude* ).


/PATHEXCLUDE
------------

/pathexclude=pattern

   all containers matching the pattern string will not be enumerated.
   See /objectexclude
   N.B: the Actions specified will not be applied to the container too.


/STATISTIC
----------

/statistic

   will display statistics when processing is finished.


/CROSSREPARSEPOINT
------------------

/crossreparsepoint

   When processing a file system path, SubInacl will enumerate
   file and directories below a reparsepoint except if /nocrossreparsepoint.
   is specified.


/STRINGREPLACEONOUTPUT
----------------------

/stringreplaceonoutput=string1=string2

   All occurrences of string1 will be replaced by string2 in subinacl output.


/SDDL
-----

/sddl=sddl_string

   specify the Security descriptor for the object using the Win32 security
   descriptor definition language (SDDL)


/APPLYONLY
----------

/applyonly=dacl,sacl,owner,group

   Some subinacl options may change parts (owner,group,dacl,sacl) of the security descriptor.
   You may restrict the change to some parts of the security descriptor only .
   For instance /applyonly=dacl,sacl,owner will not modify the primary group field


/PATHCOPYSECURITY
-----------------

/pathcopysecurity=path_container

   SubInacl will reset the security descriptor for the object with the same named object
   in the container path.
   Ex: - SubInacl /file c:\temp\*.txt /pathcopysecurity=d:\test
     will replace the security (acls,owner,primarygroup) for c:\temp\1.txt with the security
     retrieved from d:\test\1.txt (if this file exists)
     -SubInacl /service Messenger /pathcopysecurity=\\Server
     will update the security on the service Messenger with the security existing on the remote
     messenger service


/OBJECTCOPYSECURITY
-------------------

/objectcopysecurity=object_path

   SubInacl will reset the security descriptor with the object object_path
   in the container path.
   Ex: - SubInacl /file c:\temp\*.txt /objectcopysecurity=d:\test\mask.txt
     will replace the security (acls,owner,primarygroup) for all txt files
     in c:	emp with the security retrieved on d:\test\amsk.txt
     will update the security on the service Messenger with the security existing on the remote
     messenger service

 

SUBST   (Version 6.1.7600.16385)

Een pad aan een stationsletter koppelen.

SUBST [station1: [station2:]pad]
SUBST station1: /D

 station1:    Bepaalt het virtuele station waaraan u een pad
         wilt toewijzen.
 [station2:]pad Bepaalt het fysieke station en pad waaraan u een
         virtueel station wilt toewijzen.
 /D       Verwijdert een gekoppeld (virtueel) station.

Als u een lijst met huidige virtuele stations wilt weergeven,
typt u SUBST zonder parameters.

 

SXSTRACE   (Version 6.1.7600.16385)

Hulpprogramma voor WinSxs-tracering
Syntaxis: SxsTrace [Opties]
Opties:
  Trace -logfile:bestandsnaam [-nostop]
    Tracering voor sxs inschakelen.
    Traceringslogboek opgeslagen in 'bestandsnaam'.
    Als -nostop is opgegeven, wordt niet gevraagd om het traceren
    te stoppen.
  Parse -logfile:bestandsnaam -outfile:Geparseerd_bestand
     [-filter:Toepassingsnaam]
    Het onbewerkte traceerbestand omzetten in een leesbare indeling en
    het resultaat in Geparseerd_bestand opslaan.
    Gebruik de optie -filter als u de uitvoer wilt filteren.
  Stoptrace
    Het traceren stoppen als dit nog niet is gestopt.
Voorbeelden: SxsTrace Trace -logfile:SxsTrace.etl
       SxsTrace Parse -logfile:SxsTrace.etl -outfile:SxsTrace.txt

 

SYSTEMINFO   (Version 6.1.7600.16385)

SYSTEMINFO [/S systeem [/U gebruikersnaam [/P wachtwoord]]] [/FO indeling]
      [/NH]

Beschrijving:
  Dit hulpprogramma geeft de configuratiegegevens van het besturingssysteem
  een lokale of externe computer, inclusief servicepack-niveaus.

Parameterlijst:
  /S systeem        Bepaalt het systeem voor de verbinding

  /U [domein\]gebruiker  Bepaalt de gebruikerscontext waarbinnen de
               opdracht moet worden uitgevoerd.

  /P [wachtwoord]     Bepaalt het wachtwoord voor de gegeven
               gebruikerscontext. Vraagt om invoer indien
               weggelaten.

  /FO indeling       Bepaalt in welke indeling de uitvoer moet worden
               weergegeven. Geldige waarden: "TABLE", "LIST" en
               "CSV".

  /NH           Bepaalt dat de kolomkop niet in de uitvoer moet
               worden weergegeven. Alleen geldig voor de
               indelingen "TABLE" en "CSV".

  /?            Dit helpbericht weergeven.

Voorbeelden:
  SYSTEMINFO
  SYSTEMINFO /?
  SYSTEMINFO /S systeem
  SYSTEMINFO /S systeem /U gebruiker
  SYSTEMINFO /S systeem /U domein\gebruiker /P wachtwoord /FO TABLE
  SYSTEMINFO /S systeem /FO LIST
  SYSTEMINFO /S systeem /FO CSV /NH

 

TAKEOWN   (Version 6.1.7601.17514)

TAKEOWN [/S computer [/U gebruikersnaam [/P [wachtwoord]]]]
    /F bestandsnaam [/A] [/R [/D prompt]]

Beschrijving:
  Met dit hulpprogramma kan een administrator opnieuw toegang
  tot een ontoegankelijk bestand krijgen door opnieuw een
  eigenaar toe te wijzen.

Parameterlijst:
  /S      computer    De externe computer waarmee
                 verbinding wordt gemaakt.

  /U      [domein\]gebruiker
                 De gebruikerscontext waarin
                 opdracht moet worden uitgevoerd.

  /P      [wachtwoord]  Het wachtwoord voor de
                 gebruikerscontext.
                 Vraagt om invoer indien weggelaten.

  /F      bestandsnaam  Het naampatroon van de bestandsnaam
                 of mapnaam. Het jokerteken '*' mag worden
                 gebruikt
                 om het patroon op te geven. Toegestaan is:
                 sharenaam\bestandsnaam.

  /A              Eigenaar wordt de groep
                 Administrators in plaats van de huidige
                 gebruiker.

  /R              Recursief: hiermee werkt het hulpprogramma
                 in de opgegeven map en alle
                 submappen.

  /D      prompt     Standaardantowoord wordt gebruikt als
                 de huidige gebruiker de bevoegdheid
                 'mappen weergeven' niet heeft. Dit gebeurt als
                 /R (recursief) wordt gebruikt in submappen.
                 Geldige waarden: 'Y' als u eigenaar wilt

                 worden of 'N' om over te slaan.

  /?              Deze helptekst weergeven.

  OPMERKINGEN:

     1) Als /A niet is opgegeven, wordt eigendom overgedragen aan
       de huidig aangemelde gebruiker.

     2) Gemengde patronen met '?' en '*' worden niet ondersteund.

     3) Met de optie /D wordt de bevestigingsprompt weggelaten

Voorbeelden:
  TAKEOWN /?
  TAKEOWN /F verlorenbestand
  TAKEOWN /F \\computer\share\verlorenbestand /A
  TAKEOWN /F map /R /D N
  TAKEOWN /F map /R /A
  TAKEOWN /F *
  TAKEOWN /F C:\Windows\System32\acme.exe
  TAKEOWN /F %windir%\*.txt
  TAKEOWN /S computer /F MijnShare\Acme*.doc
  TAKEOWN /S computer /U gebruiker /F MijnShare\foo.dll
  TAKEOWN /S computer /U domein\gebruiker /P wachtwoord /F share\bestandsnaam
  TAKEOWN /S computer /U gebruiker /P wachtwoord /F Doc\Rapport.doc /A
  TAKEOWN /S computer /U gebruiker /P wachtwoord /F Mijnshare\* 
  TAKEOWN /S computer /U gebruiker /P wachtwoord /F domein\aanmeldingsnaam /R
  TAKEOWN /S computer /U gebruiker /P wachtwoord /F Mijnshare\map /R /A

 

TASKKILL   (Version 6.1.7600.16385)

TASKKILL [/S systeem [/U gebruikersnaam [/P [wachtwoord]]]]
     { [/FI filter] [/PID proces-id | /IM imagenaam] } [/T] [/F]

Beschrijving:
  Dit hulpprogramma wordt gebruikt om taken op basis van proces-id (pid) of
  imagenaam af te sluiten.

Parameterlijst:
  /S systeem        Bepaalt met welk extern systeem verbinding moet
               worden gemaakt.

  /U [domein\]gebruiker  Bepaalt de gebruikerscontext waarbinnen de
               opdracht moet worden uitgevoerd.

  /P wachtwoord      Bepaalt het wachtwoord voor de gegeven
               gebruikerscontext.

  /FI  filter       Past een filter toe voor het selecteren van een
               set taken.
               Het gebruik van '*' is toegestaan. Bijvoorbeeld
               imagenaam = ralph*

  /PID proces-id     Bepaalt de pid van het te beëindigen proces.
               Gebruik TaskList om de PID op te halen.

  /IM imagenaam      Bepaalt de imagenaam van het proces dat moet
               worden beëindigd. Het jokerteken '*' is toegestaan
               om alle taken of imagenamen op te geven.

  /T            Het opgegeven proces en alle
               onderliggende processen die erdoor zijn gestart,
               beëindigen.

  /F            Bepaalt de geforceerd te beëindigen processen.

  /?            Deze helptekst weergeven.

Filters:
  Filternaam  Geldige operatoren    Geldige waarden
  ----------  ------------------    -------------------------
  STATUS    eq, ne          RUNNING |
                     NOT RESPONDING | UNKNOWN
  IMAGENAME  eq, ne          Imagenaam
  PID     eq, ne, gt, lt, ge, le  Pid-waarde
  SESSION   eq, ne, gt, lt, ge, le  Sessienummer
  CPUTIME   eq, ne, gt, lt, ge, le  Processortijd in de volgende indeling:
                     uu:mm:ss.
                     uu - uur,
                     mm - minuten, ss - seconden
  MEMUSAGE   eq, ne, gt, lt, ge, le  Geheugengebruik in kB
  USERNAME   eq, ne          Gebruikersnaam in deze indeling:
                     [domein\]gebruiker
  MODULES   eq, ne          DLL-naam
  SERVICES   eq, ne          Servicenaam
  WINDOWTITLE eq, ne          Venstertitel

  Opmerking
  ---------
  1) het jokerteken * voor de schakeloptie /IM is alleen toegestaan als er
    een filter wordt gebruikt.
  2) Het beëindigen van externe processen wordt altijd dwangmatig uitgevoerd
    (/F).
  3) De filters "WINDOWTITLE" en "STATUS" worden genegeerd
    als er een externe computer is opgegeven.

Voorbeelden:
  TASKKILL /IM notepad.exe
  TASKKILL /PID 1230 /PID 1241 /PID 1253 /T
  TASKKILL /F /IM cmd.exe /T 
  TASKKILL /F /FI "PID ge 1000" /FI "WINDOWTITLE ne untitle*"
  TASKKILL /F /FI "GEBRUIKER = NT AUTHORITY\SYSTEM" /IM notepad.exe
  TASKKILL /S computer /U domein\gebruiker /FI "GEBRUIKER <> NT*" /IM *
  TASKKILL /S systeem /U gebruikersnaam /P wachtwoord /FI
       "IMAGENAME eq note*"

 

TASKLIST   (Version 6.1.7600.16385)

TASKLIST [/S systeem [/U gebruikersnaam [/P [wachtwoord]]]]
     [/M [module] | /SVC | /V] [/FI filter] [/FO indeling] [/NH]

Beschrijving:
  Dit hulpprogramma geeft een lijst met actieve taken op
  de lokale of externe computer weer.

Parameterlijst:
  /S   systeem     Het externe systeem waarmee verbinding moet worden
              gemaakt.

  /U   [domein\]gebruiker
              De gebruikerscontext waarin de opdracht moet worden
              uitgevoerd.

  /P   [wachtwoord]   Het wachtwoord voor de gegeven
              gebruikerscontext.

  /M   [module]     Alle taken weergeven die de opgegeven
              exe-/dll-naam gebruiken. Als de modulenaam niet
              wordt opgegeven, worden alle geladen modules
              weergegeven.

  /SVC          De services van elk proces weergeven.

  /V           Uitgebreide taakinformatie weergeven

  /FI  filter      Geeft een set taken weer die overeenkomen
              met een criterium in het filter.

  /FO  indeling     De uitvoerindeling.
              Geldige waarden: "TABLE", "LIST", "CSV".

  /NH           De kolomkop moet niet in de uitvoer worden
              weergegeven. Alleen geldig voor de indelingen
              "TABLE" en "CSV".

  /?           Deze helptekst weergeven.

Filters:
  Filternaam   Geldige operatoren    Geldige waarden
  -----------   ------------------    --------------------------
  STATUS     eq, ne          RUNNING | 
                       NOT RESPONDING | UNKNOWN
  IMAGENAME    eq, ne          Imagenaam
  PID       eq, ne, gt, lt, ge, le  Pid-waarde
  SESSION     eq, ne, gt, lt, ge, le  Sessienummer
  SESSIONNAME   eq, ne          Sessienaam
  CPUTIME     eq, ne, gt, lt, ge, le  Processortijd in de volgende
                       indeling:
                       uu:mm:ss
                       uu - uren,
                       mm - minuten, ss - seconden
  MEMUSAGE    eq, ne, gt, lt, ge, le  Geheugengebruik in kB
  USERNAME    eq, ne          Gebruikersnaam in de volgende
                       indeling: [domein\]gebruiker
  SERVICES    eq, ne          Servicenaam
  WINDOWTITLE   eq, ne          Venstertitel
  MODULES     eq, ne          DLL-naam

Opmerking: "WINDOWTITLE" en "STATUS" worden niet ondersteund bij het raadplegen
   van een externe computer.

Voorbeelden:
  TASKLIST
  TASKLIST /M
  TASKLIST /V /FO CSV
  TASKLIST /SVC /FO LIST
  TASKLIST /M wbem*
  TASKLIST /S computer /FO LIST
  TASKLIST /S computer /U domein\gebruikersnaam /FO CSV /NH
  TASKLIST /S computer /U gebruikersnaam /P wachtwoord /FO TABLE /NH
  TASKLIST /FI "USERNAME ne NT AUTHORITY\SYSTEM" /FI "STATUS eq running"

 

TIME   (internal command)

De systeemtijd weergeven of instellen.

TIME [/T | time]

Typ TIME zonder parameters om de actieve tijdsinstelling weer te geven
en te vragen voor een nieuwe instelling. Druk op ENTER om dezelfde tijd
te behouden.

Als opdrachtextensies zijn ingeschakeld, ondersteunt de
opdracht TIME de schakeloptie /T, waarmee de opdracht alleen
de huidige tijd weergeeft, zonder te vragen om een nieuwe
tijd.

 

TIMEOUT   (Version 6.1.7600.16385)

TIMEOUT [/T] time out [/NOBREAK] 

Beschrijving:
  Dit hulpprogramma accepteert een parameter voor time-out. Er wordt
  gewacht gedurende de opgegeven periode (seconden) of totdat een
  toets wordt ingedrukt. Toetsindruk kan worden genegeerd. 

Parameterlijst:
  /T    time out   Het aantal seconden dat dient te worden gewacht.
              Geldig bereik is van -1 tot 99999 seconden.

  /NOBREAK        Negeer drukken op toetsen en wacht de opgegeven


              tijd.

  /?           Dit helpbericht weergeven.

Opmerking: een waarde van -1 betekent dat moet worden gewacht op het
indrukken van een toets.

Voorbeelden:
  TIMEOUT /?
  TIMEOUT /T 10
  TIMEOUT /T 300 /NOBREAK
  TIMEOUT /T -1

 

TITLE   (internal command)

Stelt de titel in voor het opdrachtpromptvenster.

TITLE [tekenreeks]

 tekenreeks    De titel voor het opdrachtpromptvenster.

 

TRACERPT   (Version 6.1.7600.16385)

Microsoft © TraceRpt.Exe (6.1.7600.16385)

Syntaxis:
 TRACERPT <[-l] <value [value [...]]>|-rt <session_name [session_name [...]]>> [opties]

Opties:
 -?              Contextgevoelige Help weergeven.
 -config <filename>      Instellingenbestand met opdrachtopties.
 -y              Alle antwoorden zonder te vragen met ja
                beantwoorden.
 -f <XML|HTML>         Rapportage-indeling.
 -of <CSV|EVTX|XML>      Dumpindeling, standaardwaarde is XML.
 -en <ANSI|Unicode>      Codering van uitvoerbestand. Alleen
                toegestaan als de CSV-uitvoerindeling is
                geselecteerd.
 -df <filename>        Microsoft-specifiek schemabestand voor
                tellingen/rapportage.
 -import <filename [filename [...]]> Importbestand voor gebeurtenisschema.
 -int <filename>        De geïnterpreteerde gebeurtenisstructuur in
                het opgegeven bestand dumpen.
 -rts             Tijdstempel voor onbewerkt rapport in de
                koptekst voor gebeurtenistracering. U kunt
                dit alleen gebruiken met -o, en niet met
                -report of -summary.
 -tmf <filename>        Definitiebestand voor de indeling van
                traceringsberichten
 -tp <value>          Het zoekpad voor TMF-bestanden. U kunt
                meerdere paden gebruiken, gescheiden met ';'.
 -i <value>          Het pad naar de provider-image. De
                overeenkomende PDB bevindt zich op de
                symboolserver. U kunt meerdere paden
                gebruiken, gescheiden met ';'.
 -pdb <value>         Het pad naar de symboolserver. U kunt
                meerdere paden gebruiken, gescheiden met ';'.
 -gmt             Tijdstempels voor WPP-nettolading converteren
                naar GMT-tijd
 -rl <value>          Systeemrapportniveau van 1 tot 5, de
                standaardwaarde is 1.
 -summary [filename]      Beknopt tekstrapportbestand. Standaard is dit
                summary.txt.
 -o [filename]         Tekstuitvoerbestand. Standaard is dumpfile.xml.
 -report [filename]      Tekstuitvoerrapportbestand. Standaard is dit
                workload.xml.
 -lr              Minder beperkend; beste poging voor
                gebeurtenissen die niet met gebeurtenisschema
                overeenkomen.
 -export [filename]      Exportbestand met gebeurtenisschema.
                Standaardwaarde is schema.man.
 [-l] <value [value [...]]>  Te verwerken
                gebeurtenistraceringslogboekbestand.
 -rt <session_name [session_name [...]]> Real-time gegevensbron voor een
                gebeurtenistraceersessie.

Voorbeelden:
 tracerpt logbestand1.etl logbestand2.etl -o logdump.xml -of XML
 tracerpt logbestand.etl -o logdmp.xml -of XML -lr -summary logdmp.txt -report logrpt.xml
 tracerpt logbestand1.etl logbestand2.etl -o -report
 tracerpt logfile.etl counterfile.blg -report logrpt.xml -df schema.xml
 tracerpt -rt "NT-kernellogboekregistratie" -o logbestand.csv -of CSV

 

TRACERT   (Version 6.1.7600.16385)

Syntaxis: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j hostlijst]
         [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] bestemmingsnaam

Opties:
  -d         Adressen niet omzetten in hostnamen.
  -h maximum_hops  Maximum aantal hops voor het zoeken naar het doel.
  -j hostlijst    Niet-strikte bronroute volgens hostlijst (alleen IPv4).
  -w time-out    Time-out in milliseconden voor ieder antwoord.
  -R         Pad voor retourtracering (alleen IPv6).
  -S srcaddr     Te gebruiken bronadres (alleen IPv6).
  -4         Gebruik van IPv4 afdwingen.
  -6         Gebruik van IPv6 afdwingen.

 

TREE   (Version 6.1.7600.16385)

Geeft de mapstructuur van een station of pad grafisch weer.

TREE [station:][pad] [/F] [/A]

  /F  De namen van de bestanden in alle mappen weergeven.
  /A  ASCII in plaats van uitgebreide tekenset gebruiken.

 

TYPE   (internal command)

De inhoud van een tekstbestand of -bestanden weergeven.

TYPE [station:][pad]bestandsnaam

 

TYPEPERF   (Version 6.1.7600.16385)

Microsoft © TypePerf.exe (6.1.7600.16385)

Met Typeperf worden prestatiegegevens naar het opdrachtvenster of een

logboekbestand geschreven. Beëindig Typeperf door op Ctrl+C te drukken.

Syntaxis:
TYPEPERF { <counter [counter ...]> 
                | -cf <bestandsnaam> 
                | -q [object] 
                | -qx [object] 
                } [opties]

Parameters:
 <counter [counter ...]>    De prestatiemeteritems die moeten worden
                gecontroleerd.

Opties:
 -?              Contextgevoelige Help weergeven.
 -f <CSV|TSV|BIN|SQL>     De indeling van het uitvoerbestand. Standaard
                is dit CSV.
 -cf <bestandsnaam>      Een bestand met de prestatiemeteritems die
                moeten worden gecontroleerd, één per

                regel.
 -si <[[hh:]mm:]ss>      De tijd tussen steekproeven. Standaard is dit
                1 seconde.
 -o <bestandsnaam>       Het pad van het uitvoerbestand of de
                SQL-database. De standaardwaarde is

                STDOUT.
 -q [object]          Geïnstalleerde items weergeven (geen
                instanties). Als u items voor één object wilt
                weergeven, dient u de objectnaam, zoals
                Processor, te vermelden.
 -qx [object]         Geïnstalleerde items met instanties
                weergeven. Als u items voor één object wilt
                weergeven, dient u de objectnaam, zoals
                Processor, weer te geven.
 -sc <samples>         Het aantal te verzamelen steekproeven.
                Standaard worden steekproeven genomen totdat
                op Ctrl+C wordt gedrukt.
 -config <bestandsnaam>    Instellingenbestand met opdrachtopties.
 -s <computer_name>      De server die moet worden gecontroleerd als
                geen server in het itempad is opgegeven.
 -y              Alle antwoorden zonder te vragen met ja
                beantwoorden.

Opmerking:
 Item is de volledige naam van een prestatiemeteritem in
 de notatie "\\<Computer>\<Object>(<Exemplaar>)\<Item>",
 zoals "\\Server1\Processor(0)\% Gebruikerstijd".

Voorbeelden:
 typeperf "\Processor(_Total)\% Processor Time"
 typeperf -cf counters.txt -si 5 -sc 50 -f TSV -o domain2.tsv
 typeperf -qx PhysicalDisk -o counters.txt

 

TZUTIL   (Version 6.1.7601.17514)

Windows-hulpprogramma voor tijdzones

Gebruik:
TZUTIL </? | /g | /s TimeZoneID[_dstoff] | /l>

Parameters:
  /? Gebruiksinformatie weergeven.

  /g De huidige tijdzone-id weergeven.

  /s TimeZoneID[_dstoff]
    De huidige tijdzone instellen met behulp van de opgegeven tijdzone-id.
    Met het achtervoegsel _dstoff worden aanpassingen aan de
    zomer-/wintertijd uitgeschakeld voor de tijdzone(indien van toepassing).

  /l Alle geldige tijdzone-id's en de weergavenamen weergeven. De uitvoer
    is als volgt:
      <weergavenaam>
      <tijdzone-id>

Voorbeelden:
  TZUTIL /g
  TZUTIL /s "Pacific Standard Time"
  TZUTIL /s "Pacific Standard Time_dstoff"

Opmerkingen:
  Met de afsluitingscode 0 wordt aangegeven dat de opdracht probleemloos is
  voltooid.

 

UNLODCTR   (Version 6.1.7601.17514)

UNLODCTR
  Itemnamen en verklarende tekst verwijderen voor het opgegeven
  item.

Syntaxis:

  UNLODCTR <stuurprogramma>
    stuurprogramma is de naam van het stuurprogramma waarvan de itemnaam-
    definities en verklarende tekst moeten worden verwijderd
    uit het register van het systeem.

  UNLODCTR /m:<manifest>
    manifest is de naam van het manifestbestand dat prestatiemeteritem-
    definities bevat. Deze items worden van het lokale systeem verwijderd.

  UNLODCTR /g:{ProviderGuid}
    ProviderGuid is het prestatiemeteritem dat wordt verwijderd.

  UNLODCTR /p:<Providernaam>
    Providernaam is provider van prestatiemeteritems die wordt verwijderd.

Let op: argumenten met spaties in de naam moeten tussen dubbele
aanhalingstekens staan.

 

VAULTCMD   (Version 6.1.7600.16385)

Hiermee kunt u opgeslagen referenties maken, weergeven of verwijderen.
De volgende opdrachten worden ondersteund. Typ VaultCmd /<opdracht> /? voor
meer informatie.
VaultCmd /create
VaultCmd /lock
VaultCmd /unlock
VaultCmd /load
VaultCmd /unload
VaultCmd /list
VaultCmd /listschema
VaultCmd /listcreds
VaultCmd /addcreds
VaultCmd /deletecreds
VaultCmd /listproperties
VaultCmd /setproperties

 

VER   (internal command)

De Windows-versie weergeven.

VER

 

VERIFIER   (Version 6.1.7600.16385)

Beheer van stuurprogrammacontrole - versie 6.1.7600.16385

Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
 
verifier /standard /driver NAAM [NAAM ...]
verifier /standard /all
verifier [/flags VLAGGEN ] [/faults [MOGELIJKHEID [LABELS [TOEPASSINGEN [MINUTEN]]]] /driver NAAM [NAAM ...]
verifier [/flags VLAGGEN ] [/faults [MOGELIJKHEID [LABELS [TOEPASSINGEN [MINUTEN]]]] /all
verifier /querysettings
verifier /volatile /flags VLAGGEN
verifier /volatile /adddriver NAAM [NAAM ...]
verifier /volatile /removedriver NAAM [NAAM ...]
verifier /volatile /faults [MOGELIJKHEID [LABELS [TOEPASSINGEN]]
verifier /reset
verifier /query
verifier /log NAAM_LOGBOEKBESTAND [/interval SECONDEN]
 
VLAGGEN moet een decimaal of hexadecimaal nummer zijn, een combinatie van bits:
 
  bit 0 - speciale pool-controle
  bit 1 - irql-controle forceren
  bit 2 - simulatie van onvoldoende bronnen
  bit 3 - pool-tracering
  bit 4 - I/O-verificatie
  bit 5 - deadlock-detectie
  bit 6 - ongebruikt
  bit 7 - DMA-verificatie
  bit 8 - beveiligingscontroles
  bit 9 - in behandeling zijnde I/O-aanvragen forceren
  bit 10 - IRP-logboekregistratie
  bit 11 - verschillende controles
 
Bijvoorbeeld: /flags 27 is gelijk aan /flags 0x1B
 
De optie /volatile kan worden gebruikt om de verifierinstellingen
dynamisch te wijzigen zonder het systeem opnieuw op te starten.
Alle nieuwe instellingen gaan verloren als het systeem opnieuw wordt gestart.
 
Optionele parameters voor foutinvoer:
 
PROBABILITY - een getal tussen 1 en 10.000 dat de kans op de invoer van
        fouten aangeeft. Als u de waarde 100 opgeeft, is de kans op de invoer
        waarschijnlijkheid van 1% (100/10.000). Als deze parameter niet
        opgegeven is, wordt 6% gebruikt als standaardkans.
 
TAGS     - de groepslabels waarin fouten worden ingevoerd. Scheid de
        gescheiden door spaties. Als u deze parameter niet opgeeft,
        kunnen in elke groepstoewijzing fouten worden ingevoerd.
 
APPLICATIONS - de kopiebestandsnamen van de toepassingen waarin fouten
        worden ingevoerd. Scheid de namen met spaties. Als u
        Als u deze parameter niet opgeeft, kan simulatie van weinig beschikbare bronnen
        in elke toepassing optreden.
 
MINUTEN   - een positief getal dat de periode in minuten aangeeft waarin na het
        opnieuw opstarten geen fouten worden ingevoerd.
        Als u deze parameter niet opgeeft, wordt
        de standaardduur van acht minuten gebruikt.

 

VERIFY   (internal command)

Vertelt CMD.EXE of moet worden gecontroleerd of de bestanden
correct naar een schijf worden geschreven.

VERIFY [ON | OFF]

VERIFY zonder parameter geeft de huidige instelling voor VERIFY weer.

 

VOL   (internal command)

De volumenaam en het volumenummer van een schijf weergeven, indien aanwezig.

VOL [station:]

 

VSSADMIN   (Version 6.1.7600.16385)

vssadmin 1.1 - Opdrachtregelbeheerprogramma voor Volume Shadow Copy-service
(C) Copyright 2001-2005 Microsoft Corp.

---- Ondersteunde opdrachten ----

Delete Shadows    - Volumeschaduwkopieën verwijderen
List Providers    - geregistreerde providers van volumeschaduwkopieën weergeven
List Shadows     - Geeft bestaande schaduwkopieën weer
List ShadowStorage  - de opslagkoppelingen voor volumeschaduwkopieën weergeven
List Volumes     - alle volumes weergeven die voor schaduwkopieën in aanmerking komen
List Writers     - ingeschreven schrijvers van volumeschaduwkopieën weergeven
Resize ShadowStorage - het formaat van een opslagkoppeling voor volumeschaduwkopieën wijzigen

 

W32TM   (Version 6.1.7601.17514)

w32tm [/? | /register | /unregister ]
 ? - dit Help-venster.
 register - als uit te voeren service registreren en standaardconfiguratie
  aan het register toevoegen
 unregister - serviceregistratie ongedaan maken en alle configuratie-
  gegevens uit register verwijderen

w32tm /monitor [/domain:<domeinnaam>]
        [/computers:<naam>[,<naam>[,<naam>...]]]
        [/threads:<aantal>] [/ipprotocol:<4|6>] [/nowarn]
 domain - hiermee geeft u het te controleren domein op. Als geen domeinnaam
  wordt opgegeven, of de opties domain en computers worden opgegeven,
  wordt het standaarddomein gebruikt. Deze schakeloptie kan meerdere
  keren worden opgegeven.
 computers - hiermee wordt de opgegeven lijst met computers gecontroleerd.
  Scheid computernamen met komma's, niet met spaties. Als een naam
  wordt voorafgegaan door een '*', wordt deze als AD-PDC behandeld.
  Deze schakeloptie kan meerdere keren worden opgegeven.
 threads - het aantal computers dat tegelijk wordt geanalyseerd.
  De standaardwaarde is 3. Het toegestane bereik is 1-50.
 ipprotocol - Het IP-protocol dat moet worden gebruikt. Standaard
  wordt het protocol gebruikt dat beschikbaar is.
 nowarn - waarschuwingsbericht overslaan.

w32tm /ntte <NT-tijdsepoche>
 Een NT-systeemtijd in intervallen van (10ˆ-7) vanaf 0 uur op 1 januari 1601
 in een leesbare indeling omzetten.

w32tm /ntpte <NTP-tijdsepoche>
 Een NTp-systeemtijd in intervallen van (2ˆ-32) vanaf 0 uur op 1 januari 1900
 in een leesbare indeling omzetten.

w32tm /resync [/computer:<computer>] [/nowait] [/rediscover] [/soft]
 Bepaalt dat de opgegeven computer zijn systeemtijd zo spoedig mogelijk moet
 synchroniseren en alle verzamelde foutstatistieken moet verwerpen.
 computer:<computer> de te synchroniseren computer. Als er geen computer
 wordt opgegeven, synchroniseert de lokale computer.
 nowait - niet op de hersynchronisatie wachten maar onmiddellijk terugkeren.
 Zonder deze optie wordt de hersynchronisatie eerst afgemaakt.
 rediscover - de netwerkconfiguratie opnieuw detecteren en netwerkbronnen
 opnieuw vinden voordat opnieuw wordt gesynchroniseerd.
 soft - opnieuw synchroniseren met behulp van foutstatistieken. Deze methode
 wordt alleen om compatibiliteitsredenen ondersteund en wordt niet
 aanbevolen.

w32tm /stripchart /computer:<doel> [/period:<vernieuwing>] [/dataonly]
 [/samples:<aantal>]
 Een strepengrafiek van het verschil tussen deze computer en de andere
 computer.
 computer:<doel> - de computer om het verschil mee vast te stellen.
 period:<vernieuwing> - de tijd tussen samples, in seconden. De
 standaardwaarde is 2 seconden.
 dataonly - alleen de gegevens weergeven, zonder een grafiek.
 samples:<aantal> - verzamelt het opgegeven aantal samples. Als er geen
 aantal wordt opgegeven, gaat het verzamelen door totdat Ctrl-C wordt
 ingedrukt.

w32tm /config [/computer:<doel>] [/update]
  [/manualpeerlist:<peers>] [/syncfromflags:<bron>]
  [/LocalClockDispersion:<seconden>]
  [/reliable:(YES|NO)]
  [/largephaseoffset:<milliseconden>]
 computer:<doel> - de configuratie van het <doel> aanpassen. Als er
  geen doel wordt opgegeven, wordt de lokale computer genomen.
  update - meldt de tijdservice dat de configuratie is gewijzigd,
  waardoor de wijzigingen van kracht worden.
 manualpeerlist:<peers> - stelt de handmatige-peerlijst in op <peers>.
  Dit is een door spaties gescheiden lijst met DNS- en/of IP-
  adressen. Als er meerdere peers worden opgegeven, dient deze
  schakeloptie in dubbele aanhalingstekens te worden opgegeven.
 syncfromflags:<bron> - bepaalt de bronnen waarmee de NTP-client
  moet synchroniseren. <bron> dient een door spaties
  gescheiden lijst met de volgende sleutelwoorden te zijn.
  Deze zijn niet hoofdlettergevoellig:
 MANUAL - inclusief peers van de handmatige-peerlijst
 DOMHIER - synchroniseren vanuit een AD-domeincontroller in de
      domeinhiërarchie.
 LocalClockDispersion:<seconden> - configureert de accuratesse van de
  interne klok die w32time als bron neemt wanneer de tijd niet bij
  de geconfigureerde bronnen kan ophalen.
 reliable:(YES|NO) - bepaalt of deze computer een betrouwbare tijdsbron is.
  Deze instelling is slechts van belang op domeincontrollers.
    YES - deze computer is een betrouwbare tijdsbron
    NO - deze computer is geen betrouwbare tijdsbron
 largephaseoffset:<milliseconden> - stelt het tijdsverschil tussen
  de lokale computer en het netwerk in, die w32time als referentie neemt.

w32tm /tz
 De huidige tijdzone-instellingen weergeven.

w32tm /dumpreg [/subkey:<sleutel>] [/computer:<doel>]
 De waarden weergeven die bij een bepaalde registersleutel horen.
 De standaardsleutel is HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W32Time
  (de hoofdsleutel voor de tijdservice).
 subkey:<sleutel> - de waarden weergeven die bij de subsleutel <sleutel> van
           de standaardsleutel horen.
 computer:<doel> - vraagt de registerinstellingen voor de computer <doel> op

w32tm /query [/computer:<doel>]
  {/source | /configuration | /peers | /status}
  [/verbose]
 De informatie over de Windows Time-service van de computer weergeven.
 computer:<doel> - de informatie van <doel> opvragen. Als dit niet wordt
          opgegeven, is de lokale computer de standaardinstelling.
 source: de bron van de tijd weergeven.
 configuration: de configuratie van runtime en waar de instellingen
         vandaan komen weergeven. In uitgebreide modus worden de
         onbepaalde of ongebruikte instellingen ook weergegeven.
 peers: een lijst met gelijken en hun status weergeven.
 status: de status van de Windows Time-service weergeven.
 verbose: de uitgebreide modus instellen om meer informatie weer te geven.

w32tm /debug {/disable | {/enable /file:<naam> /size:<waarde>
   /entries:<waarde> [/truncate]}}
 Het persoonlijke logboek van de Windows Time-service van de computer
 in- of uitschakelen.
 disable: het persoonlijke logboek uitschakelen.
 enable: het persoonlijke logboek inschakelen.
  file:<name> - de absolute bestandsnaam opgeven.
  size:<bytes> - de maximum grootte voor logboekregistratie.
  entries: <waarde> - bevat een lijst met vlaggen, met cijfers opgegeven
   en gescheiden door komma's, die de typen gegevens opgeven die moeten
   worden geregistreerd. Geldige cijfers zijn 0 tot 300. Een bereik van
   nummers is geldig,samen met enkele nummers zoals 0-100,103,106.
   Waarde 0-300 is voor het registreren van alle gegevens.
 truncate: het bestand afbreken als het bestaat.

 

WAITFOR   (Version 6.1.7600.16385)

WaitFor kan op twee manieren functioneren: 

Syntaxis 1: signaal verzenden
  WAITFOR [/S computer [/U gebruiker [/P [wachtwoord]]]] /SI signaal

Syntax 2: wachten op een signaal
  WAITFOR [/T timeout] signaal 

Beschrijving:
  Dit hulpprogramma verzendt, of wacht op een signaal op een systeem.
  Als /S niet is opgegeven, wordt het signaal aan alle computers in een
  domein verzonden. Als /S is opgegeven, wordt het signaal alleen
  aan de opgegeven computer verzonden.

Parameterlijst:
  /S computer      Het externe systeem waaraan een signaal wordt
             verzonden.

  /U [domein\]gebruiker De gebruikerscontext waarin de opdracht
             dient te worden uitgevoerd.

  /P [wachtwoord]    Het wachtwoord voor de opgegeven
             gebruikerscontext

  /SI          Verzendt het signaal via het net naar wachtende
             computers

  /T timeout      Aantal seconden wachten op signaal. Geldig bereik
             is 1 - 99999. Standaardinstelling is onbeperkt
             wachten.

  signaal        Naam van het signaal waarop wordt gewacht of
             dat wordt verzonden.

  /?          Dit helpbericht weergeven.

  Opmerking: een computer kan op meerdere unieke signalen tegelijk wachten.
  De naam van het signaal kan niet langer dan 255 tekens zijn
  en kan alleen de volgende tekens bevatten: a-z, A-Z, 0-9
  en ASCII-tekens in het bereik 128-255.

Voorbeelden:
  WAITFOR /?
  WAITFOR SetupReady 
  WAITFOR CopyDone /T 100 
  WAITFOR /SI SetupReady 
  WAITFOR /S computer /U gebruiker /P wachtwoord /SI CopyDone

 

WBADMIN   (Version 6.1.7600.16385)

wbadmin 1.0 - opdrachtregelprogramma voor het maken van back-ups
(C) Copyright 2004 Microsoft Corp.

---- Ondersteunde opdrachten ----

START BACKUP       -- Hiermee voert u een eenmalige back-up uit.
STOP JOB         -- Hiermee wordt de actieve back-up- of
               herstelbewerking gestopt.
GET VERSIONS       -- Hiermee geeft u de details weer van back-ups die
               kunnen worden hersteld vanaf een opgegeven
               locatie.
GET ITEMS         -- Hiermee geeft u de items in een back-up weer.
GET STATUS        -- Hiermee wordt de status van de actieve bewerking 
weergegeven.

 

WECUTIL   (Version 6.2.9200.16398)

Windows Event Collector Utility

Enables you to create and manage subscriptions to events forwarded from remote
event sources that support WS-Management protocol.

Usage:

You can use either the short (i.e. es, /f) or long (i.e. enum-subscription, /format)
version of the command and option names. Commands, options and option values are
case-insensitive.

(ALL UPPER-CASE = VARIABLE)

wecutil COMMAND [ARGUMENT [ARGUMENT] ...] [/OPTION:VALUE [/OPTION:VALUE] ...]

Commands:

es (enum-subscription)        List existent subscriptions.
gs (get-subscription)        Get subscription configuration.
gr (get-subscriptionruntimestatus)  Get subscription runtime status.
ss (set-subscription)        Set subscription configuration.
cs (create-subscription)       Create new subscription.
ds (delete-subscription)       Delete subscription.
rs (retry-subscription)       Retry subscription.
qc (quick-config)          Configure Windows Event Collector service.

Common options:

/h|? (help)
Get general help for the wecutil program.

wecutil { -help | -h | -? }

For arguments and options, see usage of specific commands:

wecutil COMMAND -?

 

WEVTUTIL   (Version 6.1.7600.16385)

Opdrachtregelprogramma voor Windows-gebeurtenissen.

Hiermee kunt u informatie over gebeurtenislogboeken en uitgevers ervan
verkrijgen, gebeurtenismanifests installeren en verwijderen, query's
uitvoeren, en logboeken exporteren, archiveren en wissen.

Syntaxis:

U kunt de korte (bijvoorbeeld ep /uni) of de lange (bijvoorbeeld
enum-publishers /unicode) versie van de opdrachten en opties gebruiken.
Opdrachten, opties en optiewaarden zijn niet hoofdlettergevoelig.

Variabelen worden in hoofdletters geschreven.

wevtutil OPDRACHT [ARGUMENT [ARGUMENT] ...] [/OPTIE:WAARDE
     [/OPTIE:WAARDE] ...]

Opdrachten:

el | enum-logs     logboeknamen weergeven.
gl | get-log      informatie over logboekconfiguratie ophalen.
sl | set-log      configuratie van een logboek bijwerken.
ep | enum-publishers  gebeurtenisuitgevers weergeven.
gp | get-publisher   configuratie-informatie over uitgevers weergeven.
im | install-manifest  gebeurtenisuitgevers en logboeken installeren uit
            manifest.
um | uninstall-manifest gebeurtenisuitgevers en logboeken verwijderen uit
            manifest.
qe | query-events    query's uitvoeren voor gebeurtenissen vanuit een
            logboek of logboekbestand.
gli | get-log-info   informatie over logboekstatus ophalen.
epl | export-log    een logboek exporteren.
al | archive-log    een geÙxporteerd logboek archiveren.
cl | clear-log     een logboek wissen.

Veelgebruikte opties:

/{r | remote}:WAARDE
Als deze optie wordt opgegeven, voert u de opdracht uit op de externe
computer. WAARDE is de naam van de externe computer. V/im en /um ondersteunen
geen externe bewerkingen.

/{u | username}:WAARDE
Een andere gebruiker opgeven voor aanmelding bijde externe computer.
WAARDE is een gebruikersnaam met indeling domein\gebruiker of gebruiker.
Alleen geldig als optie /r (remote) wordt opgegeven.

/{p | password}:WAARDE
Wachtwoord voor de opgegeven gebruiker. Als deze niet is opgegeven of als
WAARDE '*' is, wordt de gebruiker om een wachtwoord gevraagd. Alleen van
toepassing als de optie /u (username) wordt opgegeven.

/{a | authentication}:[Default|Negotiate|Kerberos|NTLM]
Verificatietype voor het maken van verbinding met de externe computer.
Standaardwaarde is Negotiate.

/{uni | unicode}:[true|false]
Uitvoer in Unicode weergeven. Als true is opgegeven, is de uitvoer in Unicode.

Typ de volgende opdracht voor meer informatie over een bepaalde opdracht:

wevtutil COMMAND /?

 

WHERE   (Version 6.1.7600.16385)

WHERE [/R map] [/Q] [/F] [/T] patroon...

Beschrijving:
  Hiermee wordt de locatie van alle bestanden weergegeven die aan het
  zoekfilter voldoen. Standaard wordt alleen in de huidige map en
  in de paden die zijn opgegeven in de variabele PATH gezocht.

Parameterlijst:
  /R    Zoekt recursief en geeft de bestanden weer die overeen-
       komen met het zoekfilter. Gestart wordt in de opgegeven map.

  /Q    Retourneert alleen de afsluitcode, zonder de lijst met
       gevonden bestanden (stille modus)

  /F    Geeft de bestandsnaam binnen dubbele aanhalingstekens weer.

  /T    Geeft de bestandsgrootte, datum/tijd laatst gewijzigd
       weer voor alle gevonden bestanden.

  zoekfilter
       Het zoekfilter waaraan de bestanden moeten voldoen.
       De jokertekens * en ? kunnen in het filter worden gebruikt.
       de indelingen '$env:pattern' en 'path:pattern' kan ook worden
       opgegeven, met "env" als omgevingsvariabele en met /R.
       uitgevoerd in de opgegeven paden van de variabele
       'env' (omgeving). Deze indeling kan niet worden gebruikt met /R.
       De zoekactie wordt ook uitgevoerd met het toevoegen van
       uitbreidingen van de variabele PATHEXT aan het zoekpatroon.

   /?   Dit helpbericht weergeven

 OPMERKING: het hulpprogramma retourneert een foutniveau van 0
    als de zoekactie resultaat heeft, 1 als geen resultaten worden gevonden
    en 2 bij mislukte zoekacties of fouten.

Voorbeelden:
  WHERE /?
  WHERE mijnbestandsnaam1 mijnbestand????.*
  WHERE $windir:*.* 
  WHERE /r c:\windows *.exe *.dll *.bat 
  WHERE /Q ??.??? 
  WHERE "c:\windows;c:\windows\system32:*.dll"
  WHERE /f /t *.dll 

 

WHOAMI   (Version 6.1.7600.16385)

WhoAmI kan op drie manieren functioneren: 

Syntaxis 1:
  WHOAMI [/UPN | /FQDN | /LOGONID]

Syntaxis 2:
  WHOAMI { [/USER] [/GROUPS] [/PRIV] } [/FO indeling] [/NH]

Syntaxis 3:
  WHOAMI /ALL [/FO indeling] [/NH]

Beschrijving:
  Dit hulpprogramma kan worden gebruikt voor het ophalen van
  de gebruikersnaam en groepsgegevens samen met beveiligings-id's,
  bevoegdheden, aanmeldings-id's van de huidige gebruiker
  op het lokale systeem, m.a.w. wie is de aangemelde gebruiker?
  Als er geen schakeloptie wordt opgegeven, wordt de gebruikers-
  naam in NTLM-indeling weergegeven (domein\gebruikersnaam).

Parameterlijst:
  /UPN          Hiermee wordt de gebruikersnaam in UPN-
              indeling (User Principal Name) weergegeven.

  /FQDN          Hiermee wordt de gebruikersnaam in FQDN-
              (Fully Qualified Distinguished Name)-indeling
              weergegeven.

  /USER          Hiermee worden gegevens van de huidige
              gebruiker samen met beveiligings-id's weergegeven.

  /GROUPS         Hiermee wordt groepslidmaatschap voor de
              huidige gebruiker, type account en de
              beveiligings-id's en kenmerken weergegeven.

  /PRIV          Geeft beveiligingsbevoegdheden van de

              huidige gebruiker weer.

  /LOGONID        Geeft aanmeldings-id van de huidige gebruiker weer.

  /ALL          Hiermee worden de huidige gebruikersnaam,
              groepslidmaatschap en beveiligings-id's
              en bevoegdheden voor het huidige token
              voor gebruikerstoegang weergegeven.

  /FO    indeling   De indeling van de uitvoer
              Geldige waarden zijn TABLE, LIST, CSV.
              Kolomkoppen worden niet weergegeven in CSV-
              indeling. De standaardindeling is TABLE.

  /NH           Geeft aan dat de kolomkop niet moet worden
              weergegeven in de uitvoer. Dit is
              alleen geldig voor TABLE- en CSV-indelingen.

  /?           Dit helpbericht weergeven.

Voorbeelden:
  WHOAMI
  WHOAMI /UPN
  WHOAMI /FQDN 
  WHOAMI /LOGONID
  WHOAMI /USER
  WHOAMI /USER /FO LIST
  WHOAMI /USER /FO CSV
  WHOAMI /GROUPS
  WHOAMI /GROUPS /FO CSV /NH
  WHOAMI /PRIV
  WHOAMI /PRIV /FO TABLE
  WHOAMI /USER /GROUPS
  WHOAMI /USER /GROUPS /PRIV
  WHOAMI /ALL
  WHOAMI /ALL /FO LIST
  WHOAMI /ALL /FO CSV /NH
  WHOAMI /?

 

WINRM

Windows Remote Management Command Line Tool

Windows Remote Management (WinRM) is the Microsoft implementation of 
the WS-Management protocol which provides a secure way to communicate 
with local and remote computers using web services. 

Usage:
 winrm OPERATION RESOURCE_URI [-SWITCH:VALUE [-SWITCH:VALUE] ...]
    [@{KEY=VALUE[;KEY=VALUE]...}]

For help on a specific operation:
 winrm g[et] -?    Retrieving management information.
 winrm s[et] -?    Modifying management information.
 winrm c[reate] -?   Creating new instances of management resources.
 winrm d[elete] -?   Remove an instance of a management resource.
 winrm e[numerate] -? List all instances of a management resource.
 winrm i[nvoke] -?   Executes a method on a management resource.
 winrm id[entify] -?  Determines if a WS-Management implementation is
            running on the remote machine.
 winrm quickconfig -? Configures this machine to accept WS-Management
            requests from other machines.
 winrm configSDDL -?  Modify an existing security descriptor for a URI.
 winrm helpmsg -?   Displays error message for the error code.

For help on related topics:
 winrm help uris    How to construct resource URIs.
 winrm help aliases  Abbreviations for URIs.
 winrm help config   Configuring WinRM client and service settings.
 winrm help certmapping Configuring client certificate access.
 winrm help remoting  How to access remote machines.
 winrm help auth    Providing credentials for remote access.
 winrm help input   Providing input to create, set, and invoke.
 winrm help switches  Other switches such as formatting, options, etc.
 winrm help proxy   Providing proxy information.

 

WINRS   (Version 6.2.9200.16398)

USAGE
=====
(ALL UPPER-CASE = value that must be supplied by user.)

winrs [-/SWITCH[:VALUE]] COMMAND

COMMAND - Any string that can be executed as a command in the cmd.exe shell.

SWITCHES
========
(All switches accept both short form or long form. For example both -r and 
-remote are valid.)

-r[emote]:ENDPOINT   - The target endpoint using a NetBIOS name or the standard connection URL: [TRANSPORT://]TARGET[:PORT]. If not specified 
-r:localhost is used.

-un[encrypted]     - Specify that the messages to the remote shell will not be encrypted. This is useful for troubleshooting, or when the network traffic is already encrypted using ipsec, or when physical security is enforced. By default the messages are encrypted using Kerberos or NTLM keys. This switch is ignored when HTTPS transport is selected. 

-u[sername]:USERNAME  - Specify username on command line. If not specified the tool will use Negotiate authentication or prompt for the name. 
If -username is specified, -password must be as well.

-p[assword]:PASSWORD  - Specify password on command line. If -password is not specified but -username is the tool will prompt for the password. If -password is specified, -user must be specified as well.

-t[imeout]:SECONDS   - This option is deprecated. 

-d[irectory]:PATH    - Specifies starting directory for remote shell. If not specified the remote shell will start in the user's home directory defined by the environment variable %USERPROFILE%.

-env[ironment]:STRING=VALUE  - Specifies a single environment variable to be set when shell starts, which allows changing default environment for shell. Multiple occurrences of this switch must be used to specify multiple environment variables.

-noe[cho]        - Specifies that echo should be disabled. This may be necessary to ensure that user's answers to remote prompts are not displayed locally. By default echo is "on".

-nop[rofile]      - Specifies that the user's profile should not be loaded. By default the server will attempt to load the user profile. If the remote user is not a local administrator on the target system then this option will be required (the default will result in error).

-a[llow]d[elegate]   - Specifies that the user's credentials can be used to access a remote share, for example, found on a different machine than the target endpoint.

-comp[ression]     - Turn on compression. Older installations on remote machines may not support compression so it is off by default.

-[use]ssl        - Use an SSL connection when using a remote endpoint. Specifying this instead of the transport "https:" will use the default WinRM default port. 

-?           - Help

To terminate the remote command the user can type Ctrl-C or Ctrl-Break, which will be sent to the remote shell. The second Ctrl-C will force termination of winrs.exe.

To manage active remote shells or WinRS configuration, use the WinRM tool. The URI alias to manage active shells is shell/cmd. The URI alias for WinRS configuration is winrm/config/winrs. Example usage can be found in the WinRM tool by typing "WinRM -?".

Examples:
winrs -r:https://myserver.com command
winrs -r:myserver.com -usessl command
winrs -r:myserver command
winrs -r:http://127.0.0.1 command
winrs -r:http://169.51.2.101:80 -unencrypted command
winrs -r:https://[::FFFF:129.144.52.38] command
winrs -r:http://[1080:0:0:0:8:800:200C:417A]:80 command
winrs -r:https://myserver.com -t:600 -u:administrator -p:$%fgh7 ipconfig
winrs -r:myserver -env:PATH=ˆ%PATHˆ%;c:\tools -env:TEMP=d:\temp config.cmd
winrs -r:myserver netdom join myserver /domain:testdomain /userd:johns /passwordd:$%fgh789
winrs -r:myserver -ad -u:administrator -p:$%fgh7 dir \\anotherserver\share

 

WMIC   (Version 6.1.7600.16385)

[globale schakelopties] <opdracht>

De volgende globale schakelopties zijn beschikbaar:
/NAMESPACE      Pad voor de naamruimte waarop de alias van toepassing is.
/ROLE        Pad voor de functie die aliasdefinities bevat.
/NODE        Servers waarop de alias van toepassing is.
/IMPLEVEL      Niveau van clientimitatie.
/AUTHLEVEL      Clientverificatieniveau.
/LOCALE       Taal-id die de client moet gebruiken.
/PRIVILEGES     Alle bevoegdheden in- of uitschakelen.
/TRACE        Foutopsporingsgegevens worden uitgevoerd naar stderr.
/RECORD       Alle invoeropdrachten en uitvoer worden in een
           logboek vastgelegd.
/INTERACTIVE     Stelt de interactieve modus (opnieuw) in.
/FAILFAST      Stelt de modus FailFast (opnieuw) in.
/USER        De gebruiker die tijdens deze sessie moet worden gebruikt.
/PASSWORD      Het wachtwoord dat voor aanmelden bij de sessie
           moet worden gebruikt.
/OUTPUT       Geeft de modus voor het omleiden van de uitvoer aan.
/APPEND       Geeft de modus voor het omleiden van de uitvoer aan.
/AGGREGATE      Stelt de optelmodus (opnieuw) in.
/AUTHORITY      Geeft het <type autoriteit> voor de verbinding.
/?[:<BRIEF|FULL>]  Syntaxis.

Typ voor meer informatie over een bepaalde algemene
schakeloptie: schakeloptienaam /?


De volgende aliassen zijn beschikbaar in de huidige rol:
ALIAS          - Toegang tot aliassen die op de lokale computer beschikbaar zijn.
BASEBOARD        - Systeemkaart (ook moederbord of systeembord) beheer
BIOS           - Beheer van basis in- en uitvoerservices (BIOS)
BOOTCONFIG        - Opstartconfiguratiebeheer
CDROM          - cd-rom-beheer
COMPUTERSYSTEM      - Computersysteembeheer
CPU           - Processorbeheer
CSPRODUCT        - Productgegevens van het computersysteem uit SMBIOS
DATAFILE         - Beheer van gegevensbestanden
DCOMAPP         - Beheer van DCOM-toepassingen
DESKTOP         - Beheer van het bureaublad van de gebruiker
DESKTOPMONITOR      - Beheer van monitor op bureaublad
DEVICEMEMORYADDRESS   - Beheer van geheugenadressen van apparaat
DISKDRIVE        - Beheer van fysiek schijfstation
DISKQUOTA        - Gebruik van schijfruimte voor NTFS volumes
DMACHANNEL        - Beheer van DMA (Direct Memory Access)-kanalen
ENVIRONMENT       - Beheer van instellingen voor systeemomgeving
FSDIR          - Beheer van mapvermeldingen in het besturingssysteem
GROUP          - Beheer van groepsaccounts
IDECONTROLLER      - IDE-controllerbeheer
IRQ           - IRQ (Interrupt Request line)-beheer
JOB           - Geeft toegang tot de taken die met de taakplannerservice zijn gepland
LOADORDER        - Beheer van systeemservices die uitvoeringsafhankelijkheden definiëren
LOGICALDISK       - Beheer van lokaal opslagapparaat
LOGON          - Aanmeldsessies
MEMCACHE         - Beheer van cachegeheugen
MEMORYCHIP        - Gegevens van geheugenchip
MEMPHYSICAL       - Fysiek geheugenbeheer van computersysteem
NETCLIENT        - Netwerkclientbeheer
NETLOGIN         - Gegevensbeheer van aanmeldingsgegevens (van een bepaalde gebruiker) voor het netwerk
NETPROTOCOL       - Protocolbeheer (en beheer van netwerkeigenschappen)
NETUSE          - Beheer van actieve netwerkverbindingen
NIC           - Network Interface Controller (NIC)-beheer
NICCONFIG        - Netwerkadapterbeheer
NTDOMAIN         - NT-domeinbeheer
NTEVENT         - Vermeldingen in het gebeurtenislogboek van NT
NTEVENTLOG        - Beheer van NT-logboekbestand
ONBOARDDEVICE      - Beheer van veelgebruikte adapterapparaten die zijn ingebouwd in de systeemkaart
OS            - Beheer van geïnstalleerde besturingssystemen
PAGEFILE         - Beheer van bestandswisseling voor virtueel geheugen
PAGEFILESET       - Beheer van instellingen voor wisselbestand
PARTITION        - Beheer van gepartitioneerde gebieden op een fysieke schijf
PORT           - I/O-poortbeheer
PORTCONNECTOR      - Beheer van fysieke verbindingspoorten
PRINTER         - Beheer van afdrukapparaten
PRINTERCONFIG      - Configuratiebeheer van afdrukapparaten
PRINTJOB         - Beheer van afdruktaken
PROCESS         - Procesbeheer
PRODUCT         - Taakbeheer van installatiepakketten
QFE           - Quick Fix Engineering. 
QUOTASETTING       - Instellingsgegevens voor schijfquota op een volume
RDACCOUNT        - Toegangsbeheer voor de verbinding van Extern bureaublad.
RDNIC          - Toegangsbeheer voor de verbinding van Extern bureaublad voor een specifieke netwerkadapter.
RDPERMISSIONS      - Machtigingen voor een specifieke verbinding van Extern bureaublad.
RDTOGGLE         - Op afstand de listener voor Extern bureaublad in- of uitschakelen.
RECOVEROS        - Gegevens die uit het geheugen worden verzameld als het besturingssysteem niet meer werkt.
REGISTRY         - Registerbeheer voor computersysteem
SCSICONTROLLER      - SCSI-controllerbeheer
SERVER          - Beheer van servergegevens
SERVICE         - Beheer van servicetoepassingen
SHADOWCOPY        - Beheer van schaduwkopieën
SHADOWSTORAGE      - Beheer van opslaggebied voor schaduwkopieën
SHARE          - Beheer van gedeelde bronnen
SOFTWAREELEMENT     - Beheer van de onderdelen van een softwareproduct dat is geïnstalleerd op een computer.
SOFTWAREFEATURE     - Beheer van onderliggende softwareproductverzamelingen van SoftwareElement
SOUNDDEV         - Beheer van geluidsapparaat
STARTUP         - Beheer van opdrachten die automatisch worden uitgevoerd als gebruikers zich op het computersysteem aanmelden.
SYSACCOUNT        - Systeemaccountbeheer
SYSDRIVER        - Beheer van het systeemstuurprogramma voor een basisservice.
SYSTEMENCLOSURE     - Beheer van fysieke systeemkast
SYSTEMSLOT        - Beheer van fysieke aansluitpunten, inclusief poorten, sloten, randapparatuur en fabriekseigen aansluitpunten.
TAPEDRIVE        - Beheer van tapestations
TEMPERATURE       - Gegevensbeheer van een temperatuursensor (elektronische thermometer).
TIMEZONE         - Beheer van tijdzonegegevens
UPS           - UPS (Uninterruptible Power Supply)-beheer
USERACCOUNT       - Gebruikersaccountbeheer
VOLTAGE         - Gegevensbeheer van voltagesensor (elektronische voltmeter)
VOLUME          - Lokaal beheer van opslagvolumes
VOLUMEQUOTASETTING    - Hiermee wordt de instelling voor diskquota aan een specifiek schijfvolume gekoppeld. 
VOLUMEUSERQUOTA     - Quotabeheer per gebruiker voor opslagvolumes
WMISET          - Beheer van operationele parameters van WMI-service

Typ voor meer informatie over een bepaald alias: alias /?

CLASS   - naar volledig WMI-schema.
PATH   - naar volledig WMI-objectpad.
CONTEXT  - Geeft de status van alle algemene schakelopties weer.
QUIT/EXIT - Hiermee wordt het programma afgesloten.

Typ voor meer informatie over CLASS/PATH/CONTEXT: (CLASS | PATH | CONTEXT) /?

 

XCOPY   (Version 6.1.7600.16385)

Bestanden en mapstructuren kopiëren.

XCOPY bron [doel] [/A | /M] [/D[:datum]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
         [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
         [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B]
         [/EXCLUDE:bestand1[+bestand2][+bestand3]...]

 bron     Te kopiëren bestand(en).
 doel     Plaats en/of naam van de nieuwe bestanden.
 /A      Alleen bestanden waarvan het archiveringskenmerk is ingesteld,
        worden gekopieerd. Het kenmerk wordt niet gewijzigd.
 /M      Alleen bestanden waarvan het archiveringskenmerk is ingesteld,
        worden gekopieerd. Het archiveringskenmerk wordt uitgeschakeld.
 /D:d-m-j   Bestanden die op of na de opgegeven datum zijn gewijzigd, worden
        gekopieerd. Als u geen datum opgeeft, worden alleen bestanden
        gekopieerd waarvan de brontijd later is dan de doeltijd.
 /EXCLUDE:bestand1[+bestand2][+bestand3]...
        Hiermee wordt een lijst met bestanden opgegeven die
        tekenreeksen bevatten. Elke tekenreeks moet op een aparte regel
        in het bestand staan. Als een van de tekenreeksen overeenkomt
        met een deel van het absolute pad van het te kopiëren bestand,
        wordt dit bestand niet gekopieerd. Bijvoorbeeld: wanneer een
        tekenreeks zoals \obj\ of .obj of wordt opgegeven, worden
        respectievelijk alle bestanden in de map Obj of met de extensie
        .OBJ uitgesloten.
 /P      Vóór het maken van een doelbestand wordt om bevestiging
        gevraagd.
 /S      Niet-lege mappen en submappen worden gekopieerd.
 /E      Alle mappen en submappen, zelfs lege, worden gekopieerd.
        Gelijk aan /S /E. Kan worden gebruikt om /T aan te passen.
 /V      De grootte van elk nieuw bestand wordt gecontroleerd.
 /W      U wordt gevraagd op een toets te drukken voordat het kopiëren
        begint.
 /C      Het kopiëren gaat door, zelfs als er zich fouten voordoen.
 /I      Als het doel niet bestaat en er meerdere bestanden worden
        gekopieerd, wordt ervan uitgegaan dat het doel een map is.
 /Q      Tijdens het kopiëren worden geen bestandnamen weergegeven.
 /F      Tijdens het kopiëren worden volledige bron- en doelbestandsnamen
        weergegeven.
 /L      De te kopiëren bestanden worden weergegeven.
 /G      Hiermee kunnen versleutelde bestanden worden gekopieerd naar
        locaties die geen versleuteling ondersteunen.
 /H      Verborgen en systeembestanden worden ook gekopieerd.
 /R      Alleen-lezen bestanden worden overschreven.
 /T      Er wordt een mapstructuur zonder lege mappen of submappen
        gemaakt maar er worden geen bestanden gekopieerd. Met /T /E
        worden ook lege mappen en submappen gemaakt.
 /U      Er worden alleen bestanden gekopieerd die al bestaan in de
        doelmap.
 /K      Kenmerken worden gekopieerd. Standaard wordt met Xcopy het
        kenmerk Alleen-lezen gewist.
 /N      Er wordt gekopieerd met de gegenereerde korte namen.
 /O      Gegevens van de bestandseigenaar en ACL-gegevens worden
        gekopieerd.
 /X      Bestandscontrole-instellingen worden gekopieerd (impliceert /O).
 /Y      Bij het overschrijven van een bestaand doelbestand wordt niet
        om bevestiging gevraagd.
 /-Y     Bij het overschrijven van een bestaand doelbestand wordt om
        bevestiging gevraagd.
 /Z      Netwerkbestanden worden in modus voor opnieuw starten
        gekopieerd.
 /B      In plaats van het doel van de koppeling wordt de symbolische
        koppeling gekopieerd.
 /J      Hiermee wordt niet-gebufferde in-/uitvoer gekopieerd.
        Aanbevolen voor zeer grote bestanden.

De schakeloptie /Y kan vooraf worden ingesteld in omgevingsvaria

 

This HTML help file was generated by AllHelp.vbs, Version 3.21
Written by Rob van der Woude
http://www.robvanderwoude.com


page last modified: 2015-10-11